Spokanisch Archief

KUSTEILANDEN en ANDERE EILANDEN
Zie ook
 
Berref
Liftka
Brr
Teujan
 
Tigof
Lomky
Garos
 
Gerelateerd bestand
Hoofdsteden: van eilanden en districten
 
Status: Beschrijvingen nog toevoegen.
 

In Spokani worden de volgende soorten eilanden onderscheiden:


* De term xijeileset legt de nadruk op het feit dat het om een eiland(je) voor de kust van een hoofdeiland gaat. De termen nefileset en suileset betekenen beide letterlijk "neveneiland" of "bijeiland" en daarmee wordt een onderscheid gemaakt met de mennilesets, ofwel de "hoofdeilanden" als bestuurslaag.


Hoofdeilanden: dit zijn de 7 grootste eilanden; ze hebben een eigen bestuur en de 5 allergrootste worden administratief onderverdeeld in 2 of meer districten (te vergelijken met Nederlandse provincies). De hoofdeilanden zijn (gerangschikt van groot naar klein): Berref, Liftka, Brr, Tigof, Lomky, Teujan en Garos. (Deze eilandnamen kunnen aangeklikt worden voor een nadere beschrijving; zij worden hieronder niet verder behandeld.)

Kusteilanden: kleine eilandjes die voor de kust van een hoofdeiland liggen. In tegenstelling tot de hoofdeilanden vormen de kusteilanden gn eigen bestuurlijke eenheid: zij ressorteren onder een gemeente die f aan de kust van het hoofdeiland ligt, f op het kusteiland zelf. De naam van de gemeente staat tussen haakjes als deze niet op het eiland zelf ligt.

Interne eilanden: kleine eilandjes die in een rivier of meer liggen. De naam van de gemeente staat tussen haakjes als het eiland buiten de stadsgrenzen ligt. In alle andere gevallen ligt het eiland in een water dat door een stad stroomt. Interne eilanden zijn met # gemarkeerd.

Als een eiland op een -deelkaart is aangegeven, staat het aanklikbare kaartnummer tussen {..}. Deelkaarten worden in een apart venster geopend.

Eilandnamen staan op de deelkaarten met vette groene letters aangegeven.


 1. mquffa 148 km²

  Tot ca. 1880 een eilandje, omringd door de wateren: Pitla-fonis, Minde-fonis, Zobid-strett en Ef Zverosta. Op mquffa lagen de gemeenten Minde en Lnges (Uofiten was toen nog een klein vissersdorp en ressorteerde onder Minde; het werd pas in 1922 een eigen gemeente). Toen na 1880 de Pitla-fonis was drooggelegd, en in de Pitla-polder was veranderd, was mquffa niet langer een eiland meer.

 2. Beekberg water Ef Zverosta gemeente (Fnk) 2,1 km² {F 10}

  De voormalige naam van dit eilandje is Bens. Hierop ligt het museumkasteel Beeckbergh. Het eilandje is met een veerbootje te bereiken vanuit de haven van Fnk, maar alleen als het museumkasteel geopend is. Er wonen een stuk of tien mensen op dit rotsachtige eilandje, onder wie de bewoners van het kasteel en een boswachter met zijn gezin. Rondom het eiland loopt een smalle weg die redelijk met een fiets te berijden is. Veel verkeer is er niet, afgezien van een enkele jeep van een bewoner. Het middengedeelte is een bos (Ef Hamiys), de rest is rotsachtig terrein met wat struiken en schapen. Aan de oostrand van het bos is het hoogste punt (44 m), vanwaar je een mooi uitzicht hebt over het oostelijke deel van het eilandje en de zee. Er zijn geen voorzieningen op het eiland: je kan nergens overnachten, eten of drinken, dus neem je eigen "survival kit" mee als je er van de rust komt genieten. Vrij kamperen is er toegestaan. (DOM 159)

 3. Belt-Hurt water Hurt-strett gemeente Tofano 4,3 km² {H 12}

  Rustieke vissersplaatsjes.

 4. Bens

  Voormalige naam van het eilandje Beekberg. Naam staat nog op een oude landkaart uit ca. 1963, aanwezig in het Archief.

 5. Chelbecha# water Trendon gemeente Empecho ?? km²

  In de monding van de Trendon. Er staat een 17e-eeuwse toren die tot 1919 als gevangenis heeft gediend; tegenwoordig is het een restaurant.

 6. Cltehynne water Aflif-strett arkdomenn Cltehynne 32,3 km² {I 09}

  .....

 7. Diysterhynne water Ef Mora gemeente Lift ?? km²

  Voormalig eilandje voor de kust bij Lift; halverwege de 18e eeuw gereduceerd tot zandbank, tegenwoordig deel van de droogvallende plaat voor de kust tussen Lift en Mora-fes-Dunjes.

 8. Drc# water Plpoem-meer gemeente Hirdo ?? km² {hir-c5}

  Eilandje in verbreed gedeelte van de Trendon, in Zuid-Hirdo. Natuurgebiedje met moerassig eikenbos. Op afspraak te bezoeken. (UIS 43-44)

 9. Eiy water Atlantische Oceaan gemeente (Pl (TJP)) 5,1 km² {B 01}

  Een van de Storm-eilanden. (DOM 79)

 10. Enbera# water Trendon gemeente Trondom ?? km²

  Er liggen twee grafheuvels op (7e of 8e eeuw). (DOM 106)

 11. Fera# water Plpoem-meer gemeente Hirdo ?? km² {hir-c5/c6}

  Eilandje in verbreed gedeelte van de Trendon, in Zuid-Hirdo. Uitgaansgebied met kermis, disco's, kroegen en restaurants. In de weekends gaat het er rauw aan toe, met veel jongeren, drugs- en alcoholgebruik. Hun ouders gaan dan liever naar het eilandje Zlameh. Andere dagen is het een geliefde plek voor ouders met jonge kinderen die de brave attracties op de kermis bezoeken. (UIS 43-44)

 12. Flshynne water Ef Zverosta gemeente (Balison) 3,9 km² {D 09}

  Vroeger werd dit eilandje ook Zeerco-Lanu genoemd. (DOM 159)

 13. Hgts water Ef Moefiy gemeente (Sinto-Manta (LA)) 4,3 km² {H 02}

  Formeel ligt dit langgerekte eilandje in Ef Moefiy, de zeestraat tussen het grotere eiland Mantahynne en het vasteland van Liftka. Het water tussen Hgts en Mantahynne heet Wefot-Hgtsa, en dat tussen Hgts en het vasteland heet Opper-Hgtsa.
  Op Hgts vinden we met gras en struikgewas begroeide heuvels, vol schapen en heckrunderen. Het eiland wordt doorsneden door een verkeersbrug en een spoorbrug. Op de verkeersbrug is een tolstation - de enige bebouwing op het eilandje.

 14. Hupster-Hurt water Hurt-strett gemeente Ekkrey 12,4 km² {H 12}

  Rustieke vissersplaatsjes.

 15. Ibesto# water Cheetucj gemeente (Ef chis) 2,1 km²

  Bebost eilandje, ingesloten door twee armen van de Cheetucj. Het was altijd een onbetekenend stukje bos zonder officile naam. Sinds hier in 1989 de Wegsrt Wrf-klarbr (zie kaart {I 11}) is geopend, is het eilandje officieel "Ibesto" gedoopt.

 16. Irtc# water Trendon gemeente Hirdo ?? km² {hir-a3/b3}

  Eilandje in verbreed gedeelte van de Trendon, in Noordwest-Hirdo. De westelijke helft is een moerassig bos, de andere helft een woonwijk met vissershuisjes en duurdere villa's.

 17. Kjstara# water Trendon gemeenten Eon / Jent ?? km²

  Eilandje in de Trendon. Geheel bedekt met bos en ontoegankelijk natuurgebied. De stilte wordt er verstoord door het autoverkeer op de hoofdweg die dwars over het eilandje loopt.

 18. Lest-Opper water Zmbara-zee gemeente Alerb-Lest 6,8 km² {M 07}

  Verspreid staande vissershuisjes: voor Spokani een bijzondere planologische ordening.

 19. Lest-Wefot water Zmbara-zee arkdomenn Lest 9,1 km² {L 07}

  .....

 20. Loet# water Plpoem-meer gemeente Hirdo ?? km² {hir-c5}

  Eilandje in verbreed gedeelte van de Trendon, in Zuid-Hirdo. Natuurgebiedje met moerassig eikenbos en eendenvijver. Op afspraak te bezoeken. (UIS 43-44)

 21. Lokaren water Atlantische Oceaan gemeente (Nutterkoles) 10,6 km² {B 01}

  Een van de Storm-eilanden. (DOM 79)

 22. Mclajoh water Hurt-strett gemeente (Ekkrey) 8,5 km² {G 12}

  Hierop ligt het attractiepark Beltsrt.

 23. Mantahynne water Ef Tragam gemeente Tunbas + St.Manta (LA) 178,4 km² {G/H 02}

  Mantahynne wordt door de zeestraat Ef Moefiy gescheiden van het vasteland van Liftka. Het is een vrijwel onbewoond landbouwgebied, met voornamelijk aardappel- en suikerbietenteelt. Op de westelijke punt ligt de haven- en industriestad Tunbas. ....

 24. Mikkon# water Trendon gemeente Hirdo 2 km² {hir-b4}

  In het centrum van Hirdo; tegenwoordig het uitgaanscentrum van de hoofdstad, met een grote concentratie aan horeca. Sinds ca. 1985 ontwikkelt zich hier ook een gay-scene.

 25. Moens-ilesets

  Ofwel de "Storm-eilanden". Verzamelnaam voor de eilandjes Mota, Lokaren, Eiy, Pls en Pl-ileset langs de noordkust van Tjemp. (DOM 79-80)

 26. Mota water Atlantische Oceaan gemeente (Nutterkoles) 3,5 km² {B 01}

  Een van de Storm-eilanden. (DOM 79)

 27. Pl-ileset water Atlantische Oceaan gemeente (Pl (TJP)) 4,1 km² {C 01}

  Een van de Storm-eilanden. (DOM 79)

 28. Pls water Atlantische Oceaan gemeente Pl (TJP) 8,7 km² {B/C 01}

  Een van de Storm-eilanden. (DOM 79)

 29. Pmnhynne water Minde-fonis gemeente (Minde) 16,5 km² {G 09}

  Het eiland is bijna geheel ingericht als golfterrein, met uitzondering van de rotsformatie midden op het eiland (212 m hoog). Verder staat er nog een Ergynne-kerkje, dat een beschermd monument is (was dat niet het geval geweest, dan had de golfclub het gesloopt). Er is een bootverbinding naar Uament. (DOM 183/186)

 30. Prockve water Gubina-zee gemeente (Prus) 5 km² {M 04}

  Oefengebied van de Marine.

 31. Rsmr water Ef Girdestiy gemeente Girdes ?? km²

  .....

 32. Rsterhynne water Ef Larmin arkdomenn Astiy-vender 67,6 km² {G 08}

  Natuurreservaat en arkdomenn; er zijn een pension, windmolen, oude vuurtoren en zweefvliegterrein; bootverbindingen met Astiy en Uament. Het zuidelijke deel van het eiland wordt Rsters genoemd; een rster is een kegelvormige duintop. (DOM 183-185)

 33. Roesj water Aflif-strett arkdomenn (Cltehynne) 3,9 km² {H 09}

  .....

 34. Rurf water Ef Tragam gemeente (Andel) 55 km² {G 03/04}

  Officieel "beschermd natuurgebied", maar in werkelijkheid verboden gebied vanwege het grote strafkamp waar de zwaarste criminelen langdurig worden gevangengehouden. Er heerst een streng regime met dwangarbeid en discipline, maar de mensenrechten worden er volgens Amnesty International niet geschonden. (DOM 148)

 35. Sebl-ark# water Plst gemeente (rbas) 5,2 km² {B 03}

  Eilandje in de Plst. De natuur is er beschermd en het is gesloten voor het publiek.

 36. Slefnehynne water Piyya-fonis gemeente Andel ?? km²

  Onbewoond eilandje voor de kust van het Ergnt-moeras. ....

 37. Smhynne# water Amahagge-kanaal gemeenten Xemn / Zelzakiy ?? km²

  Eilandje in het Amahagge-kanaal. Het is een betwist gebied: de aangrenzende gemeenten Xemn en Zelzakiy eisen beide het eilandje op en men is niet bereid om het te delen. Het gevolg is dat het district Jelafo het stukje grond nu beheert. Hoewel er een hoofdweg overheen loopt, is het eilandje zelf niet toegankelijk.

 38. Tina-ark water Kjpur-zee gemeente (Tina) 8,9 km² {D 01/02}

  Natuurreservaat met duinen en dennenbos, waarin het bewoonde kasteel St.Knoniy. Hier zijn bed&breakfast-faciliteiten voor een beperkt aantal gasten. Bootverbinding met Tina, maar bij extreem laag water kan men onder begeleiding naar het eiland "wadlopen".

 39. Tuckrhynne water Hurt-strett/Ef Vmpiyass gemeente (Manes-Laer) 24,7 km² {I 11/12}

  Onbewoond natuurreservaat; er staan een rune, een vuurtoren en een radio/TV-zender. Wordt doorsneden door de spoorlijn tussen Tigof en Lomky.

 40. Uashynne# water Trendon gemeente Trondom ?? km²

  Eilandje in de Trendon.

 41. Uas-ileset# water Fetu gemeente Tearo ?? km² {hir-d1}

  Uas-ileset (Ganzeneiland) wordt omsloten door twee takken van de Fetu: de Laver-Fetu en de Mittus-Fetu. Het is een onbewoond, wild bos- en mliygebied dat in principe vrij toegankelijk is, maar alleen te bereiken met een bootje.

 42. Ucjyfe-zee water Gubina-zee gemeente Xariy 12,7 km² {N 04}

  Eilandje vlak voor de kust van de noordoostelijke punt van Brr, door een brug met het vasteland verbonden. Het eilandje ressorteert onder de gemeente Xariy en bestaat voornamelijk uit duinen en wat dennenbos.

 43. Vlociys water Kjoep-strett gemeente (Milbo) 38,1 km² {L 04/05}

  Onbewoond natuurreservaat. Het gerucht gaat dat hier een geheime opslagplaats voor nucleair afval is.

 44. Vnda# water Trendon gemeente Eon ?? km²

  Eilandje in de Trendon bij het dorp Yservildul. Te bereiken met een pontje (alleen voor voetgangers). De meeste bezoekers komen voor de Ergynne-kerk.

 45. rle water Minde-fonis gemeente (Minde) 8,7 km² {G 09}

  Eilandje bedekt met naaldbomen en wat kreupelhout, waartussen een historisch graf ligt; bij laagwater valt de zee tussen rle en Pmnhynne droog, en kan men erheen lopen. (DOM 183)

 46. Zeerco-Lanu

  Voormalige naam van het eilandje Flshynne. Naam staat nog op een oude landkaart uit ca. 1963, aanwezig in het Archief.

 47. Zlameh# water Plpoem-meer gemeente Hirdo ?? km² {hir-c5}

  Eilandje in verbreed gedeelte van de Trendon, in Zuid-Hirdo. Recreatiegebied met watersportfaciliteiten, restaurants en een manege. In de weekends een populaire plek voor het meer volkse deel van Hirdo dat wel wat geld te besteden heeft. Hun kinderen gaan dan liever naar het eilandje Fera. (UIS 43-44)

 48. Zverosta water Ef Zverosta gemeente (Tosiy) 4,6 km² {E 10}

  (DOM 159)

 49. Zvomina water Ef Zverosta gemeente Yfte 13,5 km² {F 10}

  ... (DOM 160)

© De Twee Hanen v.o.f. Kimswerd The Netherlands

DA 74-100982 SPARC 14 dec 1997

namen van eilanden - DICTIO {G} - 11.03.06