Spokanisch Archief

VLAKTES, DUINEN, MLIYS en HEUVELRUGGEN
Bestandsgroep Landschappen
Tuinen, parken, bossen en weiden
Landgoederen (arkdomenns)
Natuurreservaten en andere natuurgebieden
Vlaktes, duinen, mliys en heuvelrugggen
 
Zie ook
Landschappen en streken
Duintoppen en heuvels
Dit bestand
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 

Algemeen overzicht van de vlaktes en duingebieden, heidegebieden (mliys), heuvelruggen en landtongen.

Onderstreepte namen kunnen aangeklikt worden om een afbeelding te zien.
De volgende begrippen vinden we terug in de namen:

dunjes  zandheuvels langs de kust met typische duinvegetatie
jakm(tamelijk) vlak grasgebied, al dan niet met kleine bospartijen
mliyheuvelachtig heidegebied met boomgroepjes begroeid
neslandtong, meestal duingebied
tempheuvelrug (langgerekte verhoging in duin- of mliygebied)
tlestbergplateau (hooggelegen vlakte in de bergen)

Delen van zulke "vlaktes" kunnen ontgonnen zijn, zodat we er nu landbouw, veeteelt en/of tuinbouw kunnen aantreffen.

{..}Tussen {..} staat het nummer van de deelkaart van Spokani waarop het item te vinden is.
Item te vinden op een regiokaart (Big Maps).
Alle (deel)kaarten worden in een apart venster geopend.

Namen van vlaktes en duinen staan op de deelkaarten met GRIJZE hoofdletters aangegeven.


 1. Aas-jakm (district Bloi; belangrijkste plaats: Lift) {E 03} {F 02/03}

  De "Hazenvlakte", ook wel Aas-mliy genoemd. Uitgestrekt duin- en heidegebied in Noord-Bloi; korenvelden en boomgaarden in het noordelijke deel, en karig grasland en heide meer naar het zuiden; bevolking gelooft sterk aan paranormale zaken, trollen en elfen. In juli is de diyvre uitgebloeid en dan raakt de gehele omgeving overdekt met blauwe pluizen; velen zijn hier allergisch voor.

 2. Bleftex-jakm (district Jelafo; belangrijkste plaatsen: Krsitsi en Cremanu) {J 09}

  De tamelijk vlakke noordoosthoek van Jelafo. Ooit was dit een armelijk heidegebied (mliy), maar tussen ca. 1850 en 1950 is het geheel ontgonnen. Tegenwoordig een vruchtbaar landbouwgebied met ook redelijk veel (glas)tuinbouw.

 3. Bolma-temp (gemeenten Knolbol en Knolbol-belt)

  Opvallende heuvelrug in de uitlopers van het Az-gebergte. ...

 4. Breenc-mliy (district Jelafo; belangrijkste plaatsen: Ies en rtazo) {H/I 08}

  Mliy-gebied, globaal tussen Xemn, Feuni, Ies, Flem, rtazo en het Amahagge-kanaal. Het gebied bestaat uit heidevelden en akkers, afgewisseld met grote bospartijen. Vanwege de technologie, commercie en industrie in de steden Ies en rtazo is deze regio redelijk dicht bevolkt met nogal wat verspreide villa's en woonwijken. Het noordoostelijke deel - globaal tussen Xemn, Post, Tejho-Klea en het Amahagge-kanaal - is daarentegen praktisch onbewoond. Deze regio wordt ook wel Ef Pvlas (De Bobbels) genoemd, refererend aan het geaccidenteerde karakter van dit landschap.

 5. Brichol-dunjes (gemeenten Astiy en Manes-Pmn)

  Duingebied langs de Larmin-kust. ...

 6. Cerobiy-jakm (eiland Teujan; belangrijkste plaats: Zimp) {L 01/02}

  Het grootste deel van deze streek valt onder een militair oefengebied en een beschermd natuurgebied.

 7. Chat-temp (gemeenten Bergosrt, Huis, Kruuno en Pacelane) {C 05}

  Heuvelrug dwars door de Pors-mliy, tussen Fydelane en Bergosrt. De onverharde weg tussen deze twee plaatsen volgt het hoogste deel van de rug. (DOM 104-105) Naam ontbreekt op deelkaart

 8. Chat-temp (gemeente Moleije)

  Kleine, opvallende heuvelrug met daarop een korenmolen en een uitkijkpunt. Dankzij hevige protesten van de omwonenden heeft de overheid er in 2012 van afgezien om hier windturbines te plaatsen. Die staan nu op de naburige landtong Dyek-nes.

 9. Cheet-mliy (gemeenten Alas (BF), Ef Prenkiy en Potasrt)

  Mliy-gebied. ......

 10. Cjoefen-mliy (district Bloi; belangrijkste plaatsen: Blort en Monny) {E 04}

  Duin- en heidegebied tussen Blort en Ameronne; zeer heuvelachtig. Akkerbouw in het zuiden langs de Fetu en het noorden langs de Dreegt; veeteelt rondom Monny (boerenkaas!).

  Het sterk geaccidenteerde terrein van de Cjoefen-mliy is populair bij paardrijders.
  Wandelaars zijn er echter minder gecharmeerd van.

 11. Clstu-jakm (gemeente Fraja)

  Duin- en mliy-gebied. Globaal het kustgebied tussen Rgtall en Fraja. ....

 12. Cvfta-jakm (gemeenten Crelco en Marafaniy)

  Mliy-gebied, feitelijk het oostelijke, hoger gelegen deel van de Huron-mliy. ......

 13. Dii-jakm (district Ren; belangrijkste plaats: Opjevu) {J/K 06}

  Bos- en grasrijke vlakte ten noorden van Opjevu, met grote schaapskuddes.

 14. ivve-jakm (district Plef; belangrijkste plaatsen: Tulnn, Kros en Aagee) {C 07/08}

  Het zuidelijke deel van Plef is sterk gendustrialiseerd met veel mijnbouw. Hier en daar is er nog wat versnipperd mliy-gebied over.

 15. Doffiyn Dunjes (district Ales; belangrijkste plaats: Plekotex) {H 03/04}

  Duingebied langs kust tussen Sylf en Plekotex. De aangrenzende bossen staan bekend als Doffiy Fresta. Zie ook de gelijknamige tramhaltes op tramkaart 08.

 16. Dnne (districten Bloi en Ziyp; belangrijkste plaatsen: Eon (BF) en Blumarr) {E 05}

  Abusievelijk ook wel Dnne-mliy genoemd. Vruchtbare heuvels in het stroomgebied van de Trendon, ten noordwesten van Hirdo.

 17. Drgna-temp (gemeenten Acaratsa en Pn)

  Heuvelrug ten westen van het Plsten-gebergte (eigenlijk een uitloper ervan), ca. 150 m hoog. ...

 18. Ef Doezde (gemeenten Laloje en Tuniy)

  Opvallende heuvelrug tussen Laloje en Tuniy. Het hoogste punt is ca. 60 m hoog, maar valt in het verder vlakke landschap erg op. ...

 19. Ef Ketaterts (arkdomenns Hogorit Qual en Luft Xejafiy fes Sinto)

  Bergplateau. ...

 20. Ef Pvlas (gemeente Tejho-Klea)

  Zie Beenc-mliy.

 21. Egpeeff-jakm (district Ben; belangrijkste plaatsen: Lost en Ibesto-Horo) {I/J 02}

  Heidegebied met hier en daar landbouw; het vlakste gebied van Spokani met kaarsrechte wegen en spoorlijnen; het centrum is Lost.

 22. Fiylt-dunjes (gemeenten Acherque, Halaresto en Sinto-Christs)

  Duingebied langs de oostkust van Tigof. Langs de Halaresto-fonis grenst het gebied direct aan de kust. Het meer noordelijke deel ligt niet meer direct aan de kust omdat de kuststrook ontgonnen is. ...

 23. Fjegas-dunjes (gemeenten Lor en Xubenuke)

  Duingebied langs de zuidkust van Teujan. ...

 24. Fjyta-tlest (gemeente Amentlestu)

  Bergplateau even ten noorden van Amentlestu. ...

 25. Fskamo-dunjes (gemeenten Mikentall en Polefi)

  Duingebied langs Ef Larmin, tussen Polefi en Mikentall. Populair recreatiegebied.

 26. Gliy-temp (gemeente Plenk)

  Kleine heuvelrug even ten zuiden van Plenk, maar opvallend in het verder vlakke landschap van de Qumk-vlakte. De hoogste top is 79 m hoog. ...

 27. Gapochiy-mliy (district Munt; belangrijkste plaatsen: Tosiy, Sinto-Slef en Teujo) {D 08/09} {E 09}

  Dit is de zuidwesthoek van Munt. Een mliygebied met veel bospartijen en nogal wat landbouw en veeteelt.

 28. Gizela-dunjes (district Munt; belangrijkste plaatsen: Pacelane en Rolane) {C 05/06}

  Bosrijk duin- en mliygebied, globaal het kustgebied tussen Empecho en Hildi. Het zuidelijke deel van het duingebied wordt ingenomen door het militaire oefengebied Hildi-fonis-Opper.

 29. Gizela-mliy (belangrijkste plaatsen: ????)

  Mliy-gebied. ...

 30. Grist-mliy (district Bloi; belangrijkste plaatsen: erbn en Mnt) {F 02}

  De "Grijze mliy", zo genoemd vanwege de mist die hier vaak hangt.

 31. Gsitt-jakm (district Litii; belangrijkste plaats: Lassos) {L 05}

  Een eenzaam heidegebied met betrekkelijk veel oliewinning en mijnbouw.

 32. Hekory-mliy (district Ales; belangrijkste plaatsen: Mnin en Polefi-Jarilo) {H 05}

  Een vrijwel ongeschonden mliy-gebied met oude stadjes en veel historische elementen.

 33. Honnemeg (district Bloi; belangrijkste plaatsen: Slofaro en Zeone) {F/G 05}

  Ook wel Honnemeg-mliy genoemd. Bosrijk gebied tussen Slofaro in het noorden en Ent in het zuiden; verder tussen de Krappa in het westen en het Ergnt-moeras in het oosten. Het oostelijke deel bestaat voornamelijk uit een heuvelrug met steile hellingen, het westelijke deel is de meer glooiende vallei waar de Krappa stroomt. Deze streek wordt aangeduid met Wefot Honnemeg-mliy (zie kaart {hir-d1}).

 34. Hupster Jakm (district Kina; belangrijkste plaatsen: Jel en Oneta) {G 12}

  Vrijwel onbewoonde vlakte tussen Lamk-gebergte en de noordkust van Lomky; mediterrane flora, zoals palmbomen, parasoldennen en agaves. Een deel is militair gebied en verboden voor onbevoegden. De vlakte wordt alleen doorsneden door de hoofdweg tussen Lasy en Kiven, en door een slecht begaanbaar pad tussen Jel en Crlamejo.

 35. Huron-mliy (district Ales; belangrijkste plaatsen: Jedenfals en Crelco) {H 03/04}

  Ongeschonden mliy-gebied, extra fraai vanwege de twee Racn-meren. Het oostelijke, hoger gelegen deel is ook bekend als Cvfta-jakm.

 36. Javes-mliy (district Flp; belangrijkste plaatsen: Sinto-Manta (TF), Noniy en Lijerc-srt) {J 11/12}

  Wijnbouwgebied tussen Asjetto en Noniy; hier komt de beroemde Monet-wijn vandaan.

 37. Jele-dunjes (district Tjemp; belangrijkste plaats: Nutterkoles) {B 01}

  Uitgestrekt duingebied langs de noordwest-kust van Tjemp.

 38. Kamo-temp (gemeenten Grejala, Jedenfals, Moleije, Plekotex en Polefi) {H 03/04/05}

  Smalle strook duinen, globaal tussen Jedenfals en Polefi, de westelijke rand van de Huron-mliy, langs de Larmin-kust. Het duin- en bosgebied Doffiyn-dunjes maakt hier deel van uit. Naam ontbreekt op deelkaart

 39. Krty-mliy (district Tjemp; belangrijkste plaatsen: Alertobiy, Seerts, Kreg en Ponune) {B/C 02}

  Vlak heidelandschap ten noorden van Plsten-gebergte in Tjemp; hier vinden we talloze idyllische dorpjes.

 40. Kester-dunjes (gemeenten Lor en Manes-Half)

  Duingebied langs de zuidkust van Teujan. ...

 41. Kolai-dunjes (district Bloi/Ziyp; belangrijkste plaatsen: Michen en Ef Dis) {G 05/06}

  Bosrijk duingebied dat zich tot ver in het binnenland uitstrekt, tot aan Honnemeg.

 42. Krupel-blof-jakm (district Neze; belangrijkste plaats: Frk) {I 12/13}

  De "Kreupele-paardvlakte". Een mliy met subtropische vegetatie op Oost-Lomky, doorsneden door de Oes, een visrijk riviertje. Hier groeien ook veel amandelbomen. (DOM 164)

 43. Kryfala-dunjes (gemeente Zimp en arkdomenn Sinto-Tuniy)

  Duingebied langs de oostkust van Teujan. ...

 44. Kylgiy-mliy (gemeenten Mosento, Plenk, Sinto-Ditra-Menso en Tona a/e Grt)

  Mliy-gebied, begrensd door de Krappa in het noorden, de Grt in het westen, en de steden Sinto-Ditra-Menso, Plenk en Mosento in het zuiden en oosten. Soms wordt ook het landschap tot aan de Larmin-kust erbij gerekend, maar omdat dit meer agrarisch is, kan het formeel geen mliy genoemd worden.

 45. Kl-temp (gemeente Gralkrich)

  Heuvelrug ten oosten van Gralkrich. De hoogste top is Qulannex ef Nurp (65 m hoog). ...

 46. Lajetu-dunjes (district Tjemp; belangrijkste plaatsen: Quequen en Lajetusrt) {C 01}

  Langs de kust is het gebied inderdaad duinachtig, maar meer naar het binnenland is het tamelijk vlak en agrarisch. Nog verder in het binnenland gaat het over in de Krty-mliy.

 47. Lana-temp (gemeente Kruuno)

  Heuvelrug ten westen van Kruuno. Een eenzaam mliy-gebied. ...

 48. Lst-temp (gemeente Aagee)

  Kleine heuvelrug langs het dal van de Plafot bij het dorp Flixomo. Het is een onderdeel van de uitlopers van het Az-gebergte. ...

 49. Lenano-dunjes (gemeenten Lenano en Tanburo)

  Klein duingebied tussen Lenano en Tanburo.

 50. Liftkar Hpyja-dunjes (gemeente Liyrotyka)

  Duingebied tussen Liyrotyka en Ypiy; het dorp Reee ligt er middenin.

 51. Mari-mliy (district Flp; belangrijkste plaats: Krnien) {I 10}

  Gebied op Oost-Tigof, tussen Blizer-moeras en Tjokky-gebergte; het heidelandschap is hier grotendeels ontgonnen en de boomgaarden en fruitteelt domineren nu.

 52. Mes Prta (gemeenten Klalb en Monny) {E 04}

  Heuvelrug dwars door de Cjoefen-mliy, grofweg tussen Monny en Klalb. De onverharde weg tussen Spejer en Manes-Frg volgt het hoogste deel van de rug. Hier vinden we het paleisje Belvederr en de Frga-kerk. Vanaf de heuvelrug heb je een fraai uitzicht over het dal van de Trendon. (DOM 133) Naam ontbreekt op deelkaart

 53. Montr-jakm of Montr-mliy (district Flenazjekk; belangrijkste plaats: Sinto-Leraquen) {L 08}

  Vlakte in Zuid-Flenazjekk; beroemd mliy-gebied, in tween gedeeld de Grote Haag; de vlakte wordt doorsneden door de Girdestona waarvan de oevers afgezet zijn met berkenbossen waarin allerlei geesten schijnen te huizen. De bewoners van deze streek noemen het gebied onmiddellijk ten noorden en ten zuiden van de Grote Haag de "mliy", en de rest de "jakm". Buitenstaanders gebruiken beide termen meestal door elkaar.
  Tussen het dorpje Ola-belt en de Girdestona vinden we een klein maar hevig geaccidenteerd heuvelgebiedje met een grote concentratie aan grafheuvels. Dit gebied wordt wel de "Wratten op de dijen van de Prinses" genoemd. Die "dijen van de Prinses" refereren aan de vallei waardoor de Girdestona stroomt.

 54. Norata-mliy (gemeente Amahagge) {ama-c5}

  Klein mliy-gebied aan de zuidoostkant van Amahagge, grofweg tussen de autowegen M8 en M7. Wordt genoemd in de Amahko . Naam nog op kaarten intekenen!

 55. Norp-mliy (districten Ben en Ren; belangrijkste plaats: Crrtina) {J 04/05}

  Klein mliy-gebied tussen Crrtina, de Kjoep, Ztso-Ylnja, Kruic en Yzo. Zie ook de gelijknamige tramhalte op tramkaart 13.

 56. Pors of Pors-mliy (district Munt; belangrijkste plaats: Manes-Sjeny) {D/E 06}

  Vroeger zeer arm en eenzaam. Bekende uitdrukking: do melde l ef Pors (hij is niet goed snik).

 57. Qumk-jakm (district Ziyp; belangrijkste plaatsen: Manes-Pmn, Astiy, Adv en Plenk) {F/G 08}

  Eenzaam mliy- en heide-gebied op Zuidoost-Berref; het noordelijke deel is een afwisseling van agrarisch land en mliys; in het midden ligt het arkdomenn Ef Sinto-Aa en het zuidelijke deel is het natuurreservaat Pitla-prc.

 58. Rsters (gemeente Astiy)

  Duingebied op het zuidelijke deel van Rsterhynne, waar kegelvormige duintoppen als soldaten in het gelid staan.

 59. Rx-ager-dunjes (gemeenten Bleuj, Kanea, Kles, Meen en Trus)

  Uitgestrekt duingebied langs de westkust van Teujan. ...

 60. Reemelo-temp (gemeente Trondom)

  Heuvelrug ten oosten van Trondom, langs de linkeroever van de Trendon. De hoogste top is Reemelo (36 m hoog). ...

 61. Sparot-quc (gemeente Alas (TF))

  Heuvelrug ten westen van Alas. Het hoogste punt is 59 m hoog. ...

 62. Tiymss-kryobiy (gemeente Laraine)

  Heuvelrug tussen Laraine en het Cheetucj-dal. Maximaal ca. 120 m hoog. ...

 63. Volaj-dunjes (district Tjemp; belangrijkste plaats: Manes-Bnr)

  Uitgestrekt duingebied langs de noordwest-kust van Tjemp. Het grenst echter niet direct aan zee. De kust is hier laag en wordt door een dijk beschermd.

 64. Wazemmche-mliy (gemeenten Fraja en Mnin)

  Mliy-gebied, globaal tussen de Kreea-weg en de wegen 21, 37 en M82. ...

 65. Wefot Honnemeg-mliy {hir-d1}

  Zie Honnemeg.

 66. Wequh-jakm (district Bloi; belangrijkste plaats: Ameronne) {D 03/04} {E 04}

  Tamelijk vlak gebied met veel boomgaarden en tuinbouw.

 67. Xnsa-jakm (district Ren; belangrijkste plaats: Eeneteree) {J 07/08} {K 08}

  Oud mliygebied, tegenwoordig voornamelijk landbouwgebied met veel bospartijen en hier en daar nog wat heide.

 68. Xoqulliy-dunjes (district Flenazjekk)

  Duingebied in Flenazjekk. Gemeenten Pageri en Tun. ....

 69. rene-dunjes (district Plef)

  Eenzaam duingebied langs de Laboh-kust tussen Prens-Hady-srt en de monding vd Tgtylt. Op enkele plaatsen gaan de duinen over in een klein strand waar je kan zwemmen, maar over het algemeen gaan de duinen vrijwel direct over in de zee.

 70. Zjoba-jakm (district Kina; belangrijkste plaats: Tolm) {G 12}

  De "Beneden-vlakte"; vlakte tussen de Ferky-krur en steile kalksteenkust van Zuid-Lomky; meest dorre en armelijke gebied in Spokani; het natuurreservaat Ef Xoemanas maakt hier deel van uit.

© De Twee Hanen v.o.f. Kimswerd The Netherlands

DA 73-100982 SPARC 09 mei 1997

namen van vlaktes/duinen/mliys - DICTIO {G} - 10.03.06