Spokanisch Archief

BANKEN
Gerelateerd bestand
Geld en betalingsverkeer

Dit bestand
1. Overzicht van alle banken
2. Ququltor Nyn
3. Bankrekeningen
4. Depositogarantiestelsel
5. Bankiers
 

Zie ook informatie van de Spokanische Bank (verouderd)
De huidige koers van de herco (www.sb.sp/qurs)
Spokani en de euro (www.sb.sp/eurinfo_sp)

Extern
Officile euro-website
 

1. Overzicht van alle banken

Alle Spokanische banken in alfabetische volgorde (stand: 2014). Bij elke bank is het adres van het hoofdkantoor aangegeven. Banken die niet meer bestaan, maar nog wel in de lijst staan opgenomen, hebben gn volgnummer.
Bij banken die lid zijn van de Q9, staat het logo .


Amahagge Kafte-benc (AKB, Amahagge Betaalbank)

Opgericht in 1865 (in Amahagge). In 1905 gefuseerd met de Benc Itrzatreef Rifo Troef, en verder onder de naam Kleter Kafte-benc.

1. Aquonda Benc-Cmpano (ABC, Nationale Bank-Maatschappij)
Zee-aven 180-184 4200-Gralkrich Tf (046) 2375000

Opgericht in 1936. Kleinere bank voor met name het midden- en kleinbedrijf en kleine zelfstandigen.

2. Atlntise Investere Benc (AIB, Atlantische Investeringsbank)

Opgericht in 1972, hoofdkantoor in Blort. Dochter van de Spooksoliy Benc.

Banc-Liga TC (BL TC)
Kojelen-plep 39 3001-Hirdo Tf (010) 2632109

Voormalig hoofdkantoor van de Banc-Liga in Hirdo.

 

Deze bank is opgericht in 1922, en per 1 december 2011 failliet. De faillisementsafwikkeling heeft voor die tijd al in stilte plaatsgevonden en de klanten zijn ondergebracht bij de Spooksoliy Benc, voor zover ze niet zelf een andere bank hebben gekozen.
Dit was een bank die opkwam voor de zwakkeren in de samenleving, met name voor invaliden, chronisch zieken en bejaarden. BL TC had bijkantoren in vrijwel alle bejaardentehuizen en revalidatiecentra, en tussen 1998 en 2010 probeerde de bank ook een kantoortje te openen in ziekenhuizen en gevangenissen.
De bank gaf geen rente, maar dit werd goed gemaakt omdat verzekeringen die door genoemde categorie clinten vaak moeilijk te sluiten zijn, bij deze bank onder voordelige voorwaarden verzorgd konden worden. Ook verstrekte de BL TC voordelige leningen voor de betaling van de hoge verblijfkosten in revalidatie- of bejaardeninrichtingen. De bank was kortom goed voor zijn klanten, maar bij overlijden van de rekeninghouder kwam 30% van zijn batig saldo ten goede aan de bank.
Een categorie sociaal zwakkeren waar de bank zich sinds 1986 om bekommerde waren ex-gedetineerden die problemen ondervinden om weer een plaatsje in de samenleving te vinden.
Het ging vanaf ca. 2003 steeds slechter met de bank, want haar dienstenpakket sloot steeds minder goed aan bij de moderne consumptiemaatschappij - liefdadigheid werd steeds minder een taak voor een bank. Toen vanaf ca. 2005 het gerucht de ronde ging doen dat bank het niet meer zou redden, vertrokken steeds meer klanten. De internationale financile crisis heeft het proces nog versneld.


Benc Itrzatreef Rifo Troef (BIRT)

Opgericht in 1874 (in Amahagge). In 1905 gefuseerd met de Amahagge Kafte-benc, en verder onder de naam Kleter Kafte-benc.

Benc rif Pegre (BrP, Bank van Pegrevi)

Pegevische bank, opgericht in 1837 (in Mollefin). In 1895 opgeheven toen Pegrevi bij Spokani was ingelijfd en dus geen zelfstandig koninkrijk meer was.

3. BenCm
Rom-aven 12-16 3001-Hirdo Tf (010) 2347676


Opgericht op 1 april 1998, en opvolger van de Giro (die nooit als 'echte' bank werd beschouwd). Opheffing van de Giro was een rechtstreeks gevolg van de privatisering van de PTT, die in drie aparte bedrijven werd opgedeeld: PsCm voor de posterijen, TelCm voor de telecommunicatie en BenCm als opvolger van de Giro. De BenCm maakt sinds maart 2000 deel uit van de Q9.

4. Berrefbenc (BB, Berref-bank)
Kindistee-lirrotiy 1 2200-Trendon Tf (035) 2749274

Opereert alleen op Berref (plus een kantoor in Amahagge). Is in 1990 ontstaan na een fusie van 3 op Berref opererende banken: Berrefoeg Misan-benc, Wefot-Spooksoliy Benc en Damc & Teefyre-Blmt.

Berrefoeg Misan-benc (BerMis, Berrefse Winkelbank)

Opgericht in 1896 (in Hirdo). In 1990 opgegaan in de Berrefbenc.

Br Kelte (BK, Br Boer)

Opgericht in 1905 (in Br). Was Q9-lid. Heet sinds 1993 Br Mollefin Kelte (na de overname van de Opper-Spooksoliy Kelte-smurf).

5. Br Mollefin Kelte (BMoK, Br Mollefin Boer)
Jakm-weg 2B 1001-Br Tf (031) 2545118

De BMoK is de nieuwe naam van de oorspronkelijke Br Kelte, een boerenleenbank die in 1993 de Opper-Spooksoliy Kelte-smurf (Oost-Spokanische Boerengeld, te Mollefin) heeft overgenomen.

6. Central Bank of Spocania (CbS)
c-plep 4-6 (Flofarri-huflif) 3004-Hirdo Tf (010) 2208888 Ws www.cbs.sp


Opgericht op 1 maart 2008; heeft de controlerende en regulerende taken van de Spooksoliy Benc overgenomen, zodat deze laatste nog slechts een commercile bank is. De CbS is een overkoepelend overheidsinstituut dat de robuustheid van de Spokanische financile markten moet garanderen. Sinds de kredietcrisis omstreeks september 2008 ook in Spokani voelbaar is, treedt de CbS op Europees niveau op als vertegenwoordiger van Spokani. Zie ook de informatiebrief die de CbS op 3 maart 2008 rondstuurde.

Cmerela Frmler-benc (CF, Commercile Aandelenbank)

Opgericht in 1859 (in Hirdo). De bank gaf aandelen uit en richtte zich voornamelijk op het bedrijfsleven. De bedrijfsvoering was geen succes en de bank ging in 1933 failliet. De klanten konden naar hun geld fluiten, want een garantieregeling bestond nog niet.

Damc & Teefyre-Blmt (D&TB)

Opgericht in 1882 (in Trendon). In 1990 opgegaan in de Berrefbenc.

7. Ennucoriy-benc (Ennu)
Akademiy-mirra 36 5400-Lost Tf (054) 2064646

Het begrip ennucoriy betekent: leven en gedragen zoals de Ergemip voorschrijft; zie ook de Ergynne-encyclopedie. De bank is opgericht in 1902 en handelt volgens streng religieuze beginselen: rente wordt niet gegeven, er worden geen verzekeringen afgesloten, op dinsdag en Ergynne-feestdagen is men gesloten, de clinten nemen plaats in een afsluitbare cabine die volledige privacy waarborgt, personeel is in traditionele dracht gekleed. Op Pakra-dag (feestdag van de Volle Maan) worden er uitstapjes voor personeel n clinten verzorgd. En schulden worden eenmalig kwijtgescholden als de clint uitgeklaard wordt of als geestelijke bedigd wordt (voor het begrip "uitklaren", zie de Ergynne-encyclopedie. De bank staat buiten het Q9-verband en opereert gedeeltelijk met privileges die gewaarborgd zijn in de Sekte-wet.

8. Fabrokaliyto-benc (FaBe, Industriebank)
Pn-aven 29-33 1000-Br Tf (031) 2955443
www.fabenc.sp

Nieuwe bank, per 1 november 2010 ontstaan na fusie van de Njebopiy-benc en de Umynast-benc. In tegenstelling tot de fuserende banken heeft de Fabrokaliyto-benc zich ook bij de Q9 aangesloten. De meeste activiteiten van de fuserende banken zijn door de nieuwe bank overgenomen, maar de klantenkring zal zich niet meer beperken tot voornamelijk de scheepvaart, offshore en mijnbouw. Blocriy Loest (voormalig minister van Financin) is de president; hiervr was hij al president van de Njebopiy-benc.

9. Garshi Bagc/Garos-benc (GaBa, Garos-Bank)
Prenstat-aven 24 7200-Garos Tf (090) 3056900

Opgericht in 1871. Sinds 2003 een onderdeel van TQ-benc, maar opereert nog wel onder de eigen naam. De Garshi Bagc heeft behalve op Garos ook kantoren op Lomky en Tigof. Zij geeft eigen bankbiljetten uit die alleen op Garos, Tigof en Lomky geaccepteerd worden.

10. Jabrt Benc (JB, Koninklijke Bank)
Rntgen-mirra 4 3000-Hirdo Tf (010) 2150505

Opgericht in 1936. De meeste bankactiviteiten van dit gerenommeerde instituut zijn in 2000 door Lnsmn & Heeder overgenomen. Tegenwoordig is de Jabrt Benc alleen nog actief op de (internationale) aandelen- en beleggingsmarkt; "gewone" bankrekeningen behoren niet meer tot het dienstenpakket; deze bank is dan ook geen lid meer van de Q9.

Kleter Kafte-benc (KKBe, Nieuwe Betaalbank)

Opgericht in 1905 (in Amahagge), gevolg van een fusie van de Amahagge Kafte-benc en de Benc Itrzatreef Rifo Troef. Ging in 1957 failliet

11. Kra-benc (KBe, Kunstbank)
Aitromba-plep 11 4004-Amahagge Tf (040) 2814537<

De KBe (opgericht in 1954) heeft als doelgroep de artiesten en andere mensen met vrije creatieve beroepen. De bank investeert jaarlijks een groot bedrag in kunstaankopen. Bij gebrek aan goede sociale voorzieningen voor mensen met een vrij beroep die in financile problemen geraken, komt de KBe goed van pas. Bovendien is deze bank bereid om honoraria van de artistieke clinten te boeken als onkostenvergoedingen, wat een fiscaal voordeel betekent. De bank staat buiten het Q9-verband.

12. Lnsmn & Heeder (L&H)
Covent-arbe 1-6 3100-Blort Tf (030) 4646888

Een deftige bank (opgericht in 1876 in Liyrotyka) waar nog tijd is voor een kopje koffie en de clinten plaats mogen nemen in lederen design-fauteuils. Ook de Koninklijke familie heeft hier de rekeningen lopen. In principe verplicht men zich bij deze bank om ervoor te zorgen dat het rekening-saldo nooit lager dan 4000 herco wordt. De bank opereert buiten het Q9-verband. Het hoofdkantoor is gevestigd in een serie fraai gerestaureerde kloosterhuisjes, waarvan er n authentiek is ingericht (anno ca. 1700) en daarom de status van museum heeft. Dit is na afspraak te bezichtigen.


Leesy-Lace-Benc (LeeLa)

Opgericht in 1914 (in Hirdo). Was Q9-lid. Is in 1995 opgekocht door de Spooksoliy Benc. De naam Leesy-Lace-Benc is in 1999 verdwenen.

13. Liyrotyka Smurf (LS, Liyrotyka Geld)
Flomarus-mirra 7 5004-Liyrotyka Tf (042) 2379381

Opgericht in 1889. Opereert als volwaardige bank alleen op Liftka, Brr en Teujan. De spaarbankdivisie, bekend onder de naam Liys, opereert sinds 1998 is het hele land. Hoewel het om n bedrijf gaat, zijn de spaarbankactiviteiten geheel gescheiden van de overige bankactiviteiten. De Centrale Bank van Spokani heeft in 2010 te kennen gegeven dat beide activiteiten ook qua bedrijf geheel gescheiden moeten worden. Hierover loopt sinds 2011 een juridisch conflict.

"LIYS Sparen" profileert zich als een zelfstandige
spaarbank, maar is dat (nog) niet.


14. Lloyd Spocania (LL-SIY)
Harboembo-lirrotiy 27D 3000-Hirdo Tf (010) 2142905

Lloyd heeft zich in 1961 ook in Spokani gevestigd, en is de enige buitenlandse bank die bij de Q9 is aangesloten.

15. Milbo-benc (MB)
Benc-mirra 8 6200-Milbo Tf (051) 2046263

Opgericht in 1915. Opereert alleen op Teujan en Brr.

Njebopiy-benc (Njeb, Scheepvaartbank)
Port-weg II kaf 3-5 1001-Br Tf (031) 2571111

Voormalig hoofdkantoor van de Njebopiy-benc in Br.

Opgericht in 1907 en per 1 november 2010 gefuseerd met de Umynast-benc. De nieuwe naam is Fabrokaliyto-benc.
Bijna alle grote reders en anderen uit de scheepvaartwereld hadden hier hun rekeningen. Clinten waren verplicht om verzekeringen op scheepvaartgebied bij deze bank af te sluiten, maar hier tegenover stond dat de bank gratis gespecialiseerde voorlichting op het gebied van scheepvaart en zeerecht gaf, juridische hulp verleende en dergelijke. Tot aan de fusie bewoog de Njeb zich ook op het gebied van de offshore. De bank had directe belangen in de oliewinning, en er scheen een hechte band te bestaan met het Staatsolieconcern Lux. Deze belangenverstrengeling werd door het Ministerie van Economische Zaken met argusogen gadegeslagen. Opereerde buiten het Q9-verband. Blocriy Loest (voormalig minister van Financin) was vanaf 1 augustus 2007 de president.


Opper-Spooksoliy Kelte-smurf (OSKS, Oost-Spokanische Boerengeld)

Opgericht in 1917, in Mollefin. In 1993 overgenomen door Br Kelte, die zich toen Br Mollefin Kelte ging noemen.

Qurten, Balynnadur, Huva ur Tjprgy (QBHT)

Opgericht in 1961 (in Hoggebim). Was Q9-lid. In 1985 opgegaan in de TQ-benc.

16. Spooksoliy Benc (SB, Bank van Spokani)
(hoofdkantoor) Milano-krum 11 3001-Hirdo Tf (010) 2185621
(betalingsverkeer) Luft ef Blufk 1 3000-Hirdo Tf (010) 2156200
(overige activiteiten) Romba-weg 120 3000-Hirdo Tf (010) 2152170

Spooksoliy Benc
 Gert tiyns melde ef kultiy

Dit is de staatsbank van Spokani, opgericht in 1852. In tegenstelling tot bijvoorbeeld De Nederlandsche Bank, is de SB een "echte" bank waar klanten een rekening kunnen openen, en niet louter een controlerende instantie. Tot 1970 had de SB een monopoliepositie bij internationale transacties en valutahandel. Vanaf 1971 is de geldhandel geliberaliseerd en kunnen alle banken zich hiermee bezighouden (behalve het wisselen van contanten, dat is aan de SB voorbehouden). De SB is gerechtigd om het Spokanische geld uit te geven. Omdat deze bank tot 1 april 1998 de beste contacten met de Giro had, zodat de transacties tussen de SB en de Giro wat soepeler verliepen dat die tussen andere banken en de Giro, hadden velen bij voorkeur een rekening bij de SB. Sinds de Giro is overgegaan in een echte bank (BenCm) geldt dit niet meer en heeft de SB te duchten van de concurrentie van de andere banken.
De SB heeft in bijna alle grotere plaatsen wel een of meer kantoren, en verder is er een balie of kantoortje in elke Wegsrt.
Gewijzigde situatie: Per 1 maart 2008 is de controlerende en regulerende functie van de SB overgenomen door een nieuw instituut, de Central Bank of Spocania (CbS). Vanaf deze datum is de SB een zuiver commercile bank geworden die zelf nu onder toezicht staat van de CbS. Maar de SB zal wel de bankbiljetten en de munten blijven uitgeven.

Tja Henna & Rames Zjae (TH&RZ)

Opgericht in 1823 (in Amahagge). Was Q9-lid. In 1985 opgegaan in de TQ-benc.

17. TQ-benc (TQ)
Mintepot Wlj 34-36 5002-Hoggebim Tf (041) 2802723

De TQ-benc is in 1985 ontstaan na een fusie van Tja Henna & Rames Zjae en Qurten, Balynnadur, Huva ur Tjprgy (beide Q9-leden, zie hieronder). Sinds 2003 is de Garshi Bagc/Garos-benc een dochter van de TQ-benc.

Umynast-benc (Umy, Mijnwerkersbank)
Plinker-mirra 21 1600-Korif Tf (034) 3516484

Per 1 november 2010 gefuseerd met de Njebopiy-benc. De nieuwe naam is Fabrokaliyto-benc.
Bank met zakelijke belangen in de mijnbouw; opgericht in 1919, maar in 1963 failliet gegaan. Vervolgens in 1995 weer opnieuw opgericht, al beperkten de zakelijke belangen zich nu niet meer tot de mijnbouw, maar tot de industrie in het algemeen.

Voormalig hoofdkantoor van de Umynast-benc in Korif; sinds 1 november 2010 bijkantoor van de Fabrokaliyto-benc.


Wefot-Spooksoliy Benc (WeSpo, West-Spokanische Bank)

Opgericht in 1927 (in Hirdo). In 1990 opgegaan in de Berrefbenc.

18. Zutter-Spooksoliy Benc-corvi'am (ZSBC, Zuid-Spokanische Bankgemeenschap)
Zutter-plep 9A 8200-Trofy Tf (083) 2242242

Opgericht in 1914. Opereert alleen op Tigof en Lomky.

Verder zijn er in Spokani een aantal grote buitenlandse banken gevestigd die zich uitsluitend met het bedrijfsleven bezighouden. Zij hebben hun kantoor meestal in Hirdo en bezitten verder geen filialen. Bij deze banken kan er geen bankrekening geopend worden.


2. Ququltor Nyn (Verenigde Negen)

In 1960 zijn de 9 grootste banken van Spokani een samenwerkingsverband aangegaan en hebben hun onderlinge betalingsverkeer versimpeld. Deze samenwerking staat bekend onder de naam Ququltor Nyn (Q9, Verenigde Negen).
In de loop der jaren hebben zich allerlei fusies en andere mutaties voorgedaan zodat het aantal aangesloten banken niet altijd precies 9 is. Men heeft besloten om de naam "Ququltor Nyn" te handhaven, ongeacht het aantal aangesloten banken.

Adres: Rense-lirrotiy 4 3400-Minde Tf (038) 2146149

Toen de Q9 in 1960 werd opgericht, waren daar de volgende banken bij betrokken (afkorting en hoofdkantoor tussen haakjes):

1. Aquonda Benc-Cmpano (ABC, Gralkrich)
2. Br Kelte (BK, Br)
3. Garshi Bagc/Garos-benc (GaBa, Garos)
4. Jabrt Benc (JB, Hirdo)
5. Leesy-Lace-Benc (LeeLa, Hirdo)
6. Liyrotyka Smurf (LS, Liyrotyka)
7. Qurten, Balynnadur, Huva ur Tjprgy (QBHT, Hoggebim)
8. Spooksoliy Benc (SB, Hirdo)
9. Tja Henna & Rames Zjae (TH&RZ, Amahagge)

Sinds 1960 zijn verscheidene banken van het Q9-verband betrokken geweest bij fusies en overnames. De belangrijkste mutaties zijn:

 1. TH&RZ (9) en QBHT (7) zijn in 1985 gefuseerd, wat leidde tot een nieuwe bank: de TQ-bank (Hoggebim).
 2. In 1987 hebben zich 2 andere banken bij het Q9-verband gevoegd: Milbo-benc (Milbo) en Lloyd Spocania (Hirdo).
 3. Br Kelte heeft in 1993 de Opper-Spooksoliy Kelte-smurf (Oost-Spokanische Boerengeld, Mollefin) overgenomen. De nieuwe naam is toen geworden: Br Mollefin Kelte (hoofdkantoor in Br).
 4. De Leesy-Lace-Benc (5) is in 1995 opgekocht door de Spooksoliy Benc en bestaat dus niet meer.
 5. In 2000 heeft de BenCm zich bij de Q9 gevoegd.
 6. In 2010 is de nieuw opgerichte Fabrokaliyto-benc erbij gekomen.

Anno 1995 bestond de Q9-groep uit slechts 8 banken, maar dankzij de aansluiting van BenCm zijn het er toevallig weer 9 geworden (stand 2008):

1. Aquonda Benc-Cmpano (Gralkrich)
2. BenCm (Hirdo)
3. Br Mollefin Kelte (Br)
4. Garshi Bagc/Garos-benc (Garos)
5. Liyrotyka Smurf (Liyrotyka)
6. Lloyd Spocania (Hirdo)
7. Milbo-benc (Milbo)
8. Spooksoliy Benc (Hirdo)
9. TQ-benc (Hoggebim)

Anno 2014 bestaat de Q9-groep uit de volgende 10 banken:

 1. Aquonda Benc-Cmpano (Gralkrich)
 2. BenCm (Hirdo)
 3. Br Mollefin Kelte (Br)
 4. Fabrokaliyto-benc (Br)
 5. Garshi Bagc/Garos-benc (Garos)
 6. Liyrotyka Smurf (Liyrotyka)
 7. Lloyd Spocania (Hirdo)
 8. Milbo-benc (Milbo)
 9. Spooksoliy Benc (Hirdo)
10. TQ-benc (Hoggebim)


3. Bankrekeningen

Een bankrekening heet in het Spokaans "zolle-nota", en het nummer ervan heet "zolle-nota-hor", afgekort ZNH of znh. Op facturen ed. wordt dit rekeningnummer altijd achter deze afkorting genoemd, en daarachter tussen haakjes staat de naam van de bank (eventueel eveneens afgekort), bijvoorbeeld:

znh. 12.927.653 (TQ-benc)    of:

ZNH 16.900.275 (LS)

Het ZN-nummer geldt uitsluitend voor betaalrekeningen en bestaat altijd uit een getal van 2 cijfers dat de bankinstelling aangeeft, gevolgd door 6 registratiecijfers. Achter de eerste twee cijfers en achter de volgende drie staat altijd een punt, zoals in: 13.123.456.

Aan de eerste twee cijfers herkent men de bank, en wel als volgt:

 1. Aquonda Benc-Cmpano (ABC, Nationale Bank-Maatschappij) - 03 / 23 / 33
 2. BenCm - 17 / 27 / 37 / 47
 3. Berrefbenc (BB, Berref-bank) - 09 / 29
 4. Br Mollefin Kelte (BMoK, Br Mollefin Boer) - 10 / 30
 5. Ennucoriy-benc (Ennu) - 15 / 25
 6. Fabrokaliyto-benc (FaBe, Industriebank) - 07 / 14 / 24 / 34
  De 07-nummers zijn afkomstig van de Umynast-benc; de 14- en 24-nummers van de Njebopiy-benc.
 7. Garshi Bagc/Garos-benc (GaBa, Garos-Bank) - 02 / 42
 8. Kra-benc (KBe, Kunstbank) - 05 / 45
 9. Lnsmn & Heeder (L&H) - 11 / 41
 10. Liyrotyka Smurf (LS, Liyrotyka Geld) - 16 / 26
 11. Lloyd Spocania (LL-SIY) - 13 / 43
 12. Milbo-benc (MB) - 06 / 36
 13. Spooksoliy Benc (SB, Bank van Spokani) - 01 / 04 / 21 / 31 / 51
  De 04-nummers zijn afkomstig van de Banc-Liga.
 14. TQ-benc - 12 / 22 / 32
 15. Zutter-Spooksoliy Benc-corvi'am (ZSBC, Zuid-Spokanische Bankgemeenschap) - 08 / 28 / 38

Sommige banken hebben zo veel clinten dat zij twee of meer bankcodes hebben: het tweede cijfer van de code is altijd gerelateerd aan de bank; het eerste cijfer kan variren. De onderstreepte codes in de lijst hierboven zijn reeds toegewezen, hoewel er nog geen rekeningnummers zijn die deze code bevatten (stand januari 2015). Bijvoorbeeld: de Spooksoliy Benc heeft de codes 01, 21, 31 en 51 (de code 41 is voor Lnsmn & Heeder; de code 04 is afkomstig van de failliete Banc-Liga - het is anno 2015 nog niet duidelijk of deze wel behouden blijft).

Gebruikte, toegewezen en ongebruikte bankcodes
01 = SB21 = SB41 = L&H
02 = GaBa22 = TQ42 = GaBa
03 = ABC23 = ABC43 = LL-SIY
04 = SB24 = FaBe44 = --
05 = KBe25 = Ennu45 = KBe
06 = MB26 = LS46 = --
07 = FaBe27 = BenCm47 = BenCm
08 = ZSBC28 = ZSBC48 = --
09 = BB29 = BB49 = --
10 = BMok30 = BMok50 = --
11 = L&H31 = SB51 = SB
12 = TQ32 = TQ52 = --
13 = LL-SIY33 = ABC53 = --
14 = FaBe34 = FaBe54 = --
15 = Ennu35 = --55 = --
16 = LS36 = MB56 = --
17 = BenCm37 = BenCm57 = --
18 = --38 = ZSBC58 = --
19 = --39 = --59 = --
20 = --40 = --60 = --

Toen BenCm nog de Giro was, had deze een eigen systeem van rekeningnummers. In principe zijn bij de oprichting van de BenCm aan de oude nummers de getallen 17, 27 of 37 toegevoegd. Maar om tot precies 6 cijfers achter deze getallen te komen, dienden veel nummers ook op andere manieren aangepast te worden. BenCm heeft hier een zeer ondoorzichtig systeem voor gekozen dat in de eerste maanden na de oprichting van deze bank tot veel verwarring en chaos heeft gezorgd.
Sommige rekeninghouders bleken hetzelfde nummer gekregen te hebben, anderen hadden helemaal geen nummer meer of merkten dat ze ineens twee bankrekeningen hadden. Op deze wijze zijn veel betalingen naar geheel verkeerde rekeningen gegaan, terwijl er van andere rekeningen ten onrechte geld werd afgeschreven. Het heeft tot eind 1999 geduurd totdat het nummersysteem geheel klopte en alle verkeerde overboekingen waren gecorrigeerd.
In een aantal gevallen hebben rekeninghouders veel geld van hun rekening opgenomen dat zij ten onrechte hadden ontvangen. Anno 2004 lopen er nog enkele rechtszaken tegen zulke van diefstal beschuldigde personen.

Betaalrekeningen zijn bedoeld voor het dagelijkse beheer van geld, of in het algemeen: voor het doen van betalingen. Iedere Spokani heeft recht op n zo'n rekening, en tegenwoordig kan men er feitelijk niet meer buiten, want het doen van contante betalingen is bij vrijwel alle grotere organisaties en bedrijven onmogelijk geworden. Steeds meer burgers en bedrijven willen meer dan n betaalrekening. Het gevolg is dat de rekeningnummers met slechts 6 cijfers op beginnen te raken. Vanaf 2010 zullen alle nummers dan ook 9-cijferig worden (plus 2 cijfers voor de bankherkenning).
Bijzondere bankrekeningen, zoals spaar-, effecten- of hypotheekrekeningen, die niet bedoeld zijn om de dagelijkse betalingen mee te verrichten (maar waar in tegendeel het geld juist voor een bepaalde periode op vast staat) hebben nu reeds 9 cijfers. Om ze te onderscheiden van de 6-cijferige nummers, beginnen de 9-cijferige altijd met een specifiek getal, dat per bank kan verschillen. Zo beginnen alle 9-cijferige nummers bij de SB altijd met een 9, de 6-cijferige kunnen met 0 t/m 8 beginnen. Zo weten computers bijvoorbeeld dat als iemand de reeks 31.952... intypt, er nog 6 cijfers moeten volgen. Maar begint hij de reeks 31.052... in te typen, dan mogen er nog maar 3 cijfers volgen.

Alle rekeningnummers die in het Spokanisch Archief zijn genoemd, zijn opgenomen in het bestand: bankrekeningen .


4. Depositogarantiestelsel

Sinds januari 1999 bestaat er in Spokani een regeling die overeenkomt met het Europese Depositogarantiestelsel of de Amerikaanse Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). In Spokani is dit stelsel bekend onder de naam Colsmurf furt ef Mipkett-xmarstos (CMX; Fonds voor de Deposito-garantie). Alle Spokanische banken zijn verplicht om aan dit fonds deel te nemen. Zij dienen een bepaald bedrag in het fonds te storten, en mocht een bank failliet gaan, dan krijgen de rekeninghouders hun geld uit dit fonds vergoed. Het betreft dan banktegoeden tot maximaal 80.000 herco per rekeninghouder per bank. Mensen die meer dan 80.000 euro weg willen zetten (bijvoorbeeld als spaargeld) doen er goed aan om het bedrag over meerdere banken te verdelen.
Het is niet gegarandeerd dat het fonds voldoende geld heeft om bij een faillissement alle gedupeerden hun geld terug te betalen. In dat geval moeten alle banken uit hun eigen middelen bijspringen. In uitzonderlijke gevallen kan ook de overheid financieel bijspringen. Het fonds heeft zijn vermogen ondergebracht op een rekening bij de Spooksoliy Benc (SB). Dit was oorspronkelijk de centrale bank in Spokani die geacht werd niet failliet te kunnen gaan. Per 1 maart is de controlerende en regulerende functie van de SB overgenomen door een nieuw instituut, de Central Bank of Spocania (CbS), waarbij de SB een zuiver commercile bank is geworden. Maar in tegenstelling tot alle andere commercile banken is nu bij de wet geregeld dat de SB nooit failliet kan gaan ("ber hupster furt gros", oftewel "too big to fail").


5. Bankiers

Een aantal banken zijn genoemd naar hun oprichters. Achter de banknamen volgen de namen van de personen (aanklikbaar voor nadere informatie):

 1. Benc Itrzatreef Rifo Troef (Krdes Itrzatreef Rifo Troef)
 2. Damc & Teefyre-Blmt (Ogrist Damc en Crevo Teefyre-Blmt)
 3. Lnsmn & Heeder (Vinsenn Lnsmn en Janos Heeder-Rkfr)
 4. Leesy-Lace-Benc (Gyrs Leesy-Lace)
 5. Qurten, Balynnadur, Huva ur Tjprgy (Sidn Qurten, Gals Balynnadur-Zler, Ora Huva-Fantin en Ysjeg Tjprgy)
 6. Tja Henna & Rames Zjae (Lesse Tja Henna-Kerans ur Kerans en Firm Rames Zjae-Roem)

De geschiedenis van het Spokanische bankwezen en de bibliografien van de bankiers zijn zeer gedetailleerd beschreven in het proefschrift van Gysela Quzoji-Hesmaniy, in 2004 verschenen als handelseditie, onder de titel Bencers ur ef ekonomiy ("Bankiers en de economie").

© De Twee Hanen v.o.f. Kimswerd The Netherlands

DA 00 SPARC 22 nov 1998

banknaam - DICTIO {N} - 20.03.05 / 29.05.14
afkorting - DICTIO {afk} - 20.03.05 / 29.05.14
adres - STRATENL.HTM - 20.03.05
adres - STRATENO.HTM - 20.03.05
telnr - TELLIJST.HTM - 20.03.05
datum/jaar - JAARTALL.HTM