Spokanisch Archief

GEMEENTELIJKE INSTELLINGEN
Gerelateerde bestanden
Organisaties
Commerciële ondernemingen
Vervoerbedrijven: namen en adressen
Toeristische organisaties
 
Dit bestand
Amahagge
Hirdo
Hoggebim
Zest

Terug naar
Adressen
 

Status: Open lijst.

 

Alle gemeentelijke organisaties, gerangschikt per gemeente, voor zover ze in het Spokanisch Archief zijn genoemd.
Tussen rechte haken [..] staat het aanklikbare nummer waarmee het gebouw op de Centrumkaart van Amahagge dan wel op de Gebouwenkaart van Zest is aangegeven.
Verwijzing naar een postcodekaart van Amahagge waarop het item staat aangegeven


Amahagge

 1. Cűlturela Ofiss (Cultureel Bureau) • [73]
  • Ossagenis-plep 21-23 • 4000-Amahagge • Tf (040) 2885591

  Gemeentelijke instantie (opgericht in 1977) die de belangen van mensen met een creatief beroep behartigt. Ook een soort bemiddelingsbureau voor podiumartiesten en andere freelancers. Werkt nauw samen met het Gemeentelijk Bureau Culturele Zaken dat verantwoordelijk is voor evenementen en dergelijke.

 2. Dalton-laboratorym[47]
  • Garrent-lirrotiy 14 • 4003-Amahagge • Tf (040) 2908558

  Opgericht in 1935. Sinds ca. 1970 voornamelijk onderzoek naar en analyses van grond-, water- en luchtvervuiling.

 3. Ebezze-ofiss (Visserijkantoor) • [89]
  • Fisa-kah 1 • 4003-Amahagge • Tf (040) 2907266

  Behartigt de zaken van de zeevisserij, vissers en hun schepen. Als branchevereniging opgericht in 1906, in een voormalig pakhuis.

 4. Energiy-ofiss (Energiebureau) • [77]
  • Avenű-Sinto-Pacarefaniy 503 • 4000-Amahagge • Tf (040) 2886399

  Verantwoordelijk voor leidingennet binnen de gemeente en het transport van water, gas, elektriciteit, telefoon en digitale data. Het bureau is sinds 1944 gehuisvest in een voor die tijd hypermodern pand met veel glas.

 5. Fenta-meeg (Feestraad)
  • Trisâgo-mirra 107 • 4000-Amahagge • Tf (040) 2866425

  Instantie die feesten en manifestaties in de gemeente coördineert en/of organiseert. Bekende evenementen in Amahagge zijn bijv. de Boterboetseerwedstrijd, de jaarlijkse vuurwerkfeesten, de Juli-kermis en de Kanaalloop. De Fenta-meeg wordt genoemd in de Amahâkšo .

 6. Kadâster ur źrânter-hors furt Arr Amahagge (Kadaster en Burgelijke Stand) • [69]
  • Koffon-mirra 66 • 4000-Amahagge • Tf (040) 2856166

  Houdt de kadastrale gegevens bij en administreert de bezitters van onroerend goed. Dit bureau heeft niet de taak om geboortes, sterfgevallen, huwelijken en dergelijke te registreren (dat wordt door de źrânteramâ (Bevolkingsregister) gedaan, een onderdeel van de gemeentelijke administratie, gevestigd in het Stadhuis). Het Kadaster is sinds 1937 op dit adres gevestigd.

 7. Knurfel-ofiss (Waterkantoor) • [54]
  • Aschen-grâg 50 • 4000-Amahagge • Tf (040) 2886542

  Verantwoordelijk voor beheer en onderhoud van de havens, waterwegen, bruggen, tunnels en sluizen. De instantie is sinds 1948 in een 18e-eeuws herenhuis gevestigd.

 8. Lebet-Sentrym (Handelscentrum) • [6]
  • Šark-weg 136C-D • 4005-Amahagge • Tf (040) 2833591

  Gemeentelijke instantie in Amahagge ter bevordering van de handel en de internationale zakelijke contacten. Het Lebet-Sentrym (geopend in 1954) exploiteert een groot kantorencomplex waarin allerlei organisaties op het gebied van de handel en industrie (en de promotie ervan) verenigd zijn, inclusief de Kamer van Koophandel (Lebet-Buro) en vertegenwoordigers van diverse bonden en brancheverenigingen. Verder organiseert de instantie persconferenties, symposia, vergaderingen, beurzen ed., of bemiddelt en coördineert bij het organiseren ervan.
  De gemeente Amahagge heeft dit initiatief genomen omdat zij van mening is dat de landelijke overheid (uit angst om de isolationistische politiek aan te tasten) te weinig actief is op dit gebied.

 9. Mennnertflecs (Centrale brandweerkazerne) • [50]
  • Havôteji-mirra 101 • 4000-Amahagge • Tf (040) 2882882

  Belangrijkste brandweerkazerne in Amahagge; samen met het hoofdbureau van politie in één complex, stammend uit 1926.

 10. Mipnjebopiy-ofiss (Zeescheepvaartkantoor) • [48]
  • Garrent-weg 7 • 4003-Amahagge • Tf (040) 2905369

  Opgericht in 1942. Behartigt de zaken van rederijen, hun schepen en werknemers.

 11. Nefkolestiymos furt Šark-tubôsz (NŠT; Bijscholing voor Plattelandsvrouwen)
  • Ipiniy-mirra 11 • 4003-Amahagge • Tf (040) 2907420

  Plattelandsvrouwen volgen onderwijs -
  1983

  Toen halverwege de jaren zeventig veel (arme) mensen van het platteland naar de steden trokken, konden de mannen meestel wel een baan als arbeider vinden. De vrouwen hadden veelal nauwelijks enige opleiding en konden niet aarden in de stad. In veel grotere steden werden daarom bijscholingsmogelijkheden speciaal voor zulke plattelandsvrouwen geschapen. In Amahagge was dat de NŠT. Deze organisatie is in 1992 opgeheven omdat de doelgroep nauwelijks nog bestond.
  Genoemd in de Amahâkšo .

 12. Pârc-harbos ur pâdra-ôc (PPH) (Dienst Parken en Plantsoenen) • [68]
  • Utfin Servas-plep 112 • 4000-Amahagge • Tf (040) 2857958

  Onderhoud en aanleg van parken, bossen, plantsoenen en gazons. De instantie is sinds 1966 op dit adres in een voormalig landhuis gevestigd. De naam PPH is in 1989 ingevoerd. Tot die tijd heette de instantie Zomarte Pârceren.

 13. Port-huflif (Havengebouw) • [25]
  • Hupster Port-mirra Zutter-opper • 4004-Amahagge • Tf (040) 2801001

  Kantoor van de gemeentelijke havendienst; exploiteert de havens. Het gebouw was tussen 1865 en 1911 een rederijkantoor.

 14. Sunertflecs (Brandweerkazerne) • [108]
  • Quratjen-plep 38 • 4002-Amahagge • Tf (040) 2874242

  Brandweerkazerne in Amahagge; samen met het bijkantoor van politie in één complex.

 15. S˙rseert (Stadhuis) • [95]
  • S˙rseert-lirrotiy 1 • 4000-Amahagge • Tf (040) 2869999

  In het Stadhuis zetelen de stadsbestuurders (burgemeester, wethouders en gemeenteraad); verder is hier de źrânteramâ (Bevolkingsregister) gevestigd (voor de aangifte van geboortes, huwelijken, sterfgevallen, vestiging in de gemeente ed.); de overige administratieve taken zijn elders in de stad in vele gebouwen ondergebracht.
  Het stadhuis is in 1755 in gebruik genomen; voor een beschrijving ervan, zie UIS 30/31.

 16. Tâx-buro ur Kofano Tiyns (Belastingkantoor) • [99]
  • Môliy-plep 198-200 • 4000-Amahagge • Tf (040) 2856311

  Hier kan men terecht voor het betalen van diverse soorten belastingen die door de gemeente of het eilandsbestuur worden opgelegd. Verder is dit een informatiekantoor voor belastingen in het algemeen. Zie ook het bestand Belastingen. Het kantoor is sinds 1984 op dit adres gehuisvest. Dat hier een parkje met een beroemde fontein plaats moest maken voor een belastingkantoor, heeft veel protesten opgeroepen.

 17. Tosafôt˙ (Bedrijvengebouw) • [63]
  • Ronter Ardekir-plep 117 • 4000-Amahagge • Tf (040) 2854603 (receptie)

  Om de werkloosheid onder jongeren terug te dringen, heeft de gemeente Amahagge in 1990 dit Bedrijvengebouw neergezet. Hier kunnen jonge, startende ondernemers bedrijfsruimte voor een klein bedrijfje huren en tevens profiteren van allerlei financiële regelingen en begeleiding. Het probleem is alleen dat succesvolle bedrijfjes al spoedig ruimte te kort komen en dus moeten verhuizen naar een veel duurder pand, zonder alle financiële steun en begeleiding. Dit remt de ontwikkeling van kleine bedrijfjes vaak af, omdat de starters helemaal geen zin hebben om de beperkte ruimte die ze voor weinig geld kunnen huren te verlaten.

 18. Zomarte Âlbe-ofiss (openbare werken) • [83]
  • Kleter Gaza-mirra 87 • 4002-Amahagge • Tf (040) 2923515

  Beheer, onderhoud en aanleg van wegen, openbare verlichting en verkeersvoorzieningen. Sinds 1998 gevestigd in een voormalige machinehal van de gasfabriek die toen gesloopt werd ten behoeve van woningbouw op deze locatie.

 19. Zomarte Aniâ-ofiss (Gemeentelijk Bureau Culturele Zaken) • [37]
  • Xemân-mirra 5A • 4003-Amahagge • Tf (040) 2915744

  Organisatie is opgericht in 1959 en regelt alles op het gebied van cultuur (musea, tentoonstellingen, theater, muziek en dergelijke). Werkt nauw samen met het Cultureel Bureau.

 20. Zomarte Harbos furt Sošala Mitaros (Gemeentelijke Dienst voor Sociale Verhuur)
  • Fârtef Pogalo-mirra 22 • 4000-Amahagge • Tf (040) 2885170

  Instantie die zich bezighoudt met het beleid van de sociale huursector. De dienst neemt initiatieven en coördineert de bouw van sociale huurwoningen, en regelt ook de toewijzing van zulke woningen aan de inwoners die ervoor in aanmerking komen.

 21. Zomarte Kűfôs-ofiss (Gemeentelijk Verkeersbureau) •
  • Avenű-Sinto-Pacarefaniy 177 • 4002-Amahagge • Tf (040) 2200111

  Onder meer verantwoordelijk voor het parkeerbeleid in de gemeente. Regelt ook de parkeervergunningen voor de bewoners. Deze instantie is tevens eigenaar/beheerder van de meeste parkeergarages in de stad, en voert namens de gemeente het beleid uit om de talloze parkeerterreinen (vaak open plekken waar eigenlijk woningen thuishoren) te saneren, en het parkeren te concentreren in nieuw te bouwen parkeergarages. Een kostbaar beleid dat telkens weer stagneert door geldgebrek.

 22. Zomarte Mingos (Gemeentelijke Reinigingsdienst) • [117]
  • Kleter Kalda-plep • 4004-Amahagge • Tf (040) 2843577

  Verantwoordelijk voor ophalen en verwerken van vuilnis en de reinheid van de openbare ruimte.

 23. Zomarte Pârceren (Gemeentelijke Plantsoenendienst)

  Oude naam voor de Pârc-harbos ur pâdra-ôc.
  Genoemd in de Amahâkšo .

 24. Zomarte Sošala-meeg (ZSM) (Gemeentelijke Sociale Raad) • [94]
  • Mirra kusamat ef Afstoen 25 • 4000-Amahagge • Tf (040) 2864250

  Bekommert zich om sociale en maatschappelijke misstanden (zwervers, burenproblemen, verslaafden, openbare dronkenschap, asociale bewoning). Niet te verwarren met de Šâm˙rômiy-Meeg, een instantie die zich met werkloosheid en uitkeringen bezighoudt. Het instituut is in 1970 opgericht en gehuisvest in een nieuw gebouw waarvoor enkele historische panden moesten wijken.


Hirdo

 1. Kűra-Meeg (Kunst-Raad)
  • Blefseerts-klafâs 8 • 3000-Hirdo • Tf (010) 2153131

  Gemeentelijke instelling die de kunst en cultuur in Hirdo behartigt en promoot. Tevens een informatiecentrum en bespreekbureau voor de culturele evenementen in de hoofdstad. (DOM 211).

 2. S˙rseert (Stadhuis)
  • Mompef-mirra • 3000-Hirdo • Tf (010) 2154277

  Een zakelijk en efficiënt gebouw, dat voor toeristen alleen interessant is omdat ze hier terecht kunnen voor informatie over tarieven en kaartjes voor het openbaar vervoer, en parkeerregelingen. Het oorspronkelijke gebouw dateert uit 1906, en is hierna drie keer grondig verbouwd en gemoderniseerd (1933, 1965 en 1998). (DOM 211)

 3. S˙rt-tâx-buro (Gemeentelijk Belastingkantoor)
  • Wuster-mirra 212E • 3000-Hirdo • Tf (010) 2155353

  Veel belastingen worden geheven door een instantie die zijn kantoren in alle eilandhoofdsteden heeft. Omdat Hirdo als landelijke hoofdstad hiërarchisch bóven de eilandhoofdsteden staat, bevindt zich hier een apart belastingkantoor dat dezelfde taken en bevoegdheden heeft als de belastingkantoren in de eilandhoofdsteden.
  Verder is het S˙rt-tâx-buro ook verantwoordelijk voor de gemeentelijke belastingen en het innen van boetes voor verkeersovertredingen binnen de gemeente Hirdo. Buitenlanders kunnen hier verder trecht voor eventuele restitutie van betaalde btw of andere belastingzaken die een buitenlander aangaan. Zie ook het bestand Belastingen. (DOM 211)


Hoggebim

 1. Zomarte Garage-harbos (Gemeentelijke Parkeerdienst)
  • C˙rzvôst-pârc 5-7 • 5000-Hoggebim • Tf (041) 2201571 • Ws www.garagehoggebim.sp

  Exploiteert de parkeerautomaten en parkeergarages, controleert of er betaald wordt, regelt parkeerplaatsen voor gehandicapten, enzovoort.

  Parkeerkaartje zoals uit de automaten in Hoggebim komt. Het linkerdeel dient achter de voorruit gelegd te worden, het rechterdeel kan op de stippellijn afgescheurd worden en kun je meenemen als geheugensteuntje waar en tot hoe lang je geparkeerd staat.


Zest

 1. S˙rseert (Stadhuis) • [32]
  • Jabârina-lirrotiy • 7300-Zest • Tf (070) 4484480

  Een modern gebouw uit omstreeks 1960, ontworpen door de weinig begrepen architect Hydy Olâpba-Cor. Omstreeks 1990 had de gemeente plannen om het gebouw te slopen, maar toen Hydy Olâpba plotseling stierf, en de kunsthistoricus Javlân Fôster in de Amagene een opvallend lovend artikel schreef over het werk van deze architect, keek men ineens met andere ogen naar zijn creaties. Plotseling werd het Stadhuis van Zest beschouwd als een "volwassen en toch originele uitdrukking van de nieuw-zakelijke stijl die zo kenmerkend was voor de jaren zestig". Door de tot dan toe anonieme fantasieloze bouwstijl uit die tijd met de naam "nieuw-zakelijk" aan te duiden, was het Stadhuis plotseling een kandidaat voor de monumentenlijst geworden en mocht niet meer gesloopt worden.

  Tegenwoordig is het oorspronkelijke exterieur weliswaar behouden gebleven, maar het interieur is aan "de eisen des tijds" aangepast, wat inhoudt dat er een hightech-omgeving is gecreëerd, waar leidingen en licht- en verwarmingsornamenten prominent in het zicht zitten, en ook constructieve elementen als balken, bouten en afdrukken van bekistingsmateriaal (in de ruime hoeveelheid onbewerkt beton) voor een visuele levendigheid zorgen.
  Dichte wanden zijn vervangen door glazen panelen, maar deze vorm van transparantheid is door de aldaar werkende ambtenaren onmiddellijk ongedaan gemaakt door het ophangen van posters en landkaarten, en het kweken van enorme planten met dichte bebladering. Zo is er toch nog een vorm van intimiteit en gezelligheid gecreëerd die gewaardeerd wordt door de bezoekers maar verafschuwd door architecten en de Zestse artistieke scene.

© De Twee Hanen v.o.f. • Kimswerd • The Netherlands

DA 00 • SPARC 02 mrt 2004

instellingsnaam - DICTIO {N} - 07.05.06)
afkorting van instelling - DICTIO {afk} - 07.05.06
straatnaam - STRATENL.HTM - 07.05.06
straatnaam + nummer - STRATENO.HTM - 07.05.06
telefoonnummer - TELLIJST.HTM - 07.05.06