Spokanisch Archief

VERVOERBEDRIJVEN: namen en adressen
Terug naar
Openbaar vervoer
Adressen

Gerelateerde bestanden
Lokaal/gemeentelijk vervoer
Interlokale tramwegen
Regionale buslijnen | lijntaxi's
 

Dit bestand
A. Vervoerbedrijven alfabetisch
B. Vervoerbedrijven op plaatsnaam
 

In dit overzicht worden alleen bedrijven genoemd die voor tram-, metro- en busvervoer zorgen. Voor spoorwegbedrijven, rederijen en luchtvaartmaatschappijen bestaan aparte bestanden. Zie aldaar.
In dit overzicht zijn opgenomen:

 1. Alle gemeentelijke vervoerbedrijven (ook als ze (onlangs) geprivatiseerd zijn);
 2. Alle vervoerbedrijven die interlokale tramlijnen exploiteren;
 3. Overige vervoerbedrijven, voor zover ze in het Spokanisch Archief zijn genoemd (deze categorie is voor uitbreiding vatbaar).

De meeste maatschappijnamen kennen ook een afkorting, sommige maatschappijen zijn voornamelijk of uitsluitend met een afkorting bekend. De volgende afkortingen zijn hieronder in deel A. terug te vinden:

AKE ATTA Bga FMT GaGa GbK GGC GGG GGK GKM
GL HIG HilGer JaGuK JTB KAL KGT KuGa liyga LL
Mil MN Q&G SGT TreGe TTC TTF TTG TTL TRTR
TuBa ZGA ZGH ZGL ZGTan ZKT ZL ZoGA ZOGI ZZ

Een aanklikbaar nummer tussen rechte haken [..] verwijst naar het nummer waarmee dit bedrijf is aangegeven op de Centrumkaart van Amahagge.
Verwijzing naar een postcodekaart van Amahagge waarop het item staat aangegeven


A. Namen en adressen vervoerbedrijven (alfabetisch)

 1. Amahagge Gerlas

  Voormalig autobusbedrijf in Amahagge, opgericht in 1938 en in 1976 opgegaan in de ZoGA.

 2. Amahagge Tmp-Trip Arnkas (ATTA)
  Mennweg-na-Ziytre 78 4000-Amahagge Tf (040) 2855648
  Ws www.atta.sp Ep info@atta.sp

  Opgericht in 1915; eerste lijn geopend in 1919. Onderhoudt 6 interlokale tramlijnen rondom Amahagge. Zie bestand Interlokale tramwegen.

 3. Amaj-lnts (Zutter-Brr Gerlas TC)
  Kleter Wefot-mirra 22 6100-Tun Tf (050) 2620474
  Ws www.amaj.koga.sp Ep info@amaj.koga.sp

  Onderhoudt 5 buslijnen (J1 t/m J5) in het zuidelijke deel van Brr. Verder zijn er 5 routes waar lijntaxi's worden ingezet.

 4. Aas, Krappa ur Ergnt TC (AKE)
  Krappa-mirra 3 3225-Nustiy Tf (068) 4037626
  Ws www.ake.koga.sp Ep info@ake.koga.sp

  Onderhoudt 17 buslijnen (T1 t/m T17) in de oostelijke "schouder" van Berref (Bloi) en de Ergnt-streek, met een uitloper naar Hirdo. Verder zijn er 4 routes waar lijntaxi's worden ingezet. (DOM 145-146)

 5. Br-gabanos (Bga)
  Lziytree-port 45 1001-Br Tf (031) 2554901 Tx 117606
  Ws www.boga.sp Ep info@boga.sp

  Gemeentelijk vervoerbedrijf van Br, opgericht in 1904. Onderhoudt de buslijnen in deze gemeente, plus het autoveer en het voetveer in het havenbekken. Verder exploiteert de Bga twee interlokale tramlijnen naar Penenen. In 1906 werden de eerste paardentramlijnen geopend. Tussen 1917 en 1922 zijn de 4 toen bestaande tramlijnen gelektrificeerd en in 1955 is het hele tramnet opgeheven en door bussen vervangen. De interlokale lijn N naar Penenen is in 1972 geopend, en lijn Z naar Penenen is in 1976 geopend. Zie bestand Interlokale tramwegen.

 6. Cnex
  Kryobiy-lirrotiy 2 3100-Blort Tf (030) 3847197
  Ws www.conex.sp Ep info@conex.sp

  Busmaatschappij, in 1961 door de SA opgericht om een snelbusverbinding tussen Blort en Trendon te onderhouden, aangezien een directe treinverbinding tussen deze twee belangrijke plaatsen ontbreekt. De SA heeft, met Cnex als exploitatievorm, diverse pogingen ondernomen om ook elders busverbindingen tussen grotere steden in te stellen, maar de overheid heeft dit altijd verboden, met als argument dat de treinverbindingen overal aan de eisen voldeden en er verder regionale busmaatschappijen en lokale tramwegen voldoende zijn om een goed openbaar vervoer te kunnen garanderen. Uiteindelijk mocht in 1994 een verbinding tussen Krnien en Manes-Puriy worden geopend. En in augustus 2009 gaf de overheid toestemming voor de exploitatie van een verbinding tussen Br en Kussik, omdat ook hier het ontbreken van een spoorlijn als "onlogische tekortkoming" wordt ervaren. Zie de buslijnen.

 7. Feslosos furt ef Mindeoeg Tmp-gabanos (FMT)
  Fisa-mirra 5b 3400-Minde Tf (038) 2103619

  "Stichting voor het stoomvervoer in Minde". Een stichting die zich inzet voor het behoud van oude stoomvoertuigen, en in het bezit is van een "vervoerscertificaat", zodat zij zelf ook (openbaar) vervoer mag exploiteren. In de praktijk gaat het om een toeristische stoomtram in Minde (in de zomermaanden en rond Kerstmis), die rijdt op een deel van de interlokale tramlijn naar Uofiten (gexploiteerd door de ZZ).

 8. Gabanos ber Kussik (GbK)
  Diyster-lirrotiy 12 1500-Kussik Tf (094) 2026001
  Ws www.kussik.sp/gbk.html Ep gbk@kussik.sp

  Gemeentelijk vervoerbedrijf van Kussik. Exploiteert buslijnen in en om Kussik.

 9. Garshi Gabanesh (GaGa)
  Weg I kaf 3 7200-Garos Tf (090) 3051818

  Gemeentelijk vervoerbedrijf van Garos. Onderhoudt de buslijnen op het gehele eiland Garos.

 10. Gasky Gerlas Gabanos (GGG)
  Zee-mirra 21 8000-Gasky Tf (080) 2501642
  Ws www.ggg.gasky.sp Ep ggg@gasky.sp

  Gemeentelijk vervoerbedrijf van Gasky. Onderhoudt de buslijnen in de gemeenten Gasky en Frk, plus de verbindingen tussen beide plaatsen.

 11. Gei Gabane-Cmpano (GGC)
  Tentef Moeni-weg Opper 5923-Afacha Tf (055) 3090542

  Opgericht in 1920; eerste lijn geopend in 1925. Onderhoudt 2 interlokale tramlijnen (smalspoor), beide vanuit Gran. Zie bestand Interlokale tramwegen.

 12. Gerlas-gabanos Knolbol (GGK)
  Zjol-mirra 109A 1400-Knolbol Tf (033) 2017676 Tx 140310
  Ws www.ggk.knolbol.sp Ep info@ggk.knolbol.sp

  Gemeentelijk vervoerbedrijf van Knolbol. Onderhoudt de buslijnen in deze gemeente.

 13. Girdes-lnt (GL)
  Qunaze Pyrrah-mirra F4 6714-Quitas-Olas Tf (053) 3403984

  Opgericht in 1895; eerste lijn geopend in 1896. Interlokale stoomtramlijn langs grens tussen Litii en Flenazjekk; voornamelijk toeristisch. Zie bestand Interlokale tramwegen.

 14. Gret-Kwg-Mena-lnts (GKM)
  Poentel-weg 1 3303-Qula Tf (077) 3326015
  Ws www.gkmgerlas.sp Ep info@gkmgerlas.sp

  Onderhoudt 8 buslijnen (GK1 t/m GK8) in de vierhoek Gret--Kwg--Potasrt--Mena (met Qula globaal als centrum). De lijnen sluiten in het zuiden aan op die van Qumk & Grt.

 15. Hildi Gerlas (HilGer)
  Mariner-srt 6 2001-Hildi Tf (087) 2194190
  Ws www.hilger.sp Ep info@hilger.sp

  Gemeentelijk vervoerbedrijf van Hildi. Onderhoudt de buslijnen in Hildi en Hajequ, plus enkele verbindingen tussen deze plaatsen en in de omgeving.

 16. Hirdo Gabanos TC (HIG)
  Mestiy-mirra 34 3000-Hirdo Tf (010) 2144992 Tx 370515
  Ws www.hig.hirdo.sp Ep higinfo@hirdo.sp

  Opgericht in 1882; eerste lijn geopend in 1894. Gemeentelijk vervoerbedrijf van Hirdo. Exploiteert bus, tram en metro in de gemeente Hirdo. Onderhoudt ook 5 interlokale tramlijnen vanuit de stad naar de periferie, plus een sneltramlijn naar de luchthaven Trymt (in de binnenstad rijdt deze door een metrotunnel). Zie bestand Interlokale tramwegen. Zie DOM!!

 17. Ja Gralkrich ur Kitia (JaGuK)
  Zee-aven 206 4200-Gralkrich Tf (046) 2165925 Tx 426500

  Opgericht in 1869; eerste lijn geopend in 1870. Gemeentelijk vervoerbedrijf van Gralkrich. Exploiteert bus in de gemeente Gralkrich en de periferie. Onderhoudt interlokale tramlijn (smalspoor) naar Kitia en een lokale tramlijn. Zie bestand Interlokale tramwegen.

 18. Ja Trendon ur Blort (JTB)
  Hupster Knurfel-mirra 72 2200-Trendon Tf (035) 2845631 Tx 225486
  Ws www.trendonblort.sp Ep info@trendonblort.sp

  Opgericht in 1900; eerste lijn geopend in 1904. Onderhoudt 5 interlokale tramlijnen in Midden-noord gedeelte van Berref (lijnen 1 t/m 5). Uitgebreidste interlokale tramnet van het land. Ook wordt er nog een lokale tramlijn in Trendon gexploiteerd (lijn 6). Zie bestand Interlokale tramwegen.

 19. Kofano Gabanos ber Tunbas (KGT)
  Alanja-plep 35 4100-Tunbas Tf (044) 2831668
  Ws www.gabanos.tunbas.sp Ep gabanos@tunbas.sp

  Gemeentelijk vervoerbedrijf van Tunbas. Onderhoudt de buslijnen in de gemeenten Tunbas en St.Manta, dus het gehele eilandje Mantahynne.

 20. Krappa-Arnkas ber Lift (KAL)
  Lift-plep 73 3200-Lift Tf (067) 2915689 Tx 323666

  Opgericht in 1902; eerste lijn geopend in 1906. Exploiteert 1 interlokale tramlijn naar Bora-Fercen (vroeger waren er veel meer lijnen). Zie bestand Interlokale tramwegen.

 21. Kurriy Gabanos (KuGa)
  Mintepot Taris-mirra 53 1100-Kurriy Tf (032) 2751233
  Ws www.kurgab.sp Ep info@kurgab.sp

  Gemeentelijk vervoerbedrijf van Kurriy. Exploiteert buslijnen in en om Kurriy, plus 1 tramlijn.

 22. Lagizosti

  Voormalig vervoerbedrijf in Amahagge, voor de exploitatie van het in 1955 geopende metro-net; in 1976 opgegaan in de ZoGA.

 23. Lift-lnts (LL)
  Port-kah 26-28 3201-Lift Tf (067) 2946365
  Ws www.lift.koga.sp Ep info@lift.koga.sp

  Gemeentelijk vervoerbedrijf van Lift. Exploiteert buslijnen in en om Lift.

 24. Liyrotyka-gabanos (liyga)
  Kles-weg 5 5004-Liyrotyka Tf (042) 2246292
  Ws www.liyga.com Ep info@liyga.com

  Gemeentelijk vervoerbedrijf van Liyrotyka. Exploiteert bus- en tramlijnen in en om Liyrotyka. Een van de modernste, schoonste en efficintste vervoerbedrijven van Spokani.

 25. Merbiyts-gerlas
  Arnka-lirrotiy 7-9 2200-Trendon Tf (035) 2460099

  Onderhoudt 11 buslijnen (M1 t/m M11) in het noordelijke deel van district Munt, plus Trondom. De maatschappij is in 1944 opgericht door Hla Merbiyts-Tper. Na zijn dood (in 1964) is de maatschappij overgenomen door het district Munt, terwijl ook de gemeente Trendon een aandeel in het bedrijf had. In 1987 is het bedrijf teruggekocht door een kleinzoon van de oprichter, zodat het nu weer een particuliere onderneming is.

 26. Milbonolac (MN)
  Rutt-mirra 153 6200-Milbo Tf (051) 2041811
  Ws www.milbonolac.sp Ep info@milbonolac.sp

  Gemeentelijk vervoerbedrijf van Milbo. Exploiteert nu nog alleen buslijnen, maar er zijn plannen om een sneltramlijn aan te leggen, vanaf de veerhaven via de binnenstad naar het industrie- en bedrijvengebied ten noordoosten van de stad. Deze lijn moet in de toekomst verlengd worden naar de nieuw te bouwen prestigieuze woonwijk bij de huidige vissershaven, aan de fraai gelegen baai Ef Kalda. De gemeenteraad verwacht dat de eilandsregering in 2005 het ambitieuze plan zal goedkeuren en er ook een financile oplossing gevonden zal zijn.

 27. Minde-lnts (Mil)
  Rense-lirrotiy 7 3400-Minde Tf (038) 2103755 Tx 343666
  Ws www.mily.sp Ep info@mily.sp

  Gemeentelijk vervoerbedrijf van Minde. Onderhoudt de buslijnen in deze gemeente.

 28. Qumk & Grt (Q&G)
  Larmin-port Huflif C2 3300-Gret Tf (039) 4077040
  Onderhoudt 4 buslijnen (Q1 t/m Q4) in het gebied ten zuiden van Gret. De lijnen sluiten in het noorden aan op die van Gret-Kwg-Mena-lnts.

 29. Stoot-Kulle TC
  Taris-mirra 5 5038-Ozaneto a/e Prek Tf (063) 3096548

  Onderhoudt 4 buslijnen (S1 t/m S4) op Centraal-Liftka, die alle beginnen in Ozaneto a/e Prek. Van deze busonderneming wordt gezegd: "de bussen rijden 1 op 10, maar de chauffeurs 1 op 1"; het verhaal gaat dat de chauffeurs met een heupfles whiskey onder hun stoel hun werk verrichten.

 30. Srt-gabanos ber Trondom (SGT)
  Haeerk-lirrotiy 3-5 1300-Trondom Tf (036) 2245390
  Ws www.sgt.trondom.sp Ep sgt@trondom.sp

  Gemeentelijk vervoerbedrijf van Trondom. Onderhoudt de buslijnen in deze gemeente.

 31. Tanburo Trem-fgtexas (TTF)
  Hstgo-aven 64A 1200-Tanburo Tf (037) 2579191

  Geprivatiseerd trambedrijf, exploiteert de 2 tramlijnen in Tanburo.

 32. Teujan-gerlas TC
  Arnka-lirrotiy 5-7 6324-Zjk Tf (061) 6253721
  Ws www.teujangerlas.sp Ep info@teujangerlas.sp

  Onderhoudt alle buslijnen op het eiland Teujan (lijn 01 t/m 08).

 33. Tjemp Trip-Lnts (TTL)
  Port-weg III kaf 45 1001-Br Tf (031) 2687332 Tx 117734

  Opgericht in 1910; eerste lijn geopend in 1912. Onderhoudt 2 interlokale tramlijnen in westen en midden van Tjemp. Zie bestand Interlokale tramwegen. In 2019 zou een derde tramlijn tussen Kussik en Molerre worden geopend. Dat wordt nu waarschijnlijk 2021.

 34. Tragam Trip-cmpano (TTC)
  Mentusar-mirra 65 4104-Troebasrt Tf (056) 2526543

  Opgericht in 1880; eerste lijn geopend in 1883. Onderhoudt interlokale tramlijn in Noordwest-Ales. Zie bestand Interlokale tramwegen.

 35. Trendon Gerlas (TreGe)
  Werty-mirra 55 2201-Trendon Tf (035) 2424914 Tx 224141
  Ws www.trendongerlas.sp Ep info@trendongerlas.sp

  Gemeentelijk vervoerbedrijf van Trendon. Onderhoudt de buslijnen in de gemeenten Trendon en Trendon-belt, plus de verbinding tussen deze plaatsen.

 36. Trofy-Trem (TRTR)

  Voormalig trambedrijf in Trofy; bij het faillissement in 1998 verdween ook de enige tramlijn van de stad.

 37. Tsjech-Trem-ur-Gerlas (TTG)
  c-prc 5 7000-Tsjech Tf (070) 2242011
  Ws www.tsjech.sp Ep trem@tsjech.sp of trip@tsjech.sp of gerlas@tsjech.sp

  Opgericht in 1902; eerste lijn geopend in 1905. Gemeentelijk vervoerbedrijf van Tsjech. Exploiteert tram- en buslijnen in de gemeente Tsjech, plus 1 interlokale tramlijn naar Daba-Chrg. Zie bestand Interlokale tramwegen.

 38. Turee-lnt (TuBa)
  Fes Ef Forestas 2 2412-Turee Tf (085) 2012543

  Opgericht in 1900; eerste lijn geopend in 1901. Interlokale stoomtramlijn in zuidwesthoek van Munt. Voornamelijk toeristisch. In de afkorting staat "Tu" voor Turee en "Ba" voor Balison, de twee eindpunten van de lijn. Zie bestand Interlokale tramwegen.

 39. Zomarte Gabanos Aflif (ZGA)
  Tiys-weg 11 5300-Aflif Tf (047) 2064888
  Ws www.aflifgabanos.sp Ep info@aflifgabanos.sp

  Gemeentelijk vervoerbedrijf van Aflif. Onderhoudt de buslijnen in deze gemeente, plus een lijn naar de buurgemeente Jena.

 40. Zomarte Gabanos ber Amahagge (ZoGA) [55]
  Kindis-plep 8-10 4000-Amahagge Tf (040) 2854646
  Ws www.zgamahagge.sp Ep info@zgamahagge.sp

  Gemeentelijk vervoerbedrijf van Amahagge, in 1976 ontstaan na fusie van het trambedrijf, busbedrijf en metrobedrijf. Ondergebracht in het pand waar sinds 1931 het trambedrijf was gevestigd. Het gebouw is in 1976 na de fusie met een vleugel uitgebreid, en in 1986, toen het restaurant Ef Muriy At op nummer 8 failliet was, is dit pand bij de ZoGA gevoegd.

 41. Zomarte Gabanos ber Tanbr (ZGTan)
  Moeni-mirra 5200-Tanbr Tf (043) 2700400
  Ws www.tanbyr.sp Ep info@tanbyr.sp

  Gemeentelijk vervoerbedrijf van Tanbr. Exploiteert de buslijnen en veerbootverbindingen in en om Tanbr. De enige (slecht onderhouden) tramlijn wordt tegenwoordig uitsluitend gebruikt voor een toeristische tram.

 42. Zomarte Gabanos Hoggebim (ZGH)
  Reee-weg 9 5003-Hoggebim Tf (041) 2506666
  Ws www.zgh-hogg.sp Ep info@zgh-hogg.sp

  Gemeentelijk vervoerbedrijf van Hoggebim. Onderhoudt bus- en tramlijnen in Hoggebim. Ook de twee metrolijnen, drie stadstreinlijnen en de veerdiensten over de Hoggebim-fonis worden door de ZGH gexploiteerd.

  Het logo stelt de Hoggebim-fonis voor (twee rode golven) die als een barrire de stad in tween deelt, met een brug en een metrotunnel (zwarte accolades en tegelijkertijd spoorrails) die beide stadsdelen met elkaar verbinden.

 43. Zomarte Gabanos Ies (ZOGI)
  Mirra Q9 kaf 545 4203-Ies Tf (046) 3020768 Tx 420971
  Ws www.zogi.sp Ep info@zogi.sp

  Opgericht in 1958; eerste lijn geopend in 1961. Gemeentelijk vervoerbedrijf van Ies. Onderhoudt twee tramlijnen: een interlokale tramlijn naar Twento en Seertzeekoles, en een lokale lijn in Ies. In Ies worden verder nog een monorail en enkele "rollende tapijten" gexploiteerd (op experimentele basis, maar dat is al twintig jaar zo). Zie bestand Interlokale tramwegen.

 44. Zomarte Gerlas-lnts (ZGL)
  Viylk-plep 39-41 7100-Asjetto Tf (072) 2202202 Tx 712152
  Ws www.gerlas.asjetto.sp Ep info@gerlas.asjetto.sp

  Gemeentelijk vervoerbedrijf van Asjetto. Onderhoudt de buslijnen in deze gemeente, plus de verbindingen naar de buurgemeenten Ajaf-Herc-Monet, St.Manta en Noniy. Een groot deel van de bussen in Asjetto rijdt op LPG.

 45. Zomarte Korif Trem (ZKT)
  Begyna-lirrotiy 24 1600-Korif Tf (034) 3212761
  Ws www.korif.sp/gabanos.html Ep gabanos@korif.sp

  Gemeentelijk trambedrijf van Korif. Lijdt een kwijnend bestaan, en staat los van het meer succesvolle gemeentelijke busbedrijf. In plaats van "ZKT" gebruiken de meeste mensen de populaire uitdrukking "zokot".

 46. Zomarte Trem ber Amahagge

  Voormalig trambedrijf in Amahagge, opgericht in 1912 en in 1976 opgegaan in de ZoGA.

 47. Zutter-Brr Gerlas TC

  Zie Amaj-lnts.

 48. Zutter-Ziyp (ZZ)
  Leije-plep 3A 3912-Ozaneto a/e Leije Tf (038) 9019872

  Opgericht in 1887; eerste lijn geopend in 1892. Onderhoudt 3 interlokale tramlijnen (smalspoor) vanaf Zverostakust naar het binnenland. Zie bestand Interlokale tramwegen.

 49. Zvoeniy-Lnt (ZL)
  Klarbr-mirra 22 5500-Gr Tf (048) 2474900

  Opgericht in 1920; eerste lijn geopend in 1922. Interlokale tramlijn (smalspoor) tussen Gr en Opjevu. Zie bestand Interlokale tramwegen.


B. Vervoerbedrijven op plaatsnaam gerangschikt

De namen zijn aanklikbaar voor nadere adresinformatie.

© De Twee Hanen v.o.f. Kimswerd The Netherlands

DA 00 SPARC 07 sep 2000

vervoersmaatschappij - DICTIO {N} - 13.05.06
straatnaam + nummer - STRATENO.HTM - 13.05.06
straatnaam - STRATENL.HTM - 13.05.06
tel.nummer - TELLIJST.HTM - 13.05.06
telexnummer - TEXLIJST.HTM - 13.05.06
internet - WEBEMLYS.HTM - 13.05.06
persoon - PERSLYST.HTM* - 13.05.06
* Indien maatschappij naar persoon is genoemd