Spokanisch Archief

OPENBAAR VERVOER: lokaal/gemeentelijk
Bestandsgroep Openbaar vervoer
lokaal/gemeentelijk
Amahagge
Hirdo
Hoggebim

Terug naar
Openbaar vervoer
 

Dit bestand
1. Overzicht per gemeente
2. Buslijnen
3. Tramlijnen
4. Metrolijnen
5. Veerdiensten
6. Taxi's
 
Status: Bestand is nog in wording. Veel gegevens die in dit bestand thuishoren, staan nu nog in Vervoerbedrijven: namen en adressen.
 

Overzicht van de soorten vervoer, gerangschikt per gemeente en gerangschikt per vervoersoort


1. Overzicht per gemeente

Klik op de blauwe stedennamen voor een nadere omschrijving van het vervoerbedrijf aldaar.


Aflif (ZGA)

?? buslijnen in de gemeente
1 buslijn naar Jena

Amahagge (ZoGa)

Voor Amahagge is er een apart bestand over het Openbaar vervoer.

Asjetto (ZGL)

?? buslijnen
?? buslijnen naar Ajaf-HercŰ-Monet, St.Manta en Noniy

BŰr‚ (BŰga)

??? buslijnen
autoveer en voetveer in het havenbekken
2 interlokale tramlijnen

Garos (GaGa)

8 buslijnen op hele eiland Garos, inclusief de stad Garos

Gasky (GGG)

?? buslijnen in Gasky
?? buslijnen in Fr‚k
?? buslijnen tussen deze plaatsen

Gralkrich (JaGuK)

?? buslijnen in stad en periferie
1 lokale tramlijn
1 interlokale tramlijn naar Kitia

Hildi (HilGer)

?? buslijnen in Hildi
?? buslijnen in HajequŻ
?? buslijnen tussen deze plaatsen en in de regio

Hirdo (HIG)

Voor Hirdo is er een apart bestand over het Openbaar vervoer.

Hoggebim (ZGH)

Voor Hoggebim is er een apart bestand over het Openbaar vervoer.

Ies (ZOGI

1 lokale tramlijn
1 monorail en enkele "rollende tapijten"
1 interlokale tramlijn naar Seertzeekoles en Twento

Knolbol (GGK)

?? buslijnen

Korif (ZKT)

2 tramlijnen (er schijnt ook nog een gemeentelijk busbedrijf te bestaan, maar dat wordt nergens genoemd!)
Tussen het Centraalstation en NŻrcus-lirrotiy vaart een gemeentelijke veerpont, genaamd Bryma-nŻrcus

Kurriy (KuGa)

?? buslijnen in en om Kurriy
1 tramlijn
Tramremise KuGa staat aangegeven op de regiokaart Kurriy|Azˇro.

Kussik (GbK)

??? buslijnen in en om Kussik
1 tramlijn naar Molerre ???

Lift (LL)

?? buslijnen in en om Lift

Liyrotyka (liyga)

?? buslijnen in en om de stad
2 tramlijnen in de stad

Milbo (MN)

?? buslijnen

Minde (Milˇ)

?? buslijnen

Tanburo (TTF)

2 tramlijnen (is sinds ?? geprivatiseerd)

Tanbˇr (ZGTan)

?? buslijnen
1 toeristische tramlijn
5 veerbootverbindingen: B‚lfic-nŻrcus, Kindista-nŻrcus, Rugyūa-nŻrcus, Řröa-nŻrcus, Zjol-nŻrcus

Trendon (TreGe)

?? buslijnen in Trendon
?? buslijnen in Trendon-belt, plus verbinding tussen beide plaatsen

Trondom (SGT)

?? buslijnen

Tsjech (TTG)

3 lokale tramlijnen
?? buslijnen
1 interlokale tramlijn naar Daba-Chˇrg

Tunbas (KGT)

?? buslijnen in Tunbas
?? buslijnen in St.Manta (dus hele eiland Mantahynne)


2. Buslijnen

De Wet voor het Openbaar Vervoer bepaalt dat steden met meer dan 30.000 inwoners een gemeentelijk vervoerbedrijf mogen hebben dat buslijnen exploiteert. Van de bijna 40 gemeenten die hiervoor in aanmerking komen hebben de volgende steden een gemeentelijk busbedrijf (opsomming naar oplopende grootte):

Garos (30.000 inwoners), Milbo, Gasky, Gralkrich, Kussik, Tunbas, Aflif, Trondom, Knolbol, Asjetto, Tsjech, Lift, Liyrotyka, Minde, Hildi, Trendon, Tanburo, Tanbˇr, Korif, Hoggebim, BŰr‚, Amahagge, Hirdo (870.000 inwoners).

In Hirdo zijn er ?? buslijnen. Ze zijn genummerd vanaf lijn 30 (de lijnnummers 1 t/m 29 zijn voor tramlijnen gereserveerd, hoewel ze niet alle in gebruik zijn).
In alle overige steden worden de buslijnen geŽxploiteerd door regionale maatschappijen, die vrijwel altijd privťbedrijven zijn.

Trolleybussen hebben in 2 steden gereden:


3. Tram- en sneltramlijnen

Er zijn tramlijnen in de volgende steden:

 1. Amahagge

  De ZoGA exploiteert 12 lokale lijnen, die gťťn geÔntegreerd systeem met de interlokale lijnen (van de ATTA) vormen, al wordt in sommige straten van elkaars rails gebruikgemaakt.

 2. Gralkrich

  De JaGuK exploiteert 2 smalspoorlijnen; lijn 1 heeft een interlokaal karakter, naar Kitia. Lijn 2 wordt momenteel doorgetrokken vanaf het centraal station naar de haven, via de in ontwikkeling zijnde nieuwbouwwijk aan de kust (stand: 2005). Er zijn plannen om het lokale tramnet uit te breiden met de lijnen 3 en 4 (stand: 2018).

 3. Hirdo

  De HIG exploiteert 15 lokale lijnen, waarvan er 5 ook een interlokaal karakter hebben. Lijnnummers: 1 t/m 6; 8 t/m 10; 12; 14; 16; 17; 23; 25. De lijnen 3, 14, 16, 17, 23 en 25 hebben een interlokaal karakter. Alle lijnnummers vanaf 30 zijn voor buslijnen gereserveerd.

 4. Hoggebim

  De ZGH exploiteert lijn 1 en lijn 2 in het westelijke stadsdeel, en de lijnen 3, 4, 5 en 6 in het oostelijke. West en oost hebben geen verbinding met elkaar, al zijn er vage plannen om een verbindingslijn via de verkeersbrug over de Hoggebim-fonis aan te leggen. Wellicht dient er een nieuwe of een tweede brug te komen.

 5. Ies

  De ZOGI exploiteert 2 tramlijnen en een monoraillijn. Tramlijn C heeft het karakter van een interlokale tram die Twento en Seertzeekoles met Ies verbindt. Tramlijn B en monoraillijn A komen niet buiten Ies.

 6. Korif

  De ZKT exploiteert 2 lijnen (1 en 2), die een kwijnend bestaan lijden. Aangezien de gemeente er niets voor voelt om dit gemeentelijke trambedrijfje te fuseren met het gemeentelijke busbedrijf, wordt er vermoed dat de tramlijnen (inclusief de ZKT) in de naaste toekomst geheel zullen verdwijnen (stand 2005).

 7. Kurriy

  De KuGa onderhoudt ťťn (ongenummerde) smalspoorlijn, oorspronkelijk van ruim 6 km vanaf de haven tot aan de fabriek van Perdu. De lijn is in 1999-2000 geheel gerenoveerd, en in 2010 nog 2 km doorgetrokken naar de Geneeskundige Universiteit.

 8. Kussik

  De in BŰr‚ gevestigde TTL is in 2004 begonnen met de aanleg van een tramlijn naar Molerre, en in een later stadium zal er een aftakking naar het populaire badplaatsje Xijera-sˇrt komen. Tot 1995 exploiteerde de GbK een onrendabel tramlijntje in de stad.

 9. Liyrotyka

  De liyga exploiteert 2 lokale tramlijnen (lijnen 5 en 6).

 10. Tanburo

  De TTF exploiteert 2 lijnen (1 en 2); lijn 1 wordt momenteel doorgetrokken naar Huesca en Kolesz (de opening is in 2020 gepland). Lijn 2 komt niet buiten de stad.

 11. Tanbˇr

  De enige tramlijn is in 1997 officieel opgeheven, maar in de zomermaanden rijdt er soms nog een toeristische tram (geŽxploiteerd door de ZGTan).

 12. Trendon

  De JTB exploiteert in Trendon 4 lijnen; de lijnen 1, 2 en 4 zijn interlokaal met een lokaal karakter; lijn 6 is alleen binnen de stad.

 13. Tsjech

  De TTG exploiteert 4 lijnen; lijn 3 heeft een interlokaal karakter en gaat via Zest naar Daba-Chˇrg. Er zijn plannen om het stijle en verwaarloosde deel tussen Zest en Daba-Chˇrg op te heffen (stand 2005). Lijn 4 heeft zijn eindpunt in het naburige dorp Bomy. De lijnen 5 en 6 komen niet buiten de stad.

Tram en aantal inwoners:

Van de 9 grootste steden (meer dan 136.000 inwoners) heeft alleen BŰr‚ (288.000 inwoners) geen tramlijnen. Ies (10.000 inwoners) valt op als de kleinste stad met een tram.

Recente opheffingen:
De 2 tramlijnen in Lift (van de LL) zijn opgeheven in 1986.
De TRTR in Trofy is in 1998 failliet gegaan, en daarmee is de enige tramlijn van die stad verdwenen.

Extra:
De laatste paardentram van SpokaniŽ heeft het tot 1933 uitgehouden in Aflif.


4. Metrolijnen

Er zijn metrolijnen in de volgende steden:

 1. Amahagge

  Er zijn 2 lijnen: de Westlijn en de Oostlijn. Zie verder Metro in Amahagge.

 2. Hirdo

  Er zijn 6 lijnen: 1=groen, 2=rood; 3=blauw; 4=zwart; 5=paars; 6=bruin. Zie verder Metro in Hirdo.

 3. Hoggebim

  Er zijn 2 lijnen: lijn A en lijn B. Zie verder Metro in Hoggebim.


5. Veerdiensten

Hier zijn alleen de gemeentelijke veerdiensten gearchiveerd. Voor overige veerverbindingen, zie het bestand Autoveren binnenland.
Gemeentelijke veerdiensten zijn te vinden in steden die aan een breed water liggen, waarbij de verschillende stadsdelen verbonden moeten worden.

 1. Amahagge

  De Zomarte NŻrcusz Amahagge (ZNA; Gemeentelijke Veren Amahagge) onderhoudt een veerdienst in het havenbekken tussen Ool-zolle-sˇrt aan de noordkant en Amahagge-Port aan de zuidkant. Deze dienst is alleen geschikt voor voetgangers en (brom)fietsen. Gemotoriseerd verkeer dient gebruik te maken van de tunnel of de bruggen meer in het centrum.

 2. Asjetto

  Het zuidelijke deel van de stad wordt met twee voetveren met de rest verbonden.

 3. BŰr‚

  Het zuidelijke en noordelijke industriegebied zijn met een autoveer verbonden. Het zuidelijke en noordelijke stadseel zijn met een voetveer verbonden.

 4. Hoggebim

  Beide stadsdelen worden verbonden met 2 voetveren en 1 veerdienst die geschikt is voor personenauto's (vrachtwagens moeten van de brug gebruikmaken).

 5. Korif

  Het industriegebied aan de oostkant van de haven is met een voetveer verbonden met de stad.

 6. Tanbˇr

  Het oostelijke stadsdeel Tanbˇr-Polea is met 2 autoveren en 2 voetveren met het westelijke deel verbonden.


6. Taxi's

Er staat een verwijzing in BUSLIJNEN.

Taxi's worden altijd geŽxploiteerd door particuliere bedrijven, variŽrend van eenmansbedrijfjes tot grote landelijk opererende organisaties. Ze hebben altijd een concessie voor een bepaalde gemeente of bepaalde regio, maar chauffeurs mogen dit gebied verlaten als de klant een verdere bestemming heeft. Officieel mogen taxichauffeurs geen klanten oppikken buiten hun consessiegebied, maar als ze daar eenmaal zijn, en ze worden op straat door een klant gewenkt, zijn ze meestal wel bereid om je te vervoeren. In heel SpokaniŽ kan een taxi besteld worden via het gratis telefoonnummer 017-22322, of men dient naar een taxistandplaats te gaan. Zie ook informatie over Lijntaxi's.
Dit landelijke nummer en het systeem van taxistandplaatsen werkt goed in de grotere steden, maar in dorpen en op het platteland ontbreken standplaatsen en zijn de telefonistes/n van het landelijke nummer niet in staat om een taxi te regelen. Het gaat in dorpen en gehuchten vaak om een plaatselijke kruidenier, campinghouder of andere kleine zelfstandige die er een "taxibedrijf" op nahoudt. Deze zijn meestal niet te bereiken via het centrale telefoonnummer. Hier kan men het beste gewoon zelf bij het bedrijf langsgaan.
Let op dat er achter de voorruit een taxivergunning (verleend door de gemeente) zichtbaar is. Hierop staat het nummer van de taxi en een telefoonnummer dat bij klachten gebeld kan worden. Ontbreekt zo'n vergunning, dan is het waarschijnlijk geen reguliere taxi maar een "snorder"; de kans dat je opgelicht wordt is dan groot.

Elke gemeente verleent zijn eigen taxivergunning. Er is geen standaarduitvoering voor het document, maar de volgende gegevens staan er in ieder geval op: kenteken van de auto, naam van de vergunninghouder (persoon of bedrijf), vergunningnummer en telefoonnummer waar de klant met klachten terecht kan.
In grotere steden zijn de documenten voorzien van watermerken, hologrammen of andere kenmerken om vervalsing tegen te gaan. In kleinere plaatsen (zoals hier het voorbeeld uit Moques), is de uitvoering veel simpeler, wat erop wijst dat de taxibranche hier niet fraudegevoelig is.
 

© De Twee Hanen v.o.f. ē Kimswerd ē The Netherlands

DA 00 ē SPARC 13 jan 2005

vervoersmaatschappij - DICTIO {N}
straatnaam + nummer - STRATENO.HTM
straatnaam - STRATENL.HTM
tel.nummer - TELLIJST.HTM
telexnummers - TEXLIJST.HTM
persoon - PERSLYST.HTM (indien maatschappij naar persoon is genoemd)