Spokanisch Archief

OPENBAAR VERVOER: Hirdo
Bestandsgroep Openbaar vervoer
lokaal/gemeentelijk
Amahagge
Hirdo
Hoggebim

Terug naar
Openbaar vervoer
 

Dit bestand
1. Algemeen
2. Buslijnen
3. Tramlijnen
4. Metrolijnen
5. Veerdiensten
6. Taxi's
 
Status: Bestand is nog in wording.
 

1. Algemeen

Hirdo heeft een efficiėnt, schoon, modern en goedkoop openbaar vervoer met bussen, trams en een metro. Het biedt een goed alternatief voor de auto, temeer daar het autogebruik door het strenge parkeerbeleid lastig gemaakt wordt. Het openbaar vervoer wordt geėxploiteerd door het gemeentelijke vervoerbedrijf HIG (Hirdo Gabanos). Het tariefsysteem is gebaseerd op een indeling in zones, en men gebruikt over het algemeen een abonnement of een strippenkaart. Voor de toerist die slechts korte tijd in Hirdo vertoeft zijn er voordeligere mogelijkheden (zie kader hieronder). (DOM 209-210)

 

 

Alle afbeeldingen in onderlinge verhouding. In werkelijkheid zijn de strippenkaarten 50 mm breed.

   

Meest algemene vervoerbewijzen van de HIG:

Dagkaart (paars)
Onbeperkt reizen met bus, tram of metro gedurende de dag die op de kaart is aangegeven. Een dagkaart hoeft niet per se geldig te zijn op de dag van aankoop: men kan ze ook van tevoren aanschaffen. Deze kaarten zijn alleen bestemd voor mensen die buiten Spokaniė wonen. Bij de aanschaf moet men daarom zijn paspoort tonen. Formeel mogen ook conducteurs en controleurs bij controle naar uw paspoort vragen, maar dit komt zelden voor.

Strippenkaart (groen)
Volledige prijs. Men kan kiezen tussen 6, 12 of 18 strippen.

Strippenkaart (rood - niet afgebeeld)
Halve prijs. Eveneens 6, 12 of 18 strippen. Geldt voor kinderen tot 12 jaar, mensen ouder dan 60 jaar, en honden.

"GaGa"-kaart (blauw)
"GaGa" staat voor Garagos & Gabanos ("Parkeren & Vervoer"). Het betreft een gecombineerde strippen- en parkeerkaart voor een parkeergarage, altijd met 4 strippen. Het kaartje trekt men bij het binnenrijden van een parkeergarage uit de automaat, en bij het ophalen van de auto wordt er betaald. Het tarief is afhankelijk van de parkeertijd. Zo lang de auto in de garage staat kan men de kaart als gewone strippenkaart gebruiken. Ook kan een GaGa-kaart in sommige restaurants en bars gebruikt worden om een drankje te betalen, of om in sommige kiosken een krant te kopen. Verdere informatie bij de SEQU.


2. Buslijnen

In Hirdo zijn er 23 buslijnen. Ze zijn genummerd van 30 t/m 59, waarbij de nummers 36, 45, 48, 52 en 58 niet in gebruik zijn (stand 2016). Nummers lager dan 30 zijn voor de tramlijnen gereserveerd. Busroutes en -lijnen veranderen - in tegenstelling tot tramlijnen - vrijwel elk jaar met de nieuwe dienstregeling. Wegopbrekingen, instelling van eenrichtingverkeer, klachten en suggesties van reizigers, nieuwe woonwijken en economische overwegingen zijn enkele factoren die een voortdurende aanpassing van het buslijnennet vereisen.
Het busnet is veel fijnmaziger dan het tramnet; het vult in veel gevallen de "gaten" die er in het tramnet zitten.


3. Tramlijnen

In Hirdo zijn er 9 lokale tramlijnen en 5 interlokale lijnen (ofwel buitenlijnen). Verder is er 1 sneltramlijn (naar de luchthaven) die in de binnenstad in een tunnel rijdt en het karakter van metro heeft.
In tegenstelling tot het buslijnennet is het tramlijnennet redelijk stabiel: er worden nauwelijks nieuwe lijnen aangelegd en het aantal lijnen en de routes veranderen ook niet veel.
Het tramnet is veel grofmaziger dan het busnet; bussen vullen in veel gevallen de "gaten" die er in het tramnet zitten.


In principe zijn alle nummers t/m 29 gereserveerd voor tramlijnen. Vanaf 30 zijn buslijnen. De nummers 7, 11, 13, 15, 18 t/m 22 en 24 zijn niet in gebruik. Enkele ervan (7, 11, 13, 18, 24) zijn van opgeheven tramlijnen, de overige zijn nooit in gebruik geweest.

De meeste tramlijnen eindigen in keerlussen; de lijnen 1, 16 en 17 hebben géén keerlus aan de eindpunten buiten de bebouwde kom; de sneltramlijn 25 heeft aan beide einden geen keerlus. Voor de lokale lijnen worden voornamelijk eenrichtingstrams gebruikt (uitgezonderd lijn 1). Voor de buitenlijnen wordt altijd tweerichtingsmaterieel ingezet, dat soms ook wel op de lokale lijnen wordt gebruikt. Op de sneltramlijn 25 rijdt een afwijkend materieeltype, met iets groter profiel en hogere snelheid; het is ook wat luxueuzer uitgevoerd. Deze lijn ligt voor een groot gedeelte in een tunnel en heeft daarom het karakter van een metro.

tramlijnvannaar
1Fōrt-DeeterFālbe-plep
2Hirdo-Jōl-drursHirdo-Kanol
4Hirdo-Jōl-drursDeeter-pārc
5Universitiy-wegHirdo-MG
6Hirdo-MGPūlpoem-pāt
8Hirdo-MGPūlpoem-pāt
9Hamiy-blufkDeeter-pārc
10Hirdo-Jōl-drursEf Cluzāsz
12Mārkalandes-mirraLemnās-lirrotiy

Er zijn in Hirdo 4 werkplaatsen/remises:

1. Quntiyk-mirra (bij het Stinde-lirrotiy) - alleen remise {hir-b3}
2. Piylšā-plep (bij kruispunt van autowegen M8 en M98) - alleen remise {hir-c4}
3. Lemnās-lirrotiy (oostelijk industriegebied, ingang Rels-mirra) - remise en werkplaats {hir-c3}
4. Lafronā-mirra (naast rangeerterrein Ef Tūs Berkiys) - remise en werkplaats {hir-b5}

Deze remises/werkplaatsen staan op de regiokaart Hirdo


4. Metrolijnen

De metro in Hirdo heeft 6 lijnen:
1 = groen, 2 = rood; 3 = blauw; 4 = zwart; 5 = paars; 6 = bruin
In Hirdo wordt de metro "Metro" genoemd. Het metronet is vooral bedoeld om de buitenwijken een snelle verbinding met het centrum te geven. De primaire aanvulling op het metronet is het tramnet, en vervolgens is er een fijnmazig busnet om de "gaten" in de andere twee netten op te vullen.

Provisorische kaart van de metrolijnen in Hirdo. Kaartmateriaal wordt nog uitgewerkt.


Metrostations Hirdo - per lijn

Tussen haakjes overstap op andere metrolijnen.

LIJN 1
Kolini-wuma-weg
Ef Kolini Pāt
Gabanos-mirra
 
Emplasement-mirra
Ayrās-mirra
            Lemnās-lirrotiy
            Choešoqu-weg (6)
            Tōksajas-mirra
            Piylgrem-siyclo
            Mikkon (5)
            Blefseerts-klafās (3)
            Tirrafener-lirrotiy
            Kanol (2, 4)
            Romba-avenū (4)
            Kanol-plep
            Lafronā-mirra (5)
            Zjol-lados (5)
            Strāmpaiy-woedenn-plep
            Pālster-lirrotiy
            Blarās-mirra
            Omās-plep (3)
LIJN 2
Clara Bohemienn-mirra
Fandare-lirrotiy
Fandare-mirra (6)
Quntiyk-mirra
Geffy-mirra
Sinto-Kynter-mirra
Flecs-lirrotiy (3)
Riyn-lirrotiy
Kanol (1, 4)
Kleter Nonāf
Liftkar Mennweg (5)
Tangodām-plep
Milano-krum
Genova-plep (6)
Rom-avenū
Fārdes-lirrotiy
Munt-plep
Vāst-blufk-mirra
LIJN 3
Omās-plep (1)
Skūl-weg
Wefot-Opper-pola
Arābišā-plep (4)
Blof-garrent
Flecs-lirrotiy (2)
Portā-mirra
Blefseerts-klafās (1)
Avenū-Sinto-Tacarifyty (5)
Teatriy-mirra
Neptunes-mirra
Vl’s-agru-mirra (6)
Bliystanō-plep
Tygt
Luktatjen-mirra
Dekir-vycc-mirra
Vogily-lirrotiy

LIJN 4
Djamantiy-mirra
Mipper-mirra
Tryjumf (6)
Prusot-blufk
Arābišā-plep (3)
Snta-pāt
Romba-avenū (1)
Kanol (1, 2)
Ef Tex (5)
Arābe-lirrotiy
Fordo-pōnt
Menngarrent (6)
Trendon-ager
Ruinn-plep
Husof-krum
LIJN 5
Universitiy-weg
Fāsanta-vender
Froji’tu-terf
Lemnās-mennweg (6)
Marās-plep
Oveo-lirrotiy
Mikkon (1)
Avenū-Sinto-Tacarifyty (3)
Ef Tex (4)
Liftkar Mennweg (2)
Ef Drāgna
Lafronā-mirra (1)
Zjol-lados (1)
Fennyst-woedenn-plep
Lotāndrynn (6)
LIJN 6
Tryjumf (4)
Argerat-mirra
Fandare-mirra (2)
Jōl-drurs
Lemnās-mennweg (5)
Partan-mirra
Choešoqu-weg (1)
Kolai Kas-mirra
Vl’s-agru-mirra (3)
Deeter-plep
Menngarrent (4)
Napoll-plep
Genova-plep (2)
Avenū Rifo Florino
Fyndyāndo-lirrotiy
Fotelm’-plep
Fālbe-plep
Lotāndrynn (5)


Metrostations Hirdo - alfabetisch

Tussen haakjes de lijnen die het station aandoen.

 1. Arābe-lirrotiy (4)
 2. Arābišā-plep (3, 4)
 3. Argerat-mirra (6)
 4. Avenū Rifo Florino (6)
 5. Avenū-Sinto-Tacarifyty (3, 5)  
 6. Ayrās-mirra (1)
 7. Blarās-mirra (1)
 8. Blefseerts-klafās (1, 3)
 9. Bliystanō-plep (3)
 10. Blof-garrent (3)
 11. Choešoqu-weg (1, 6)
 12. Clara Bohemienn-mirra (2)
 13. Deeter-plep (6)
 14. Dekir-vycc-mirra (3)
 15. Djamantiy-mirra (4)
 16. Ef Drāgna (5)
 17. Ef Kolini Pāt (1)
 18. Ef Tex (4, 5)
 19. Emplasement-mirra (1)
 20. Fālbe-plep (6)
 21. Fandare-lirrotiy (2)
 22. Fandare-mirra (2, 6)
 23. Fārdes-lirrotiy (2)
 24. Fāsanta-vender (5)
 25. Fennyst-woedenn-plep (5)
 26. Flecs-lirrotiy (2, 3)
 27. Fordo-pōnt (4)
 28. Fotelm’-plep (6)
 1. Froji’tu-terf (5)
 2. Fyndyāndo-lirrotiy (6)
 3. Gabanos-mirra (1)
 4. Geffy-mirra (2)
 5. Genova-plep (2, 6)
 6. Husof-krum (4)
 7. Jōl-drurs (6)
 8. Kanol (1, 2, 4)
 9. Kanol-plep (1)
 10. Kleter Nonāf (2)
 11. Kolai Kas-mirra (6)
 12. Kolini-wuma-weg (1)
 13. Lafronā-mirra (1, 5)
 14. Lemnās-lirrotiy (1)
 15. Lemnās-mennweg (5, 6)  
 16. Liftkar Mennweg (2, 5)
 17. Lotāndrynn (5, 6)
 18. Luktatjen-mirra (3)
 19. Marās-plep (5)
 20. Menngarrent (4, 6)
 21. Mikkon (1, 5)
 22. Milano-krum (2)
 23. Mipper-mirra (4)
 24. Munt-plep (2)
 25. Napoll-plep (6)
 26. Neptunes-mirra (3)
 27. Omās-plep (1, 3)
 28. Oveo-lirrotiy (5)
 1. Pālster-lirrotiy (1)
 2. Partan-mirra (6)
 3. Piylgrem-siyclo (1)
 4. Portā-mirra (3)
 5. Prusot-blufk (4)
 6. Quntiyk-mirra (2)
 7. Riyn-lirrotiy (2)
 8. Rom-avenū (2)
 9. Romba-avenū (1, 4)
 10. Ruinn-plep (4)
 11. Sinto-Kynter-mirra (2)
 12. Skūl-weg (3)
 13. Snta-pāt (4)
 14. Strāmpaiy-woedenn-plep (1)  
 15. Tangodām-plep (2)
 16. Teatriy-mirra (3)
 17. Tirrafener-lirrotiy (1)
 18. Tōksajas-mirra (1)
 19. Trendon-ager (4)
 20. Tryjumf (4 ,6)
 21. Tygt (3)
 22. Universitiy-weg (5)
 23. Vāst-blufk-mirra (2)
 24. Vl’s-agru-mirra (3, 6)
 25. Vogily-lirrotiy (3)
 26. Wefot-Opper-pola (3)
 27. Zjol-lados (1, 5)
   


"Metro" heeft in Hirdo 4 werkplaatsen/remises:

1. Clara Bohemienn-mirra in het noorden (eindpunt lijn 2)
2. Ayrās-mirra in het oosten (eindpunt lijn 1)
3. Vāst-blufk-mirra in het zuiden (eindpunt lijn 2)
4. Omās-plep in het oosten (eindpunt lijnen 1 en 3)

Deze werkplaatsen staan op de regiokaart Hirdo


5. Veerdiensten

Binnen de gemeente Hirdo bestaan alle oeververbindingen uit bruggen en tunnels. Er zijn geen pontveren.


6. Taxi's

Er zijn in Hirdo 6 particuliere taxibedrijven die onder streng toezicht van de gemeente staan. Het kleinste bedrijf heeft 3 taxichauffeurs in dienst, het grootste ruim 200. Totaal werken er zo'n 900 chauffeurs bij een taxibedrijf en zijn er ook nog ca. 150 zelfstandige chauffeurs. Er rijden ruim 900 taxi's in Hirdo; ze hebben alle een concessie voor het gehele gemeentelijke grondgebied. Officieel mogen taxichauffeurs geen klanten oppikken buiten hun consessiegebied, maar als ze daar eenmaal zijn, en ze worden op straat door een klant gewenkt, zijn ze meestal wel bereid om je te vervoeren.

Taxi's in Hirdo zijn te herkennen aan de blauwe cirkel op de portieren en de blauwe lichtbak op het dak met het woord "TAXI". Anders dan in Amahagge is in Hirdo aan het kenteken niet te zien dat je met een taxi te maken hebt.

Taxistandplaats. Meestal nog met een onderbord waarop staat hoeveel taxi's hier mogen staan. Andere weggebruikers mogen hier niet parkeren.  

Er zijn talloze taxistandplaatsen in de stad, maar je mag een rijdende taxi ook aanhouden. Als ze vrij zijn, brandt het woord TAXI op het dak. Zo niet, dan is de taxi reeds bezet. In heel Spokaniė, dus ook in Hirdo, kan een taxi besteld worden via het gratis telefoonnummer 017-22322. De taxicentrale van Hirdo is ook te bereiken via telefoonnummer 010-2966666 en via www.taxihirdo.sp. Dit zijn de enige twee betrouwbare telefoonnummers. Andere nummers waarmee in Hirdo wel geadverteerd wordt, zijn altijd van illegale ondernemingen of snorders.

Let op dat er achter de voorruit een taxivergunning (verleend door de gemeente) zichtbaar is. Hierop staat het nummer van de taxi en een telefoonnummer dat bij klachten gebeld kan worden.

© De Twee Hanen v.o.f. • Kimswerd • The Netherlands

DA 00 • SPARC 11 sep 2014