Spokanisch Archief

OPENBAAR VERVOER: Hoggebim
Bestandsgroep Openbaar vervoer
lokaal/gemeentelijk
Amahagge
Hirdo
Hoggebim

Terug naar
Openbaar vervoer
 

Dit bestand
1. Algemeen
2. Buslijnen
3. Tramlijnen
4. Metro en Stadstrein
5. Veerdiensten
6. Taxi's
 
Status: Bestand is nog in wording.
 

1. Algemeen)

In Hoggebim zijn bus-, tram- en metrolijnen. Verder is er nog gecombineerd trein/metrovervoer (de zogenaamde stadstreinen) en bestaan er enkele veerbootverbindingen over de Hoggebim-fonis. Al dit vervoer wordt verzorgd door de ZGH.
Hoggebim is de enige stad in Spokani waar het gemeentelijke vervoerbedrijf tevens gebruikmaakt van de infrastructuur van derden. Het gaat dan om drie metrolijnen die in de vorm van "stadstrein" op de rails van de SA rijden.
......


2. Buslijnen

...................


3. Tramlijnen

Er zijn 6 tramlijnen in Hoggebim: lijnen 1 en 2 in het westelijke stadsdeel, en lijnen 3 t/m 6 in het oostelijke deel. De tramlijnen dienen voornamelijk om de hiaten in het metronet te vullen. Er is geen coherent tramlijnennet en er is evenmin een tramverbinding over of onder de Hoggebim-fonis.

Lijn 1: Hoggebim-MG -- Hoggebim-Crzvst
Lijn 2: Hoggebim-Nutter -- Hoggebim-MG
Lijn 3: Zuffu-port -- Hoggebim-Biyfm -- Plinker-pdra
Lijn 4: Dndeljon-mirra -- Hoggebim-Biyfm -- Koesy-Nutter
Lijn 5: Hereo-mirra -- Plinker-pdra
Lijn 6: Ef Liftkar Pola -- Poentel-lirrotiy

Er zijn twee tramremises annex werkplaatsen: Kiyndala-mirra (voor de lijnen 1 en 2) in het westelijke stadseeel en Poentel-lirrotiy (voor de lijnen 3 t/m 6) in het oostelijke deel. Voor grotere reparaties en groot onderhoud moeten de trams van lijnen 1 en 2 naar de werkplaats bij Poentel-lirrotiy. Aangezien er geen tramlijnverbinding tussen beide stadsdelen bestaat, is er een mogelijkheid geschapen om de trams via de metrotunnel onder de Hoggebim-fonis over te brengen. Bij het metro/treinstation Hoggebim-Nutter en bij het metrostation Koesy-Nutter heeft de tram een aansluitspoor op het metronet. Dit zijn de enige twee plaatsen waar de metro bovengronds rijdt, zodat de tramaansluiting makkelijk te realiseren was. De trams worden door een metrostel of een speciale locomotief door de tunnels gesleept, aangezien de trams alleen bovenleidingvoeding hebben (en de metro gevoed wordt met een derde rail).


4. Metro en Stadstrein

In Hoggebim gebruikt men voor het metrosysteem het gangbare Spokaanse woord Chucern-treno (CT; Ondergrondse trein). De metro heeft 2 lijnen: lijn A en lijn B. De meeste mensen spreken echter van Mindalnt ("Rode lijn") en Latilnt ("Groene lijn").
Op het traject tussen de stations Ef Echuh en Biyfm-garrent (met halverwege Beeliy-weg) rijden beide lijnen parallel. Vooral tussen Ef Echuh en Beeliy-weg is het erg druk omdat dit de tunnel onder de Hoggebim-fonis is en dus als oeververbinding geldt.
Beide metrolijnen hebben een eindpunt in een andere gemeente. Lijn A begint (eindigt) in de gemeente Moques (twee haltes) en lijn B eindigt (begint) in Mosefi (twee haltes). Omdat Hoggebim in Ren ligt, en Moques en Mosefi in Jelafo, gaat het bij beide lijnen zelfs om districtsgrensoverschrijdende verbindingen.

Naast de 2 metrolijnen kent Hoggebim nog een vorm van stadsvervoer dat het meest overeenkomt met de Duitse S-Bahn: iets tussen een "gewone" trein en een sneltram in, ofwel de Srt-treno (ST; Stadstrein). De Stadstrein heeft 3 lijnen (C, D en E) en rijdt op het bestaande spoorwegnet in en om Hoggebim, maar kent wel meer haltes dan de "gewone" treinen van de SA (Spooksoliy Arnkas). De lijnen eindigen ver buiten de gemeentegrenzen van Hoggebim, namelijk in Gr en Liyrotyka. Het gaat dus feitelijk ook om regionaal vervoer. De Stadstrein wordt beschouwd als een aanvulling op de 2 metrolijnen (vandaar dat de lijnnummering ook doorloopt). De twee metrolijnen worden gevoed met een derde rail, de Stadstrein rijdt onder de normale SA-bovenleiding. Een deel van het materieel is in staat om zowel op de metrolijnen als op de Stadstreinlijnen te rijden.

Hoewel de metro en de Stadstrein twee onafhankelijke systemen zijn, worden ze als n vervoerssysteem beschouwd. Dit blijkt ook uit het feit dat de bewoners van Hoggebim zowel de CT-lijnen als de ST-lijnen met de term chucern-treno (letterlijk "ondergrondse") aanduiden, terwijl de ST nergens ondergronds rijdt.


Provisorische kaart van de metro- en stadstreinlijnen in Hoggebim. Kaartmateriaal wordt nog uitgewerkt.


Metro- en Stadstreinstations Hoggebim - per lijn

Tussen haakjes overstap op andere lijn. Treinstations van de Spokanische Spoorwegen worden aangegeven met [SA].

CT LIJN A
Moques Garrent (gem. Moques) [SA]
Clajo-oftian (gem. Moques)
Quista-Zps
Ardekir-prc
Nutter-garrent [SA]
Nestin-mirra
Ef Echuh (B)
Beeliy-weg (B)
Biyfm-garrent (B,E) [SA]
Adolentiy-mirra
Istoetre-weg
Beethoven-plep (D)
Pirmer-mirra
Wlj-weg
Weg-na-Liyrotyka
Tllde-mirra
Port-oftian (C,D,E) [SA]
Koesy-nutter
Koesy-lurgiy
Koesy-zutter
CT LIJN B
Ef Blotter Mjl
Bertldi-mirra
Crana-oftian
Prcala-weg
Biyfm-garrent (A,E) [SA]
Beeliy-weg (A)
Ef Echuh (A)
ark-pt
Menngarrent (D) [SA]
Qugier-weg
Malodee-lirrotiy
Bim-vender
Plaju-mirra
Ef Zers
Ef Koffon Vilduls
Fini-oftian
Lndiyk (gem. Mosefi)
Mosefi (gem. Mosefi) (C)

ST LIJN C
Mosefi (gem. Mosefi) (B)
Zluff (gem. Mosefi) [SA]
Crzvst [SA]
Pnt-lirrotiy (D)
Port-oftian (A,D,E) [SA]
Cwnndeln (gem. Liyrotyka) [SA]
Liyrotyka (gem. Liyrotyka) [SA]
ST LIJN D
Ns [SA]
Reee-weg
Beethoven-plep (A)
Kindistee-prc
Flk-mirra
Port-oftian (A,C,E) [SA]
Pnt-lirrotiy (C)
Ef Brjerr
Menngarrent (B) [SA]
ST LIJN E
Gr-MG (gem. Gr) [SA]
Gr-Crybbe-grt (gem. Gr) [SA]
Manes-Fer (gem. Manes-Fer) [SA]
Segta-Fahille (gem. Manes-Fer) [SA]
Kanol-port
Ef Vuldurtos
Biyfm-garrent (A,B) [SA]
Krejase-tex
Vroemata-mirra
Port-oftian (A,C,D) [SA]


Metro- en Stadstreinstations Hoggebim - alfabetisch

Tussen haakjes de lijnen die het station aandoen (A en B zijn metrostations; C, D en E zijn Stadstreinstations).

 1. Adolentiy-mirra (A)
 2. Ardekir-prc (A)
 3. Beeliy-weg (A,B)
 4. Beethoven-plep (A,D)
 5. Bertldi-mirra (B)
 6. Bim-vender (B)
 7. Biyfm-garrent (A,B,E)
 8. Clajo-oftian (gem. Moques) (A)
 9. Crana-oftian (B)
 10. Cwnndeln (gem. Liyrotyka) (C)
 11. Crzvst (C)
 12. Ef Brjerr (D)
 13. Ef Blotter Mjl (B)
 14. Ef Echuh (A,B)
 15. Ef Koffon Vilduls (B)
 16. Ef Vuldurtos (E)
 17. Ef Zers (B)
 18. Fini-oftian (B)
 19. Flk-mirra (D)
 20. Gr-Crybbe-grt (gem. Gr) (E)
 21. Gr-MG (gem. Gr) (E)
 22. Istoetre-weg (A)
 23. Kanol-port (E)
 24. Kindistee-prc (D)
 25. Koesy-lurgiy (A)
 26. Koesy-nutter (A)
 27. Koesy-zutter (A)
 28. Krejase-tex (E)
 29. Liyrotyka (gem. Liyrotyka) (C)
 30. Lndiyk (gem. Mosefi) (B)
 31. Malodee-lirrotiy (B)
 32. Manes-Fer (gem. Manes-Fer) (E)
 33. Menngarrent (B,D)
 34. Moques Garrent (gem. Moques) (A)
 35. Mosefi (gem. Mosefi) (B,C)
 36. Nestin-mirra (A)
 37. Nutter-garrent (A)
 38. Ns (D)
 39. Pirmer-mirra (A)
 40. Plaju-mirra (B)
 41. Pnt-lirrotiy (C,D)
 42. Port-oftian (A,C,D,E)
 43. Prcala-weg (B)
 44. Qugier-weg (B)
 45. Quista-Zps (A) Ontbreekt nog op kaart
 46. Reee-weg (D)
 47. ark-pt (B)
 48. Segta-Fahille (gem. Manes-Fer) (E)
 49. Tllde-mirra (A)
 50. Vroemata-mirra (E)
 51. Wlj-weg (A)
 52. Weg-na-Liyrotyka (A)
 53. Zluff (gem. Mosefi) (C)

ZGH heeft in Hoggebim 2 werkplaatsen/remises:

1. Ef Blotter Mjl in het noordoosten (eindpunt lijn B)
2. Koesy-nutter in het zuidoosten (bij lijn A)

Deze werkplaatsen staan op de regiokaart Hoggebim


5. Veerdiensten

De gemeente Hoggebim onderhoudt 4 veerdiensten (ook geschikt voor autovervoer), en wel:

 1. Hpyjasta-bincos: veerpont over de Kjoep bij het dorp Hpyjasta.
 2. Pavelonn-nrcus: veerpont over de Hoggebim-fonis tussen Loena-pavelonn en Kanol-port (in het noorden van de stad).
 3. Zuffu-nrcus: veerpont over de Hoggebim-fonis tussen Nutter-klarbr en Zuffu-port (in het centrum).
 4. Koesy-nrcus: veerpont over de Hoggebim-fonis tussen Dreezaliy-blufk en Koesy-telen (in het zuiden van de stad). Deze pont wordt ook veel gebruikt door de bevolking die ten zuiden van Hoggebim woont.
Ponten binnen de bebouwde kom zijn niet opgenomen in pontenov.htm;
ze staan wel op de regiokaart Hoggebim.


6. Taxi's

Er zijn in Hoggebim slechts 2 grotere particuliere taxibedrijven, met ca. 250 chauffeurs. Het merendeel van de taxichauffeurs (ca. 400 personen) is zelfstandig, of werkt samen met een of twee collega's. Er rijden ongeveer 580 taxi's in Hoggebim; ze hebben alle een concessie voor het gehele gemeentelijke grondgebied. Officieel mogen taxichauffeurs geen klanten oppikken buiten hun consessiegebied, maar als ze daar eenmaal zijn, en ze worden op straat door een klant gewenkt, zijn ze meestal wel bereid om je te vervoeren.

Taxi's in Hoggebim zijn te herkennen aan hun gele dak en de witte lichtbak op het dak met het woord "TAXI". Anders dan in Amahagge is in Hoggebim aan het kenteken niet te zien dat je met een taxi te maken hebt.

Taxistandplaats. Meestal nog met een onderbord waarop staat hoeveel taxi's hier mogen staan. Andere weggebruikers mogen hier niet parkeren.  

Er zijn talloze taxistandplaatsen in de stad, maar je mag een rijdende taxi ook aanhouden. Als ze vrij zijn, brandt het woord TAXI op het dak. Zo niet, dan is de taxi reeds bezet. In heel Spokani, dus ook in Hoggebim, kan een taxi besteld worden via het gratis telefoonnummer 017-22322. De taxicentrale van Hoggebim is ook te bereiken via telefoonnummer 041-2323232. Dit zijn de enige twee betrouwbare telefoonnummers. Andere nummers waarmee in Hoggebim wel geadverteerd wordt, zijn altijd van illegale ondernemingen of snorders. De gemeente ziet niet streng toe op illegale of frauduleuze taxichauffeurs. Als klant moet je dus zelf goed opletten of de taxi wel een geldige vergunning heeft. Als het goed is, is niet alleen de vergunning, maar ook een kopie van het identiteitsbewijs van de chauffeur zichtbaar bij de voorruit aangebracht.

© De Twee Hanen v.o.f. Kimswerd The Netherlands

DA 00 SPARC 11 sep 2014