Spokanisch Archief

PONTVEREN EN DOORWAADBARE PLAATSEN
Gerelateerde bestanden
Oeververbindingen
Autoveren binnenland
Veerdiensten buitenland
Bootverbindingen binnenland
 
Dit bestand
1. Autoveren
2. Voetveren
3. Doorwaadbare plaatsen - auto's
4. Doorwaadbare plaatsen - voetgangers
5. Veren en doorwaadbare plaatsen alfabetisch
 

De meeste veren in Spokani worden door grotere veerboten onderhouden, en dan vooral tussen de eilanden. De wateren op de eilanden zelf zijn meestal niet breed of bevaarbaar genoeg om een veer mogelijk te maken. Slechts op enkele plaatsen is sprake van een bevaarbaar water dat met een veerpont overgestoken kan worden. Op 23 plaatsen gaat het om veerponten die ook auto's (en soms lichte vrachtwagens) kunnen overzetten. Op 14 plaatsen is slechts sprake van een voetveer; meestal een klein pontje of een bootje.

Als een veerpont een natuurlijke waterloop oversteekt, gaat het meestal om een breder water, zoals de benedenloop van een rivier. Bij kanalen gaat het meestal om een smaller, maar dieper water; hier wordt vaak voor een pont gekozen omdat een brug het scheepvaartverkeer te veel hindert.

De bovenloop van de meeste rivieren is altijd te ondiep of te smal om een pontverbinding mogelijk te maken. In dat geval is er vaak een doorwaadbare plaats (brede maar ondiepe plekken) of een brug (smallere maar diepe plekken).

De namen van veren en doorwaadbare plaatsen zijn niet officieel en daarom ook niet gearchiveerd (vaak gaat het om lokale benamingen die verder niet bekend zijn, of wordt gewoon de naam van het water of de dichtstbijzijnde plaats genoemd). Daarom zijn de veren en doorwaadbare plaatsen in onderstaand overzicht gerangschikt op de naam van het water dat zij oversteken.
Bij de routebeschrijvingen is telkens van noord naar zuid en van west naar oost geredeneerd. De tegengestelde richting kan hieruit afgeleid worden.

Op de deelkaarten worden drie symbolen gebruikt:

  Voorbeeld van een autoveer (paars blokje).

  Voorbeeld van een voetgangersveer (rood blokje).

  Voorbeeld van een doorwaadbare plaats (grl) (lichtblauw blokje).
 

Informatie over veerponten en doorwaadbare plaatsen

Bestuurders van motorvoertuigen kunnen telefonisch of op een website nadere
informatie inwinnen over:

tarieven, tijden en eventuele stremmingen van veerponten
berijdbaarheid van doorwaadbare plaatsen
algemene informatie over de toestand van wegen

telefoonnummer: 017-58367 (KUFOS)
website: www.kufosinfo.sp

Deze informatie wordt verzorgd door de KIS (Spokanische equivalent van de ANWB).In onderstaand overzicht worden alle veren en doorwaadbare plaatsen opgesomd die op de deelkaarten te vinden zijn. Ponten binnen de bebouwde kom (zoals in Hoggebim over de Hoggebim-fonis) zijn niet in dit overzicht opgenomen. Zie verder Openbaar vervoer: lokaal/gemeentelijk.
Hieronder worden de volgende onderdelen behandeld:

1. Autoveren
2. Voetveren
3. Doorwaadbare plaatsen - auto's
4. Doorwaadbare plaatsen - voetgangers

En verder:
5. Veren en doorwaadbare plaatsen alfabetisch

Bij elk item worden achtereenvolgens genoemd:

naam Naam van het veer of de doorwaadbare plaats.
Soms een specifieke naam, vernoemd naar het water of naar de dichtstbijzijnde plaats.
water Naam van het water dat overgestoken wordt.
wegnr. (Alleen bij oeververbindingen voor motorvoertuigen)
Nummer van de weg waarin het veer of de doorwaadbare plaats ligt.
Lang niet alle wegen hebben een nummer, en ook de paden zijn ongenummerd.
plaats Dichtstbijzijnde plaatsen aan beide zijden van het water.
Het gaat hier om steden, dorpen of andere locaties, zoals een kasteel of kerk, die primair van de aanwezigheid van het veer of de doorwaadbare plaats profiteren.
gem. Gemeente waar het veer of de doorwaardbare plaats zich bevindt.
Als het water tevens gemeentegrens is, zijn er dus twee gemeenten genoemd.
{xxx} Aanklikbaar nummer van de deelkaart waarop het veer of de doorwaadbare plaats is aangegeven.

Bij de autoveren staat nog een schema met de verschillende voertuigcategorien plus tarieven. Ook is aangegeven welke categorien niet op de pont zijn toegelaten.

voetgangers (kinderen tot 14 jaar en honden altijd gratis)
fietsen en bromfietsen
rijdieren en vee
motorfietsen
personenauto's en motorfietsen+zijspan
kampeerauto's, busjes, kleine vrachtwagens
trekkers en (kleinere) landbouwmachines
aanhangwagens of caravans (achter personenauto of busje)
bussen of grote vrachtwagens (hiervoor geldt vaak een
maximumgewicht en/of maximumlengte)
opleggers en vrachtwagens+aanhangwagen
altijd verboden
[10 t]max. gewicht
[12 m]max. lengte

Bestuurder, ruiter of begeleider van vee is altijd bij de prijs inbegrepen


1. Autoveren

Bij de autoveren zijn in de tarieventabel standaard de 10 wegcategorien opgenomen die in principe met een autoveer vervoerd kunnen worden. In de praktijk neemt niet elke pont alle categorien mee.


Caherrte

1. Mateus-nrcus wegnr. -- plaats St.Mateus / Xarebafiy gem. Xarebafiy {C 03}

-- -- -- 0h75 0h75 0h75 --

Weg tussen St. Mateus en Xarebafiy. Vaart elke dag tussen 7 en 22 uur; frequentie afhankelijk van de drukte. Alternatief: de brug via de weg St.Mateus -- St.Torafebab.

Twee kaartjes voor de overtocht van een auto. Onderaan het biljet staat: "De veerman moet het biljet afscheuren in het bijzijn van de passagier die hiervan getuige is." Dit om te voorkomen dat de veerman een eerder verkocht kaartje opnieuw verkoopt. Officieel moet er ook een datumstempel op staan (linker kaartje), maar niet elke pontbaas houdt zich daaraan (rechts).
 
(De twee kaartjes bevinden zich in het Fysieke Archief ).

Dreegt

2. Dreegta-nrcus wegnr. -- plaats Dreegta / Grlab gem. Ameronne {E 04}

-- -- -- -- -- -- -- --

Verbinding tussen Dreegta en Grlab. Vaart als er behoefte aan is. Alternatief: brug in weg 45 tussen Dreegta en Trupiy of brug in Festruna. Langs de zuidelijke oever van de Dreegt, tussen weg 45 en de weg tussen de pont en Grlab, loopt sinds 2011 een verbinding, zodat de brug in weg 45 nu ook interessant is voor het verkeer naar Grlab. (DOM 130)

3. Spejer-nrcus wegnr. -- plaats Cjoef-zeces / Spejer gem. Monny {E 04}

-- -- -- -- -- -- --

Verbinding tussen weg 28 en Spejer. Vaart als er behoefte aan is. Alternatief: via Monny. De weg van Monny naar Spejer is onverhard en vaak slecht te berijden. Dan omrijden via de hoofdweg richting Eon, en halverwege terug naar Spejer.


Girdestona

4. Lofipana-nrcus wegnr. -- plaats Aneta-seert / Rens-Prusot (Aneta-seert) gem. Pageri / Girdesef {L 08}

-- -- -- -- -- -- -- --

Verbinding in de onverharde weg langs de Girdestona die hier de rivier oversteekt. Vaart tussen 8 en 21 uur om het uur, of soms ook op verzoek. De pont vaart niet als (in droge tijden) de rivier te laag staat, en ook niet (in regenachtige tijden) als het water te hoog staat en/of te snel stroomt. Alternatief: brug bij Prusotkolini. Vanuit het noorden komend is Rens-Prusot alleen te bereiken over een nauwelijks berijdbaar weggetje, verboden voor aanhangwagens en caravans.

5. Merunu-nrcus (Girdes-Girdestona) wegnr. -- plaats Mippar / Girdes gem. Girdes {L 09}

6. Mippar-nrcus (Mippar-Girdestona) wegnr. -- plaats Mippar / Girdes gem. Girdes {L 09}
Waternamen zijn nog niet gearchiveerd en staan niet op de kaarten.

-- -- -- -- -- --

Verbindingen in de lokale weg tussen Girdes en Mippar. Westelijke tak heet Girdes-Girdestona en oostelijke tak heet Mippar-Girdestona. De twee ponten varen tussen 8 en 23 uur, in de wintermaanden tot 21 uur. In deze rivierdelta kunnen de rivierarmen onstuimig of juist veel te droog zijn. Dan kunnen de ponten niet altijd varen. Alternatief: autoweg 5 tussen Girdes en Mippar (hier is ook een fietspad langs). De vaartijden van de ponten zijn op elkaar afgestemd.


Jakiy

7. Gapochiy-nrcus wegnr. -- plaats ubiy / Equaniyt gem. ubiy / Vega {E 09}

0h40 0h40 0h50 1h00 1h00 1h20 0h70 1h50

Verbinding tussen ubiy en Equaniyt. Vaart elke dag tussen 7.30 en 23 uur. Alternatief: omrijden via weg 19 langs Ubama en vervolgens weer terug over de brug richting Equantiyt.


Kjoep

8. Sa Lee-nrcus wegnr. -- plaats Sa Lee / Crrtina gem. Halepoai a/e Kjoep / Crrtina {J 05}

-- -- -- 0h60 0h60 0h60 -- 0h60

Verbinding tussen Sa Lee aan de westelijke oever van de Kjoep en weg 30 aan de overkant. Vaart in de week tussen 8 en 22 uur. Op zaterdag en zondag alleen op verzoek. Alternatief: brug in de weg tussen Cs en Crrtina, of brug bij Halepoai a/e Kjoep.

9. Hernegex ef Nrcus wegnr. -- plaats Halepoai a/e Kjoep / Kjoep-blufk gem. Halepoai a/e Kjoep / Halepoai {J 06}

-- -- -- -- -- -- --

Pont verbindt weg 50 langs de westelijke over met de camping Kjoep-blufk aan de overkant. Caravans kunnen niet meegenomen worden, dus zijn op de camping evenmin aanwezig. De pont is genoemd naar Herneg, een voormalige eigenaar van de camping.

10. Rfta-nrcus wegnr. 50 plaats Halepoai a/e Kjoep / Lf gem. Halepoai a/e Kjoep / Halepoai {J 06}

-- -- -- -- -- -- -- -- --

Pont in de onverharde weg 50. Als bussen of vrachtwagens overgezet moeten worden, is er meestal geen plaats voor personenauto's meer. De pont vaart frequent op en neer tussen 7 uur en 23 uur. Alternatieven zijn de brug bij Halepoai a/e Kjoep en de brug in weg 7 tussen St.L en Tjulle (maar beide met een grote omweg).

11. Riyft-nrcus wegnr. -- plaats Ef Riyfts-zutter / Lf gem. Halepoai a/e Kjoep / Lf {J 06}

-- -- -- 0h50 0h75 0h75 --

Verbindt het dorp Ef Riyfts-zutter met weg 50. De onverharde weg tussen de pont en het dorp is slecht of niet berijdbaar, en de pont vaart alleen op verzoek voor het plaatselijke verkeer. Het meeste verkeer gaat via de brug in weg 7 tussen St.L en Tjulle.

12. Hpyjasta-bincos wegnr. -- plaats Hpyjasta gem. Hoggebim {J 07}

-- -- -- 0h75 1h00 1h75 -- 1h75 2h50 3h00

Belangrijke verbinding tussen Onent en Hpyjasta. Grote pont die al het verkeer kan meenemen. De pont vaart tussen 6.30 en 24 uur frequent heen en weer. Voor motorvoertuigen is de brug in autoweg 12 via Hoggebim een alternatief. Zie ook de veerdiensten in Hoggebim.


Klk

13. Ef Honnemeger wegnr. 25 plaats Zeone / Areo gem. Andel / Areo {G 05}

-- -- -- -- -- -- -- --

Pont in hoofdweg 25 tussen Andel en Areo. Vaart elke dag tussen 7 uur en 23 uur (zaterdag en zondag tot 22 uur). Alternatief: omrijden via weg 30 over Ent en Fach.


Krappa

14. Dercs-nrcus wegnr. 32 plaats Dercs-zeces / Oofo gem. Oofo {F 05}

-- -- 0h30 0h40 0h50 0h60 0h30 0h30 0h80

Pont in weg 32. Vaart elke dag tussen 7 en 23 uur. Alternatief: brug in weg 26 tussen Xea en Stant, of brug in weg 25 tussen Neest en Tenkryobiys.


Krea

15. Krea-nrcus wegnr. -- plaats Went / Teereso gem. Went / Teereso {F 09}

-- -- 0h30 0h75 0h75 0h75 0h30

Weg tussen Went en Teereso. Vaart elke dag tussen 7 en 22 uur; frequentie afhankelijk van de drukte. Alternatief: omrijden via Krea (om het meer heen).


Lassos

16. Lassos-greel-nrcus wegnr. 10 plaats Prus / Zar-Knurfel gem. Lassos {M 05}

0h40 0h40 0h50 1h00 1h00 1h20 0h50 1h00 1h50 [8 t]

Verbinding in weg 10 tussen Prus en Zar-Knurfel. Vaart tussen 7 en 22 uur, zondagen tussen 8 en 21 uur. Alternatief: brug in hoofdweg 1 bij Xoless-belt. Zie afbeelding .


Mras

17. Flemeuni-nrcus wegnr. -- plaats Jakmprusot / Flemeuni gem. Flemeuni {B 02}

-- -- 0h50 0h50 1h00 1h30 1h00

Voornamelijk voor plaatselijk verkeer tussen Flemeuni, Jakmprusot en Holare. Doorgaand verkeer rijdt liever via de brug in weg 56. Pont wordt veel gebruikt door voetgangers en fietsers. In principe elke werkdag elk uur; za/zo elke 2 uur. Alternatief: weg 56.


Oes

18. Peetriy-nrcus wegnr. -- plaats St.Peetriy / St.Pndra gem. Lajy {I 12}

-- -- -- 0h80 0h80 --

Pontje verbindt onverharde weg langs de noordoever van de Oes met weg 5 aan de zuidkant. Vaart alleen 's zomers tussen 9 en 21 uur. Een tamelijk nodeloze verbinding aangezien er goede alternatieven zijn via de bruggen in Lajy en Vmpiy-pnt. De pont dient dan ook voornamelijk voor de bewoners in de buurtschappen aan beide kanten van de rivier (langs de noordoever: Sinto-Peetriy; langs de zuidoever: Sinto-Pndra).
Buurtschappen zijn nog niet gearchiveerd als straatnamen gem. Lajy.


Plst

19. Lstyrre-nrcus wegnr. -- plaats rbas-opper / St.Barcenja gem. rbas {B 03}

-- -- 0h40 0h75 0h75 0h75 0h40

Weg tussen St.Barcenja naar rbas-opper (verbindt de wegen 28 en 52). Vaart elke dag tussen 7 en 23 uur; frequentie afhankelijk van de drukte. Alternatief: omrijden over de brug bij St.Ana-Plaju (weg 52).


Plafot

20. Kriyls-nrcus wegnr. -- plaats Min-zutter gem. Aagee / Trejasu {C 07}

-- -- -- 1h00 1h00 1h00 1h00 3h00

Voor plaatselijk verkeer tussen Aagee en hoofdweg 65. Doorgaand verkeer rijdt liever via de brug in snelweg M33. Pont wordt veel gebruikt door voetgangers en fietsers. Frequentie afhankelijk van de drukte. In de wintermaanden vaart de pont niet op zondag. Alternatief: brug in snelweg M33 of via Min-Zutter (brug in weg 65).


Trendon

21. Zveen-nrcus wegnr. -- plaats Trondom gem. Trondom {C 04}

-- -- -- -- -- -- -- --

Voornamelijk voor plaatselijk verkeer van en naar hoofdweg 2. Doorgaand verkeer rijdt liever via de brug in snelweg M2. Pont wordt veel gebruikt door voetgangers en fietsers. In principe elke dag elk uur. Alternatief: brug in weg 2 of bruggen in Trondom.

22. Xeest-nrcus wegnr. -- plaats Amest / Ef Klarbra gem. Cleft {D 05}

-- -- -- 0h50 0h50 0h75 0h30 1h00 1h00

Belangrijke pont tussen Cleft (weg 45) en weg 2. Vaart alle dagen tussen 7 en 23.30 uur frequent. Alternatief: brug in verbindingsweg bij Trendon, tussen weg 45 en weg 2.


Ubfta-Firani

23. Flivoti-nrcus wegnr. -- plaats Flivoti / Hae gem. Flivoti {I 09}

 
tot 21 uur -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
na 21 uur 1h00 1h00 1h00 2h00 2h00 2h00 1h00 2h00 2h00 2h00

Verbinding Flivoti en weg 15. Grote pont, geschikt voor alle verkeer. Vaart frequent tussen 7 en 21 uur. Tussen 21 en 24 uur alleen als het nodig is. Alternatief: omrijden via Ajfetas en brug bij Giympiy (weg 15) of via brug in hoofdweg naar rtazo.


2. Voetveren

Bij de voetveren zijn in de tarieventabel standaard de 3 wegcategorien opgenomen die in principe met een voetveer vervoerd kunnen worden. In de praktijk neemt niet elke pont alle categorien mee, en soms mogen er ook andere categorien mee (zoals motorfietsen).


Caherrte

1. Lstyrre-nrcus plaats St.Barcenja / St.Ana-Plaju gem. St.Torafebab {B 03}

0h30 0h30 [geen bromfiets]

Het water is hier te diep om doorheen te waden. Een roeibootje brengt je naar de overkant. Een fiets moet je zelf in het bootje tillen. Vaart alleen op verzoek (dat wil zeggen: aankloppen bij het huisje van de veerbaas; op de westelijke oever staat een grote bel om de veerbaas te waarschuwen).


Cheetucj

2. CUC-nrcus plaats Ferriy / Wrf-Trajiy gem. Ef chis / Krnien {I 11}

1h00 1h00 1h00

Het fiets/wandelpad dat aan de oever van de Cheetucj naar het noorden loopt, is vanaf weg 19 te bereiken via een pontje, gexploiteerd door het kolenmijnbedrijf CUC aan de noordoever. Op beide overs staat een telefooncel: hier kan men bellen als met wil oversteken (je hebt dan wel een telefoonkaart nodig). Tegenwoordig kun je ook met je mobieltje bellen, nummer 071-2240085. Het kan enige tijd duren voordat een medewerker van het mijnbedrijf met zijn motorbootje arriveert. Hij vraagt 1 herco voor de oversteek, ongeacht het aantal personen of het transportmiddel (fiets of paard). Het zijn niet alleen wandelaars en fietsers die hier de Cheetucj willen oversteken, maar ook spoorwegliefhebbers die graag de activiteiten op het grote emplacement van de kolenmijn willen zien en fotograferen.


Drber

3. Drber-nrcus plaats St.Alycro-Poniy / Adolentiy-Begr gem. Menn / Adolentiy-Begr {J 10}
Waternaam is nog niet gearchiveerd.

1h00 / 2h00

Wandelaars op het moeraspad kunnen hier oversteken met een motorbootje. Klop bij het vissershuisje op de oostelijke oever aan, en als je aan de westelijke kant bent, kun je met je de bel luiden. Mocht de visser de bel niet horen, bel dan met je mobieltje nummer 020.692.3411 (dat stelt de visser niet echt op prijs). De oversteek is mogelijk tussen 9 en 19 uur, in de wintermaanden alleen zolang het licht is. Het tarief is 1 herco voor een oversteek (ongeacht het aantal personen); als het slecht weer is, vraagt hij 2 herco. Als hij een slechte bui heeft, vraagt hij 1 herco per persoon.


Firani

4. Doec-nrcus plaats Ziypaf / Klea-Doecha gem. Ozaneto a/e Prek / St.Groje Regiokaart Ozaneto

1h00

Het voetveer wordt onderhouden door de eigenaar van de camping Firani-Zerfos. Het veer is voornamelijk bedoeld voor wandelaars die het langeafstandspad tussen Ziypaf en Klea-Doecha willen lopen, waaraan ook deze camping ligt. Voor campinggasten is het veer gratis. Anderen betalen 1 herco per persoon. Mensen die op de rechteroever staan en het veer richting camping willen nemen, dienen het kantoor van de camping te bellen (mobieltje is dus nodig). Reken erop dat je het dubbele tarief moet betalen als de veerbaas je met een leeg bootje aan de overkant moet ophalen.
De pont (een motorbootje) vaart vanaf 15 april tot 15 september, dus de periode dat de camping open is.


Gerneerter

5. olchee-nrcus plaats olchee / St.Alycro-Poniy gem. St.Alycro-Poniy {J 10}

2h00 / 1h20

Wandelaars op het moeraspad kunnen hier oversteken met een roeibootje. Klop bij het vissershuisje op de noordelijke oever aan, en als je aan de zuidelijke kant bent, kun je met je mobieltje bellen, nummer 071-9032606. De oversteek is mogelijk tussen 9 en 19 uur, in de wintermaanden alleen zolang het licht is. Als je zelf wil roeien, betaal je 80 toeftos minder.


Kjoep

6. Fergt-nrcus plaats Kjoepsrt / Ztso-ef-Wik gem. Quobenta {J 04}

--

Wandelaars op het moeraspad kunnen hier oversteken met een gemotoriseerd vlot. Het vaart alleen bij georganiseerde wandelingen waarbij een gids het vlot bestuurt. Toevallige wandelaars mogen mee, maar ze lopen wel het risico dat ze niet naar de overkant kunnen als het vlot toevallig niet vaart. Het tarief voor de overtocht is reeds verdisconteerd in de kosten voor de georganiseerde wandeling of excursie. Gegevens over georganiseerde wandeltochten zijn te vinden op de website www.afmmirre.sp van de Aquonda Federao furt Mirre-must-keldatjens (Nationale Federatie voor Gebruikers van Wandelschoenen).


Krappa

7. Fresta-nrcus plaats Dercs-zeces gem. Oofo {F 05}

0h30 - 0h90 0h50 - 1h50 0h50 - 1h50

Met een roeibootje kun je van het wandelpad (dat hier doodloopt) oversteken naar Dercs-zeces. Je moet je melden bij het boswachtershuis aan het eind van het pad. In het dorp zelf moet je je melden bij het laatste huis aan de oever. De bewoners zullen dan de boswachter bellen die je komt ophalen. De tarieven zijn afhankelijk van hoeveel mensen/fietsen/paarden er tegelijk worden overgezet.

8. Swola-nrcus plaats Swola gem. Oofo {F 05}

-- -- -- --

Het dorp Swola is alleen met het veerpontje te bereiken. Ook motorfietsen mogen mee. De gratis pont vaart elke dag tussen 8 en 22 uur op en neer.


Lajec

9. Bjazzerly-nrcus plaats Prusotpnt / Bjazzerly-mjl gem. Jajes Regiokaart Ozaneto

-- -- --

Het voetveer wordt onderhouden door de gemeente Jajes en is gratis. Op beide oevers is een veerhuis waar men zich kan melden, mocht het veer aan de overkant liggen. De pont vaart tussen 7.30 en 19.00 uur. 's Zomers bij grote drukte soms wat langer, 's winters tot zonsondergang.

10. Tjka-nrcus plaats Manes-Uoff / Lajec gem. ebantiy / Moze-Lpran {I 06}

0h50 1h00

Wandelaars op het bergpad tussen Manes-Uoff en Lajec kunnen de rivier oversteken met een vlot met aanhangmotor. In beide dorpen is een adres waar je je kunt melden als je die oversteek wilt maken: in Manes-Uoff in het caf Ef Rutsoet Hst (De Geruite Reu), in Lajec bij de smid. Cafbaas en smid zorgen er dan voor dat het vlot klaarligt voor de oversteek. Zij verwachten een 'fooi' van 50 toeftos voor de bemiddeling, maar bedenk dat de vlotschipper ook nog 50 toeftos per persoon voor de overtocht rekent. Als je in het caf iets nuttigt, hoef je de 'fooi' niet te betalen.


Leije

11. Orefani-nrcus plaats Zvrx / Slre gem. Cris / Balier {F 09}

(1) (1) + 0h50

(1) Hier geldt het zwembadtarief; een (brom)fiets is 50 toeftos extra

Als het openluchtbad Ef Jek-uln aan de westkant van de rivier geopend is, kun je dit met een pontje vanaf weg 33 bereiken. Je koopt een kaartje dat zowel voor de overtocht als voor het zwembad geldig is, ook als je niet naar het zwembad wil, maar bijvoorbeeld een langere wandeltocht houdt.


Prek

12. Ef Ferdus-nrcus plaats Jajes / Hafonis gem. Jajes / Hafonis Regiokaart Ozaneto

0h50 0h75 1h10

Het voetveer wordt onderhouden door de gemeenten Jajes en Hafonis, en is gratis tussen 7.00 en 18.00 uur. Op beide oevers is een veerhuis waar men zich kan melden, mocht het veer aan de overkant liggen. De pont vaart tussen 7.00 en 21.00 uur. 's Zomers bij grote drukte soms wat langer. De pontbaas krijgt een vast loon voor zijn werk tot 18.00 uur. Na die tijd moeten de passagiers hem betalen.


Tol-Klk

13. Ef Roffiy Nrcus plaats Andel / Manes-Tol gem. Wena {G 05}

2h50

Wandelaars op het moeraspad kunnen met een motorbootje op verzoek overgezet worden. De visser woont aan de oostkant van het water, en daar kun je aankloppen. Aan de overkant moet je hard schreeuwen of met je mobieltje bellen, nummer 020.361.4248. Als de visser er niet is, bestuurt zijn vrouw het bootje. Elke dag tussen 9 en 20 uur, maar 's winters alleen zolang het nog licht is. Een overtocht kost 2,50 herco, ongeacht het aantal personen. Dus is het vanzelfsprekend dat de passagiers de kosten delen.


Wefot-Krappa

14. Husof-nrcus plaats Vel / Krappa gem. Vel / Krappa {F 04}

kind tot 14 jr
hond
0h40 0h20 0h40

Wandelaars en ruiters van het bergpad kunnen met een pontje overgezet worden. Alleen op verzoek, tussen 9 en 18 uur. De veerbaas woont in een huis naast de rune. Aan de westkant van de rivier staat een bel. Als de stroom te sterk is of het waterpeil te laag, vaart het bootje niet. Omdat de veerbaas een hekel heeft aan kinderen en honden, moet hiervoor ook apart betaald worden!


Wen-Klk

15. Ef Blotter Nrcus plaats Tvoefa'i / Piyyate gem. Wena {G 04}

0h70 0h80

Het pontje vormt de verbinding in het verharde wandel/fietspad door het moeras, en vaart tussen 9 en 21 uur exact op het hele uur naar de westelijke oever, en 15 minuten later weer terug. De veerbaas woont langs de hoofdweg en is niet te vermurwen om van zijn vaste schema af te wijken.


p

16. Garrent-nrcus plaats rts a/e Krur gem. Plef {B 05}

0h20 0h40 0h60
Gratis met een geldig treinkaartje

Veerpontje vaart alleen als er aan de overkant van de rivier een trein bij het stationnetje van rts a/e Krur stopt.


Zrf

17. Lofipana-nrcus plaats Zrf-eka / Frys gem. Trondom / Enana {C 04}

0h40 0h60 0h60

Pontje bij het paleis Zrf-eka, geschikt voor (brom)fietsers en voetgangers. Vaart alleen op verzoek tussen 9 en 20 uur (weekend tussen 8 en 21 uur). Informeer bij het paleis; aan de overkant hangt een bel, maar je kunt tegenwoordig ook met je mobieltje bellen, telefoon 036-2176510.


3. Doorwaadbare plaatsen - auto's

Bij hevige regenval en/of hoge waterstand is de rivier niet altijd over te steken (terreinwagens kunnen uiteraard door dieper water dan personenauto's). Dan geldt een omleiding.


Amer-Ygge

1. Krufelgt-greel wegnr. -- plaats Krufelgt-kents / Ygge-zeces gem. Grejala / Afarcal {H 04}

Geen stapstenen. Grl staat vaak droog en is altijd berijdbaar. De weg loopt dood bij de camping Ygge-zeces, dus er is niet veel verkeer.


Cs

2. Cs-greel wegnr. -- plaats Na-Css gem. Cs {J 05}

Ondiepe grl naar overkant om de camping Na-Css te bereiken. Er zijn stapstenen, maar velen waden liever door het water (het is hier sowieso een geschikte zwemplek). Door de zeer ongelijke bodem is de grl alleen voor terreinwagens veilig over te steken.


Dm

3. Greel-korda-greel wegnr. 18 plaats Thedor / Turee gem. Hurterg / Keunee {E 08}

Voor voetgangers is er een bruggetje. Bij hoog water onbegaanbaar. Alternatief: weg 20 via Zezem.
Staat op oude deelkaarten abusievelijk als pont aangegeven


Eent

4. Ef Binker wegnr. 5 plaats Kanea / Zjk gem. Zjk {L 02}

Grl bij de bron van de Eent. Alleen bij regen stroomt hier wat water, anders is het een (vrijwel) droge bedding. Voor voetgangers ligt er eventueel een plank.


Firani

5. Ef Aerrf (De Hengst) wegnr. -- plaats Amentlestu / ebantiy gem. -- {I 05}

6. Ef Zlef (De Merrie) wegnr. -- plaats Amentlestu/ebantiy gem. -- {I 05}

Twee grls vlak achter elkaar in de bovenloop van de Firani, op het landgoed Laben-St.Logono ur Qupst. Alleen bij hevige regen onberijdbaar. Voetgangers kunnen de grls vermijden, want er loopt een pad langs de westelijke oever van de rivier, zodat deze niet overgestoken hoeft te worden.


Girdestona

7. Iylfer-greel wegnr. -- plaats Giyl-belt / Aboris-St.Jenu gem. Abert {L 07}

Grl is onbruikbaar bij hoge waterstand. Alternatief: van Abert met grote omweg via weg 8 over Kerans-srt naar weg 1.


Klinnr

8. Ef Xamirs wegnr. 53 plaats Crelco / Xt gem. Troebasrt {I 03}

Brede grl, niet berijdbaar bij hevige regenval. Stapstenen alleen bruikbaar in droge tijden. Alternatief: omrijden via weg 18 over Kjrt.
Staat op oude deelkaarten abusievelijk als pont aangegeven


Kolai Prusot

9. Ef Uoffer wegnr. -- plaats ebantiy / Ralmoene gem. ebantiy {I 05}

Brede grl, maar zeer stenig en niet geschikt voor auto's met lage onderkant. Bij veel regenval is de grl onberijdbaar. Voetgangers en tweewielige voertuigen kunnen er alleen langs bij zeer lage waterstand. Alternatief: grote omweg via Lajec, Quober en Ralmoene.
Staat op oude deelkaarten abusievelijk als pont aangegeven


Krk

10. Mjl-greel wegnr. 18 plaats Tlariy / Zezem gem. Menscherr {E 07}

Brede ondiepe doorwaadbare plaats, altijd bruikbaar en vaak ook droog. Stapstenen.


Lassos

11. Covent-greel wegnr. -- plaats Fentiy-Leeserf / Sl gem. Leeserf / Tren {L 05}

Grl met steile oevers. Bij hevige regen onberijdbaar (zodat het dorp Sl met auto's onbereikbaar is). Voor voetgangers is er een houten bruggetje.


Leije

12. Roensa-bincos wegnr. -- plaats Jatty / Ierquseert gem. Roensa {F 07}

Brede maar ondiepe grl. Stapstenen. Bij extreem hoog water onberijdbaar. Alternatief: vanuit Jatty omrijden via weg 16, weg 34 en weg 35, over Glpiy en Roensa (grote omweg!).


Mgdalena-knurfel

13. Mgdalena-greel wegnr. -- plaats Hamm-belt / Tona a/e Grt gem. Mena {F 07}

Stapstenen. Als stapstenen onder water staan is de grl onberijdbaar. Alternatief: omrijden via weg 32 over Doe en Mena, of via weg 16 langs de Grt. Zie afbeelding .
Waternaam nog niet gearchiveerd.


Nibbe

14. Razo-greel wegnr. 21 plaats nherivo / Tegto gem. Ziffon-belt / Menscherr {E 07}

Voor voetgangers is er een bruggetje. Alternatief: langs noordoever van de Nibbe naar weg 74. Hier betaalt men tol bij het natuurreservaat Ef Laboros.
Staat op oude deelkaarten abusievelijk als pont aangegeven


cki

15. Berdn-greel wegnr. -- plaats Ef Zers / Xaqua gem. Xaqua {F 03}
Ef Zers is een buurtschap bij de camping Tala-cki. Nog archiveren (als straatnaam bij Lift)

Bij regen kan de grl onbruikbaar zijn, maar dan is de onverharde weg door het Ocki-dal eveneens (zo goed als) onberijdbaar. Voetgangers moeten door het water lopen. Alternatief: omrijden via Xaqua of Oveo.


Ons

16. Ef Krntsos wegnr. 58 plaats Wens / Margem gem. Plafot {C 05}

Als de stapstenen niet meer te zien zijn, staat het water te hoog om veilig te kunnen oversteken. Alternatief: omrijden via wegen 59 en 60 over via St.Trinidadiy, of hoofdweg 61 via Papije.
Staat op oude deelkaarten abusievelijk als pont aangegeven


Opper-Krappa

17. Ef Yryffs wegnr. 24 plaats Valgja-ef-Yryff / Quua gem. Nustiy / Quua {F 03}

Stapstenen alleen bruikbaar bij zeer laag water. Alternatief bij hoog water: omrijden via Prest.
Staat op oude deelkaarten abusievelijk als pont aangegeven


Puriy-Gp

18. Lenhrt-greel wegnr. 16 plaats Lenhrt / Xejafiy gem. Daba {H 10}

Voetgangersbruggetje. Bij hevige regenval is de grl onberijdbaar. Alternatief: omrijden via weg 6, weg 5 en weg 16 over Manes-Puriy. Met Pakra (Vollemaansfeest) is de weg door de grl afgesloten omdat gelovigen zich hier verzamelen en vaak in het water baden of er rituelen houden.
Waternaam nog niet gearchiveerd.


4. Doorwaadbare plaatsen - voetgangers

Veilige doorsteek is niet altijd gegarandeerd. Let vooral op bij hoog water. De bodem kan vaak glibberig of rotsachtig zijn. Als stapstenen ontbreken, worden laarzen of watervaste wandelschoenen aanbevolen. Eventueel sokken en schoenen uittrekken.


Amer-Ygge

1. Ef Zennt (De Hindernis) plaats Krufelgt-kents / Afarcal gem. Grejala / Afarcal {H 04}

Wandelpad door droge bedding in droge tijden. Bij regen schoenen en sokken uittrekken.


Begr

2. Begr-greel plaats St.Alycro-Poniy / Acherque gem. St.Alycro-Poniy {J 10}

Grl in het verharde pad ("takkenweg") door het moeras. Alleen veilig over te steken bij laag water (er is hier getijdenverschil). De bodem is modderig, dus schoenen en sokken uit. In de zomermaanden, als er veel wandelaars zijn, liggen er soms vlonders.
Waternaam Begr is nog niet gearchiveerd.


Dm

3. Ka'en-greel plaats Tegto / Greel-korda gem. Keunee {E 08}

Wandelpad langs de Dm. Grl in naamloos zijarmpje van de Dm is vaak droog. Geen stapstenen.


Klk

4. Ierquf-greel plaats Swola / Areo gem. Zeone / Areo {F 05}

Wandelpad met stapstenen. Liggen bij hevige regen onder water. Zonder schoenen en sokken kun je iets van de stapstenen vandaan door een ondiep deel waden, maar de boden is erg glad.


Klt (Porc)

5. Klta plaats avelira-Lofa / Hamm gem. Doe {F 07}

Wandelpad met stapstenen.


Lassos

6. Jans-greel plaats Refsfmonne-esterulr / Vrevet gem. Leeserf {L 06}

Bergpad naar de onderaardse vluchtgang, met grl in de bovenloop van de Lassos. Meestal een smal stroompje in een brede bedding waar je overheen kunt stappen/springen. Bij regen moet je erdoorheen waden.

7. Hurc-greel plaats Sl / Vrevet gem. Leeserf / Tren {L 06}

Bergpad met grl in de bovenloop van de Lassos. Meestal een smal stroompje in een brede bedding waar je overheen kunt stappen/springen. Bij regen moet je erdoorheen waden.


Opper-Cheetucj

8. Laraine-greel plaats Laraine / St.Leenn gem. Crtas-Jec {I 11}

Verhard pad steekt via zandbanken en watergeulen de rivier over. Soms staat hier een gevaarlijke sterke stroming. Kies altijd het breedste deel van de river, want daar is het het minst diep.

9. Alycro-greel plaats Laraine / St.Leenn gem. Crtas-Jec {J 11}

Verhard pad steekt via zandbanken en watergeulen de rivier over. Soms staat hier een gevaarlijke sterke stroming. Kies altijd het breedste deel van de river, want daar is het het minst diep.


Pajt

10. Pajt-greel plaats St.Mariy rifo ef Cubu / Lenano gem. Lenano {B 01}

Wandel- en fietspad door het natuurreservaat Mariy-Dunjes. De grl heeft een zanderige bodem waar je soms tot over je enkels in kan wegzakken. In natte tijden ligt er soms een houten vlonder (die kun je zelf terugleggen als deze is weggespoeld).


Porc

Zie Klt

Sudm

11. Sudm-greel plaats Greel-korda / Reno gem. Berref-belt {E 08}

Wandelpad langs de Dm, grl heeft stapstenen.


Tili

12. Tili-greel plaats St.Alycro-Poniy / Adolentiy-Begr gem. St.Alycro-Poniy / Menn {J 10}

Grl in het verharde pad ("takkenweg") door het moeras. Alleen veilig over te steken bij laag water (er is hier getijdenverschil). De bodem is modderig, dus schoenen en sokken uit. In de zomermaanden, als er veel wandelaars zijn, liggen er soms vlonders.
Waternaam Tili is nog niet gearchiveerd.


5. Veren en doorwaadbare plaatsen alfabetisch

AG = auto-grlAV = autoveer
VG = voet-grlVV = voetveer
(grl = doorwaadbare plaats)

Alycro-greelOpper-CheetucjVG
Begr-greelBegrVG
Berdn-greelckiAG
Bjazzerly-nrcusLajecVV
Cs-greelCsAG
Covent-greelLassosAG
CUC-nrcusCheetucjVV
Dercs-nrcusKrappaAV
Doec-nrcusFiraniVV
Dreegta-nrcusDreegtAV
Drber-nrcusDrberVV
Ef AerrfFiraniAG
Ef BinkerEentAG
Ef Blotter NrcusWen-KlkVV
Ef Ferdus-nrcusPrekVV
Ef HonnemegerKlkAV
Ef KrntsosOnsAG
Ef Roffiy NrcusTol-KlkVV
Ef UofferKolai PrusotAG
Ef XamirsKlinnrAG
Ef YryffsOpper-KrappaAG
Ef ZenntAmer-YggeVG
Ef ZlefFiraniAG
Fergt-nrcusKjoepVV
Flemeuni-nrcusMrasAV
Flivoti-nrcusUbfta-FiraniAV
Fresta-nrcusKrappaVV
Gapochiy-nrcusJakiyAV
Garrent-nrcuspVV
Greel-korda-greelDmAG
Hpyjasta-bincosKjoepAV
Hernegex ef NrcusKjoepAV
Hurc-greelLassosVG
Husof-nrcusWefot-KrappaVV
Ierquf-greelKlkVG
Iylfer-greelGirdestonaAG
Jans-greelLassosVG
Ka'en-greelDmVG
KltaKlt (Porc)VG
Krea-nrcusKreaAV
Kriyls-nrcusPlafotAV
Krufelgt-greelAmer-YggeAG
Laraine-greelOpper-CheetucjVG
Lassos-greel-nrcusLassosAV
Lstyrre-nrcusCaherrteVV
Lstyrre-nrcusPlstAV
Lenhrt-greelPuriy-GpAG
Lofipana-nrcusGirdestonaAV
Lofipana-nrcusZrfVV
Mgdalena-greelMgdalena-knurfelAG
Mateus-nrcusCaherrteAV
Merunu-nrcusGirdestonaAV
Mippar-nrcusGirdestonaAV
Mjl-greelKrkAG
Orefani-nrcusLeijeVV
Pajt-greelPajtVG
Peetriy-nrcusOesAV
Razo-greelNibbeAG
Riyft-nrcusKjoepAV
Roensa-bincosLeijeAG
Rfta-nrcusKjoepAV
Sa Lee-nrcusKjoepAV
olchee-nrcusGerneerterVV
Spejer-nrcusDreegtAV
Sudm-greelSudmVG
Swola-nrcusKrappaVV
Tili-greelTiliVG
Tjka-nrcusLajecVV
Xeest-nrcusTrendonAV
Zveen-nrcusTrendonAV

 

© De Twee Hanen v.o.f. Kimswerd The Netherlands

DA 00 SPARC 16 aug 2014