Spokanisch Archief

TOERISTISCHE ORGANISATIES
Gerelateerde bestanden
Organisaties en verenigingen
Gemeentelijke instellingen
 
Terug naar
Adressen
 

Bijna alle campings, hotels, motels, pensions ed. zijn in Spokanië aangesloten bij een van de hieronder genoemde organisaties. Leden van de organisatie waarbij een bepaale accommodatie is aangesloten, hebben dikwijls recht op (aanzienlijke) kortingen op de overnachtingsprijs.
De meeste toeristenorganisaties hebben slechts een hoofdkantoor en enkele bijkantoren. Alleen de SEQU heeft een vertegenwoordiging in bijna alle plaatsen (dikwijls in/bij het station).

Organisaties waarbij de verzorging van hotel- of pensionaccommodatie tot de secundaire taken behoort, worden niet als "toeristisch" aangemerkt, en zijn daarom opgenomen in de algemene lijst Organisaties.


 1. Âpronter (ÂPRO)
  • Linter-plep 33A • 1700-Lammafin • Tf (091) 4082671 • Tx 176885
  • Teengochyve-mirra 45 • 7100-Asjetto • Tf (072) 2304822 • Tx 711950
  • www.apro.taris.sp

  Toeristenvereniging/reisbureau voor gehandicapten, bejaarden en chronisch zieken. Er worden uitstapjes en reizen met aangepaste treinwagons, autobussen en schepen georganiseerd, en verder exploiteert de ÂPRO drie aangepaste pensions.
  Particuliere hotels en pensions die speciale aanpassingen voor gehandicapten willen aanbrengen, kunnen bij de ÂPRO informatie inwinnen. Ook bemiddelt de ÂPRO bij het verkrijgen van subsidies voor zulke aanpassingen.

 2. Aquonda Hotela-Ratt (AHOR; Nationale Hotelraad)
  • Roesjô-mirra 55 • 4200-Gralkrich • Tf (046) 2484977 • Tx 428795
  • Đôle-mirra 4 • 2201-Trendon • Tf (035) 2922921 • Tx 223542
  • www.ahor.sp

  Hotelorganisatie waarbij erkende particuliere hotels (en herbergen met logiemogelijkheid) zijn aangesloten; de AHOR hanteert een hotelclassificatie en controleert of de aangesloten hotels aan de eisen voldoen.

  Hotels die geclassificeerd zijn bij de AHOR, tonen naast de hoofdingang een van deze 4 borden. Klasse A is het duurst. Tussen de poten van de letter H staat het jaar waarin de classificatie is vastgesteld. In principe volgt er om de 5 jaar een herkeuring. Een hotel kan een eerdere keuring aanvragen indien de classificatie vanwege een verbouwing of andere exploitatie verandert.

 3. Aquonda Knurfel Rekreašo Enterprišos (AKRE; Nationale Watersportbond)
  • Wefot-Opper-pola 432C • 3000-Hirdo • Tf (010) 2145397 • Tx 365544
  • www.akreen.sp

  Overkoepelende organisatie voor alle clubs en verenigingen die zich op de een of andere manier met watersport bezighouden; de AKRE behartigt de belangen van alle bezitters van motor- en zeilboten die bestemd zijn voor recreatie. Verder stelt de AKRE in overleg met de overheid de eisen op waaraan zeil- en motorboten moeten voldoen, en heeft zij voortdurend overleg met de beheerders van vaarwegen, sluizen en havens.
  Ook niet-particuliere hotels en pensions die belangen bij de watersport hebben, zijn bij de AKRE aangesloten.
  Sinds 2008 is de AKRE ook een reisbureau dat arrangementen in Spokanische hotels aanbiedt (ook zonder een relatie met watersport).

 4. Arântrafer (ART)
  hear Spooksoliy Arânkas • Mennweg-na-Lankos 162 • 8200-Trofy
  • Tf (083) 2058215 • Tx 826733 • www.art.sa.sp
  • (verder kantoren in/bij alle grotere stations van de Spooksoliy Arânkas, dikwijls gecombineerd met de kantoren van de SEQU)

  Toeristenvereniging/reisbureau van de Spokanische Spoorwegen. Hier kan men o.m. terecht voor informatie over (trein)reizen in het buitenland. Een aantal niet-particuliere hotels met een internationaal karakter zijn bij de ART aangesloten.

 5. Generâl Stűdent-Ququlâ (GESQU; Algemene Studentenvereniging)
  • Penyatű-mirra 2 • 3000-Hirdo • Tf (010) 2149272 • Tx 370055
  • www.gesqu.com
  • (verder bij de informatiebalies van alle universiteiten en hogescholen, en in het gebouw Universitiy-lajjefos, Harboembo-lirrotiy, Hirdo) (DOM 211)

  Landelijke studentenorganisatie die ook buiten de studentenwereld op vele commerciële gebieden actief is om geld binnen te halen waarmee de karige studentenbeurzen aangevuld kunnen worden. Zo beheert de GESQU de Entrafer-seerts (goedkope pensions die ook door niet-studenten bezocht kunnen worden. Ook Doffiyn Dűfts, een studentenrestaurant in Hirdo, wordt door de GESQU geëxploiteerd.

 6. Mittus-nâlp-feslosos (MINÂF; Kamer-gastheer-stichting)
  • Hôlandes-mirra 33 • 5004-Liyrotyka • Tf (042) 2362544 • www.minaf.sp

  Bij deze stichting zijn alle particulieren aangesloten die B&B-accommodatie bieden of anderszins kleinschalige logies (inclusief vakantiehuisjes) aanbieden. Het gaat hier nadrukkelijk om beperkte accommodatie bij particulieren die dient als bron van neveninkomsten.

 7. Spooksoliy Efantoiy-seert-ququlâ (SES; Spokanische Jeugdherberg-vereniging)
  • Ef Jugge 23C • 3300-Gret • Tf (039) 4072538 • Tx 334283 • www.ses.nn.sp

  Overkoepelende organisatie voor particulieren die een jeugdherberg of jeugdhotel exploiteren. De SES bezit zelf ook enige jeugdherbergen.

 8. Spooksoliy Entrafer Ququlâ (SEQU; Spokanische Toeristenvereniging)
  • Avenű Rifo Florino 67B (Nâgalim-huflif) • 3001-Hirdo • Tf (010) 2188282
  Tx 380909 • www.sequ.sp
  • Fonis-weg 23 • 5002-Hoggebim • Tf (041) 2405632 • Tx 525133
  • Mirra kusamat ef Afstoen 25A • 4000-Amahagge • Tf (040) 2866400
  Tx 422857

  De SEQU heeft kantoren in alle Wegs˙rts en verder in bijna alle grotere plaatsen (vaak in of bij het station); zie hiervoor de aparte Lijst met SEQU-kantoren.
  De SEQU is te beschouwen als het Spokanische equivalent van de VVV in Nederland (maar dan met een meer nationale uitstraling die aan de ANWB doet denken). De SEQU geldt ook als coördinerende instantie waarbij exploitanten van kampeerterreinen en bungalowparken of vakantiehuisjes zijn aangesloten.
  Verder kan men er ook terecht voor reserveringen of inlichtingen met betrekking tot hotels en pensions die bij een andere organisatie dan de SEQU zijn aangesloten. Zie ook de informatie bij Logies met Eten.

 9. Spooksoliy Tupplipe-slape (STS; Spokanische Reis-overnachtingen)
  • Laconec-mirra 88 • 3004-Hirdo • Tf (010) 2205900 • Tx 329615
  • www.stupslape.sp

  Overkoepelende organisatie waarbij een aantal grotere, niet-particuliere hotels zijn aangesloten, die zich voornamelijk richten op een zakelijk of reizend publiek (en dus geen "toeristen").

 10. Tupplip-Ququlâ (TUQU; Reis-vereniging)
  • Hiyršen-plep 5 • 2204-Xolije • Tf (088) 9407621 • Tx 229251

  ??? [onvindbaar in digitale SPARC]

 11. Wegs˙rt TC (Wegs˙rt NV)
  • Veltaca-lirrotiy 17 • 7001-Tsjech • Tf (070) 2385026 • www.wegsyrt.sp

  Maatschappij die de wegs˙rts langs de autosnelwegen beheert.

 12. Wegs˙rt-Cômpanđo (WEG)
  • Ef Meande 66 • 4200-Gralkrich • Tf (046) 2456214 • Tx 424682
  • Uldovyll-pola 126B • 7000-Tsjech • Tf (070) 2108472 • Tx 724378
  • www.wegsyrt.sp/weg

  Dochtermaatschappij van Wegs˙rt TC en opgericht in 1992. Oorspronkelijk waren alle motels in Spokanië aan een "wegs˙rt" verbonden, en werd het gehele complex beheerd door Wegs˙rt TC. Toen er vanaf 1991 ook motels werden gebouwd die niet een relatie met een wegs˙rt hadden, is deze dochtermaatschappij opgericht. Tegenwoordig is de situatie zo dat ook andere maatschappijen motels kunnen beheren die tot een wegs˙rt behoren. Zie verder informatie over motels.

 13. źrlat-clup rifo ef Kindistee Spooksoliy (źKIS; Automobielclub van het Koninkrijk Spokanië)
  • Harboembo-lirrotiy 8-10 (Zampôr-huflif) • 3000-Hirdo • Tf (010) 2144298 • Tx 385666
  • Stretteen-lirrotiy 4 • 7100-Asjetto • Tf (072) 2152147 • Tx 712929
  • (algemeen) www.ykis.sp
  • (verkeersinformatie) www.kufosinfo.sp en Tf 017-58367
  • (bijkantoren in alle grotere plaatsen)

  De źKIS is de zustervereniging van de ANWB, maar richt zich (in tegenstelling tot de ANWB) voornamelijk op de automobilist en zijn auto (en caravan). Ook Weg-repareros TC (WR), het Spokanische equivalent van de Wegenwacht, is een afdeling van de źKIS (zie ook het bestand Verkeersinformatie). Langs de meeste autosnelwegen en diverse andere belangrijke wegen zijn WR-stations, waar motorvoertuigen gekeurd en gerepareerd kunnen worden. Auto's die langs snelwegen met pech stranden worden altijd naar zo'n WR-station gebracht voor reparatie. Ook verongelukte auto's worden erheen gebracht. Veel Wegs˙rts hebben tevens een WR-station.
  Overige activiteiten, zoals de watersport, de fietsers, de bewegwijzering en het toerisme in het algemeen behoren niet tot het dienstenpakket van deze vereniging. Zie ook hun website .

  Op de deelkaarten staan de WR-stations met het symbool "WR" aangegeven. In onderstaande tabel zijn zij gearchiveerd (geordend op deelkaartnummer). Dit moet nog uitgewerkt worden.

     GemeenteWeg-Locatie*Deelkaart-
     nummer   nummer
  1  BôrâM225-26{A 02}
  2  Alertobiy9Ef Dur Sours{B 02}
  3  FlentoM2/M3333{B 04}
  4  NustM33335-336{B 05}
  5  TanburoM211-21{C 01}
  6  Klank13bij Klank{C 03}
  7  TrondomM242{C 04}
  8  Flo65bij Flo{C 06}
  9  TrejasuM33346{C 07}
  10  TrendonM247-48{D 05}
  11  HildiM47472-473{D 06}
  12  Menscherr18bij St.Xegriyt{D 07}
  13  TrunschenM47480-481{D 08}
  14  Đubiy18bij St.Slef{D 08}
  15  TloerM47489-490{D 09}
  16  LâubenM57573a-574{E 03}
  17  Festruna28bij Festruna{E 04}
  18  HirdoM258-59{E 05}
  19  EonM57570{E 05}
  20  Âpô35bij Tlal-kôl{E 07}
  21  St.JakiyM6634-635{E 08}
  22  Nustiy23bij Nustiy{F 03}
  23  HirdoM70700-701{F 05}
  24  XeaM9/M9191{F 06}
  25  Kos˙rM6629{F 06} {hir-b4} **
  26  DoeM996-97{F 07}
  27  ŠempM9100{F 08}
  28  FônkM9103-501b{F 09}
  29  TeereseoM47499{F 09}
  30  Andel25bij Wânch{G 05}
  31  GretM888-89{G 07}
  32  Aâstiy15bij Qumk-nutter{G 08}
  33  KomyM672-73{G 12}
  34  Tolâm2bij Oz˙-fonis{G 13}
  35  St.MantaM110-11{H 02}
  36  MarafaniyM14/21bij Marafaniy{H 04}
  37  MűninűM82821-822{H 06}
  38  AmahaggeM82824{H 06} {ama-278}
  39  TwentoM773a-74{H 08}
  40  AjertaliyM443{H 10}
  41  Hajega-BencôriM1/M817{I 03}
  42  Dreumân16bij Dreumân{I 04}
  43  Šeftaliy18bij Fârfâf{I 04}
  44  StaefM887{I 04}
  45  Šutâ16bij Hogorit-Kriyn-kôl{I 06}
  46  Fietso16bij St.Jânpyt{I 06}
  47  Šatoliy11/46bij Ber˙mt-bron{I 06}
  48  Moze-Lâpranâ10bij Lajecô{I 06}
  49  XemânM63/12632{I 07}
  50  Jajes12bij Lajecô-brug{I 07}
  51  Totiarofe-LerescôM662{I 08}
  52  źrtazoM6/M6565{I 08}
  53  Ms.Puriy4bij Ms.Puriy{I 10}
  54  Ms.Puriy3bij St.Leerbâ{I 10}
  55  Tjokkyt2bij Wârf{I 11}
  56  FrâkM6/M6565{I 13}
  57  AkomM224-25{J 02}
  58  Crobela7bij Belt-Stay-ses{J 03}
  59  Halepoai a/e Kjoep  M450-51{J 05}
  60  G˙rôM454a{J 07}
  61  Nayes6/20bij Nayes{J 08}
  62  LiyrotykaM80800{J 08}
  63  AleritaM61612-613{J 09}
  64  JenaM65658{J 09}
  65  LaraineM4051-52{J 11}
  66  TufiepoM2/M3131{K 03}
  67  Entâ-ef-G˙rtM446-47{K 04}
  68  XubenukeM3aansluiting Xubenuke {L 03}
  69  MilboM1220{L 04}
  70  MollefinM31313-314{L 04}
  71  LeeserfM223b-24{L 06}
  72  PageriM231{L 08}
  73  Aneta1aan Nârzja-ses{L 08}
  74  ZarM1225-226{N 04}
       
  *  Bij snelwegen staan de aansluitingsnummers aangegeven.
  Twee nummers = WR ligt tussen de 2 aansluitingen in.
  Bij overige wegen wordt een plaats of andere locatie genoemd.
  **  Dit wegenwachtstation heet Ef źvânas.
  Het staat aangegeven op de regiokaart Hirdo .

© De Twee Hanen v.o.f. • Kimswerd • The Netherlands

DA 60-020682/75-061082 • SPARC 13 dec 1997

afkorting van organisatie - DICTIO {afk} - 10.04.05
organisatienaam - DICTIO {N} - 10.04.05
straatnaam - STRATENL.HTM - 10.04.05
straatnaam + nummer - STRATENO.HTM - 10.04.05
telefoonnummer - TELLIJST.HTM - 10.04.05
telexnummer - TEXLIJST.HTM - 10.04.05
(jaartal) - JAARTALL.HTM - 10.04.05
(persoon) - PERSLYST.HTM - 10.04.05