Spokanisch Archief

INTERLOKALE TRAMWEGEN
Terug naar
Openbaar vervoer
 
Dit bestand
ATTABôgaGGCGLHIGJaGuKJTB
KALTTCTTGTTLTuBaZL˙ZOGIZZ
 

Spokanië kent 9 interlokale particuliere tramwegmaatschappijen. De 2 tramwegmaatschappijen die nog met stoomtractie opereren worden voornamelijk om toeristische redenen in stand gehouden. Verder zijn er 6 gemeentelijke vervoerbedrijven die eveneens interlokale tramlijnen onderhouden (in de lijst hieronder gemarkeerd met *). Men spreekt bij trams van "interlokaal", en niet van "regionaal", omdat de tramlijnen geen deel uitmaken van een echt netwerk dat een gehele regio met openbaar vervoer bedient. Tramlijnen zijn veelal geďsoleerde verbindingen tussen twee of meer plaatsen, of tussen een belangrijkere plaats en het platteland. De tramlijnen vormen evenmin een geďntegreerd systeem met de buslijnen in hetzelfde gebied.

De meeste particuliere tramwegmaatschappijen lijden een kwijnend bestaan. Opheffing van minder rendabele lijnen kan de laatste jaren vaak voorkomen worden door de financiële en materiële hulp van de stichting Trip-frints (Tram-vrienden). Deze stichting wordt zwaar gesubsidieerd door diverse overheidsinstanties en particuliere ondernemingen.

De tramkaarten

In principe staan alle haltes met hun naam op de tramlijnkaarten. Als de haltenaam identiek is aan de naam van een stadje of dorp, is de haltenaam niet apart vermeld. In sommige steden of dorpen liggen de haltes zo dicht op elkaar dat ze op de kaart niet afzonderlijk vermeld kunnen worden. In dat geval is de naam van de stad of het dorp op een gele achtergrond vermeld. De haltenamen staan wel vermeld in de lijsten hieronder.
Tramkaarten worden aangegeven met het symbool

De lijsten

In de lijsten hieronder komen de vette plaatsen overeen met de plaatsen op een gele achtergrond op de tramkaarten. Hier stopt de tram bij meer dan één halte; deze haltes staan tussen haakjes achter de vette naam vermeld (maar ontbreken dus op de kaart). Bij sommige vette namen ontbreken de haltes nog. Dit is gemarkeerd met: (--). Hier moeten de namen nog aangevuld worden.
Het halte-overzicht van de tramlijnen die ook op de regiokaarten terug te vinden zijn, is compleet. Bij tramlijnen waarvoor (nog) geen regiokaarten beschikbaar zijn, kunnen haltenamen nog ontbreken.

Dit overzicht is strikt gealfabetiseerd op vervoersmaatschappij. De namen van de vervoermaatschappijen kunnen aangeklikt worden voor nadere informatie, adressen, telefoonnummers ed.


Klik op de blauwe maatschappij-afkortingen voor een nadere omschrijving
van de geëxploiteerde lijnen.


1. Amahagge Tâmp-Trip Arânkas (ATTA)

lijn 1lijn 2lijn 3lijn 5lijn 6
Mikentall
Queltâtall
Râgtall
  - Sport-blufk
  - Hekory-ager
  - Sinto-Simla-
      korda
  - Ef Mindefit Kôbo
Ef Râg-seerts
Côlstu-jakâm
Kreea-weg
Fraja
  - Colibri-mirra
  - Blaniyc-mirra
  - Ef Vjadűk
  - S˙rt-blufk
  - Ef Fabriyk
Fu-jakâm
Nalaseerts
Fu-Reees
Durseerts
Fu-Qull-zeces
Hennen-ur-Netâs
Fonistâ
  - Helkara Flâjű
  - Furtmeet-plep
  - Fu-Qull-plep
  - Polliy-mirra
Fini-Pašos
Amahagge
  - Znarôc-weg
  - Am.-Nutter
  - Lerkara
  - Teatriy-weg
  - Hôstanolac-liy
  - Coliss-mirra
  - Am.-Grotđo
Műninű
Plomy-seert
Delka-weg
Ef Kabor Colonje
  - Colonje-Nutter
  - Colonje-Zutter
Rânhusof
Nalahusof
Flatôp
See-zeces
See-Seert
Eesty-Qulantiy
  - Eesty Đôrcel*
  - Eesty Zutter*
Ef Rovret Šark*
Oziy
  - Oziy Wefot*
  - Oziy Arânka*
Larminagge*
Ef Hogorit Pârc*
Aschen
  - Ef Baso*
  - Arânka-lirrotiy*
  - Plana-mirra*
  - Ef Dur Peplân*
  - Nelmo-seert*
Fôrt-Iserhent
  - Garrent*
  - Iserhent-pât
Kverdehille
  - Coediy
  - Prefyntâ-mirra
Amahagge-Grotđo
Fonistâ
  - Helkara Flâjű
  - Arânka-tex
  - Garrent
  - Xobina-plep
  - Cârl˙n
  - Fr˙cc-mirra
Eesty-Urenget
Eesty-Qulantiy
  - Eesty Đôrcel*
  - Eesty Zutter*
Ef Rovret Šark*
Oziy
  - Oziy Wefot*
  - Oziy Arânka*
Larminagge*
Ef Hogorit Pârc*
Aschen
  - Ef Baso*
  - Arânka-lirrotiy*
  - Plana-mirra*
  - Ef Dur Peplân*
  - Nelmo-seert*
Fôrt-Iserhent
  - Garrent*
Ef Iliy Fôrt
Adreev-weg
Ef Trocciy
Adreev
  - Taris-mirra
  - Covent-pât
Pica-mittus
Kviziy-seert
Trobensta-arâbes
Trobensta
  - Pâlgra-mirra
  - Garrent
  - Âpip-lirrotiy
  - Vuldultos
Muryhille
Famon
  - Kolini-mârket
  - Ef Husof
Tiyndagge-mirra
Tâlp-keldus
Doder-s˙rt
  - Smyl-terf
  - Qutva-mirra
Bolâftinâ
Tâlp-pônt
Ef Sers Zillepips×
Titeref
  - Mikkelel Mirra×
  - Garrent-mirra×
  - Beeliy-weg×
Meve-jakâm×
Liftkar Korda×
Feuni
  - Nutter Korda-
      plep×
  - Kupân-terf×
  - Garrent-pârc×
Amahagge
  - Amahagge-Kanol+
  - Querdu Quavve-plep+
  - Aluminym-lirrotiy+
  - Glazariff+
Tâlbyre
  - Ef Weinô-dâm+
  - Zeces-mirra+
  - Hay-blufk+
  - Panacôhagge+
Tâlbyre-arâbes×
Ef Sers Zillepips×
Titeref
  - Mikkelel Mirra×
  - Garrent-mirra×
  - Beeliy-weg×
Meve-jakâm×
Liftkar Korda×
Feuni
  - Nutter Korda-plep×
  - Kupân-terf×
  - Garrent-pârc×
Amahagge
  - Amahagge-Kanol+
  - Querdu Quavve-plep+
  - Aluminym-lirrotiy+
  - Glazariff+
Tâlbyre
  - Ef Weinô-dâm+
  - Zeces-mirra+
  - Hay-blufk+
  - Panacôhagge+
Bolâftinâ
Doder-s˙rt
  - Qutva-mirra
  - Smyl-terf
Xemân-weg
Klepsi
Xemân
  - Kveer-plep
  - Post-mirra
  - Arânka-lirrotiy
  - Knurfel-mârket
Zie kaart • Zie regiokaarten Fonistâ, Amahagge, Xemân en Firani-ses

De tramlijnen van de ATTA staan voor het grootste deel op de deelkaarten van Amahagge.
De met een * gemarkeerde namen zijn haltes waar zowel lijn 2 als lijn 3 stopt.
De met een + gemarkeerde namen zijn haltes waar zowel lijn 5 als lijn 6 stopt.
De met een × gemarkeerde namen zijn haltes waar zowel lijn 3 als lijn 5 stopt.

De ATTA is in 1915 opgericht en de eerste lijnen werden in 1919 geopend (elektrisch).
Lijn 4 liep ooit van Amahagge-Kanol naar Muryhille, via de tuinderijen aan de zuidkant van het Amahagge-kanaal. Deze lijn is in 1936 opgebroken en lijnnummer 4 is nooit meer opnieuw gebruikt.


2. Bôrâ-gabanos * (Bôga)

lijn N Bôrâ (Bôrâ-MG, Opper-mirra) • Arâbe-oftian • Steeđâ-mirra • Diyndijaka •
Penenen (Műsoll-pârc, Hâslâf-mirra, Nertflecs-lirrotiy)
lijn Z Bôrâ (Liftkar Côrn-port, Bôrâ-Port, Luna-terf, Bjerr-lirrotiy, Môbâriy-plep) •
• Ef Môjôl • Vildul-đôrcel • Diyndijaka • Penenen (Műsoll-pârc, Hâslâf-mirra,
Nertflecs-lirrotiy)
Zie kaart • Zie regiokaart Bôrâ

De Bôga is in 1904 opgericht en de eerste paardentramlijnen in Bôrâ zijn in 1906 geopend. Tussen 1917 en 1922 zijn de 4 toen bestaande tramlijnen geëlektrificeerd en in 1955 is het hele tramnet opgeheven en door bussen vervangen. De interlokale lijn N naar Penenen is in 1972 geopend, en lijn Z naar Penenen is in 1976 geopend. "N" en "Z" staan voor respectievelijk nutter (noord) en zutter (zuid).


3. Gei Gabane-Cômpanđo (GGC) (smalspoor)

lijn 1 Granô (Garrent, Scât-canazâ-mirra) • Afacha • Zâtso-ef-Wik • Zjobabergo •
• Zâtso-Ylânja • Pâdra-korda • Kruic • Gerfta-weg • Feeršâf • Dânder-seert •
Sinto-Hanâ (Garrent, Zee-zerfos)
lijn 2 Granô (Garrent, Scât-canazâ-mirra) • Afacha • Zâtso-ef-Wik • Zjobabergo •
• Norôp-môliy • C˙r˙rtina • Yzo • Ef Mojeru • Leranu • Lôđ˙r • źrbô • Jyrf •
• Halepoes • Halepoai • Nynozyrrs • Rôfta-seert • Lâf • Harâfloja-źrtuhaj
(Garrent, Koffon Kegt) • Zôft-Kűl • Zôft-Prafes • źrdrynne • Opjevu
Zie kaart • Zie ook Zvoeniy-L˙nt

Het onderstreepte deel van het traject wordt samen met de ZL˙ geëxploiteerd. De infrastructuur is van de ZL˙.

De GGC is in 1920 opgericht en de eerste lijnen zijn in 1925 geopend (elektrisch).
Tot maart 1966 liep lijn 1 van St.Hanâ door naar St.Plomy, parallel aan de spoorlijn, maar ongeveer 15 m lager en meer langs de kust. Door een aardverschuiving, veroorzaakt door hevige regenval, spoelde een deel van de tramlijn in zee. Hierna is het stuk tussen St.Hanâ en St.Plomy geheel opgebroken, waarbij tegelijkertijd een treinstation in St.Hanâ werd ingericht, om hier een geschikt overstappunt van trein op tram mogelijk te maken.


4. Girdes-l˙nt (GL) (stoomtram)

Quitas-Olas (Jabâr-lirrotiy, Uldrec-terf, Cômater, Garrent) • Manes-Becô (Tropiy-mirra,
H˙lfer-mirra, Ef Arâbes) • Ef Bleef • Côftâg-seert • Vrevet • Âlfrych-pônt • Keranôs-s˙rt
(Jannen, Kleter Jannen, Riyn-plep) • Ef Frakas Seert • Âlfregt (Âlfregt-zeces,
Âlfregt-garrent)
Zie kaart • Zie regiokaart Abertô

Deze tramlijn heeft voornamelijk een toeristisch karakter. Ook buiten de officiële haltes kan de tram stoppen als mensen in of uit willen stappen.

De GL is in 1895 opgericht en de eerste lijn is een jaar later geopend (stoom).


5. Hirdo Gabanos TC * (HIG)

lijn 3 Hirdo (Hirdo-MG, Trendon-ager) • Ef Orefantos • Nűrcuss˙r • Môjôl-zeces (Karee-tjôg, Zeces-
blufk, Ef Lirrotiy, Merblufk) • Hâtquzy-mirra • Pônt-telen • Ef Briyst • Kos˙r
lijn 14 Hirdo (Hirdo-Kanol, Quija-weg, Plânta-mirra, Stinde-lirrotiy, Hirdo-Jôl-drurs, Beja Leaner-plep) •
Peetriy-Hânes (Hânes-mirra, Ef Kôbo-trôchâ) • Blofjakâm • Ilderrt • Gras
lijn 16+17 Hirdo (Hirdo-Kanol, Penyatű-mirra, Mintepot-plep, Elder-plep, Vogily-lirrotiy, Hirdo-Vogily,
Telen-mirra) • Prart-weg • Liftkar Vuldurtos • Xea (Kolini-weg, Tomato-s˙rt)
lijn 16 Xea (Tomato-s˙rt, Ef Tult, Priynf-mirra, Vjamiy-plep) • Jopa'i-weg • Nala-weg • Medriy-woes •
• Ef Kibâs • Lurgiy-lirrotiy • Puty (Ef Lermoh, Renđe-plep, Koles-pârc, Sela-mirra) • Ef Pvâlaliyn
Blufks • C˙rdrôg-gruvvâ • Ef Gruvvâ-woes • Korda-pât • Frastâ-keldus • Ef Zalas • Mittus a/e
Fetu • Krappa-krur • Slânter • Slofaro (Toberg˙-mirra, Garrent)
lijn 17 Xea (Tomato-s˙rt, Ynâs-seert) • Oofo (Arâbe-plep, Kjômpiy-mirra) • Telen-s˙rt • Perle-hove •
• Bellavista • Roiy-domenn • Neest (Yvôp-plep, Mârket-lirrotiy) • Kolingôrg • Krato-seerts •
• Xemân a/e Krappa • Ef Ydâjes • Alas
lijn 23 Hirdo (Hirdo-Kanol, Stolee-mirra, Zjol-lados, Fâlbe-plep) • Ef P˙r Boert • Kru-arâbes • Kru •
Hajisen (Nutter-Fini-weg, Bavân, Liftkar Qugiy) • Ynel-fôresta-weg • Dur˙svergu-pât • Sipoet-
arâbe • Dur˙svergu (Zeces-˙stôpiy, Lônnâ-terf) • Conityje (Jures-kâlf-mirra, Garrent)
lijn 25* Hirdo (Hirdo-Kanol, Stolee-mirra, Ef Flerrts, Fyndyândo-plep) • Albert-weg • Trymt Ayrport
Zie kaart • Zie regiokaarten Hirdo, Xea, Ef Pârenkiy en Blort

De tramlijnen van de HIG staan voor het grootste deel op de deelkaarten van Hirdo.
* Lijn 25 naar de luchthaven Trymt is een sneltramlijn, die in de binnenstad in een metrotunnel rijdt (de onderstreepte haltenamen). De lijn is in 1985 geopend.

De HIG is in 1882 opgericht en de eerste tramlijnen in Hirdo zijn in 1884 geopend. De interlokale lijnen kwamen pas in 1894 in exploitatie. Aanvankelijk ging het om stoomtrams, maar in 1935 zijn alle buitenlijnen geëlektrificeerd.
De nummering van de HIG-lijnen in niet aansluitend omdat deze een deel van de gehele lijnnummering van het HIG-net is (de stadstram in Hirdo). Zie hiervoor het bestand Openbaar vervoer: Hirdo.


6. Ja Gralkrich ur Kitia * (JaGuK) (smalspoor)

lijn 1 Kitia • Lošâ • Necân • Nolcos • Gralkrich-telen • Fôrt-Peeter • Ef Geffys • Gralkrich
(Bôrâ-mirra, Ecron-mirra, Ef Meande, Nutter-garrent, S˙rt-korsamen, Menngarrent)
Zie kaart • Zie regiokaart Gralkrich

De JaGuK is in 1869 opgericht en de lijn is een jaar later geopend. Aanvankelijk was het een stoomtram, maar in 1912 is de lijn geëlektrificeerd.
Tot juni 2015 was dit lijn 20, want dit nummer paste in het lijnnummersysteem van de autobusdiensten in deze regio. Lijnnummer 1 past in het lijnnummersysteem van de trams in Gralkrich (lijn 2 is de lokale tram en er zijn plannen om het net uit te breiden met de lijnen 3 en 4).


7. Ja Trendon ur Blort (JTB)

lijn 1 Trendon (Tryjumf, Yvôp-mirra, Knurftas-mirra, Loki-plep, Ef Noets, Teatriy, Sport-pâdra) •
• Geffy ur Leffy • Ef V˙r Kibâs • Ef Klarb˙ra • Xeest • Ka'en-nurp • Skorp • Riylm-s˙rt • Klalbâ •
• Klalbâ-garrent • Flovustos • Leljahove • Helmyrivo • Grlabô (--) • Dug˙r-Xeermiynstiy •
• Festruna • Festruna-garrent • Byrec-korda • L˙miy-ager • L˙miy-Otageena • Nűf˙rt • Ef Blof •
• Pla • Ef Đâftys • Lâuben (--)
lijn 2 Trendon (Tryjumf, Zajnôk-mirra, Cleft-vender) • Kôbo-weg • Kanol • Spooksoliy • Prôtsiy •
Cleft (Blofnurp Seert, Pârc-mirra) • Lindo • Zryalâc • Kjeja (--) • Trupiy (--) • Trupiy-garrent
lijn 3 Grlabô (--) • Ef Driyft • Niyndi • Zampôr-weg • Trupiy (--) • Ameronne (--) • Kindisrutt • Has •
• Ef Bârjerr • Fisaseert • Fisa-fonis • Snta-wik • Flafâ • Genta
lijn 4 Trendon (Tryjumf, Yvôp-mirra, Knurftas-mirra, S˙rseert-plep, Drifâ, Avenű, Fa'i-aros) •
• Sinto-Elmarylla • Cerma-belt • Cerma • Ef Râsters • Xolije (Leestry, Garrent)
lijn 5 Ameronne (--) • Kindisrutt • Ipana • Nes-covent • Dreegta • Koffon Mirra • Moffain-seert •
• Festruna • Cjoef-zeces • Spejer • Flecs-seert • Đâgtame • Fetu-arâbes • Blort (Venes-plep,
Kindistee-weg, Fetu-klarb˙r)
Zie kaart • Zie ook de regiokaarten Trendon, Jejoa en Blort

De JTB is in 1900 opgericht en de lijnen zijn in 1904 en 1905 geopend. Aanvankelijk was het een stoomtram, maar in 1927 is het lijnennet geëlektrificeerd.


8. Krappa-Arânkas ber Lift * (KAL)

lijn 1 Lift (--) • Mora-fes-Dunjes • Mora-Ocki-clamiđa • Thyrra-ager •
• Fôrt-Thyrra-Fercen • Bora-Fercen • Komgia-fôresta • Lâpkâmp •
• Ef Nadôses • Nadôse-a
ger
Zie kaart

De onderstreepte haltes maken deel uit van een verlenging die in september 2010 geopend is.

De KAL is in 1902 opgericht en in 1906 is de lijn geopend. Aanvankelijk een stoomtram, maar pas in 1952 geëlektrificeerd.
Lijnnummer 1 maakt deel uit van het nummersysteem van de stedelijke en regionale buslijnen in en rondom Lift.


9. Tjemp Trip-L˙nts (TTL)

lijn 1 C˙rofliy (C˙rofly-Lurgiy, Dunje-pât) • Glâns • Ef Glânsers • Jelđe • Nutterkoles
(Pâlnco-mirra, Nutterkoles-Garrent) • Ierquâ-seert • Bengaliy • Tys • Tys-covent •
• Zee-taris • Liyts ur Dâ • Ef Hocilâsz • Zee-seert • Lârge-weg • Tex-vender •
Manes-B˙n˙r (Grumbol-Hiylft-mirra, Mârket-mirra) • Ef B˙n˙riy • Teent (--) •
Kordakanas (--) • Mennweg-na-Teent • Ympacc (Croekâ-mirra, Ef Kibâs) • Bôrâ
(Bôrâ-Nutter, Telefonos-plep, Ciyfâs-lirrotiy, Bôrâ-MG)
lijn 2 Sinto-Crusa • Polei˙o (--) • Wâlj˙-zerfos • Durseerts • Lapejufe • Sinto-Kârty •
• Kreg • Seerts (--) • Solôsta • Môras-pônt • źrtanű (Đeâcla-mirra, Garrent-eka,
Ef Blufek) • Zűmgen • Zomar-fini • Junip-pârc • Xôc˙rđamiy (Ef Blotter Terlaf, Ef Âskân,
Xôc˙rđamiy-Garrent, Vildul-mirra) • Ef Rynntos • Zôšes˙r • Ef Hôcilasz • Zee-seert
Zie kaart • Zie regiokaarten Bôrâ en Xôc˙rđamiy

De TTL is in 1910 opgericht en in 1912 zijn de lijnen geopend (alles elektrisch).


10. Tragam Trip-cômpanđo (TTC)

Troebas˙rt • Tunoefiy • Klinn˙r-delta (Šil) • Šilte • Sweinô (Qulcur, Zee-plep, Kârmenn-Vever-mirra) •
• Sweinô-zôšes˙r • Ef Fôrt • Jedenfals (Ef Diyšet, Bavân-plep, Bremes-mirra) • Ef Plâx Ager • Sylf
(Zeces-mirra, Đűlt) • Doffiyn Dunjes • Doffiy Fôresta • Plekotex (Mesâ-plep, Garrent, Entôp-mirra) •
• Drysto-môjôl • Ef Kibâs • Plaju • Talle-seert • Marafaniy • Cvôfta-âskân • Kents • Crelco (Ef Zâns,
Flecso-plep, S˙rseert-mirra)
Zie kaart • Zie regiokaarten Crelco en Racôn

De TTC is in 1880 opgericht en in 1883 is de lijn geopend. Aanvankelijk een stoomtram, maar in 1942 geëlektrificeerd.


11. Tsjech-Trem-ur-Gerlas * (TTG)

lijn 3 Tsjech (Port, Rita-terf, Hôzesy, Bas-zee, TOF, Hiynk-terf, Xijera-mirra-na-Iyrrdjeh) •
• Zobidâ • Zee-briljentiy • Iyrrdjeh • Viylbrašiy-seert • Gâp-pônt • Zest (Pôrtessi-hall,
Kolini-weg, Tanko-pârc, Ef Lanko, Garrent, Mintepot-Moffain-sentrym, Lacher-mirra,
Nôlstiy-lirrotiy) • Daba-Ch˙rg
Zie kaart • Zie regiokaarten Tsjech|Zest en Gralkrich

De TTG is in 1902 opgericht en in 1905 is de lijn geopend. Aanvankelijk een stoomtram, maar in 1921 geëlektrificeerd.


12. Turee-l˙nt (TuBa) (diesel/stoomtram)

Turee • Sinto-Merlen-Lôbâ • Sinto-Urba-covent • Sinto-Slef (--) • Sinto-Antoniy •
• Obliy-Sinto-Mariy • Sinto-Baxa • Rio • Floma • Ahirmâ-Cruss • Dverrelt •
• Zee-rutt-ager • Balison (Huron-mirra, Ef Krum, Âmdor-plep) • Balison-port (Imelda)
Zie kaart • Zie regiokaart Tosiy|Tloer

De TuBa is in 1900 opgericht en een jaar later is de lijn geopend. De stoomtramdienst is in 2011 door een dieseltram vervangen. Alleen in de zomermaanden rijdt er op een deel van de route nog een toeristische stoomtram.


13. Zomarte Gabanos Ies * (ZOGI)

lijn C Twento • Hofaja-blufk • Hofaja-fôresta • Ryltiy-rens • Ies (Garrent, Brâlpône-pârc,
Zyla Reeše-plep, R1, R9) • Vârmiy-seert • Seertzeekoles (Ovap-mirra, Kindis-plep)
Zie kaart • Zie regiokaart Ies|Twento

De ZOGI is in 1958 opgericht en lijn C is in 1961 geopend.
Lijnletter C maakt deel uit van het lettersysteem van de stedelijke tramlijnen (plus een monorail) in Ies.


14. Zutter-Ziyp (ZZ) (smalspoor)

lijn 1 Ozaneto a/e Leije • Jarmôje-arr • Slâre-pât • Ef Liftkar Telen • Teereso •
• Kijola-fôresta • Ses-nes • Drufpôl • Krea
lijn 2 Uament (Port, Zeces) • Ebezze-eka • Uofiten-Ayrport • Uofiten (Sentrym, Prestaniy) •
• Âmquffa-dunje • Ef Batoec • Zlako-zuft • Ef Fâr Sparots • Capű-weg • Minde (Portôm,
Moffain-taris-weg, Lapory-weg, Roza-lirrotiy, Sinto-Agata-mirra, Minde-Port)
lijn 3 Krea • Zorgt • Fall-zeces • Fall-Zverosta • Bellavista-mindistiy • Knigta-mirra •
• Sentrym (Piroes)
(alleen in juni-juli-augustus; stoomtractie)
Zie kaarten • Zie regiokaart Minde

De ZZ-tramlijn tussen Piroes en Minde is in 1979-80 gereconstrueerd en onderdeel geworden van de Xijernolac, een modern sneltramsysteem dat de gehele Zverosta-kust bedient. Hierdoor heeft de ZZ nog maar 2 korte trajecten over: Ozaneto a/e Leije--Piroes en Minde--Uament. Er zijn plannen (stand: 2005) om het traject tussen Minde-Port en Uament op te nemen als verlenging van de Xijernolac (die nu reeds Minde-Port als eindpunt heeft). Ombouw tot normaalspoor, elektrificatie, installatie van een nieuw seinsysteem en betere beveiliging van overwegen brengen echter hoge kosten met zich mee. Het komt feitelijk neer op een geheel nieuwe lijn.

De ZZ is in 1887 opgericht maar de lijnen zijn pas in 1892-1895 geopend. Aanvankelijk een stoomtram, maar in 1952 geëlektrificeerd.
Oorspronkelijk droeg de lijn Piroes--Minde nummer 3 en liep lijn 1 van Ozaneto a/e Leije tot aan Piroes. Nadat lijn 3 in 1980 was opgeheven, werd dit nummer in 1983 aan het traject Krea--Piroes toegekend omdat dit toen een aparte toeristische stoomtram werd, met een dienstregeling onafhankelijk van lijn 1.


15. Zvoeniy-L˙nt (ZL˙) (smalspoor)

G˙rô (G˙rô-garrent, Mofla-lirrotiy) • Crybbe-šark • Alas-seert •
• Sinto-Alas • Kerpa a/e Ses • Tjulle-belt • Deefcvâf • Ef Zutter Kul •
• Zôft-Prafes • źrdrynne • Opjevu
Zie kaart • Zie ook Gei Gabane-Cômpanđo

Het onderstreepte deel van het traject wordt samen met de GGC geëxploiteerd. De infrastructuur is van de ZL˙.

De ZL˙ is in 1920 opgericht en de lijn is in 1922 geopend (elektrisch).

© De Twee Hanen v.o.f. • Kimswerd • The Netherlands

DA 15-280381 • SPARC 03 mrt 1999