Spokanisch Archief

REGIONALE BUSLIJNEN en LIJNTAXI'S
Terug naar
Openbaar vervoer
 
Dit bestand
AKE (Noordoost-Berref)
Amaj-lnts (Zuid-Brr)
Cnex
Gret-Kwg-Mena-lnts
Merbiyts-gerlas (noordelijk deel van Munt)
Qumk & Grt (Zuidoost-Berref)
Stoot-Kulle TC (Centraal-Liftka)
Teujan-gerlas TC (eiland Teujan)
 
Status: Bestand is voor aanvulling vatbaar.
 

Men spreekt bij bussen van "regionaal", en niet van "interlokaal", omdat de buslijnen een samenhangend geheel binnen een bepaalde regio vormen, bedoeld om het gehele gebied van openbaar vervoer te voorzien (voor zover er geen treinverbindingen zijn, want het is wettelijk niet toegestaan om busverbindingen te onderhouden tussen plaatsen die reeds een treinverbinding hebben - behoudens de uitzonderingen). Tramlijnen binnen zo'n regio zijn nooit gentegreerd in het busnetwerk, en worden daarom liever "interlokaal" genoemd. Ten slotte: een vreemde eend in de bijt zijn de snelbusverbindingen Blort--Trendon, Krnien--Manes-Puriy en Br--Kussik.

Dit overzicht is strikt gealfabetiseerd op vervoersmaatschappij.
De namen van de vervoersmaatschappijen kunnen aangeklikt worden voor nadere informatie, adressen, telefoonnummers ed.

Lijntaxi's zijn goedkope taxidiensten tussen grotere plaatsen en kleine dorpjes in de buurt, waar een busdienst ontbreekt; ze worden als aanvullend vervoer gexploiteerd door de regionale busmaatschappij in het desbetreffende gebied. Lijntaxi's kunnen in het gehele land besteld worden op het gratis telefoonnummer 017-22122. Zie ook nadere informatie over taxi's.

Tarieven en kaartjes
In Spokani bestaat niet zoiets als een "nationale strippenkaart" of een "ov-chipkaart". Elke vervoermaatschappij hanteert zijn eigen tarieven en kaartsystemen. De tarieven zijn wel aan bepaalde maxima gebonden en ook de vervoersvoorwaarden dienen aan bepaalde eisen te voldoen. Het Ministerie voor Verkeer en Mobiliteit stelt de regels op en heeft ook een controlerende taak of de vervoerbedrijven er zich aan houden.

Diverse regionale vervoerbedrijven bieden speciale arrangementen aan, meestal in samenwerking met Spooksoliy Arnkas (SA, de Spokanische Spoorwegen) of lokale/gemeentelijke vervoerbedrijven. Zo kan men bijvoorbeeld tegen gereduceerd tarief van de regionale busdiensten van Merbiyts-gerlas gebruikmaken als men van buiten de busregio met een retourtje per trein naar Trendon is gereisd.Maatschappij: AKE (Aas, Krappa ur Ergnt TC)

buslijn T1 (grijs)
Wena Piyyate Manes-Tol Zeesame Ent Hcr
buslijn T2 (paars)
Leba erbn Valgja-ef-Yryff Quua Reo Slofaro Stant Diyn Hcr
buslijn T3 (grijs)
Lift-MG Mora-fes-Dunjes Frt-Thyrra-Fercen Spits Lpkmp Bora-Fercen fty Pla Luben
buslijn T4 (groen)
Luben Vel Oveo Krappa Zuttertaris Fx-eka Hesse Mittus a/e Krappa St.Maner Slofaro
buslijn T5 (oranje)
Nustiy Valgja-ef-Yryff Krappafin Prest Krappa Oveo Vel Luben
buslijn T6 (geel)
Nustiy Valgja-ef-Yryff Krappafin Liteo Xaqua Nacheufiy Mora-Peoll Lift-MG
buslijn T7 (grijs)
Nustiy Valgja-ef-Yryff erbn Leba Jatty-belt Jek
buslijn T8 (groen)
Jek Jatty-belt jalos Nacheufiy Bora-Fercen Lpkmp
buslijn T9 (groen)
Slofaro Mittus a/e Fetu Blort Ula Vel Luben
buslijn T10 (grijs)
Blort Stan Mittus a/e Krappa Hesse Quua
buslijn T11 (olijfgroen)
Quua Reo Slofaro Stant Tearo Puty Hirdo
buslijn T12 (oranje)
Afonyste Wefot-Moliy Nuttertaris erbn Akeepr
buslijn T13 (paars)
Hirdo Sils-ef-Kolini Puty Laver Mittus a/e Fetu Blort Hirdo-zeces Nfrt Ef Blof Pla fty Laben Vel Oveo Xaqua
buslijn T14 (paars)
Reo Slofaro Hcr Ergnt-belt Ergnt Andel Wena (Ergnt-nes)
buslijn T15 (groen)
Hcr Ent Zeesame Ergnt-belt Ergnt Andel Tvoefa'i
buslijn T16 (blauw)
Quua Hesse Fx-eka Ula Stan
buslijn T17 (blauw)
Andel Ms.Tol Nichtkalas
AKE-Lijntaxi's (lichtblauw) tussen
Hcr Pamel
Nustiy Tuynee
Stant Dercs Dercs-zeces

Maatschappij: Amaj-lnts (Zutter-Brr Gerlas TC)


Provisorische kaart.

buslijn J1
Girdes Merunu-srt Fleer Echav Ola St.Leraquen Blacroos Rens-Rensa Mont
buslijn J2
Merunu-srt Tun Rens-Fralynn Latana Jeerf Ceerstiy-Wsr Aneta (Aneta-garrent)
buslijn J3
Fleer Rens-Belbes Prusotkolini Piyrre Rens-Fralynn
buslijn J4
(Girdesef-port) Girdesef Post a/e Girdestona Tun Pageri St.Leraquen Blacroos Letrenott Rivo-esterulr Montr-Plaju Jareuc
buslijn J5
Jareuc Aneta Ceerstiy-Wsr Jeerf Latana Pogalo-srt Girdesef
Amaj-Lijntaxi's tussen
Mont Rens-Rensa Flefe
Prusotkolini Rens-Prusot
Piyrre (Aneta-seert)
St.Leraquen Ola-belt
Quafaiy Rivo-esterulr

Buskaartjes van Amaj-lnts. Hier: reis van 2 zones op 3 februari 2011 en reis van 1 zone op 14 mei 2012.
Kaartjes worden nog steeds door de chauffeur uit een boekje gescheurd en van een datumstempel voorzien. Wat dit betreft is er in een halve eeuw niets veranderd.
SPARC is in het bezit van de twee originele buskaartjes.


Maatschappij: Cnex

buslijn Blort--Trendon
Rechtstreekse non-stopverbinding via de M57 en M2

Het spoorwegnet voorziet in goede verbindingen tussen alle grotere steden in Spokani. Maar er zijn enkele uitzonderingen: zo ontbrak tot 2016 een directe treinverbinding tussen Blort en Trendon. Wilde men met de trein tussen deze twee niet onbelangrijke steden reizen dan was men aangewezen op een grote omweg via Hirdo. Al vanaf ca. 1930 bestonden er plannen om tussen Blumarr en Jent een verbindingsboog aan te leggen die een rechtstreekse trein van Blort naar Trendon mogelijk zou maken, maar zo'n boog vereist een kostbare brug over de Trendon en doorsnijdt bovendien het Trendondal dat hier een kwetsbaar natuurgebied met zeldzame bossen is. Toch is deze spoorlijn uiteindelijk in 2016 geopend.
In 1961 had de SA (Spooksoliy Arnkas) een busmaatschappij opgericht die uitsluitend tot taak had om een snelle verbinding tussen Blort en Trendon te onderhouden. In maart 1963 kon de dienst beginnen over de zojuist geopende snelwegen M2 en M57. Hoewel de spoorlijn er uiteindelijk gekomen is, rijdt de bus ook nog steeds.

buslijn Krnien--Manes-Puriy
Rechtstreekse non-stopverbinding via weg 4

Toen in 1992 de spoorlijn Krnien--Tjokkyt opnieuw werd geopend, hoopte ook Manes-Puriy daarvan te kunnen profiteren - het liefst door een verlenging van de spoorlijn tussen Tjokkyt en Manes-Puriy. Het bergachtige karakter van deze streek maakt de aanleg van zo'n spoorlijn echter veel te duur. Daarom moet Manes-Puriy zich sinds 1994 tevredenstellen met een snelbusverbinding van Cnex.

buslijn Br--Kussik
Rechtstreekse verbinding via weg 9 (plus aftakking naar Kussik via weg 6)

Ook tussen Br en Kussik ontbreekt een rechtstreekse spoorverbinding. Reizigers tussen deze steden waren altijd aangewezen op regionaal busvervoer, maar in augustus 2009 heeft Cnex van de overheid toestemming gekregen om een snelle busverbinding tussen de stations van beide steden te exploiteren, waarbij ook in rbas, Kjefa en Ponune gestopt wordt.


Maatschappij: Gret-Kwg-Mena-lnts (GKM)

Bruine stippen: plaatsen met een of meerdere haltes
Groene stippen: overstapknooppunten buiten de plaatsen

Tussen haakjes staan achter de plaatsnamen:

GK.. = aansluiting op andere lijn van GKM
B   = aansluiting op busdienst van andere maatschappij
T   = aansluiting op trein
t   = aansluiting op interlokale tram

Ook tussen de plaatsen zijn een aantal vaste haltes (zie kaartje). Voorts kunnen bussen op verzoek stoppen bij woningen en boerderijen.

buslijn GK1 (rood)
Gret-Port (GK2,B,T) Gret-London-aven (GK3) Frt-Freerk (GK5,GK8,B) Teplybbe (GK5,T) Kbo-rnter (GK4,GK6,GK7) avelira-Lofa Gaquggee (T) Ef Prenkiy (T)
buslijn GK2 (groen)
Gret-Port (GK1,B,T) Gret-Pelstovla-lirrotiy (GK3) Kryva (GK8) Henes Lukrme (GK5) Qula (GK4,GK7) Birlber Rnertex Arbes (GK4) Xemn a/e Krappa (t) Alas (GK7,t) Potasrt-Garrent (GK4,GK7,T)
buslijn GK3 (paars)
Kwg-Garrent (GK4,GK5,T) Mainnurps Michen (GK8) Kolai-dunjes Pitrani (GK8,T) Fonis-Jakmseert (T) Gret-Pelstovla-lirrotiy (GK2) Gret-London-aven (GK1) Feenklabr (T)
buslijn GK4 (blauw)
Potasrt-Garrent (GK2,GK7,T) Neest (t) Kolingrg (t) Rnertex Arbes (GK2) Kwg-Garrent (GK3,GK5,T) Qula (GK2,GK7) Tura (GK7,T) Kbo-rnter (GK1,GK6,GK7) Hamm-prusot por-Doe Tona a/e Grt (GK6,B)
buslijn GK5 (oranje)
Kwg-Garrent (GK3,GK4,T) Mliy-mirra (GK8) Amejo (GK8,T) Lukrme (GK2) rey-skn Teplybbe (GK1,T) Mosento (B) Ker-Laje (B) Frt-Freerk (GK1,GK8,B)
Tussen Ker-Laje en Frt-Freerk bestaat een gemeenschappelijke dienstregeling met lijn Q2 van Q&G, wat onder meer betekent dat beide maatschappijen elkaars vervoerbewijzen accepteren (als men overstapt).
buslijn GK6 (grijs)
Kbo-rnter (GK1,GK4,GK7) Hamm Hamm-belt Hamm Doe (T) Mena (B,T) Tona a/e Grt (GK4,B)
Tussen Mena en Tona a/e Grt bestaat een gemeenschappelijke dienstregeling met lijn Q4 van Q&G, wat onder meer betekent dat beide maatschappijen elkaars vervoerbewijzen accepteren (als men overstapt).
buslijn GK7 (zwart)
Potasrt-Garrent (GK2,GK4,T) Alas (GK2,t) Taru (T) Tura (GK4,T) Qula (GK2,GK4) Qula-belt (T) Kbo-rnter (GK1,GK4,GK6)
buslijn GK8 (bruin)
Michen (GK3) Mliy-mirra (GK5) Amejo (GK5,T) Ef Dis (T) Pitrani (GK3,T) Kryva (GK2) Frt-Freerk (GK1,GK5,B)
Lijn GK8 rijdt tussen Amejo en Ef Dis over een onverharde weg. Deze kan bij hevige regenval onberijdbaar zijn. In dat geval rijdt de bus om via Lukrme, Mennweg-na-Qula en Lemns-pt (en vv). De onverharde weg tussen Ef Dis en Pitrani is in 2011 geheel geasfalteerd.

Maatschappij: Merbiyts-gerlas

Merbiyts-gerlas onderhoudt de verbindingen in het gebied tussen de plaatsen Empecho, Trondom,
Trendon, Manes-Sjeny en Hildi (grofweg het noorden van het district Munt, plus Trondom).

Lijn M2 op weg naar Trendon, bij Ms.Tts

Tussen haakjes staan achter de plaatsnamen:

M.. = aansluiting op andere lijn van Merbiyts
B    = aansluiting op busdienst van andere maatschappij
T    = aansluiting op trein
t     = aansluiting op interlokale tram

buslijn M1
Trendon (M2,M7,B,T,t) St.Zeent (B) Folates (M5,M8) Drmp-rcel (M4) Tjff Empecho (M3,M8,T)
buslijn M2
Trendon (M1,M7,B,T,t) Trendon-belt (M7,B) Hr (M8,T) rlas (M8,T) Vorx-rcel (M6) Ms.Tts (M2) Bachstromm-belt (M10) Kreozy (T) Hildi (M3,M9,M11,T)
buslijn M3
Empecho (M1,M8,T) Ef Helmys Pacelane (M4) Fydelane (M4) Ef Chats (M4,M11) Rolane (M4,M5,M11) Aermen (M11) Hildi (M2,M9,M11,T)
buslijn M4
Trondom (M5,T) Quacr (M8) Gizela Drmp-rcel (M1) Huis (T) Pacelane (M3) Fydelane (M3) Ef Chats (M3,M11) Freeg (M5) Freeg-belt (M5) Rolane (M3,M5,M11)
buslijn M5
Trondom (M4,T) Folates (M1,M8) Bergosrt (M11,T) Xolije (T,t) Kruuno (M6) Freeg (M4) Freeg-belt (M4) Rolane (M3,M4,M11)
buslijn M6
Ms.Sjeny (M7,M8,M9,B,T) Vorx-rcel (M2) St.Her (M10,T) Bachstromm (T) (via M47) Kruuno (M5)
buslijn M7
Trendon (M1,M2,B,T,t) Trendon-belt (M1,B) Mh (via secundaire weg) Ms.Sjeny (M6,M8,M9,B,T)
buslijn M8
Ms.Sjeny (M6,M7,M9,B,T) (via weg 18) rlas (M2,T) Hr (M2,T) Cerma-belt (t) Folates (M1,M5) (via secundaire weg) Quacr (M4) Radyll St.Sientur Amadruga Empecho (M1,M3,T)
buslijn M9
Ms.Sjeny (M6,M7,M8,B,T) Nynkordas Apentrec-Woklahte (T) St.Michaelis (M10,B,T) Hildi (M2,M3,M11,T)
buslijn M10
St.Her (M6,T) Ms.Tts (M2) Bachstromm-belt (M2) St.Michaelis (M9,B,T)
buslijn M11
Hildi (M2,M3,M9,T) (via M47) Vliegveld Aermen Aermen (M3) Rolane (M3,M4,M5) Ef Chats (M3,M4) Bergosrt (M5,T)

Buskaartjes van Merbiyts. Hier: reis op 5 januari 2012 met lijn M4 van Trondom naar Huis en terug, voor 2 personen.
Onder de prijs (10 herco) staat: "De bussen en de haltes zijn voorzien van bewakingscamera's" (deze mededeling is wettelijk verplicht).
SPARC is in het bezit van de twee originele buskaartjes.


Maatschappij: Qumk & Grt (Q&G)

Tussen haakjes staan achter de plaatsnamen:

Q.. = aansluiting op andere lijn van Qumk & Grt
B   = aansluiting op busdienst van andere maatschappij
T   = aansluiting op trein

Ook tussen de plaatsen zijn een aantal vaste haltes (zie kaartje). Voorts kunnen bussen op verzoek stoppen bij woningen en boerderijen.

buslijn Q1 (rood)
Gret-MG (Q2,B,T) Feennklarbr (T) Aber (Q3,T) Qumk-nutter (Q2,T) Qumk-zutter (Q2) Adv (Q4) Hirrtja Aquand (T) Pitla (B)
buslijn Q2 (bruin)
Gret-MG (Q1,B,T) Frt-Freerk (B) Ker-Laje (B) Mosento (B) Plenk (Q3) Qumk-nutter (Q1,T) Qumk-zutter (Q1) Kitia-Vender (T) Manes-Pmn (B,T)
Tussen Frt-Freerk en Ker-Laje bestaat een gemeenschappelijke dienstregeling met lijn GK5 van GKM, wat onder meer betekent dat beide maatschappijen elkaars vervoerbewijzen accepteren (als men overstapt).
buslijn Q3 (blauw)
Aber (Q1,T) Plenk (Q2) Furtzeces St.Ditra-Menso (Q4) Ef Plkomer (B,T)
buslijn Q4 (groen)
Adv (Q1) Leftel St.Ditra-Menso (Q3) Tona a/e Grt (B) Mena (B,T)
Tussen Tona a/e Grt en Mena bestaat een gemeenschappelijke dienstregeling met lijn GK6 van GKM, wat onder meer betekent dat beide maatschappijen elkaars vervoerbewijzen accepteren (als men overstapt).

Maatschappij: Stoot-Kulle TC (Centraal-Liftka)

buslijn S1
Ozaneto a/e Prek Totiarofe-Leresc (S2) Hr-Mldreevve Mosefi Zluff (via weg 27 en uitval nr. 1) station Hoggebim-Crzvst
buslijn S2
Ozaneto a/e Prek Ziypaf Korda-Vender-kents Clea Lelko Klemk r/e Kordas Totiarofe-Leresc (S1) Ialef-korda perdeniy Pejo-ur-Pano-covent Ms.Rafille Hafonis Abreefiy Gr (station)
buslijn S3
Ozaneto a/e Prek (weg 47 langs de Prek) Heness Prek-helmy Jajes Aquell Kara-Cyroh Kul (waterval) Helmyknurfel X j/e Prusots (S4)
buslijn S4
Ozaneto a/e prek (weg 16) Husof-grt (weg 45, westelijke Firani-oever) ors (via weg 45 en 11) Fietso St.Jnpyt X j/e Prusots (S3)

Maatschappij: Teujan-gerlas TC (eiland Teujan)

Klik op de kaart om de afzonderlijke buslijnen te zien

buslijn 01
Lor (garrent) Polea-grt Zjk Tuniy Veteryg Jattesne Cerobiy Jattesne Cal-belt Ef Kryfe Cal Uharf Eratiyft
buslijn 02
Xubenuke-Port Xubenuke Lor (garrent) Manes-Half Tper-Kester Teujan Laloje Tuniy Zjk Kanea
buslijn 03
Xubenuke-Port Kles Trus Pommjne Trus Bleuj Kwg-Blmen Kanea Feldy-ef-Vetera Meuniy Kunihhog Meen Eratiyft
buslijn 04
Kanea raene Munu Lapo Meen Eratiyft
buslijn 05
Lapo Zimp Ef Kryfe Cal-belt Cerobiy Zjk Gnomm iyrm Yppe Bleuj
buslijn 06
Lor (garrent) Ymlecc Manes-Half
buslijn 07
Lor (garrent) Polea-grt Zjk Gnomm Yppe Bleuj
buslijn 08
Kanea Zger (vakantiepark)

© De Twee Hanen v.o.f. Kimswerd The Netherlands

DA 00 SPARC 07 dec 1997