Spokanisch Archief

POLITIEBUREAUS EN -REGIO'S: indeling en adressen
Zie ook
Politie en Douane
Gemeenten: per district en per postcode
 
Terug naar
Adressen
 
Status: Nog nader uitwerken. Regio's beter omschrijven. Kaartje met de regio's toevoegen.
 

Spokanië is in een aantal politieregio's verdeeld waarbinnen de politie betrekkelijk zelfstandig (d.w.z. zonder bemoeienis van de regering) kan opereren. Elke politieregio heeft een regiobureau van politie waar de regiocommissaris met zijn staf zetelt. De staf bestaat uit een adviesraad, een rechercheurkorps en het administratieve personeel van de regioadministratie. Het feitelijke politiewerk op straat wordt verricht door agenten die ressorteren onder afzonderlijke eenheden ("brigades"). Deze brigades kunnen door een regiobureau opgeroepen worden om tot actie over te gaan.

In groen worden het Regionummer en de globale omschrijving van de politieregio gegeven (voor de precieze grenzen, zie de kaartjes geheel onderaan). Tussen haakjes staan de bestuurlijke instanties waaronder de diverse korpsen binnen een bepaalde regio vallen: gemeenten, district of eiland.
Onder de groene regel volgt in zwart het adres van het regiobureau, of van andere politiebureaus die onder die regio ressorteren en voor zover ze in het Spokanisch Archief zijn genoemd.
In het Spokaans worden de volgende soorten van politiebureaus onderscheiden:


Er is een algemene website voor de politie: www.pol.sp. Verder kunnen regiobureaus per e-mail bereikt worden, adres: XXX@pol.sp, waarbij XXX staat voor de naam van de stad, bijvoorbeeld: bora@pol.sp voor het regiobureau in Bôrâ (regio's 13 en 14A).


1 • stad Hirdo (gemeente)
Bribâbof-mirra 23 • 3000-Hirdo • Tf (010) 2146006 • Tx 320660
Hoofdbureau: Mennâpipseert • Ef Woches/Portâ-mirra 2 • Tf (010) 2626262 • Tx 320666
(DOM 211)

2 • oostelijk deel gemeente Hirdo (gemeente)
Bribâbof-mirra 23 • 3000-Hirdo • Tf (010) 2146006 • Tx 320660

2A • noordelijk en westelijk deel gemeente Hirdo (gemeente)
Tôksajas-mirra 7 • 3005-Hirdo • Tf (010) 2212778 • Tx 327804

2B • zuidelijk deel gemeente Hirdo (gemeente)
Tôksajas-mirra 7 • 3005-Hirdo • Tf (010) 2212778 • Tx 327804

3 • noordelijk deel district Ziyp, behalve gemeente Hirdo (gemeenten in dit deel)
Garrent-mirra 4 • 3800-Blumarr • Tf (010) 6082705 • Tx 384211

4 • oostelijk deel district Ziyp, behalve gemeente Hirdo (gemeenten in dit deel)
Mein-lirrotiy 6 • 3300-Gret • Tf (039) 4049493 • Tx 337921

5 • gemeente Jatty (BF) (gemeente)
Hupster Weg 31 • 3600-Jatty • Tf (076) 2476288 • Tx 367044

5A • zuidelijk deel district Ziyp, behalve Zverosta-kust (gemeenten in dit deel)
Atrokse-mirra 5 • 3413-Šemp • Tf (038) 4020959 • Tx 341777

5B • Zverosta-kust (gemeenten in dit deel)
Zvomina-pola 105 • 3400-Minde • Tf (038) 2103777 • Tx 344933

6 • gemeente Amahagge (gemeente)
Môliy-plep 206 • 4000-Amahagge • Tf (040) 2857080 • Tx 423177
Hoofdbureau: Mennâpipseert • Havôteji-mirra 101 • 4000-Amahagge • Tf (040) 2883880 en 2886446 (geopend in 1921, herbouwd in 1977) •
Bijkantoor: Suâpipseert • Quratjen-plep 38 • 4002-Amahagge • Tf (040) 2872121 (geopend in 1926) •
Politieposten: (deze zijn in de Amahâkšo genoemd):
• Havôteji-lirrotiy 55 • 4000-Amahagge • Tf (040) 2886446
• Poeesy-plep 7 • 4005-Amahagge • Tf (040) 2773333
• Heeriy-plep 26 • 4001-Amahagge • Tf (040) 2896446

7 • district Jelafo, behalve ten zuidoosten van Crea (district)
Đofiympű-mirra 54 • 4400-Xemân • Tf (046) 2045108 • Tx 448436

7A • district Jelafo, ten zuidoosten van Crea (district)
Corvitry-mirra 7 • 5300-Aflif • Tf (047) 2082666 • Tx 536969

8 • district Ales (district)
Mârket • 4304-Xalâs • Tf (057) 6019582 • Tx 430755

9 • gemeente Hoggebim (gemeente)
Lofipana-lirrotiy 6 • 5000-Hoggebim • Tf (041) 2201900 • Tx 526526

10 • district Renô, behalve Hoggebim (district)
Lofipana-lirrotiy 6 • 5000-Hoggebim • Tf (041) 2201900 • Tx 526526

11 • district Ben, ten oosten van het Stay-meer (district)
Garrent-lirrotiy 11 • 5101-Mollefin • Tf (045) 2032381 • Tx 515000

12 • district Ben, behalve ten oosten van het Stay-meer (district)
Mintepot Vildul-plep 37 • 5200-Tanb˙r • Tf (043) 2116677 • Tx 525822

13 • gemeente Bôrâ (gemeente)
Ef Lupje 66 • 1000-Bôrâ • Tf (031) 2754921 • Tx 118023

14 • gemeente Tanburo (gemeente)
Bergo-mirra 90 • 1200-Tanburo • Tf (037) 2592323 • Tx 123457

14A • district Tjemp, behalve Bôrâ en Tanburo (district)
Ef Lupje 66 • 1000-Bôrâ • Tf (031) 2754921 • Tx 118023

15 • district Litii (district)
E.L.Names-Pofâ-plep 82 • 6800-Lassos • Tf (051) 2702727 • Tx 680333

16 • district Flenazjekk (district)
Mip ef Covents 1 • 6000-Girdesef • Tf (050) 2032666 • Tx 609060
Stadsbureau te Quitas-Olas: Miflif-mirra 6 • 6714-Quitas-Olas • Tf (053) 3403400
Genoemd in de Amagene .

17 • eiland Teujan (eiland)
Faôstiyf-mirra • 6300-Lor • Tf (060) 2110762 • Tx 635404

18 • eiland Garos (gemeenten)
Ef Hupster Mârket • 7200-Garos • Tf (090) 2018511 • Tx 725588

18A • eiland Lomky (twee districten)
Zee-weg 281 • 8200-Trofy • Tf (083) 2262728 • Tx 826820

19 • gemeente Tsjech (gemeente)
Ef Pajerrmana 3 • 7000-Tsjech • Tf (070) 2108944 • Tx 720333

20 • gemeenten Asjetto, Ajaf-Hercô-Monet en Sinto-Manta (3 gemeenten)
Ajaf-weg 43 • 7100-Asjetto • Tf (072) 2108822 • Tx 714455

20A • eiland Tigof, behalve Tsjech en Asjetto (eiland)
Ef Pajerrmana 3 • 7000-Tsjech • Tf (070) 2108944 • Tx 720333
Stadsbureau te Zest: Cubu-lirrotiy • 7300-Zest • Tf (070) 4036403 • Tx 733777 • (zie nr 30 op de Gebouwenkaart van Zest)

20B • district Munt, behalve de Zverosta-kust (gemeenten in dit deel)
Ôrympiy-mirra 13 • 2001-Hildi • Tf (087) 2185613 • Tx 209876

21 • district Plefô, ten zuiden van het Plafotô-meer (district)
Ef Nâmbaji 5 • 1400-Knolbol • Tf (033) 2034774 • Tx 140957

22 • district Plefô, ten noorden van het Plafotô-meer, behalve Kurriy (district)
Korda-plep 42 • 1100-Kurriy • Tf (032) 2742996 • Tx 110770

22A • gemeente Kurriy (gemeente)
Korda-plep 42 • 1100-Kurriy • Tf (032) 2742996 • Tx 110770

23 • gemeenten Blort, Monny, Ula en Stanô (vier gemeenten)
Huron III-lirrotiy 14A • 3100-Blort • Tf (030) 4825959 • Tx 313005

24 • gemeente Andel en Ergânt-moeras (gemeente)
Knurfel-tex • 3500-Andel • Tf (074) 2087622 • Tx 350053

24A • district Bloi, oostelijk gedeelte, behalve Ergânt, Andel, Blort, Monny, Ula en
Stanô (gemeenten in dit deel)

Tangodâm-lirrotiy 45 • 3200-Lift • Tf (067) 2914079 • Tx 323311

24B • district Bloi, ten westen van Blort (gemeenten in dit deel)
Koles-mirra 7 • 2300-Ameronne • Tf (092) 2049271 • Tx 237341


© De Twee Hanen v.o.f. • Kimswerd • The Netherlands

DA 06-230381 • SPARC 29 dec 1991

straatnaam - STRATENL.HTM - 22.01.06
straatnaam+nummer - STRATENO.HTM - 22.01.06
tel.nummer - TELLIJST.HTM - 22.01.06
telexnummer - TEXLIJST.HTM - 22.01.06
e-mail/website - WEBEMLYS.HTM - 22.01.06