Spokanisch Archief

OVERZICHT ONDERWIJSINSTELLINGEN
Bestandsgroep Onderwijs
Hoger onderwijs: wat kun je waar studeren?
Hoger onderwijs: overzicht instellingen
Algemeen: overzicht instellingen
Leerplicht en schooltypen
 
Terug naar
Adressen
Het voormalige pand van de Tjemp Akademiy in Tanburo. In 1950 is de Academie verhuisd naar Kussik, omdat de gemeente Tanburo geen subsidie meer wilde verstrekken. Het pand huisvest tegenwoordig een Medisch Centrum en een crche.
 

Onderwijsinstituten die elders in het Spokanisch Archief genoemd zijn. Achter het adres kan een deelkaart genoemd zijn waarop de instelling is aangegeven (in apart venster te openen).


 1. Ctoliyc Institua furt Hajajans een Pirinins (CIHEP; Katholiek Instituut voor Jongens en Meisjes) {E 07}
  Dm-skn (Tegto) 2403-Keunee Tf (084) 4036013

  Gerenommeerd katholiek instituut. Een internaat met middelbareschoolopleiding en een strenge roomskatholieke signatuur, waarbij de jongens en meisjes tijdens het onderwijs en in de huisvesting strikt van elkaar gescheiden blijven (een fenomeen dat in Spokani zou goed als onbekend is). Alleen in het weekend worden er sportieve, culturele en recreatieve activiteiten georganiseerd waaraan de jongens en meisjes gezamenlijk mee kunnen doen. Gezien de kosten vinden we op dit internaat voornamelijk katholieke kinderen van welgestelde ouders.

 2. Coesiy-koles
  Rstem-pt 4002-Amahagge Tf (040) 2745656

  Bekend Pedagogisch Instituut (Pedagogise Institua).

 3. Ef Littekipt {L 09} Staat op de regiokaart aangegeven met de naam Zmbara
  Zmbara-weg 6000-Girdesef Tf (050) 2042188

  Volkshogeschool (Zampr-zrazos), geopend in 1967, voormalige klemk ...

 4. Ef Qumks {G 08}
  Weg hor 30 (Qumk-nutter) 3366-Astiy Tf (039) 2467622

  Internaat voor moeilijk opvoedbare jongeren (FJomh; Fes-koles furt Jo lef Mntyelira Hfruosz). Vlak voor de kust bij het internaat ligt een scheepswrak, dat bij laagwater, als dit deel van de zee droogvalt, lopend te bereiken is. Er wordt hier aan een Spokanische variant van "wadlopen" gedaan, waarbij jongeren uit het internaat als gids optreden. Dit wordt beschouwd als een therapie om de jongeren verantwoordelijkheidsgevoel en sociale vaardigheden bij te brengen, en ze ook het gevoel te geven dat ze iets "presteren".

 5. Ef Tryjumf
  Lar-plep 206 4003-Amahagge Tf (040) 2962961

  Scholengemeenschap (kolestiy-cma) voor Middelbaar Onderwijs (Lurgiy kolestiy). ...

 6. Ergnt {G 04}
  Fiyroen-pnt-pt 3501-Wena Tf (074) 5523506

  Volkshogeschool (Zampr-zrazos), geopend in 1951, in een voormalig klooster dat afgelegen ligt in de noordwesthoek van het Ergnt-moeras. Het instituut biedt voornamelijk cursussen, seminars en symposia met een wat langere duur aan, zodat de gasten een tijdje in het ernaast gelegen pension kunnen verblijven.

 7. Institua furt Ergynise Clturiy (IEC; Instituut voor Ergynische Cultuur) {I 08}
  Firani-wlj-pt 4422-Frezzet Tf (064) 6027004

  Het instituut ligt aan de Firani, ca. 5 km ten oosten van Frezzet. Voor geestelijke en culturele verrijking. ...

 8. Institua furt Frohfruos (IFF; Instituut voor Lichamelijke Opvoeding) {J 11}
  Wfer-zuft 7500-Halaresto Tf (072) 3754804

  Sportinstituut (Sport-institua). ...

 9. Institua furt Jofy Quimets (IJQ; Instituut voor Geestelijk Evenwicht)
  Nutter-Aumynyn 8102-Jel Tf (081) 9106462 {F 12}
  Weg hor 1 (Sinto-Diaz) 7045-Ef chis Tf (073) 4030303 {I 11}

  Dit instituut ligt op diverse locaties in het land (er zijn er twee op de deelkaarten aangegeven). Voor geestelijke en culturele verrijking. ...

 10. Keer-koles
  Droet-mirra 47 4003-Amahagge Tf (040) 2915260

  Praktijkschool (klen-koles), genoemd in de Amahko .
  ...

 11. Larmin-rivo
  Plep rifo ef Sparots 4005-Amahagge Tf (040) 2772953

  Onderwijsinstituut (Qummertare-institua) in Amahagge. ...

 12. Nestafie-ffen-koles
  Qustrt-mirra 6-8 4000-Amahagge Tf (040) 2855761

  Overgangsschool (rijy-koles), genoemd in de Amahko .
  ...

 13. Prf Quggernees-koles
  Ef Hupster Grult 1 4003-Amahagge Tf (040) 2934709

  Atheneum (Seminarym), genoemd in de Amahko .
  ...

 14. Rfta-seert {J 06}
  Ef Doffiy Mirra 5703-Lf Tf (059) 9426618

  Volkshogeschool (Zampr-zrazos) in het Rfta-woud, geopend in 1939, voormalig kasteel.
  Zie de gelijknamige tramhalte op tramkaart 13.

 15. Rygt Mazu-koles
  Paryfa-plep 22 4001-Amahagge Tf (040) 2897070

  Overgangsschool (rijy-koles), genoemd in de Amahko .
  ...

 16. Sinto-Mateus {E 09}
  Weg-na-Fls 2101-Xalf Tf (079) 4529336

  Seminarie (Teologise Institua). ...

 17. Sinto-Verone-zrazos
  Liftkar Avem-pt 8300-Lasy Tf (082) 3476347

  Volkshogeschool (Zampr-zrazos), opgericht in 1934 en sinds 1982 gehuisvest in het voormalige klooster Sinto-Verone-covent. Het instituut heeft een orthodox-katholieke signatuur en wordt geleid door geestelijken.

 18. Teecr-koles
  Taris-mirra 7 5300-Aflif Tf (047) 2061918

  Basisschool (Ninker-koles).

 19. Tjemp Akademiy (Tjemp Akadejmy)
  c-plep 44 1500-Kussik Tf (094) 2036221

  Wetenschappelijk en cultureel instituut. ... (DOM 82-84)

 20. Trisgo-koles
  Trisgo-mirra 17 4000-Amahagge Tf (040) 2863986

  Overgangsschool (rijy-koles), genoemd in de Amahko .
  ...

 21. por-Doe {G 07}
  Grt-wlj-weg (por-Doe) 3305-Tona a/e Grt Tf (039) 6952236

  Volkshogeschool (Zampr-zrazos), geopend in 1954, voormalig landhuis. ...

 22. Vobare-sentrym furt Clturela n Kraiy Zebbe (VCKZ; Cultureel en Artistiek Vormingscentrum) {G 09}
  Kkla-pt 3400-Minde Tf (038) 2115268

  Cultureel en creatief instituut bij Minde. ...

 23. Vradiys {K 05}
  Ager-weg 5706-rb Tf (059) 5443807

  Sportinstituut (Sport-institua). ...

 24. Wuma-koles
  Ef Moziy 25 4002-Amahagge Tf (040) 2873762

  Heroveringsschool (Qulpe-koles), genoemd in de Amahko .
  ...

 25. Xeber-akademiy
  Issa Nusa-plep 2A 4004-Amahagge Tf (040) 2829195

  Middelbare Academie (Lurgiy Akademiy), genoemd in de Amahko .
  Niet te verwarren met de Xeber-Akademiy in Hirdo.

 26. Zee-seert {B 01}
  Mennweg-na-Xcramiy 1018-Manes-Bnr Tf (096) 9056034

  Volkshogeschool (Zampr-zrazos), geopend in 1942, voormalig klooster. ...

 27. Zmbara
  Zie Ef Littekipt.

© De Twee Hanen v.o.f. Kimswerd The Netherlands

DA 00 SPARC 15 mrt 2014

instelling - DICTIO {N} - 29.03.14
adres - STRATENL.HTM - 29.03.14
adres - STRATENO.HTM - 29.03.14
telnr - TELLIJST.HTM - 29.03.14
internet - WEBEMLYS.HTM - ---