Spokanisch Archief

HOGER ONDERWIJS: wat kun je waar studeren?
Bestandsgroep Onderwijs
Hoger onderwijs: wat kun je waar studeren?
Hoger onderwijs: overzicht instellingen
Algemeen: overzicht instellingen
Leerplicht en schooltypen
 
Dit bestand
A. Universitaire bestuurlijke indeling
B. Universitaire studierichtingen
C. Gespecialiseerde HBO-instellingen
D. Brede HBO-instellingen
E. Buitenlandse studenten en onderwijstaal
 
Status: Vanwege de voortdurende aanpassingen in het systeem van vakgroepen en studierichtingen kan dit bestand slechts een globaal overzicht geven.

 

    Het is voor buitenlanders uiterst moeilijk om in SpokaniŽ een verblijfs- of werkvergunning te krijgen. Maar als je er wilt studeren ben je van harte welkom. Je hebt dan recht op een "studiedurende verblijfsvergunning", wat wil zeggen dat deze vergunning net zo lang geldig is als de maximum toegestane studieduur. Daarna hangt het van je studieresultaten en verdere vooruitzichten af of je langer mag blijven, ťn of je wellicht in aanmerking voor een werkvergunning kunt komen.
Nergens in de Spokanische maatschappij kom je daarom zo veel buitenlanders tegen als in het hoger onderwijs. Nergens ook is de variatie in etnische afkomst en culturele achtergrond zo groot.
 

A. Universitaire bestuurlijke indeling

Een universiteit bestaat uit een aantal hiŽrarchisch geordende eenheden, en wel als volgt:

Faculteiten en vakgroepen

Elke universiteit kent een aantal faculteiten. Dit zijn bestuurlijke eenheden waarin de onderwijs- en onderzoekstaken zijn ondergebracht. Tot 2014 konden op grotere universiteiten de faculteiten eventueel nog in subfaculteiten worden onderverdeeld. Tegenwoordig zijn subfaculteiten zelfstandige faculteiten geworden. Deze verandering werkt op de meeste universiteiten door, zoals bijvoorbeeld de vroegere faculteit Letteren en wijsbegeerte, die is opgesplitst in twee nieuwe faculteiten: Taal en literatuur en Geschiedenis en cultuur.
Het hoofd van een faculteit is de decaan. Toen er ook nog subfaculteiten waren, was het faculteitshoofd de decaan-generaal en de hoofden van de subfaculteiten heetten dan decaan.

Elke faculteit is opgedeeld in een aantal vakgroepen. Een vakgroep is een coherente verzameling kennisgebieden. Zo kan de faculteit Taal en literatuur worden opgedeeld in (onder meer) de vakgroepen Algemene taalwetenschap, Klassieke taal- en literatuurwetenschap en Atlantische talen en letterkunde.
Om te voorkomen dat de bestuurlijke structuren van alle universiteiten niet al te veel uit elkaar gaan lopen, en een vergelijking van de mogelijk opleidingen daardoor erg ondoorzichtig wordt, heeft de overheid in de jaren zeventig richtlijnen ontwikkeld voor een mogelijke standaard-indeling en -terminologie. Deze richtlijnen zijn voortdurend aangepast, onder meer om mee te gaan met de ontwikkelingen op wetenschappelijk gebied waardoor er telkens nieuwe disciplines ontstaan. De laatste aanpassing stamt uit 2014, waarbij ook de namen van de faculteiten gemoderniseerd zijn - het een en ander zo veel mogelijk conform wat de universiteiten zelf hebben bedacht.
Van elke universiteit wordt verwacht dat zij de richtlijnen zo consequent mogelijk navolgt, maar in de praktijk valt dat tegen. De richtlijnen worden dikwijls als veel te star beschouwd. Door ontwikkelingen in de wetenschap en de maatschappij ontstaat er vaak behoefte aan nieuwe faculteiten of vakgroepen, terwijl andere wellicht opgeheven of van naam veranderd kunnen worden. Zo bestond jarenlang het vak Computerkunde, maar dit groeide uit tot zo'n uitgebreide en gedifferentieerde discipline dat dit vak als zodanig werd afgeschaft en hiervoor in de plaats de vakgroep Informatica kwam. Tegenwoordig is Informatica voornamelijk een eigen faculteit geworden.

De door de overheid voorgestelde standaard-indeling is niet bij alle universiteiten vol te houden, omdat niet altijd voldoende vakgroepen bestaan om een eigen faculteit te rechtvaardigen. Ook kan het voorkomen dat een bepaalde discipline zo uitgebreid is dat dit een aparte faculteit rechtvaardigt. Zo is Dierwetenschappen in de standaard-opdeling ondergebracht bij de faculteit Biologie, maar bij de medische universiteiten van Ies en Kurriy is dit zo'n uitgebreide discipline dat zij een aparte faculteit is. Aangezien de Gener‚l Universitiy in Hirdo geen faculteit Biologie kent, ressorteert Dierwetenschappen hier onder Exact. Het zal ook duidelijk zijn dat elke universiteit bij de studie van Dierwetenschappen andere accenten legt, ofwel: de term "dierwetenschappen' op een specifieke wijze interpreteert.

Sommige universiteiten hebben een groot aantal faculteiten, andere zijn meer gespecialiseerd en hebben slechts ťťn of twee faculteiten. Zo heeft de Algemene Technische Universiteit van Trofiy volgens de standaard-indeling maar ťťn faculteit, Toegepaste techniek. Deze naam wordt echter nooit gebruikt, maar daarentegen worden hier de vakgroepen informeel als "faculteiten" behandeld.

Studierichtingen, vakken en disciplines

Elke vakgroep kan worden opgedeeld in een aantal studierichtingen. Een studierichting is een coherente verzameling vakken die een student kan volgen. Zo kan binnen de vakgroep Farmacie (Medische universiteit in Ies) bijvoorbeeld voor de studierichting Medicijnontwikkeling worden gekozen. Binnen de vakgroep Wiskunde en informatica (Zomar-universitiy in Trondom) kan men bijvoorbeeld voor de studierichting Statistiek en logica kiezen.

Elke studierichting kent een of meerdere vakken. Iemand die wil gaan studeren, moet altijd een studierichting kiezen; de vakken binnen de studierichting zijn dan meestal verplicht. Als een student op de Staatsuniversiteit van Asjetto voor de studierichting Spaans kiest, zal hij onder meer de verplichte vakken Grammatica, Literatuur, Taalvaardigheid en Cultuur moeten volgen.

Elk vak kan weer onderverdeeld worden in disciplines. Zo kan het vak Taalvaardigheid bestaan uit de disciplines Uitspraak (de student leert in een talenlaboratorium de taal correct uit te spreken) en Passieve taalbeheersing (de student leert de taal goed te verstaan).

Terminologie in het Spokaans
FaculteitFakultiy VakYl‚m
SubfaculteitSufakultiy DisciplineYl‚m-partos
VakgroepYl‚m-ˇrzjŰūiy decaandecaniy
StudierichtingOltake-bav‚n decaan-generaalgener‚l-decaniy

B. Universitaire studierichtingen

De vraag wat je waar kunt studeren is nauwkeuriger te omschrijven als: welke studierichting wordt op welke universiteit aangeboden? In onderstaand overzicht wordt de indeling gebruikt zoals de overheid die voorstelt. Houd er rekening mee dat deze indeling slechts globaal overeenkomt met wat de universiteiten zelf te bieden hebben; in punt A. hierboven is uitgelegd dat universiteiten nog al eens afwijken van de officiŽle indeling.
De indeling is hiŽrarchisch geordend: er zijn drie niveaus, genummerd met respectievelijk hoofdletters (Faculteiten), cijfers (Vakgroepen) en kleine letters (Studierichtingen). De categorie Studierichtingen ontbreekt bij veel Vakgroepen. Het kan zijn dat Vakgroep en Studierichting samenvallen, of dat de Studierichtingen niet duidelijk zijn afgebakend en de overheid er dan ook geen standaard-indeling voor heeft opgesteld. Alleen bij de faculteit Agricultuur (vroeger Agrariscche wetenschappen) heeft de overheid een uitgebreide standaard-indeling in vakgroepen en studierichtingen opgesteld. Studierichtingen kunnen nog voor een deel in onderstaand schema worden aangevuld!
Daar universiteiten afwijkende indelingen kunnen hanteren kan het bijvoorbeeld voorkomen dat wat hieronder als Vakgroep staat vermeld, op een bepaalde universiteit een Faculteit heet, en dat de hieronder vallende Studierichting dan Vakgroep heet, terwijl die dan is opgesplitst in een aantal Studierichtingen.

In onderstaand overzicht staan de oude namen tussen rechte haken [...]. Bij studierichtingen die sinds 2014 onder een andere faculteit zijn ondergebracht, of geheel nieuw zijn, is dat aangegeven. Verder worden de volgende afkortingen gehanteerd (klik ze aan voor nadere informatie):

EAEkonomiy-universitiy, Amahagge SHStat-universitiy, Hirdo
ELEkonomiy-universitiy, Liyrotyka SMStat-universitiy, Milbo
GTGener‚l Tegnise Universitiy, Trofy   SSStat-universitiy, Asjetto
GUGener‚l Universitiy, Hirdo SZStat-universitiy, Zest
KUKleter Universitiy, Ies TOToraniefatiy-universitiy, Kurriy 
MUMedise Universitiy, Ies TUTegnise Universitiy, Hirdo
SAStat-universitiy, Amahagge ZUZomar-universitiy, Trondom

 1. Recht en bestuur [Rechten]
  1. Milieurecht: KU - SA - SZ - ZU
  2. Fiscaal recht: GU - SH - SZ - ZU
  3. Bestuurskunde: GU - KU - SA - SH - SZ - ZU
  4. Spokanisch recht: GU - KU - SA - SZ - ZU
  5. Sociaal recht en sociale politiek: SA - SZ - ZU
  6. Algemene rechtskunde: SA - SH - SZ
  7. Rechtsgeleerdheid (nieuw): SH

 2. Economie en bedrijf [Economie en bedrijfskunde]
  1. Accountancy: EA - EL
  2. ActuariŽle wetenschappen: EA - KU
  3. Financieel management: EA - EL - KU
  4. Algemene economie: EA - EL - KU - SM
  5. Fiscale economie (nieuw): EL
  6. Logistiek en strategie: EA - EL - KU - SM
  7. Marketing en planning: EA - EL - KU
  8. Bedrijfskunde (nieuw): EA
  9. Veranderkunde en consult (nieuw): KU - SM
  10. International business administration (nieuw): EL

 3. Gedrag en maatschappij [Gedrags- en maatschappijwetenschappen]
  1. Psychologie en pedagogiek: GU - MU - SA - SH - SM - SS
  2. Communicatie: KU - SA - SM
  3. Wetenschapsonderwijs: SH - SM
  4. Sociologie: EA - EL - GU - SM
  5. Antropologie: SH - SZ - ZU
  6. Politicologie: EA - GU - KU - SZ
  7. Andragogische wetenschappen: EA - KU - SM
  8. Onderwijs en opvoeding (nieuw): SA
  9. Ethiek (nieuw): SM - SS
  10. Sociale cohesie en integratie (nieuw): SZ

 4. Gezondheid [Medische wetenschappen]
  1. Algemene geneeskunde: GU - MU - SA - SH
  2. Diergeneeskunde: MU - TO
  3. Farmacie: GU - MU - SH - TO
  4. Tandheelkunde: MU - TO
  5. Gezondheidskunde: GU - SA
  6. Voedingstechnologie: KU - SA - SM
  7. Medische biologie (nieuw): MU
  8. Medische techniek (viel onder Algemene techniek) GT - TO
  9. Gezondheidseconomie en beleid (nieuw): SH

 5. Taal en literatuur [Letteren en wijsbegeerte]
  1. Algemene taalwetenschap: GU - SA - SM - SS - SZ
  2. Algemene literatuurwetenschap: SA - SM - SS - SZ
  3. Klassieke taal- en literatuurwetenschap: GU - SA
  4. Atlantische talen en letterkunde: GU - SA - SM - SS - SZ
  5. Romaanse talen en letterkunde: SA - SS - SZ
  6. Germaanse talen en letterkunde: GU - SA - SS - SZ
  7. Engelse taal en letterkunde: GU - KU - SA - SH - SS - SZ
  8. Skandinavische talen en letterkunde: GU - SZ
  9. Slavische talen en letterkunde: SH - SZ
  10. Niet-westerse talen en letterkunde: SA - SM - SZ

 6. Geschiedenis en cultuur [Letteren en wijsbegeerte]
  1. Algemene geschiedenis: SA - SH - SM - SS - SZ - ZU
  2. Archeologie: SA - SZ - ZU
  3. Prehistorie: SS - SZ - ZU
  4. Kunstgeschiedenis: SA - SM - SS
  5. Muziekwetenschap: KU - SS
  6. Cultuurwetenschappen: SA - SS
  7. Culturele diversiteit en integratie (nieuw): ZU

 7. Exact [Natuurwetenschappen]
  1. Wiskunde (viel onder Technische wetenschappen): GU - KU - SA - SH - SM - SS - SZ - ZU
  2. Technische wiskunde (viel onder Algemene techniek): GU - ZU
  3. Natuurkunde: KU - SA - SH - SM - SS - SZ - ZU
  4. Technische natuurkunde (viel onder Algemene techniek): ZU
  5. Scheikunde: KU - SA - SH - SM - SS - SZ - ZU
  6. Technische scheikunde (viel onder Algemene techniek): ZU
  7. Sterrenkunde: SA - SS - ZU

 8. Theologie en filosofie
  1. Christelijke godsdienstwetenschap: SH - ZU
  2. Ergynische godsdienstwetenschap: SH - ZU
  3. Niet-Europese religie: SH
  4. Filosofie en wetenschapstheorie: KU - SH - SM

 9. Informatica [Technische wetenschappen]
  1. Computerwetenschappen: KU - SH - TU
  2. Cybernetica: KU - TU
  3. Algemene informatica en ICT: KU - SA - SH - TU - ZU
  4. Statistiek en logica: KU - ZU
  5. Informatie- en communicatietechnologie (nieuw): KU - SA
  6. Kunstmatige intelligentie (nieuw): KU - TU

 10. Algemene techniek [is vervallen]

 11. Toegepaste techniek [Ingenieurswetenschappen]
  1. Elektrotechniek: GT - TU
  2. Bouwkunde en stedenbouw: GT - TU
  3. Scheepsbouwkunde: GT - TU
  4. Waterbouwkunde: TU
  5. Wegenbouwkunde: GT - TU
  6. Metaalbouwkunde: GT - TU
  7. Luchtvaarttechniek: TU
  8. Verkeerstechniek (nieuw): TU
  9. Spoorwegtechniek (nieuw): TU
  10. Mijnbouwkunde: GT - TU
  11. Landmeetkunde: GT
  12. Mechanica: GT - TU
  13. Werktuigbouwkunde: GT - TU
  14. Materiaalkunde: GT - TU - ZU
  15. Planologie: TU

 12. Agricultuur [Agrarische wetenschappen]
  1. Grondbewerking
   1. Akkerbouw: KU
   2. Land- en tuinbouw: KU - SM
   3. Weidebouw: KU
   4. Hout- en bosbouw: KU - SM
  2. Grondwetenschappen
   1. Ontginning en drooglegging: KU
   2. Bergtechniek: KU
   3. Grondtechniek: KU - SM
   4. Mestwetenschappen: KU
   5. Milieutechniek (nieuw): KU
  3. Aquacultuur en visserij: SA - SM
  4. Zuivelwetenschappen
   1. Veeteelt: KU - SM
   2. Zuiveltechniek: KU
  5. Landbouwwerktuigkunde: GT - SM
  6. Landbouweconomie en -sociologie: EL - KU - SM
  7. Agrotechnologie
   1. Plantengeneeskunde: KU
   2. Plantenveredeling: KU

 13. Biologie
  1. Algemene biologie: SZ
  2. Technische biologie (viel onder Algemene techniek): SA - ZU
  3. Dierwetenschappen: GU - KU - MU - SA - TO
  4. Plantenwetenschappen: KU - SA - SM - ZU
  5. Moleculaire fysiologie: KU - SA

 14. Aarde en milieu [Aardwetenschappen]
  1. Geografie: SA - SH - SZ
  2. Geologie: SA - SH - SS - ZU
  3. Geofysica: GU - SA - ZU
  4. Milieu: SA - ZU
  5. Planologie (nieuw): TU
  6. Landschapsarchitectuur en ruimtelijke planning (nieuw): SZ
  7. Bos- en natuurbeheer (nieuw): ZU

Concentratie en specialisatie

Tussen 1991 en 1998 zijn de studierichtingen geconcentreerd, wat inhoudt dat er voor elke studierichting nog slechts 2 (hooguit 3) universiteiten beschikbaar zijn. Bovendien is er een specialisatieplan opgesteld, zodanig dat elke universiteit zich per studierichting moet specialiseren, en dat er geen overlapping met een andere universiteit plaatsvindt. Als in het schema hierboven voor een bepaalde studierichting meer dan drie universiteiten worden genoemd, betekent dat dus dat de studierichting in een aantal specialisaties is opgedeeld, en dat elk van de genoemde universiteiten een of meerdere specialisaties geeft die een andere universiteit dan niet mag geven.

In de praktijk blijkt dit - met name in de technische vakken - nauwelijks te werken. Universiteiten streven er juist naar om een specialisatie in te bedden in een zo breed mogelijk kennisveld, wat inhoudt dat studenten naast hun hoofdvak enkele bijvakken dienen te kiezen, die dikwijls binnen een andere studierichting ook als hoofdvak worden aangeboden.


C. Gespecialiseerde HBO-instellingen

Academies en instituten die door de overheid erkend zijn als een instelling voor hoger onderwijs, kennen geen faculteiten of vakgroepen, maar hanteren de termen Interessegebieden en Studierichtingen. Hiervoor heeft de overheid geen standaard-indeling gemaakt, omdat de aangeboden studies bij academies en instituten te veel variŽren. Op basis van de gespecialiseerde instellingen voor hoger onderwijs die in het bestand Overzicht instellingen zijn opgenomen, kan de volgende indeling worden opgesteld. Verder worden de volgende afkortingen gehanteerd (klik ze aan voor nadere informatie):

AIBAitromba-instituöa, BŰr‚ KADKindisiy Ak. furt Danöos een Balett, Trendon
¬AA¬lbe-akademiy, Amahagge KELKindisiy Erget-instituöa, LostŰ
¬AH¬lbe-akademiy, Hoggebim KAAKŻra-akademiy, Amahagge
C‘ACŰnservatorym, Amahagge SAASt‚ge-akademiy, Asjetto
C‘HCŰnservatorym, Hoggebim SAHSt‚ge-akademiy, Minde
C‘TCŰnservatorym, Trendon SAMSteufima-akademiy, Milbo
GSKGener‚l Slojet-koles, Kurriy FAMThe Famon's University, Zelzakiy
GAGGralkrich-akademiy, Gralkrich TIHTeologise Instituöa, Hildi
IHHInstituöa furt helten ur heltiy, Liyrotyka XAHXeber-akademiy, Hirdo
KATKelfer-akademiy, Tsjech ZIAZomarte Instituöa, Asjetto

 1. Bouwkunde
  1. Stedenbouw: ¬AA
  2. Ruimtelijke ordening: ¬AA
  3. Landschapsarchitectuur: ¬AA
  4. Esthetiek van gebouwen: ¬AH
  5. Leefomgeving: ¬AH
  6. Infrastructuur: ¬AH

 2. Handel en diensten
  1. Handelstechniek: GSK
  2. Kennis van het midden- en kleinbedrijf: GSK
  3. FinanciŽn en verzekering: GSK
  4. Voedsel- en warenkennis: GSK - SAM
  5. Bedrijfsmanagement: FAM - SAM - ZIA
  6. Economie: SAM
  7. Kookkunst: SAM
  8. Gastheerschap: SAM
  9. International business: FAM - ZIA
  10. Accounting, auditing and control: FAM
  11. Ethiek en strategie: FAM
  12. Ondernemerschap: FAM
  13. Belasting en financiŽn: FAM - ZIA
  14. Human resource en maatschappij: FAM
  15. ICT: ZIA

 3. Zeevaart
  1. Koopvaardij en rederijen: AIB
  2. Marine: AIB
  3. Douane en kustwacht: AIB

 4. Muziek
  1. Vocaal
   1. Algemeen: C‘A - C‘H
   2. Opera: C‘A - C‘H
   3. Traditioneel Spokanisch: C‘A - C‘H
  2. Instrumentaal
   1. Algemeen: C‘A
   2. Traditioneel Spokanisch: C‘A
   3. Europees: C‘H
   4. Mondiaal: C‘H
   5. Instrumentenbouw: C‘H
  3. Muziekgeschiedenis: C‘T
  4. Muziektheorie: C‘T
  5. Componeren: C‘T
  6. Instrumenttechniek: C‘T
  7. Zangtechniek: C‘T
  8. Instrumentbespeling: C‘T

 1. Dans
  1. Klassiek ballet: KAD
  2. Moderne dans: KAD
  3. Dansregie: KAD
  4. Choreografie: KAD

 2. Kunst en design
  1. Beeldende kunst: GAG
  2. Toegepaste kunst: GAG
  3. Tweedimensionaal: KAT
   1. Vrije grafiek: KAA
   2. Gebonden grafiek: KAA
   3. Druktechnieken: KAA
  4. Driedimensionaal: KAT
   1. Vrije sculptuur: KAA
   2. Ornamentiek: KAA
  5. Vierdimensionaal
   1. Experimenteel algemeen: KAA
   2. Licht, beeld en geluid: KAA
  6. Abstracte kunst: KAT
  7. Monumentale kunst: KAT
  8. Architectonische kunst: KAT
  9. IndustriŽle vormgeving: XAH
  10. Algemeen design: XAH
  11. Trendmanagement: XAH

 3. Theater en media
  1. Theater: SAA
  2. Film en tv: SAA
  3. Decorbouw: SAA - SAH
  4. Entertainment-management: SAA
  5. Acteren: SAH
  6. Theaterregie: SAH
  7. Mediaregie: SAH
  8. Theatertechniek: SAH
  9. Filmtechniek: SAH
  10. Televisietechniek: SAH

 4. Gezondheid
  1. Gezondheid en gezondheidszorg: IHH

 5. Religie
  1. Ergynische geestelijkheid: KEL
  2. Rooms-katholieke geestelijkheid: TIH

D. Brede HBO-instellingen

Academies en instituten die door de overheid erkend zijn als een instelling voor hoger onderwijs, kennen geen faculteiten of vakgroepen, maar hanteren de termen Interessegebieden en Studierichtingen. Hiervoor heeft de overheid geen standaard-indeling gemaakt, omdat de aangeboden studies bij academies en instituten te veel variŽren. Op basis van de brede instellingen voor hoger onderwijs die in het bestand Overzicht instellingen zijn opgenomen, kan de volgende globale indeling van Interessegebieden worden opgesteld. Verder worden de volgende afkortingen gehanteerd (klik ze aan voor nadere informatie):

BAKBrˇr-akademiy, Girdesef ISMInstituöa rifo Sinto-Marjes, Trofy
ECAEf Covent-ar‚be, Lammafin JFTJon‚s Friynd‚s-Trabana-instituöa, Sinto-Alycro
ENAEnnderur-akademiy, Tanbˇr PRAPrenses-akademiy, Jatty (BF)

De brede Hogescholen bieden alle opleidingen in in de meeste van onderstaande interessegebieden. Het gaat dikwijls om meer dan 100 opleidingen per Hogeschool, dus is het ondoenlijk om dit in dit beknopte overzicht op te nemen. Voor relevante en geactualiseerde informatie dient men de websites van de desbetreffende Hogescholen te raadplegen.

Aarde, milieu & natuur
Bedrijfskunde
Bestuur & recht
Biowetenschappen
Biowetenschappen & chemie
Biowetenschappen & technologie  
Bouw & infrastrctuur
Business, finance & marketing
Business & management
Communicatie & media
Dieren
Economie & bedrijf
Economie & management
Economie & marketing
Energie
Financieel-economisch
Gebiedsontwikkeling
Gedrag & maatschappij
Gezondheid & welzijn
Hotelmanagement
ICT
ICT & media
Informatie & communicatietechnologie
Journalistiek
Landbouw & veeteelt
Logistiek
Management & organisatie
Mens & maatschappij
Natuurwetenschappen
Ondernemerschap
Onderwijs
Onderwijs & opvoeding
Planten
Sociaal werk & educatie
Sport
Taal & cultuur
Techniek
Techniek & ICT
Toerisme & vrije tijd
Voeding

E. Buitenlandse studenten en onderwijstaal

Vanwege de isolationistische politiek die SpokaniŽ al sinds mensenheugenis voert, zijn er ook niet veel buitenlandse studenten. Om een indruk te geven: van de ca. 122.000 studenten (studiejaar 2016/2017) die bij de 14 universiteiten stonden ingeschreven, kwamen er ca. 4.660 uit het buitenland, ofwel ca. 3,8%. Zij kiezen veelal voor een studie in SpokaniŽ vanwege het unieke Spokanische karakter ervan. Denk hierbij aan Spokaanse taal- en letterkunde, geschiedenis, archeologie, cultuur, godsdienst, Spokanisch recht of Spokanische economie. Voor dergelijke studierichtingen en vakken wordt vereist dat buitenlandse studenten de Spokaanse taal in ieder geval passief beheersen: zij moeten de colleges kunnen volgen en de literatuur kunnen begrijpen. Voorafgaand aan de feitelijke studie geldt dan ook een inburgeringscursus van een jaar, om de taal te leren en op de hoogte te raken van de cultuur. Zo'n cursus maakt veelal onderdeel uit van de totale studie.
Alleen de faculteiten Economie en bedrijf, en Agricultuur van de Kleter Universitiy in Ies zijn zo internationaal georiŽnteerd dat zij ook colleges in het Engels aanbieden.

Van de ca. 127.000 studenten aan de academies en instituten die in het bestand Overzicht instellingen zijn opgenomen komen er ca. 3.200 (ca. 2,5%) uit het buitenland. Zij kiezen veelal voor typisch Spokanische studies als Traditionele muziek, Traditioneel Theater of Spokanische kunst of architectuur. Ook hier geldt dat kennis van de Spokaanse taal een vereiste is, maar anders dan bij de universitaire studies moet studenten zelf het initiatief nemen om een inburgeringscursus te gaan volgen (en betalen). In welke taal er les gegeven wordt, hangt geheel van de omstandigheden af en is op geen enkele manier van bovenaf gereguleerd.
Een uitzondering is de Famon's University, een internationaal georiŽnteerde opleiding voor economie en management, die geheel in het Engels is. Hier is niet voor het Engels gekozen omdat er zo veel buitenlandse studenten zijn, maar omdat de Spokanische studenten een internationale opleiding moeten hebben.
 

© De Twee Hanen v.o.f. ē Kimswerd ē The Netherlands

DA 91-210383 ē SPARC 12 apr 1998