Spokanisch Archief

LUCHTHAVENS en VLIEGVELDEN
Terug naar
Luchtvaart
 
Dit bestand
1. Luchthavens en vliegvelden met vaste lijndiensten
2. Vliegvelden zonder vaste lijndiensten
 
Zie ook
Codes vliegvelden en luchthavens: in Spokani
Luchthavencodes: lijst met internationale drieletterige codes
 

In dit bestand zijn alle vliegvelden en luchthavens opgenomen die door de AQUR (Luchtvaartinspectie) en internationale instanties als zodanig erkend zijn.
Spokani kent ook nog vele "vliegweides" en landingsstrips, speciaal bedoeld voor sportvliegers en hulpdiensten (traumahelikopters, blusvliegtuigen). Deze zijn niet officieel erkend en mogen daarom niet voor passagiersvervoer of door buitenlandse vliegtuigen gebruikt worden. Verder zijn er een onbekend aantal (al dan niet geheime) militaire inrichtingen. Zweefvliegterreinen zijn opgenomen bij de outdooractiviteiten.

Luchthavens zijn grote complexen met bedrijven, douanefaciliteiten, winkels en dergelijke, en onderhouden veelal lijndiensten met het buitenland. Vliegvelden zijn veel kleinschaliger en hebben uitsluitend lijndiensten in het binnenland (of in het geheel geen vaste lijndiensten). Verder kunnen vliegvelden een militaire functie hebben (al dan niet gecombineerd met de burgerluchtvaart).

Alle luchthavens en vliegvelden hebben zowel een internationale drieletterige luchthavencode, als een nationale tweeletterige code. De nationale code mag vanaf 1996 officieel niet meer gebruikt worden, maar komen we toch nog tegen op landkaarten, vliegtuigen, gebouwen en dergelijke (en in oudere literatuur).

gem.gemeente waaronder vliegveld/luchthaven ressorteert
open jaar dat vliegveld/luchthaven geopend is
codeinternationale luchthavencode / nationale code

Alle vliegvelden en luchthavens zijn op de -deelkaarten aangegeven; het aanklikbare kaartnummer staat tussen {..}.
Verwijzing naar een regiokaart waarop het item staat aangegeven
Alle (deel)kaarten worden in een apart venster geopend.

   Voorbeeld van een grotere luchthaven met zijn naam op een deelkaart. De luchthaven is omringd met industrie en bedrijven.
   Voorbeeld van een kleinere luchthaven met zijn naam op een deelkaart. Omringende industrie of bedrijven zijn (zo goed als) afwezig.
   Voorbeeld van een vliegveld met zijn naam op een deelkaart. Bij kleinere vliegvelden zonder vaste lijndiensten ontbreekt de naamsaanduiding op de kaart.

   Als luchthavens of vliegvelden op een regiokaart staan aangegeven, zijn ook de baannummers en de lengtes van de banen vermeld. Een baannummer bestaat uit twee getallen, die, met 10 vermenigvuldigd, de magnetische koers aangeven, die een vliegtuig bij het landen of opstijgen aanhoudt. Bijvoorbeeld: een start/landingsbaan die van oost naar west loopt zal bij aanvliegen (op koers 270) vanuit het oosten gezien de aanduiding 27 hebben en vanuit het westen gezien (aanvliegend op koers 090) de aanduiding 09, dus dat is baan 09/27.


1. Luchthavens en vliegvelden met vaste lijndiensten

 1. Aermen (gem. Hildi; open 1951; code HDX / AE) {D 06}
  Baan 16/34: 2800 m

  Officieel "Naval Air Station", maar ook gebruikt als vliegveld voor burgerluchtvaart.
  Dit vliegveld vormt een douanegebied.

 2. Amahagge (gem. Amahagge; open 1938; code AEM / AM) {H 07} {ama-d2}
  Baan 11/29: 3700 m; Baan 16/34: 3100 m

  Grote luchthaven met bedrijven. Verbinding naar Europa en USA; bus naar Amahagge (3 km).
  In de volksmond Ef Cmiys (Het Sleutelgat) genoemd, vanwege de vorm van het stationsgebouw (geopend in 1965).
  Deze luchthaven vormt een douanegebied.

 3. Fjeso (gem. Fjeso; open 1952; code FJE / FJ) {F 05}
  Baan 12/30: 2600 m; Baan 04/22: 2200 m

  Middelgrote luchthaven. Geen buitenlandse verbindingen; bus naar stad Fjeso, van daar trein naar Hirdo (15 km). Sinds 2001 verzorgen Spocanair en Hirdo Zerutts een shuttle tussen Fjeso en Trymt, zodat er een goede aansluiting is ontstaan tussen de 10 binnenlandse diensten naar Fjeso en de buitenlandse verbindingen vanaf Trymt. Daarentegen zijn de binnenlandse diensten direct naar Trymt duurder en hebben een slechtere aansluiting met de buitenlandse verbindingen. In bijzondere gevallen kunnen vliegtuigen met bestemming Trymt uitwijken naar Fjeso.

 4. Gralkrich (gem. Kitia; open 1932; code GXK / GR) {H 09}
  Baan 01/19: 2000 m

  Officieel "Military Air Base", maar ook gebruikt als vliegveld voor burgerluchtvaart.
  Dit vliegveld vormt een douanegebied.

 5. Hoggebim (gem. Metie; open 1943; code HGG / HG) {K 07}

  Gemiddelde luchthaven met bedrijven. Verbinding naar Londen; bus naar Hoggebim (22 km).
  Deze luchthaven vormt een douanegebied.

 6. Hone (gem. Hone; open 1923; code HXN / HN) {E 06}

  Kleine luchthaven met bedrijven. Verbinding naar New York; sinds april 2009 ook enkele verbindingen naar o.a. Amsterdam, Londen en Parijs. Bus naar Hirdo (16 km). In 1982 was minister Lra Emmerliyst-Oliyi van Verkeer voornemens om deze luchthaven in 1984 te sluiten en alle activiteiten naar Trymt over te hevelen. De sluiting werd onder druk van de oppositie en diverse organisaties uitgesteld, en in 1986 besloot Lako Terneetjen, de nieuwe minister van Verkeer, om Hone open te houden en de inmiddels verloederde gebouwen weer op te knappen.
  Deze luchthaven vormt een douanegebied.

 7. Kalda-ark (gem. Milbo; open 1961; code KXS / KS) {L 05}
  Baan 15/33: 1800 m; Baan 23/05: 1800 m

  Kleine luchthaven. Verbinding naar Dublin en Liverpool; bus naar Milbo-Centrum (4 km) en de veerhaven (7 km).
  Deze luchthaven vormt een douanegebied.

 8. Krg (gem. Krg; open 1958; code KXG / KR) {C 01}

  Kleine luchthaven. Geen buitenlandse verbindingen; bus en trein naar Tanburo (7 km).

 9. Kylb (gem. Nenaji; open 1968; code NJI / NJ) {B 04}

  Kleine luchthaven. Geen buitenlandse verbindingen; bus naar Br (33 km) en Kurriy (25 km).

 10. Laboh (gem. Korif; open 1964; code LXH / LH) {C 08}
  Baan 12/30: 2000 m

  Kleine luchthaven met bedrijven. Verbinding naar USA; bus naar Korif (5 km).
  Deze luchthaven vormt een douanegebied.

 11. Noniy (gem. Noniy; open 1939; code NOY / NY) {J 11}
  Baan 10/28: 1800 m

  Kleine luchthaven. Verbinding naar Parijs; trein naar Asjetto (14 km).
  Deze luchthaven vormt een douanegebied.

 12. Peenei (gem. Gasky; open 1970; code GPE / PE) {I 13}

  Kleine luchthaven. Verbinding naar Parijs en Brussel; trein naar Gasky (12 km) en bus naar Frk (15 km).
  Deze luchthaven vormt een douanegebied.

 13. Tanbr (gem. Tanbr; open 1974; code TBY / TB) {J 01}

  Kleine luchthaven. Verbinding naar Londen; bus en trein naar Tanbr (5 km).
  Deze luchthaven vormt een douanegebied.

 14. Trymt (gem. Hirdo; open 1935; code HTY / TY) {E 06} {hir-a6/a7}
  Baan 08/26: 3900 m; Baan 16/34: 4100 m

  Verbinding naar gehele wereld; bus/tram naar Hirdo (8 km) en bus naar Conityje (22 km).
  Grote internationale luchthaven met bedrijven en commercieel centrum; geheel opnieuw gebouwd in 1969; aanzienlijk uitgebreid in 1975, gemoderniseerd in 1990.
  Deze luchthaven vormt een douanegebied.

 15. Uofiten (gem. Uofiten; open 1952; code UOF / UF) {G 09}
  Baan 12/30: 2300 m

  Kleine luchthaven met bedrijven. Verbinding naar Londen en Parijs; sneltram naar Minde (9 km).
  Deze luchthaven vormt een douanegebied.

 16. Xrstfnt (gem. Derebtje; open 1933; code GXS / XA) {L 12}
  Baan 01/19: 2000 m

  Kleine luchthaven. Verbinding naar Europa; bus naar Garos (3 km).
  Deze luchthaven vormt een douanegebied.

 17. Ympacc (gem. Br; open 1967; code YXA / YM) {B 02}

  Gemiddelde luchthaven met bedrijven. Verbinding naar USA; bus naar Br (12 km) en Holare (16 km).
  Deze luchthaven vormt een douanegebied.

 18. Yppe (gem. Trus; open 1973; code TJY / YE) {L 02}
  Baan 11/29: 3000 m

  Kleine luchthaven met bedrijven. Verbinding naar Cork en Londen; bus naar Lor (18 km) en Meen (via Kanea, 42 km).
  Deze luchthaven vormt een douanegebied.


2. Vliegvelden zonder vaste lijndiensten

 1. Cs (gem. Cs; open 1949; code CWX / CS) {J 05}

  Populair sportvliegcentrum.

 2. Gret/Pitrani (gem. Pitrani; open 1959; code QGP / GP) {G 07}

  Populair sportvliegcentrum.

 3. Jedenfals (gem. Jedenfals; open 1934; code JDL / JF) {H 03}

  Ook als militair vliegveld. Vertrekplaats voor vliegtuigen en helikopters naar Rurf (transport van militairen en gevangenen).
  Dit vliegveld vormt een douanegebied.

 4. Laben/Logono (gem. Logono; open 1978; code LLO / LL) {I 04/05}

  Vliegveld vormt luchtverbinding tussen ontoegankelijk berggebied en meer "bewoonde" wereld. Uitvalsbasis voor blusvliegtuigen (groot bosbrandgevaar in de omgeving!) en traumahelikopters.

  Het vliegveld ressorteert onder de gemeente Logono, maar ligt als een enclave op het grondgebied van het arkdomenn Laben-St.Logono ur Qupst. Tot juni 1993 behoorde het ook tot dit landgoed en was het dus in particulier bezit.

 5. Lift (gem. Lift; open 1940; code QLF / LF) {F 02}

  Uitvalsbasis voor blusvliegtuigen in geval van heide- en bosbranden op omringende mliys en in Krappa-gebergte.

 6. Manes-Hll (gem. Papije; open 1953; code QMH / MH) {C 05}

  Uitvalsbasis voor blusvliegtuigen in geval van heide- en bosbranden in de streek rondom Empecho en Papije. Ook populair sportvlieg- en parachutespringcentrum.

 7. Matarija/Aflif (gem. Matarija; open 1966; code QMT / MA) {J 09}

  Ook voor militaire doeleinden. Uitvalsbasis voor parachutespringen (zowel militaire oefeningen als sportieve bezigheid; boven de drooggevallen platen in de Hoggebim-fonis).

 8. Meen/Lapo (gem. Meen; open 1943; code XME / ML) {L 01}

  Ook voor militaire doeleinden (het militaire oefenterrein Ef Eent-arks ligt ernaast). Verder voornamelijk helikoptervluchten (toeristisch en reddingsoperaties op zee).

 9. Nes (gem. Nes; open 1950; code XNS / NS) {B 03}

  Uitvalsbasis voor blusvliegtuigen in geval van bosbranden in de omliggende bergen. Ook rondvluchten en trainingsvluchten.

 10. St.Fecone-St.Laje (gem. St.Fecone-St.Laje; open 1977; code FCL / SF) {G 12}

  Voor de economische ontwikkeling van de noordoosthoek van Lomky werd een vliegveld nodig geacht. Het huidige industriegebied bij Jatty heeft tot op heden nog niet de economische voorspoed gebracht waarop is gehoopt en ook het vliegveld speelt nog een bescheiden rol in het binnenlandse vliegverkeer.
  Dit vliegveld vormt een douanegebied.

 11. Tosiy (gem. Tosiy / Xrfu-izem; open 1989; code QTS / TO) {E 09}
  Baan 13/31: 1900 m

  Vliegveld Tosiy is in de plaats van vliegveld Vega gekomen, omdat Tosiy gunstiger ten opzichte van de steden Tosiy en Xrfu-izem ligt. In 2020 is de startbaan in noordwestelijke richting met 400 m verlengd (was oorspronkelijk 1500 m). Hiervoor moest de hoofdweg (Ef Crf) gedeeltelijk omgelegd worden. De nonnen in het naburige klooster zijn niet blij met deze verlenging.
  Dit vliegveld vormt een douanegebied.

 12. Trondom (gem. Trondom; open 1938; code QTR / TR) {C 04}
  Baan 01/19: 2500 m

  Vliegveld heeft voornamelijk militaire functie. Ook de politie heeft hier een uitvalsbasis.

 13. Tun (gem. Tun; open 1967; code QTU / TU) {L 09}
  Baan 05/23: 1800 m

  Uitvalsbasis voor reddingsacties op zee. Ook populair sportvliegcentrum.

 14. Vega (gem. Vega; open 1965; code VGE / VG) {E 09}
  Baan 14/32: 1500 m

  Vliegveld dient voornamelijk als thuisbasis voor een aantal sportvliegclubs. Heeft aan betekenis ingeboet sinds de opening van het gunstiger gelegen vliegveld Tosiy (in 1989).

 15. Xcramiy (gem. Xcramiy; open 1975; code XOC / XC) {B 01}

  Uitvalsbasis voor reddingsacties op zee. Ook populair sportvlieg- en parachutespringcentrum.

 16. Zutterseert/Tsjech (gem. Zutterseert; open 1960; code ZUT / ZT) {H 10}

  Uitvalsbasis voor blusvliegtuigen in geval van bosbranden in de omliggende bergen.


© De Twee Hanen v.o.f. Kimswerd The Netherlands

DA 69-090982 SPARC 10 mrt 1998

namen van vliegvelden - DICTIO {N} - 05.06.06
luchthavencodes - AIRPORTS.HTM - 05.06.06