Spokanisch Archief

MOLENS
  Terug naar
Bouwwerken
 

Korenmolen Ef nkler bij Flem, oorspronkelijk uit 1685, maar diverse malen
gerestaureerd. Tot ca. 1800 werd er ook lijnzaad geperst.
Sinds 1880 buiten gebruik. Plannen om er een caf van te maken gaan
vooralsnog niet door aangezien de molen een beschermd object is.
 

Wind- en watermolens in Spokani. Molens die op de deelkaarten (nog) niet van een naam zijn voorzien, zijn in een aparte tabel opgenomen.
Windmolens om elektriciteit op te wekken (beter: windturbines) zijn niet in dit bestand opgenomen. Ze worden genoemd in het energie-bestand, onder Duurzame energie.
Poldermolens (ook wel watermolens genoemd) die bedoeld zijn om water weg te pompen, komen in Spokani niet voor.

Onderstreepte molennamen kunnen aangeklikt worden om een afbeelding te zien.

gem.gemeente waarbinnen de molen staat
rivier   rivier waaraan de molen ligt; het gaat dan altijd om een watermolen (met een of meer raderen
die door het water worden aangedreven)*
BJbouwjaar (jaar waarin de molen is ingewijd, of voor het eerst in gebruik is genomen)

* Indien de riviernaam ontbreekt, gaat het om een windmolen.

Als een molen op een -deelkaart is aangegeven, staat het aanklikbare kaartnummer tussen {..}. Deelkaarten worden in een apart venster geopend.

  Voorbeeld van een windmolen met zijn naam op een deelkaart.

  Voorbeeld van een watermolen met zijn naam op een deelkaart.


 1. Bjazzerly-mjl gem. Jajes rivier Lajec BJ 1740 {I 07}

  Houtzaagmolen, in 1960 gerestaureerd en sindsdien een museum. (UIS 22)

 2. Crager-mjl gem. Zest rivier Gp BJ ca.1710 [13]

  Oude korenmolen aan de rand van het centrum. Tegenwoordig een caf.

 3. Cruessiy-mjl gem. Meaue rivier Ziffon BJ ca.1650 {E 06}

  Houtzaagmolen. In 1798 afgebrand en daarna weer in oorspronkelijke vorm herbouwd. In 1801 werden de eerste stammen weer gezaagd. Na een restauratie in ca. 1930 nog steeds in bedrijf.

 4. Dii-mjl gem. Halepoai BJ 1847 {J 05}

  Korenmolen. Sinds ca. 1960 niet meer in gebruik, maar bewoond.

 5. Ef nkler gem. Flem BJ 1685 {H 08}

  Koren- en lijnzaadmolen. Sinds ca. 1880 buiten gebruik.

 6. Ef Belt Frcc gem. Alas (TF) rivier Tsjok BJ 1801 {I 11}

  Houtzaagmolen. Incidenteel nog in gebruik als toeristische attractie.

 7. Ef Blotter Bulf gem. Lift rivier cki BJ 1873 {F 03}

  Houtzaag- en korenmolen. Incidenteel wordt er nog hout gezaagd.

 8. Ef Blotter Hrna gem. Tejho-Klea BJ 1844 {H 08}

  Korenmolen. Sinds 1955 buiten gebruik.

 9. Ef Clderhane gem. St.Groje BJ ca.1730 {I 07}

  Korenmolen. Incidenteel nog in bedrijf, als toeristische trekpleister.

 10. Ef Murmunt gem. ubiy rivier Jakiy BJ 1780 {E 09}

  Houtzaagmolen. Sinds 1981 buiten gebruik, maar wel te bezoeken.

 11. Ef Otlgt Leon gem. Ef chis BJ 1832

  Korenmolen. Op de grens van de gemeenten Ef chis en Sinto-Jeny. De molen is in 1832 in gebruik genomen en de bouw is door beide gemeenten bekostigd omdat ze geen van beide geld hadden om voor zichzelf een molen te bouwen. Dit verklaart de eenzame ligging van de molen, want een molen dichter bij de stad was economisch en logistiek handiger geweest. Al na 50 jaar, in 1883, is de molen aan zijn lot overgelaten. In 1912 is de molen gerestaureerd, maar niet meer bedrijfsvaardig gemaakt. Sindsdien wordt hij door een stichting onderhouden. Hij is op afspraak te bezoeken, maar voor een grondige restauratie om hem ook weer koren te kunnen laten malen, ontbreekt vooralsnog het geld (stand 2015).

 12. Ef Purtos gem. rnajec rivier Cheetucj BJ 1657 {I 10}

  Oorspronkelijk een houtzaagmolen. Oudste nog bestaande molen in Spokani, maar sinds ca. 1850 buiten gebruik. Omstreeks 1920 is de machinerie verwijderd.

 13. Ef Pytut gem. Grejala BJ 1759 {H 04}

  Houtzaagmolen. Tot ca. 1955 geregeld in gebruik, daarna nog incidenteel. De spoorlijn ernaartoe is in 1960 opgebroken. De molen is nodig aan restauratie toe.

 14. Ef Rbinn gem. Nayes BJ 1711 {J 08}

  Korenmolen. In 1950 geheel gerestaureerd en tegenwoordig nog steeds in gebruik. De oudste nog in bedrijf zijnde molen in Spokani.

 15. Ef Trajiy-larder gem. eftaliy rivier Klinnr BJ 1843 {I 03}

  Houtzaagmolen. Kreeg in 1888 een aansluiting op de spoorlijn tussen de stations Kjrt en Crelco om de afvoer van het gezaagde hout te vergemakkelijken. Dit stukje spoor is in 1944 of 1945 voor het laatst gebruikt en daarna aan zijn lot overgelaten. Tegenwoordig is er niets meer van terug te vinden. Het zagen van hout is omstreeks 1955 gestopt, maar sinds ca. 1960 is de molen een winkel met ambachtelijke producten, waar ook een edelsmid en een pottenbakker werken.

 16. Ef Zleega gem. Tejho BJ 1845 {H 08}

  Coperatieve korenmolen. Tegenwoordig nog steeds in gebruik.

 17. Fx-gre-mjl gem. Quua rivier Krappa BJ ca.1720 {F 04}

  Houtzaag- en korenmolen. De oudste nog in bedrijf zijnde watermolen in Spokani.

 18. Felnk-mjl gem. Flepiyi rivier Giyl BJ 1834 {L 07}

  Houtzaagmolen. Nog steeds in gebruik.

 19. Fjex-mjl gem. Moleije BJ 1772 {H 04}

  Korenmolen. In 1955 gemoderniseerd en nog steeds in gebruik.

 20. Flx-dunje gem. Astiy BJ 1730 {G 08}

  Oliemolen op Rsterhynne. Sinds ca. 1940 niet meer in bedrijf.

 21. Hekory-mjl gem. Mnin rivier Bermt BJ 1721 {H 05}

  Houtzaagmolen. Tot 1897 in bedrijf geweest.

 22. Hiyngy-mjl gem. Duji rivier p BJ 1856 {C 04}

  Korenmolen. Nog steeds in gebruik. Wekt sinds 1989 ook elektriciteit op.

 23. Mjl rifo Prummiy gem. Doe BJ 1769 {G 07}

  Beroemde stenen korenmolen aan de Grt; sinds 1935 buiten gebruik. Bekend om de jaarlijkse wiekklimwedstrijden (eerste week van juli), waarbij de deelnemers een blauwe wilgetwijg uit de hoogste wiek moeten halen; de klimtijd wordt met een zandloper geregistreerd en de winnaar is een jaar lang ereburger van Tona a/d Grt. (UIS 42)

 24. Mjl-zeces gem. Jannen BJ ca.1750 {I 02}

  Complex van 5 windmolens (3 korenmolens en 2 oliemolens), oorspronkelijk in bezit van de Ergynne-kerk te Lost. De molens hebben tot 1932 dienst gedaan, en zijn in 1954-59 gerestaureerd, waarna het een soort openluchtmuseum is geworden.

 25. Niyndi-mjl gem. Cleft BJ 1803 {D 04}

  Korenmolen; ook gebruikt om fruit te persen.

 26. Pksa-mjl gem. Gr rivier Lajec BJ 1812 {I 07}

  Watermolen bij Aquell aan de Lajec; gerestaureerd in 1960; nog steeds in gebruik als houtzaagmolen.

 27. Sinto-Lopiy-mjl gem. Pitu BJ ca.1745 {I 13}

  Windmolen bij Blof-nurp; enig overgebleven klokkenmolen.

 28. Tldyf-mjl gem. ebantiy rivier Lajec BJ 1831 {I 05}

  Korenmolen. Museum.

 29. rzjx-mjl gem. Fexa BJ 1865 {D 09}

  Korenmolen. Nog steeds in bedrijf.


In onderstaande tabel zijn alle molens opgenomen die wel op de deelkaarten staan maar (nog) geen naam hebben. De items zijn gerangschikt op deelkaartnummer.

LocatieGemeenteDeelkaart-
  nummer
CaherrteHajetuni{B04}
Dugr-Xeermiynstiy  Grlab{E04}
Wefot-KrappaKrappa{F03}
Wefot-KrappaKrappa{F04}
GrtMena{F07}
--*Tejho{H08}
Sntsd Luft Xejafiy fes Sinto  {H10}
SntsXejafiy{H10}
VryniyLankos{H13}
Kiynut{I05}
Kolai Prusotebantiy{I05}
FiraniFrezzet{I08}
--Ef chis{I11}
--Oneusrt{J03}
--Nayes{J08}
bij Tsjok-meerAlas{J11}
--Meen{L01}
LassosTren{L05}
--Zar{M04}

* Korenmolen heet Ef Zleega.

© De Twee Hanen v.o.f. Kimswerd The Netherlands

DA 00 SPARC 12 dec 1997

namen van molens - DICTIO {N} - 10.04.06