Spokanisch Archief

RADIO EN TELEVISIE: omroepbestel
Gerelateerd bestand
Zenderoverzicht

Zie ook
Statistiek
 

Dit bestand
1. Algemene informatie
2. Alfabetisch overzicht
 
Status: Nog uitwerken.
 
 EEN EIGEN KIJK OP DE WERELD 

 

Het futuristisch ogende Cômunikašo-seert (Communicatiehuis) waarin de GEP (staats-tv) en ARE (staatsradio) zijn ondergebracht. Dit studio- en kantorencomplex midden in Hirdo (Avenű-Sinto-Tacarifyty) is in 1994 door koning Huron Herco IV geopend.  

1. Algemene informatie

Tot in de jaren negentig gold een strenge Omroepwet die nauwelijks ruimte gaf voor commerciële omroepen. Deze wet is stapje voor stapje versoepeld, maar het aantal commerciële zenders met een landelijke dekking is nog zeer beperkt. Voor lokale en regionale omroepen zijn de eisen minder streng, en het aanbod via de kabel is nog groter omdat hier ook buitenlandse commerciële zenders zijn toegelaten. In de praktijk gaat het dan om Engelstalige zenders als Fox, CNN, Discovery Channel en National Geographic, enzovoort.

De Spokanische omroepen met een landelijke of regionale dekking, die niet alleen via de kabel maar ook via de ether zijn te ontvangen, staan in onderstaand schema. Zie het alfabetische overzicht voor meer gegevens.

RadioARE 1, 2, 3publieklandelijk
doggybagcommercieellandelijk
GaTepubliekGaros, Lomky, Tigof
Opra I, IIpubliekPegrevië
RGcommercieellandelijk
TVdoggybagcommercieellandelijk
GaTecommercieellandelijk
GEP 1, 2publieklandelijk
ITcommercieellandelijk
Kloppacommercieellandelijk
RGcommercieellandelijk
Wertycommercieellandelijk


2. Alfabetisch overzicht

Aquonda Rađo-enterprisos (ARE) • (Nationale Radio-onderneming)
• Cômunikašo-seert • Avenű-Sinto-Tacarifyty 1-9 • 3000-Hirdo
• Tf (010) 2810101 • Fx (010) 7071700 • Tx 320720 • Ep info@are.sp • Ws www.are.sp

Spokanische staatsradiomaatschappij, opgericht 1922, maar pas in 1925 was de eerste draadloze radiouitzending die ontvangen kon worden door enkele radioamateurs in de buurt van de zender in Hirdo. De ARE exploiteert tegenwoordig drie zenders. De globale kenmerken zijn als volgt:

  • ARE 1 brengt nieuws, actualiteiten, politiek en (populaire) cultuur, onderbroken met lichte muziek.
  • ARE 2 brengt populaire muziek, onderbroken met korte nieuwsuitzendingen (tegelijk met ARE 3) en actualiteitenitems.
  • ARE 3 brengt klassieke en traditionele muziek, onderbroken met korte nieuwsuitzendingen (tegelijk met ARE 2) en meer wetenschappelijk, religieus of filosofisch georiënteerde programma's.

Radioprogramma's die genoemd zijn in SPARC: Nog verder archiveren! Ze zijn wel in DICTIO opgenomen.doggybag
• Knurfel-lirrotiy 12 • 4203-Seertzeekoles • Tf (046) 5358000
• Ep info@doggybag.sp • Ws www.doggybag.sp

Commerciële landelijke radio- en tv-omroep met een groot aanbod aan verschillende programma's, zowel populair als elitair. Het is de enige commerciële omroep die ook mensen met een hogere (wetenschappelijke) opleiding serieus neemt. De omroep bestaat sinds 2004, sinds de Omroepwet enigszins werd versoepeld en meer commerciële zenders mogelijk werden.


Gárosh Televishye (GaTe) • (Garos Televisie)
• Weg I kaf 6 • 7200-Garos • Tf (090) 3043040 • Fx (090) 3043567 • Tx 724609
• Ep rado@gate.sp / tv@gate.sp • Ws www.gate.sp

Commerciële tv-omroep, ooit alleen op Garos, maar sinds 1979 ook op de oostelijke helften van Lomky en Tigof te ontvangen.
Vanaf 1995 is de omroep in geheel Spokanië op de buis. Het merendeel van de programma's is Spokanisch- of Engelstalig, en het Garosisch delft het onderspit. Het is kortom een commerciële zender geworden die nog weinig affiniteit heeft met de oorspronkelijk locatie: het eiland Garos.
De GaTe exploiteert ook nog een lokale radiozender. Deze is uitsluitend voor het eiland Garos bedoeld en ook alleen in de Garosische taal.
In 2002 heeft de omroep besloten dat de afkorting GaTe nu de officiële naam is, en op zijn Engels uitgesproken moet worden ("gate").


Generâl Enterprisos furt Portzerfi (GEP) • (Algemene Onderneming voor Televisie)
• Cômunikašo-seert • Avenű-Sinto-Tacarifyty 1-9 • 3000-Hirdo
• Tf (010) 2810105 • Fx (010) 7071702 • Tx 320730 • Ep info@geo.sp • Ws www.gep.sp

 
Logo van 1 mei 1980 tot 1 augustus 1999   Logo vanaf 1 augustus 1999

Staatstelevisiemaatschappij, opgericht in 1950. De eerste openbare uitzending was op 2 februari 1961. Een geselecteerd gezelschap van zo'n 3000 mensen kon ernaar kijken. Eind 1961 had zo'n 3% van de huishoudens in Spokanië een tv; het gaat dan om ongeveer 48.000 huishoudens. Voor meer statistische gegevens, zie Statistiek .
Op 4 juli 1968 kwam een tweede zender van de GEP in de lucht. GEP 1 voorziet voornamelijk in nieuws, actualiteiten, politiek en culturele programma's, terwijl GEP 2 meer op entertainment is gericht.

Tv-programma's die genoemd zijn in SPARC: Nog verder archiveren! Ze zijn wel in DICTIO opgenomen.


Zie foto van GEP-medewerkers.


Ies Televišo (IT) • (Ies Televisie)
• Mirra P6 • 4203-Ies • Tf (046) 3916000 • Fx (046) 3916008 • Tx 420900
• Ep tv@sei.sp • Ws www.tv.sei.sp

Commerciële televisieomroep, opgericht 1972. Begonnen als een technisch experiment binnen het kader van de technologische ontwikkelingen waarmee in Ies werd geëxperimenteerd.
Anno 2005 is IT een landelijke commerciële omroep die op programmatisch en artistiek gebied weinig interessants te bieden heeft, maar "achter de schermen" is men nog steeds bezig om alle mogelijke technologische vernieuwingen te "implementeren".
Dat de omroep altijd al "IT" heeft geheten, is tegenwoordig enerzijds een pre (omdat het direct refereert aan het hippe "information technology"), en anderzijds juist een nadeel (omdat het refereert aan het nietszeggende "information technology", terwijl we gewoon met een tv-omroep te maken hebben).


Kloppa • (Klok)
• Plano-pola 61-63 • 3400-Minde • Tf (038) 2135419 • Fx (038) 2135471 • Tx 345766
• Ep info@kloppa.sp • Ws www.kloppa.sp

Landelijke commerciële tv-omroep, opgericht in 1998. Er worden veel Amerikaanse series vertoond (ondertiteld én nagesynchroniseerd), en verder veel spel- en discussieprogramma's. De Omroepwet schrijft voor dat elke tv-omroep ook nieuws en actualiteiten moet brengen. Bij Kloppa zijn dat uiterst oppervlakkige, weinig informatieve programma's, alleen uitgezonden omdat het "moet".

Tv-programma's die genoemd zijn in SPARC: Nog verder archiveren! Ze zijn wel in DICTIO opgenomen.Opper Rađo (Opra) • (Oost-radio)
• Reeše-terf-weg • 5100-Mollefin • Tf (045) 2540408 • Fx (045) 2592708 • Tx 514666
• Ep info@opperrado.sp • Ws www.opperrado.sp

Radio-omroep voor het Pegrevische deel van Spokanië. Opra I zendt uitsluitend in het Pegrevisch uit, Opra II voornamelijk in het Spokaans.


Rađo Gralkrich (RG) • (Radio Gralkrich)
• Zee-avenű 2 • 4200-Gralkrich • Tf (046) 2285911 • Fx (046) 7213636 • Tx 424327
• Ep rg@rg.sp • Ws www.rg.rg.sp

In 1966 verleende de Spokanische overheid toestemming voor de oprichting van een "regionale omroep" voor de zuidelijke eilanden Lomky en Tigof. In Gralkrich werd toen de RG opgericht, die zich al spoedig ontpopte als een commercieel georiënteerde radio-omroep die zich weinig aantrok van alle beperkingen en bepalingen die vanuit Hirdo met betrekking tot het omroepbestel werden opgelegd.
In 1986 werd de commerciële status van RG als radio-omroep officieel erkend, waarna de RG zich snel heeft ontwikkeld tot een populair commercieel tv-station, dat zich voornamelijk richt op jongeren.


VLIYT
• Skűl-weg 12 • 3003-Hirdo • Tf (010) 2665765
• Ep home@vliyt.sp • Ws www.vliyt.sp

Commerciële radiozender, in 2014 opgericht door Vliyteram Media. Alleen te beluisteren via de kabel en internet. De nieuws- en informatiezender haakt voornamelijk in op de berichtgeving in de dagbladen Amagene en Kleter Hirdoegg, het culturele maandblad Cűltura en het tijdschrift Digi dat zich richt op de digitale samenleving. Ook is er veel nieuws en informatie voor de financiële wereld en het bedrijfsleven. Zie verder bij Vliyteram Medyms.


Werty • (Overlevering)
• Zee-avenű 61-63 • 4200-Gralkrich • Tf (046) 2463333
• Ep info@wertytv.sp • Ws www.wertytv.sp

Commerciële landelijke tv-omroep met voornamelijk nieuws en actualiteiten. De naam betekent niet alleen "overlevering" maar refereert ook aan wertlâ, ofwel "wereld". De omroep bestaat sinds 2003, toen de Omroepwet enigszins werd versoepeld en meer commerciële zenders mogelijk werden.

© De Twee Hanen v.o.f. • Kimswerd • The Netherlands

DA 00 • SPARC 22 nov 1998

omroep - DICTIO {N} - 23.04.06
adres - STRATENL.HTM - 23.04.06
adres - STRATENO.HTM - 23.04.06
telefoonnummer - TELLIJST.HTM - 23.04.06
telexnummer - TEXLIJST.HTM - 23.04.06
e-mail/website - WEBEMLYS.HTM - 23.04.06