Spokanisch Archief

UITGEVERIJEN
Bestandsgroep Boeken & tijdschriften
Periodieken
Dagbladen
Publicaties
Uitgeverijen
 
Terug naar
Adressen
 
Dit bestand (beginletter van de uitgeversnaam)
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 

Status: Fax en e-mail nog toevoegen; logo's verbeteren/aanvullen.

 

PH en ISBN
Tot 1989 hadden alle boeken en periodieken in Spokani een publisere-hor (PH; publicatienummer), verstrekt door het Ministerie van Communicatie en Voorlichting. Feitelijk ging het hier niet om een systeem om de registratie van drukwerk te vergemakkelijken (zoals het ISBN), maar om een verkapte vorm van censuur: zonder PH mocht iets niet gepubliceerd worden, en de overheid bepaalde of een uitgever een PH kreeg toegewezen voor de publicatie van een boek of periodiek. Vanaf 1989 is het PH afgeschaft en kwam het ISBN ervoor in de plaats. Zo werd tevens de verkapte censuur afgeschaft, want nu heeft de overheid geen bemoeienis meer met de uitgifte van dergelijke nummers.
Voor zover een PH in SPARC bekend is, is het bij periodieken en boeken toegevoegd.
Zie ook de registratie van PH-nummers.

De groepsaanduiding van het Internationale Standaard Boeknummer (ISBN) voor Spokani is 9944. Hierachter volgen 5 cijfers, waarvan de eerste 1, 2, 3 of 4 de uitgeverij aanduiden, en de rest de titel van de publicatie. De allergrootste uitgevers hebben een uitgeversaanduiding van slechts 1 cijfer (zodat er 4 voor de publicaties overblijven). De kleinste uitgevers hebben 4 cijfers, zodat er slechts 1 cijfer voor de publicaties overblijft. Het 10e cijfer is het controlegetal.
Sommige uitgevers publiceren meer boeken dan dat zij in dit nummersysteem kwijt kunnen; in dat geval hebben ze soms meer dan n uitgeversnummer.
Het Spokanische ISBN-bureau is onderdeel van de Nationale Bibliotheekadministratie te Hirdo (Aquonda Bibliotekke-lajjefos).
Omdat in veel landen het aantal beschikbare ISBNummers dreigt op te raken, wordt het nummer vanaf 1 januari 2007 13-cijferig: voor het oude nummer wordt het getal 978 geplaatst. Hiermee komen er weliswaar geen extra nummers beschikbaar, maar omdat te zijner tijd ook het getal 979 kan worden gebruikt, komt er dus een tweede reeks 13-cijferige nummers, zodat het totale aantal beschikbare nummers grofweg verdubbeld wordt.
Zie ook de registratie van ISBNummers.


Deze lijst van Spokanische uitgeverijen bevat alle uitgeverijen die opgenomen zijn in het Spokanisch Archief. In het bijzonder zijn hier de uitgeverijen genoemd die te vinden zijn in de Referenties van de Spokaanse Grammatica (GRASP).
Achter de namen staat tussen ronde haakjes het jaar van oprichting (en eventueel het jaar van opheffing). Tussen teksthaken staat de uitgeversaanduiding van het ISBN.


 1. Aelbtiy-Qurten (1951) [306]
  Fesdure-lirrotiy 3 4005-Amahagge Tf (040) 2838477 Tx 427681

  Zie ook uitgever Eeriys Aelbtiy-Qurten.

 2. Ales-pree (1765) [740]
  Ef Krum 93 4102-Tunbas Tf (044) 2879201

  Geeft het dagblad Ales-Pst uit.

 3. Belde ur Melde (1953) [417]
  Kleter Flipflor-lirrotiy 12 4002-Amahagge Tf (040) 2942358

  Cultuur, kunst en educatie.

 4. Berref Publications (1981) [21]
  Koles-mirra 2 3700-Conityje Tf (075) 2964868

  Geeft onder meer de tijdschriften Ghost-writer en Tocmpano uit.

 5. Biycj TC (1930) [15]
  Moneetass-lirrotiy 55C 7100-Asjetto Tf (072) 2269007

  Populaire biografien, memoires ed.

 6. Blizer (1942) [8179]
  Belt Mrket-lirrotiy 1B 7400-Sinto-Alycro-Poniy Tf (071) 9029575

  (Naam gevonden in oude ordner SPOKA, dd. 1973. (Fysieke Archief )

 7. Blort-kabi (1911) [584]
  Liftkar Mrket 5C 3100-Blort Tf (030) 3739963

  Geeft onder meer de tijdschriften Colises, Ef Jeenszerfi, Jo, Satiyr en Sport ur heltiy uit.

 8. Breenczr TC (1998) [730]
  Rygt Mjl-mirra 6 4422-Frezzet Tf (064) 6008421

  Geeft boeken op het gebied van astrologie, waarzeggerij, hekserij en alternatieve geneeswijzen uit.

 9. Bst ur c (1907) [685]
  Zee-mirra 210 3201-Lift Tf (067) 2920631

  Geeft onder meer het regionale dagblad Kleter Lift uit. Tot eind 2006 werd ook het tijdschrift Atlnta uitgegeven.

 10. Crtografise Institua (1902) [336]
  Garrent-plep 7 4200-Gralkrich Tf (046) 2282123

  Uitgever van atlassen, stafkaarten, landkaarten en plattegronden. Is tevens het instituut dat de landmetingen in Spokani uitvoert.

 11. Crtografyjas TC (1892) [333 / 741]
  Roesjo-plep 3-5 4206-Xolestajo Tf (064) 4029265

  Geeft vooral atlassen, kaarten en plaatwerken uit.

 12. Cwnderhynne & Pura-Vilduler (1933) [621]
  Kleter-mirra 33 5400-Lost Tf (054) 2068001

  Zie ook uitgever Lmpa Cwnderhynne en uitgeefster Lota Pura-Vilduler.

 13. Diezyrgh (1964) [732]
  Butt-terf 2 8000-Gasky Tf (080) 2308787

  De naam is een samenvoeging van Diez en Yrgh. Zie ook uitgever Megtert Diez-Kalc en uitgeefster Plona Yrgh-Ferden.
  (Naam gevonden in oude ordner SPOKA, dd. 1973. (Fysieke Archief ))

 14. Dika Kabi (1791?-1910) [--]
  Fetu-klarbr 12 3100-Blort (op dit adres zit nu een notariskantoor)

 15. Edver Eemere (1961) [25]
  Lofipana-lirrotiy 33 5000-Hoggebim Tf (041) 2702055

  Literaire uitgeverij. Zie ook uitgever Edver Eemere.

 16. Eertef Zintes ros (1938) [644]
  Aftdierot 31a 3000-Hirdo Tf (010) 2157278 Tx 385176

  Historische en technische wetenschappen.

 17. Ef Bax (1921) [18]
  Kocra-mirra 23 3001-Hirdo Tf (010) 2188070

  Literatuur en Vrije tijd.

 18. Ef Kainot Trempest (1957) [369]
  Wali-plep 5 3203-Jek Tf (068) 5024062

  Hobby-uitgeverij. Geeft onder meer het tijdschrift Macett-arnkas uit.

 19. Ef Latihonn (1901) [8642]
  Mrket-lirrotiy 9-11 2300-Ameronne Tf (092) 2037600

  Geeft de krant Ameronne Tdens uit.

 20. Ef Lb (1970) [759]
  Lanko-mirra 92 6400-Husta Tf (052) 3801921

  Boeken en tijdschriften; minder courante wetenschap. Geeft onder meer de tijdschriften Ef Medikiy en Soologise Tdens uit.

 21. Ef Mataaree (1857) [321]
  Echuh-mirra 41 8200-Trofy Tf (083) 2290291 Tx 829516

  Goede literatuur.

 22. Ef Ports (1882) [8595]
  Hksa-plep 73 4000-Amahagge Tf (040) 2856516

  Geeft het weekblad Amahinfo uit.

 23. Ef Prees TC (1919) [511]
  Kindis-aven 95D 7000-Tsjech Tf (070) 2250923

  Geeft onder meer de tijdschriften ko!, Ef Ierquf, Ef Tjef, Fotoafiy, Jenva, Tegnise Tdens en Tewegga uit.

 24. Ef sers Tibners (1961) [26]
  Liftkar Arbe 3-5 7300-Zest Tf (070) 4446851 Tx 732199

  Wetenschappelijke uitgeverij van de Staatsuniversiteit te Zest.

 25. Ef Taris (1920) [8604]
  Malfta-mirra 61 6200-Milbo Tf (051) 2043905

  Geeft de dagbladen Opper-quiyrda en Pegrycloem uit.

 26. Ef Tdens (1923) [8450]
  Floepa-lirrotiy 30 1000-Br Tf (031) 2740626

  Geeft het dagblad Br-tden uit.

 27. Ef Veemn (1866) [8247]
  Zobid-pola 95 7001-Tsjech Tf (070) 2003311
  (redactieadres Kolaveemn) Hrft-mirra 55 7001-Tsjech

  Geeft het weekblad Ef Kolaveemn uit.
  Genoemd in de Amahko .

 28. Ef Veve-stent (1907) [479]
  Tjoks-mirra 44 3002-Hirdo Tf (010) 2177388

  (Populair-)wetenschappelijk werk; geeft onder meer Observations in Spocanian en Spoknda-zosz uit.

 29. Eggerdiyn-Otze (1933) [771]
  Romba-weg 7 3000-Hirdo Tf (010) 2146653

  Universitaire uitgeverij. Zie ook uitgever Bijn Eggerdiyn-Otze.

 30. Egpef (1861) [8476]
  Egpeeff-plep 101 5400-Lost Tf (054) 2073448

  Geeft het dagblad Ef Pegrefytiy en allerlei Pegrevischtalige literatuur uit.

 31. Eit-kabi (1955) [734]
  Eutomy-mirra 39F 3000-Hirdo Tf (010) 2143933

  Geeft de weekbladen Eits en Gert Eit en allerlei roddelbiografietjes uit.

 32. Ekonomiy Universitiy ros (1960) [392]
  Hoggebim-vender 70 5004-Liyrotyka Tf (042) 2401530
  Ep yrdos@ekoliy.sp Ws www.eko.liyrotyka.sp

  Universitaire uitgeverij.

 33. ENC-Mimpits TC (1925) [368]
  Ka'en-weg 39 4004-Amahagge Tf (040) 2828041

  Nadere gegevens ontbreken.

 34. Encyclopaedia Spocanica (1900-1970) [--]
  Harboembo-lirrotiy 33 3000-Hirdo (in dit pand is nu het importbedrijf Jndra gehuisvest)

  Gaf 4 drukken van gelijknamige encyclopedie uit; in 1970 failliet.

 35. Femina (1969) [8329]
  Vndika-mirra 17 3004-Hirdo Tf (010) 2195958

  Geeft het maandblad Femina uit.

 36. FET TC (1965) [776]
  Weg-na-Zobid 8 7001-Tsjech Tf (070) 2008004

  De afkorting FET staat voor Fnts eaquppelira tsazzos (Fonds fungerend als aanleiding), ofwel een financieel fonds bestemd voor debutanten.
  (Naam gevonden in oude ordner SPOKA, dd. 1973. Ook Eft mimpit, cralovelira jadk zemper, maart 1967 (in Fysieke Archief ), is daar uitgegeven))

 37. Flecs (1950) [8144]
  Lafta-mirra 22 3001-Hirdo Tf (010) 2188411

  Geeft onder meer het maandblad Ef Zutter Littekipt uit.

 38. Fonis-pree (1932) [659]
  Lerdu Zines-mirra 4 5002-Hoggebim Tf (041) 2803885

  Geeft het dagblad Ef Hoggebimiy uit.

 39. FQ (1903) [8411]
  Moneetass-pola 3-7 7100-Asjetto Tf (072) 2305050

  Geeft het dagblad Flp-quiyrda uit en incidenteel ook boekjes over lokale en regionale geschiedenis en human interest.

 40. Free Press (1974) [8459]
  Fisa-kah 38C 4003-Amahagge Tf (040) 2907002

  Gaf tussen 1975 en 1986 de weekkrant Amahko uit. Tegenwoordig voornamelijk kritisch en links georinteerd gelegenheidsdrukwerk (zoals brochures en informatiebulletins voor politieke partijen en andere maatschappelijke en sociale organisaties).
  Genoemd in de Amahko .

 41. Fulana (1990) [505]
  Cwerty-blufk-mirra 12 4003-Amahagge Tf (040) 2917261

  Geeft onder meer de tijdschriften Ralo en Tibn-wertl uit.

 42. Furt Ef Zampr (1928) [8265]
  Grt-mirra 11A 5000-Hoggebim Tf (041) 2718445

  Geeft het dagblad Zampr-quiyrda uit.

 43. Fyla Irjen-Oyff (1922) [357]
  Aven-Sinto-Zesta 57B 7001-Tsjech Tf (070) 2367173

  Taalkunde, filosofie, kunst. Het logo toont niet alleen de initialen I en O, maar ook de Griekse F van Fyla. Zie ook uitgever Fyla Irjen-Oyff.

 44. Gnt-publiseros (1940) [--]
  Port Taris-mirra 1-3 1100-Kurriy Tf (032) 2825661

  Uitgeverij en drukkerij van commercieel drukwerk, zoals reclamefolders, affiches ed.

 45. General University Press (1914) [412]
  Laperiy-weg 124 3000-Hirdo Tf (010) 2156757 Tx 385240

 46. GPK (1884) [8414]
  Missis-mirra 7E 1400-Knolbol Tf (033) 2016333

  Uitgeverij van voornamelijk populaire boekjes over actuele onderwerpen. Oorspronkelijk was GPK alleen een drukkerij, zoals de betekenis van de afkorting al doet vermoeden (GPK = Generl Plef Kabir, ofwel Algemene Drukkerij Plef).
  (Naam gevonden in oude ordner SPOKA, dd. 1973. (Fysieke Archief ))

 47. Heldrec & Delst TC (1952) [562]
  Fermelle-mirra 5 5000-Hoggebim Tf (041) 2792122

  Zie ook de uitgevers Drysto Heldrec en Iynder Delst.

 48. Hylk (1984) [376 / 377]
  Knurftas-plep 87 7100-Asjetto Tf (072) 2208361

  Dissertaties en Verslagen. Zie ook uitgever Eeriys Hylk.

 49. Hym-pree (1898) [8596]
  Wefot Korda-mirra 72 2200-Trendon Tf (035) 2937067

  Geeft het dagblad Ef Hym uit.

 50. IES-re (1960) [17]
  Weg II kaf 10 4203-Ies Tf (046) 3010435

  Veel wetenschappelijke publicaties, rapporten en voorlichtingsmateriaal in opdracht van de vele bedrijven en onderzoekscentra in Ies. IES-kabi is onderdeel van deze uitgeverij.
  (Naam gevonden in oude ordner SPOKA, dd. 1973. (Fysieke Archief ))

 51. Jnes (1912) [8271]
  Jnes-mirra 1 6800-Lassos Tf (051) 2609658

  Geeft het dagblad Zmbara-Ycloem uit.

 52. Jatty-ros (1903) [352]
  Hupster Weg 102 3600-Jatty (BF) Tf (076) 2721566

  Nadere gegevens ontbreken.

 53. Jola (1911) [8165]
  Crdelenn-plep 40B 3000-Hirdo Tf (010) 2156808

  Geeft het dagblad Ef Jolaiy uit.

 54. Jornali (1871) [8457]
  Ager-mirra 35 7200-Garos Tf (090) 3053073

  Geeft het dagblad Ef Garostiy uit.

 55. Kaf ef Agrus (1950) [403 / 404]
  Plaju-plep 13 3400-Minde Tf (038) 2144082

  Literaire uitgeverij. Alle romans van deze uitgever hebben een titel van slechts n woord (zoals Marsz van M.S. Dwrfjeg-Nose, of Trt van rmyll Laji-Qurharrt). Auteurs die een andere titel willen, worden doorverwezen naar de bevriende uitgever Woidano in Minde.

 56. Kers Mefterna (1947-1966) [--]
  Doaboert-terf 3200-Lift (alle panden in deze steeg zijn ca. 1980 gesloopt om plaats te maken voor een appartementengebouw)

  Pozie.

 57. Knurfelstiy (1884) [8612]
  Ennef-mirra 2B 3100-Blort Tf (030) 3746120

  Literaire uitgeverij.

 58. Kojen (1907) [452]
  Timano-mirra 71A 1000-Br Tf (031) 2724005

  Zie ook uitgever Jnes Kojen-Firani.
  (Naam gevonden in oude ordner SPOKA, dd. 1973. Zie ook logo op half vergane landkaart van Spokani, ca. 1970 (Fysieke Archief ))

 59. Kliy (1977) [8190]
  Ef Terf 1 5200-Tanbr Tf (043) 2123212

  Literaire uitgeverij. Zie ook uitgeefster Oesete Kliy-Sareff.

 60. Knka-Helfer (1860) [8351]
  Fandare-mirra 7 1500-Kussik Tf (094) 2039653

  Geeft het dagblad Yf Tjemp uit.

 61. Kvrta (1960) [27]
  Ardekir-plep 21-23 5001-Hoggebim Tf (041) 2902599

  Literaire uitgeverij.

 62. Larmina (1978) [615]
  Husof-siyclo 66d 4005-Amahagge Tf (040) 2774833

  Minder courant wetenschappelijk werk, onder meer de tijdschriften Ekonomiy ur nopros en Hertelafiy furt Tibn-filosofa.

 63. Larmin-Pst (1933) [8432]
  Plaju-mirra 99 3300-Gret Tf (039) 4864955

  Geeft het dagblad Larmin-Pst uit.

 64. Leemn & Smiy ros (1972) [715]
  Troem-mirra 48 3005-Hirdo Tf (010) 2791761 Tx 327644

  Zie ook de uitgevers Bacyna Leemn-Zeer en Petriy Smiy.

 65. Leemn & Smiy ros (1961) [716]
  Ronter Mrket 3 5004-Liyrotyka Tf (042) 2381221

  Taal, taalkunde, literatuur, kunst. Zie ook de uitgevers Bacyna Leemn-Zeer en Petriy Smiy.

 66. Liebermann (1954) [769]
  uvelme-mirra 51 5500-Gr Tf (048) 2357555

  Taal- en literatuurwetenschap. Zie ook uitgever Rtse Liebermann.

 67. Literariy Institua (1911) [8733 / 8734]
  Liftkar Arbe 9C 7300-Zest Tf (070) 4038822

  De uitgeverij is een onderdeel van een universitair instituut ter bevordering van de literatuur; geeft onder meer het tijdschrift Litra uit.

 68. Maliyster Cats TC (1845) [28]
  Fandare-mirra 55 3004-Hirdo Tf (010) 2543266 Tx 320011

  Literaire uitgeverij. Zie ook uitgever Maliyster Cats.

 69. Manetaler TC (1874) [345]
  Garrent-lirrotiy 5 3700-Conityje Tf (075) 2921651

  Zie ook uitgever Urbany Manetaler.

 70. Maristo (1952) [8370 / 8371]
  Brfess 30A 4000-Amahagge Tf (040) 2852626

  (Naam gevonden in oude ordner SPOKA, dd. 1973. (Fysieke Archief ))

 71. Metrussekabi (1947) [8686]
  Elektrisitiy-weg 22 1301-Trondom Tf (036) 2375911

  Geeft het dagblad Trondom-quiyrda uit.

 72. Muxelira Wuftas (1939-1967) [--]
  Kelfer-plep 12 7000-Tsjech

  Literaire uitgeverij, is in 1967 opgeheven.
  In het pand is nu een bakkerij gevestigd.

 73. Nmbreiy (1903) [433]
  Kindis-lirrotiy 17 5300-Aflif Tf (047) 2050651

  Literaire uitgever.

 74. Niymt (1965) [721]
  Brfess 12 4000-Amahagge Tf (040) 2853979

  Zie ook uitgever Sypa Niymt-Nolec.
  (Naam gevonden in oude ordner SPOKA, dd. 1973, en op oude landkaart uit 1968. (Fysieke Archief ))

 75. Noln-Gragt (ca.1830-1905)
  ?? Amahagge

  Voormalige uitgever in Amahagge. Gaf populair-wetenschappelijke boeken uit (voor zover dat genre in die tijd bestond). Onduidelijk op welk adres de uitgeverij zich precies bevond, waarschijnlijk op of in de buurt van de Aschen-grg.

 76. Ochestlop (1971) [694]
  Sinto-Moffain-mirra 33 1400-Knolbol Tf (033) 2024916

  Zie ook uitgeefster Katija Ochestlop.
  (Naam gevonden in oude ordner SPOKA, dd. 1973. (Fysieke Archief ))

 77. lmensen (ca.1850-1897)
  Mrket-lirrotiy Lor

  Voormalige uitgever in Lor, in de tijd dat Pegrevi nog een zelfstandig koninkrijk was. Geniet ook buiten Pegrevi enige bekendheid vanwege het tweetalige grammaticaboekje Spokaans voor Pegrevirs - Pegrevisch voor Spokanirs, de enige publicatie van deze uitgever in het Spokaans.

 78. Pmp-Kumorel (1966) [426 / 798]
  Pelger-mirra 7b 3600-Jatty (BF) Tf (076) 2061294

  Maatschappij-gengageerd. Zie ook uitgever Jense Pmp-Kumorel.

 79. Prfs ros (1923) [753]
  Opper-mirra 33-35 5400-Lost Tf (054) 2070639

  Ergynne-studies; geeft onder meer het jaarboek Prfs-lmanek uit.

 80. Pefme (1922) [530]
  Chrrtjen-mirra 55 2400-Zezem Tf (084) 9038732

  Romans.
  (Naam gevonden in oude ordner SPOKA, dd. 1973. (Fysieke Archief ))

 81. Pelger & Mrant TC (1905) [350]
  Ef Meande 107 4200-Gralkrich Tf (046) 2307255 Tx 423722

  Reisboeken; populaire literatuur; kinderboeken. Zie ook uitgeefster Ardeena Pelger-Quela en uitgever Klmen Mrant.

 82. Petersen & Lra (1979) [8463 / 8466]
  Prc-vender 1 4007-Fonist Tf (066) 4103592

  Geeft het tijdschrift Lngr + Tibn uit.

 83. Promiy Mimpits (1910) [317]
  Mjl-mirra 44a 6201-Milbo Tf (051) 2052352

  Literaire uitgeverij.

 84. Proscience (1970) [387]
  Hafegge-pt 44 7005-Sinto-Colostiy Tf (070) 6173902

  Engelstalig wetenschappelijk werk.

 85. Qurharrt (1879) [736]
  Laboh-weg 102 1400-Knolbol Tf (033) 2026164

  Zie ook uitgever Zenne Qurharrt-Datriy.
  (Naam gevonden in oude ordner SPOKA, dd. 1973. (Fysieke Archief ))

 86. Rgteit (1901) [8251]
  Firani-mirra 7 4000-Amahagge Tf (040) 2886717

  Literaire uitgeverij. Geeft onder de imprint Clasiyc rifo Rgteit vertalingen van bekende buitenlandse literatuur uit. Zie ook uitgever Tiros Rgteit-Bellart.

 87. Rpip (1866-1950) [--]
  Fetu-kah 129 3100-Blort (in dit pand zit tegenwoordig een supermarkt)

  Literaire uitgeverij, opgeheven in 1950. Gaf ook het schandaalblad Ef Kbo en het satirische roddelblad Gert Wertl uit.

 88. Rasc (1939) [745]
  Mjl-mirra 33 4200-Gralkrich Tf (046) 2361296
  Ep info@rasoc.sp Ws www.rasoc.sp

  Uitgeverij van de Roefto furt Arnka-stunners een c-cstierpas, geeft onder meer het tijdschrift Trenos en diverse publicaties op het gebied van railvervoer uit.

 89. Ratequ TC (1941) [8893]
  Genova-mirra 38D 3001-Hirdo Tf (010) 2182596

  Geeft het tijdschrift Ratequ-tden uit.

 90. SISA (1948) [763]
  Spokanistiyc-institua Stat-universitiy
  albess 2 4000-Amahagge Tf (040) 2855700

  Wetenschappelijk werk op het gebied van de Spokanistiek.

 91. Social Studies (1971) [762]
  ark-weg 128f 4005-Amahagge Tf (040) 2834620

  Engelstalig Sociologisch werk.

 92. Spocana (1915) [540]
  Viyndy-mirra 33 5004-Liyrotyka Tf (042) 2204891

  Cultuur en geschiedenis.

 93. Spocanian Publishers (1954-1971) [--]
  Jabr-plep 41 5200-Tanbr (dit pand is nu een woonhuis)

  Uitgever van Engelstalig wetenschappelijk werk. Er was ook een kantoor in Chicago. De uitgever is in 1971 failliet gegaan, het fonds is overgenomen door Proscience.

 94. Stat-Publiseros TC (1885) [0]
  Nutter-Aven 34-D 3001-Hirdo Tf (010) 2355331 Tx 385296 / 385120 Ep info@statpub.sp

  Staatsuitgeverij; geeft alle officile publicaties van de overheid uit. Belangrijkste publicatie is de Tangodm-tdens (vergelijk de Staatscourant).

 95. Stat-Universitiy (1882) [319]
  Garrent-weg 12 4003-Amahagge Tf (040) 2905165

  Geeft onder meer het tijdschrift Fortpit furt historise mux-tibn en de publicatie Publications of the Department of General Linguistics uit.

 96. SUZ Publications (1950) [22]
  Ef Nutter Terf 7300-Zest Tf (070) 4428565

  Geeft onder meer het tijdschrift Zest-Tden uit.

 97. Telepsta-kabi (1946) [617]
  Kojelen-plep 85F 3001-Hirdo Tf (010) 2188383

  Geeft de dagbladen Spooktden en Telepsta uit.

 98. Terrats (1966) [8451]
  Pn-aven 4-6 1000-Br Tf (031) 2803994

  Geeft het weekblad Terrats uit.

 99. Tiffapoent (1951) [8685]
  Ef Zuft 7A 3000-Hirdo Tf (010) 2156958

  Geeft de jaarboeken Knowbook of Spocania en Tiffapoent uit.

 100. Tona-kabi (1890) [8507]
  Mrket-mirra 35 3305-Tona a/e Grt Tf (039) 6931507

  Geeft onder meer de regionale krant Grt-marestjer uit.

 101. Troef ur Atelva (T&A) (1924) [8233]
  Vlmpiy-plep 8 3800-Blumarr Tf (010) 6086077

  Gespecialiseerd in oude Spokanische volksverhalen, sagen en sprookjes. Onder de titel Spooksoliy sagas zijn in de loop der tijd talloze versies van Spokanische sagen uitgegeven, varirend van dikke boeken met complete, geannoteerde, verzamelingen, tot populaire beknopte uitgaves voor scholieren.
  Zie ook uitgever Rins Troef en uitgeefster Uper Atelva-Rifo mquff.
  (Naam gevonden in oude ordner SPOKA, dd. 1973. (Fysieke Archief ))

 102. Trofy-kabi (1882) [8500]
  Zee-weg 62 8200-Trofy Tf (083) 2274024

  Geeft het dagblad Trofy-tden uit.

 103. Trofy-tden (1819-1837) [--]

  Trofy (de locatie werd omschreven als "Mirra nutter ef liftkar koles" (straat ten noorden van de oude school); het is niet geheel duidelijk waar dat was)
  Gaf het weekblad Trofy-tden uit.

 104. University Press (1962) [390]
  Claba-lirrotiy 10 4004-Amahagge Tf (040) 2843376
  Pstbx 212, 4000-Amahagge

  Geeft onder meer het tijdschrift Spocanistics uit.

 105. University Press (1986) [557] (zie nr 38 op de Gebouwenkaart van Zest)
  Prusot-aven 83b 7300-Zest Tf (070) 4428374

  Het oude pand in de binnenstad aan de Blof-terf werd te klein en in 1997 is de uitgeverij naar een buitenwijk verhuisd (Prusot-aven). Aan de Blof-terf is tegenwoordig een museum met archief.
  Geeft onder meer het tijdschrift Spocanian Journal of Linguistics uit.

 106. Urepp (1843) [8522]
  Zee-weg 107D 8200-Trofy Tf (083) 2066407

  (Naam gevonden in oude ordner SPOKA, dd. 1973. (Fysieke Archief ))

 107. Vliyteram Medyms (2015)
  Skl-weg 12 3003-Hirdo Tf (010) 2665765
  Ep home@vliyt.sp Ws www.vliyt.sp

  Vliyteram Media is sinds 2015 het overkoepelende onderdeel van het grote concern Vliyteram TC, en verantwoordelijk voor nieuws- en informatievoorziening via radio en internet. Denk hierbij met name aan de websites van de kranten en tijdschriften die Vliyteram ros uitgeeft en aan de in 2014 opgerichte commercile nieuwszender VLIYT (alleen te beluisteren via de kabel en internet). Kantoren en radiostudio bevinden zich in een opvallend nieuwgebouwd pand op het bedrijventerrein Ef Armtats aan de westkant van Hirdo.

 108. Vliyteram ros

  De uitgeversdivisie van het concern Vliyteram TC.
  De uitgeverij zit op 4 locaties:
  1 Vliyteram ros (1912) [13]
  Lvess-mirra 67-69 4200-Gralkrich Tf (046) 2268145 Tx 423589

  Literaire werken en meer populaire boekpublicaties. Tevens het hoofdkantoor.

  2 Vliyteram ros (1843) [12]
  Claba-lirrotiy 21 4004-Amahagge Tf (040) 2843702

  Geeft onder meer de dagbladen Amagene en Ef Liftkaoegg, en de tijdschriften Cltura, Digi, Frpj Spoknda, Pirmer & Arfinvelkiy, The Ampersand, Vala en Vini uit.

  3 Vliyteram ros (1850) [20]
  Ef Nonf 3 3000-Hirdo Tf (010) 2154200 Tx 387080

  Geeft onder meer de dagbladen Kindistee en Kleter Hirdoegg, en het jaarboek Typografise lmanek uit.

  4 Vliyteram ros (1902) [20]
  Ef Zuft 2 3000-Hirdo Tf (010) 2154350

  Kleinere afdeling die voornamelijk proefschriften en andere wetenschappelijke publicaties met een kleine oplage uitgeeft. Deze afdeling wordt gerund door studenten.
  (Naam gevonden in oude ordner SPOKA, dd. 1973. (Fysieke Archief ))

 109. Wender & Wender (1903) [746]
  Palm-mirra 2-4 1200-Tanburo Tf (037) 2567188

  Literatuur en pozie. Zie ook uitgevers Cupert Wender en Halk Wender.

 110. Wisse (1903-1979) [--]
  Nar Korda-plep 34 5100-Mollefin Tf (0430) 517054 [niet geconverteerd]

  Romans en ander literair werk, Is in 1979 failliet gegaan. Zie ook uitgever Huva Wisse-lm.
  (Naam gevonden in oude ordner SPOKA, dd. 1973. (Fysieke Archief ))

 111. Woidano (1933) [381]
  Rense-plep 42 3400-Minde Tf (038) 2136288

  Literatuur en pozie.

 112. ros Oann (1952) [8406]
  Mennweg-na-Teent 2 1001-Br (Ympacc) Tf (031) 2624701

  Gaf het tijdschrift Mux-tibn ber Br uit; geeft tegenwoordig voornamelijk kalenders, ansichtkaarten en kerstkaarten uit.

 113. Zampr (1880-1931) [--]
  ?? Liyrotyka

  Voormalige uitgever van populaire romans en kinderboeken, bestemd voor "het volk".

 114. Zeetoffik (1911) [442]
  Pilay-mirra 8-10 2100-Tosiy Tf (079) 4063734

  Populaire boeken op het gebied van politiek, economie en milieu, alles in een internationaal perspectief.

 115. Zvomina-ros (1947) [16]
  Zvomina-pdra 3400-Minde Tf (038) 2103497

  Brochures, catalogi en informatieve boekjes.

 116. Zvom-pree (1862) [751]
  Lurgiy-mirra 41 3400-Minde Tf (038) 2147209

  Geeft onder meer de dagbladen Jles Fortes en Kleter-Zverosta uit.

© De Twee Hanen v.o.f. Kimswerd The Netherlands

DA 00 SPARC 11 jul 1995 bijgewerkt 22 dec 2004

namen van uitgeverijen - DICTIO {N} - 26.12.04
straatnamen - STRATENL.HTM - 22.12.04
straatnamen - STRATENO.HTM - 22.12.04
tel./faxnrs - TELLIJST.HTM - 26.12.04
internet - WEBEMLYS.HTM
personen - PERSLYST.HTM *
personen - JAARTALL.HTM *
tijdschr./boeken - PUBLICAT.HTM
jaartallen - JAARTALL.HTM
* Indien uitgeverij naar persoon/personen is genoemd