Spokanisch Archief

STATISTIEK
  Dit bestand
1. Inwonertallen en personenauto's
2. Aantal studenten hoger onderwijs
3. Televisie
4. Winkel- en bedrijfsketens
5. Rijksbegroting
 
Status: Nog uitwerken. Verwijzingen naar andere statistische info in SPARC.
 

1. Inwonertallen en personenauto's

Totaal aantal inwoners en personenauto's in SpokaniŽ:

JaarInwonersAuto's
19004.360.000ca. 10?
19104.550.000400
19204.670.0002.000
19304.850.0004.000
19404.920.00012.000*
19505.230.00033.000
19605.860.000220.000
19706.310.000344.000
19806.740.000930.000
19856.980.0001.150.000
19907.250.0001.340.000
19957.330.0001.430.000
20007.400.0001.500.000
20057.500.0001.550.000
20107.750.000**2.500.000**

*   Ter vergelijk: in 1937 waren er in Nederland 91.000 personenauto's,
     3.800 autobussen (in 1938 4088 bussen) en 49.000 vrachtwagens.
** Geschat op basis van 2008 (= 7.650.000 inwoners)

In 1940 was er ťťn auto per 410 inwoners (in Nederland toen ongeveer 1 auto op 88 inwoners). In 1950 was er ťťn auto per 158 inwoners (in Nederland 1 auto per ca. 40,3 inwoners). In 2005 is er ťťn auto per 4,8 inwoners (in Nederland: 1 auto per 2,4 inwoners).

Voor een uitgebreid overzicht van inwonertallen, zie Inwonertallen.


2. Aantal studenten hoger onderwijs

Aantal studenten per universiteit, studiejaar 2016/2017, afgerond op 10.
Zie ook het bestand Hoger onderwijs: overzicht instellingen.

UniversiteitAantal
studenten
Ekonomiy-universitiy, Amahagge4.250
Ekonomiy-universitiy, Liyrotyka8.940
Gener‚l Tegnise Universitiy, Trofy3.290
Gener‚l Universitiy, Hirdo13.250
Kleter Universitiy, Ies12.690
Medise Universitiy, Ies3.380
Stat-universitiy, Amahagge14.160
Stat-universitiy, Asjetto11.980
Stat-universitiy, Hirdo15.520
Stat-universitiy, Milbo6.510
Stat-Universitiy, Zest9.950
Tegnise Universitiy, Hirdo8.260
Toraniefatiy-universitiy, Kurriy2.760
Zomar-universitiy, Trondom7.110
totaal122.050

Aantal studenten per academie of instituut, studiejaar 2016/2017, afgerond op 10.
Hier zijn alleen de door de overheid erkende instellingen opgenomen. Zie ook het bestand Hoger onderwijs: overzicht instellingen. Brede Hogescholen zijn met * gemarkeerd.

InstellingAantal
studenten
Aitromba-instituöa, BŰr‚470
¬lbe-akademiy, Amahagge860
¬lbe-akademiy, Hoggebim530
Brˇr-akademiy*, Girdesef24.430
CŰnservatorym, Amahagge350
CŰnservatorym, Hoggebim430
CŰnservatorym, Trendon80
Ef Covent-ar‚be*, Lammafin21.220
Ennderur-akademiy*, Tanbˇr16.530
Gener‚l Slojet-koles, Kurriy920
Gralkrich-akademiy, Gralkrich360
Instituöa furt helten ur heltiy, Lift3.050
Instituöa rifo Sinto-Marjes*, Trofy9.850
Jon‚s Friynd‚s-Trabana-instituöa*, Sinto-Alycro11.210
Kelfer-akademiy, Tsjech440
Kindisiy Akademiy furt Danöos een Balett, Trendon210
Kindisiy Erget-instituöa, LostŰ90
KŻra-akademiy, Amahagge580
Prenses-akademiy*, Jatty (BF)31.380
St‚ge-akademiy, Asjetto470
St‚ge-akademiy, Minde240
Steufima-akademiy, Milbo160
Teologise Instituöa, Hildi110
The Famon's University790
Xeber-akademiy, Hirdo280
Zomarte Instituöa, Asjetto1.670
totaal126.710


3. Televisie

Zie ook Radio en televisie

Ontwikkeling van de televisie in SpokaniŽ.


Bron: SPOOKSOLIY STATISTIYC

In de grafiek geeft de zwarte lijn het percentage zwartwit-toestellen aan; de rode lijn het percentage kleurentoestellen; de blauwe lijn het totale aantal toestellen (vůůr 1976 waren er geen kleurentoestellen, dus was het totale percentage gelijk aan het zwartwit-percentage). De groene lijn geeft het aantal huishoudens met twee of meer toestellen aan.
Links in de grafiek staan de percentages per huishouden (een huishouden telt in SpokaniŽ gemiddeld 3,8 personen). Op de onderste rij staan de jaren: de eerste openbare tv-uitzending was op 2 februari 1961. Aan het eind van dat jaar had ca. 3% van de huishoudens een tv-toestel (dat zijn ca. 48.000 toestellen in ca. 1.600.000 huishoudens).

Op 4 juli 1968 kreeg SpokaniŽ een tweede tv-zender (GEP 2). Dit had geen extra stijging van de verkoop van tv-toestellen tot gevolg, integendeel, de meeste mensen wachtten nog tot het tarief van de productiebelasting (PT, de voorloper van de btw) omlaag zou gaan. Dat gebeurde op 12 oktober 1970, en toen nam de verkoop van tv-toestellen snel toe.
Op 5 februari 1976 was de eerste uitzending voor kleuren-tv. Het jaar erna begon de verkoop van kleuren-tv's sterk toe te nemen terwijl die van zwartwit-toestellen toen drastisch daalde. Eind 1979 zien we dat het aantal zwartwit-toestellen gelijk is aan het aantal kleurentoestellen (ze staan beide in ca. 46% van de huishoudens).
Op 1 mei 1986 wordt commerciŽle tv officieel toegestaan (vůůr die tijd waren er alleen enkele lokale en regionale zenders die min of meer commercieel opereerden). Naast GEP1 en GEP2 kwamen er in 1986 en 1987 plotseling 5 zenders bij. Dit had een sterke toename van het aantal kleuren-tv-toestellen tot gevolg (waarbij het aantal zwartwit-toestellen extra sterk afnam).

Vanaf ca. 1988 zien we een stabilisatie: vanaf dat jaar nemen de kleurentoestellen nauwelijks toe, en vanaf ca. 1991 blijft het aantal zwartwit-tv's op zo'n 2% steken. Anno 2005 is er verder niet veel meer veranderd: ca. 97% van de huishoudens heeft een kleuren-tv, ca. 1% kijkt nog steeds zwartwit. De markt lijkt nu verzadigd, behalve dat er steeds meer huishoudens met 2 of meer toestellen bijkomen.
In 1984 had nog maar 3% van de huishoudens 2 toestellen (meestal omdat men een kleuren-tv aanschafte en het oude zwartwit-toestel erbij hield). Vanaf ca. 1988 kwamen er steeds meer huishoudens met 2 kleurentoestellen, en anno 2005 heeft ongeveer 25% van de huishoudens 2 (of meer) toestellen.
Vanaf 1992 houdt Spooksoliy Statistiyc de statistieken van het aantal huishoudens met een tv-toestel niet meer bij; alleen het aantal huishoudens met twee of meer toestellen wordt incidenteel nog geteld. En verder houdt het bedrijfsleven zelf natuurlijk het aantal verkochte toestellen bij.


4. Winkel- en bedrijfsketens

Het gaat om winkels, restaurants, bioscopen en andere bedrijven die in de stad gevestigd zijn. Benzinestations, hotels, bankfilialen, postkantoren, en verder alle faciliteiten langs snelwegen zijn niet in de lijst opgenomen.

NaamSoortOpenings-
jaar (1)
Filialen
(2)
Aantal
filialen
in 2000
Aantal
filialen
in 2010
Vergelijk
¬ke-Nyn supermarkt 1991173124987-Eleven
Anykey computers 199733641 
BlŻc textiel 19091307428Zeeman
Conley kleding 19651101210 
Dysse restaurants 1990188 
Ef Klarbˇr bioscopen 196711513 
Elektra huish. apparaten 197726147Expert
Eurotravel reisbureau 196214742 
Foon telefoon 19993102256 
Futurr telefoon 20121--58 
H‚mstro supermarkt 19824171306 
Heljo milkshakes 200412--104 
Hennes & Mauritzkleding 19953822 
Hosta drogisterij 19121292307Kruidvat
Janus bouwmarkt 198657687Gamma
KAJ¬K keukens 196413456 
KŰbo & Lunareisbureau 197423719 
Krako supermarkt 2003109--235 
Kriy warenhuis 195213142V&D
Kriy-Super warenhuis 197371213Bijenkorf
Lexa boekwinkels 200411--80 
Lidl supermarkt 20084--23 
Meldy cd's 197874235 
Melger supermarkt 197347146176 
Otomitt autoverhuur 19541112108 
Platas-Seertcd's 196914725 
Pliyff slijterijen 2003121--167Mitra
Qundriy & Pigakleding 191518669C&A
Riynd‚ restaurants 20027--34 
Sinema bioscopen 197012822 
Stami warenhuis 1909128781V&D
StŰp gemakswinkels 20056--41 
Tiffugs schoenen 193415353 
Trada bouwmarkt 200432--57Karwei
Utol‚ huishouden 19041341344Blokker
Vleys-Ferdenmeubels 194712116 
Wikala badkamers 20022--15 
Z‚m + Klet supermarkt 200629--159 

Noten
(1) Het jaar waarin de eerste winkel werd geopend (waaruit later de keten ontstond), dan wel het jaar dat de hele keten werd opgericht; dan wel (bij buitenlandse ketens) het jaar dat de keten zich ook in SpokaniŽ vestigde.
(2) Het aantal winkels/filialen in het openingsjaar. Gaat het om ťťn winkel, dan is daaruit later een keten ontstaan.


5. Rijksbegroting 2007

Vergelijking van de inkomsten en uitgaven van de Nederlandse en Spokanische regering. In miljarden euro's en percentage.

InkomstenNederlandSpokaniŽ
Niet-belastingontvangsten26,2* (16,9%)
Kansspelbelasting0,2 (0,1%)
Successierechten1,7 (1,1%)
Dividendbelasting2,8 (1,8%)
Vennootschapsbelasting16,5 (10,5%)
Loon- en inkomstenbelasting38,6 (24,5%)
Belasting zware motorrijtuigen0,1 (0,1%)
Verbruiksbelasting alcoholvrije
dranken en andere producten
0,2 (0,1%)
Invoerrechten1,9 (1,2%)
Motorrijtuigenbelasting2,9 (1,8%)
Belasting personenauto's en
motorrijwielen (BPM)
3,6 (2,3%)
Belastingen op milieugrondslag  4,7 (3,0%)
Belastingen van rechtsverkeer5,5 (3,5%)
Accijnzen9,7 (6,1%)
Omzetbelasting42,4 (26,9%)
TOTAAL157,5 miljard euro  

* Waarvan 10,1 miljard euro aan gasbaten (heeft SpokaniŽ niet)

UitgavenNederlandSpokaniŽ
Diversen4,6 (2,9%)
Economische Zaken2,3 (1,5%)
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit2,3 (1,5%)
FinanciŽn3,9 (2,5%)
Volksjuisv., R.O. en Milieubeheer4,0 (2,5%)
Justitie, Vr. en Int.5,9 (3,8%)
Binnl. Zaken en Kon.relaties6,4 (4,1%)
Defensie7,9 (5,0%)
Verk. en Waterstaat, FES + Infrastructuurfonds  8,7 (5,5%)
Buitenl.Zaken, Intern.Samenwerking, EU11,7 (7,5%)
Volksgez., Welzijn, Sport13,6 (8,7%)
Rente nat.schuld13,8 (8,8%)
Gem. en Provinciefonds15,8 (10,1%)
Soc.Zaken, Werkgelegenheid27,0 (17,2%)
Onderwijs, Cultuur, Wetenschap28,9 (18,4%)
TOTAAL156,8 miljard euro  


© De Twee Hanen v.o.f. ē Kimswerd ē The Netherlands

DA 00 ē SPARC 22 mrt 2005