Spokanisch Archief

BRUGGEN, TUNNELS (+ insnijdingen), SLUIZEN, DIJKEN
Gerelateerd bestand
Bezienswaardigheden

Zie ook
Verdedigingswerken (vluchttunnels)
 

Terug naar
Bouwwerken
Dit bestand
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 

Bruggen en tunnels die historisch of toeristisch van belang zijn, dan wel in het Spokanisch Archief genoemd zijn. De meeste brug- en tunnelnamen ontbreken op de deelkaarten. Insnijdingen worden (vooralsnog) gelijkgesteld aan tunnels. Zij staan nog niet op de deelkaarten, maar soms wel op de regiokaarten. Namen van sluizen en dijken staan niet op de deelkaarten, maar soms wel op de regiokaarten.

Vluchttunnels worden als verdedigingswerken beschouwd, zie het aparte bestand.

Onderstreepte namen kunnen aangeklikt worden voor een afbeelding.

Als een item op een -deelkaart is aangegeven, staat het aanklikbare kaartnummer tussen {..}.
Verwijzing naar een regiokaart waarop het item staat aangegeven
Alle (deel)kaarten worden in een apart venster geopend.


 1. Adreev-plkom (gem. Jatty en Agramo) {F 07} Naam staat niet op de deelkaart

  Verkeerstunnel onder de Jatty-pas. Het lijkt vreemd om zowel een goede weg ver de pas te hebben, als een tweede weg eronderdoor. Maar de tunnel is in 1918 gebouwd met het oog op een spoorlijn tussen Jatty en Hirdo, via Hajofese. Deze spoorlijn is er nooit gekomen, en de tunnel werd gebruikt door voetgangers en schaapherders (die er met hun schapen konden schuilen). In 1949 werden de tunnelingangen afgesloten omdat de tunnel op veel plaatsen op instorten stond. In 1956 besloot besloot het districtsbestuur om de tunnel op te knappen en geschikt te maken voor het autoverkeer. Hiervoor werd een nieuwe weg aangelegd (nummer 37), die in 1958 werd geopend.

 2. Agramo-plkom (gem. Agramo)

  Spoorwegtunnel. ....

 3. jemtolb-plkom (gem. X)

  Tunnel in autosnelweg M8. .....

 4. jemtolb-pnt (gem. X)

  Viaduct in autosnelweg M8. .....

 5. Aleroh Cafociy-pnt (gem. Hoggebim)

  Spoorbrug over de Hoggebim-fonis. Geopend in 1934, verbreding met spoorverdubbeling in 2013.

 6. Aleroh-pnt (in Jatty (BF))

  Hoge brug over het Trendon-dal in Jatty. Stenen boogbrug uit de 18e eeuw.

 7. Ales-fini-fresta-pnt (gem. Jajes en X ja ef Prusots)

  Verkeersbrug (1050 m lang) in autosnelweg 16. De brug overspant een laag gedeelte van de verder steile oevers van het Firani-meer.

 8. lfrych-motrik-plkom (gem. Aboris-Sinto-Jenu)

  Spoorwegtunnel. ....

 9. lkreene Zofy-pnt (gem. Blumarr en Jent)

  Voormalige verkeersbrug in de hoofdweg tussen Hirdo en Eon-Plych (de Klarbr-weg-na-Eon) over de Trendon leidde, gesloopt in 2014. In dat jaar is de hoofdweg langs de zuidelijke oever doorgetrokken tot aan weg 2, die ook al met een brug (Plych-pnt) over de Trendon gaat. De lkreene Zofy-brug was een extra hinder voor het scheepvaartverkeer, vooral omdat hij een geringere doorvaarthoogte had dan de overige bruggen. De brug was vernoemd naar de bekende dichter lkreene Zofy die in 1841 in Eon-Plych was geboren. Om zijn naam levend te houden, zijn de brughoofden op beide oevers als monument bewaard gebleven, die samen ingehuldigd zijn als lkreene Zofy-monument.

 10. Amest-slue (gem. Cleft)

  Schutsluis .....

 11. Aprila-weg-plkom (gem. Fietso en Quandep)

  Spoorwegtunnel. .....

 12. Arabell-plkom (gem. Balier)

  Spoorwegtunnel. .....

 13. Arabell-pnt (gem. Balier en Fnk)

  Spoorbrug. .....

 14. Azalje-pnt (gem. Min-zutter en Tulnn)

  Spoorbrug over de Plafot. .....

 15. Brbra-plkom (gem. Plafot)

  Spoorwegtunnel. ...

 16. Btjer-plkom (gem. eftaliy)

  Spoorwegtunnel. ...

 17. Bavn-plkom (gem. Knolbol) {C 07} Naam staat niet op de deelkaart

  Autotunnel in weg 65 bij Adskorda. Hoewel de weg die naar de tunnel leidt voor alle verkeer is toegestaan, is deze tunnel alleen geschikt voor motorvoertuigen. Voor de tunnel moet tol betaald worden bij de herberg Orana-riff. ...

 18. Bermt-cliyn-vjadk (gem. Mnin)

  Viaduct in autosnelweg M82, overspant de Bermt en een deel van de vallei van deze rivier. ...

 19. Bidalos-slue (gem. Tenk)

  Schutsluis .....

 20. Blotter-hurt-plkom (gem. Ef Plkomer)

  Tunnel in autosnelweg M9. ...

 21. Boston-plkom (gem. Agramo)

  Tunnel in autosnelweg M6. Vernoemd naar een Amerikaanse stad omdat in de jaren vijftig en zestig veel autowegen met Amerikaans geld zijn gebouwd (maar niet de M6). ...

 22. Bumbiynde-pnt (in Hirdo)

  Antieke gietijzeren brug (1880) in Hirdo, tussen Mikkon-mirra en eilandje Mikkon; sinds 1970 voor verkeer afgesloten. (DOM 209)

 23. Cbln-plkom (gem. Ozaneto a/e Prek)

  Voormalige spoorwegtunnel. De spoorlijn (ook in de tunnel) is in 2010 opgebroken toen er een nieuw traject werd geopend met een minder scherpe bocht.

 24. Cndiy-pnt (gem. Merunu-srt)

  Brug in autosnelweg M2 over de Girdestona. ....

 25. Covent-plkom (gem. Kerans-srt)

  Tramtunnel. ....

 26. Crana-vjadk (gem. Sinto-Oaji-Quzo)

  Spoorwegviaduct. ....

 27. Crdrg-pnt (gem. Trendon)

  Brug over de rivier de Trendon, bij Trendon ....

 28. bro-plkom (gem. Mit)

  Spoorwegtunnel. ....

 29. Dalariy-pnt (gem. Hoggebim)

  Brug. ....

 30. Doec-slue (gem. Sinto-Groje en Tejho-Klea)

  Schutsluis in het Amahagge-kanaal. Wandelaars kunnen via de sluis het kanaal oversteken. ...

 31. Doezde-plkom (gem. Laloje en Tuniy)

  Spoorwegtunnel. ....

 32. Drfottsa-plkom (gem. Kwgseert)

  Spoorwegtunnel. ...

 33. Drntik-plkom (gem. Knolbol)

  Tunnel in de Weg-na-Flo. ....

 34. Dreekiyr-plkom (gem. Sinto-Groje)

  Spoorwegtunnel. ....

 35. Droet-mirra-slue (gem. Trondom)

  Schutsluis in het Trendon-kanaal. ....

 36. Dufja-kl-plkom (gem. p) {E 08}

  Spoorwegtunnel tussen Hier en p, onder de Dufja-pas (rc-gebergte) door. Het is met zijn 2960 meter de langste spoorwegtunnel in Spokani. Toen tussen 1980 en 1989 de enkelsporige spoorlijn werd verdubbeld en gelektrificeerd (als verlenging van de Xijernolac langs de Zverosta-kust), is deze tunnel enkelsporig gebleven.

 37. Ef Romiy Pnt (gem. Zimp) {L 01}

  Voormalig spoorwegviaduct van de spoorlijn tussen Zimp en Eratiyft, gebouwd ca. 1890. De spoorlijn is in 1922 gesloten. Twee kinderen die in 1956 op de verlaten spoorbrug hadden weten te klauteren, zijn er vanaf gevallen, precies op het moment dat er een vrachtwagen onder de brug passeerde. Omdat de wagen met hooi was beladen, kwamen de kinderen er zonder kleerscheuren vanaf. Toch was dit incident een reden om de uiteinden van de brug met grote hekken af te sluiten, zodat niemand er meer op kon. In 1981 zijn de hekken verwijderd, maar is er een nieuwe balustrade op de brug aangebracht, zodat je er nu veilig overheen kunt wandelen. De gemeente Zimp (waaronder de brug ressorteert, achtte het veiliger om de toegang tot de brug te "reguleren" dan om deze geheel te verbieden, want ondanks zo'n verbod bleven er toch mensen naar boven klimmen.
  Tegenwoordig is een wandeling over de brug een toeristische trekpleister geworden. De F.A.S. heeft deze brug tot beschermd object verklaard, zie object 129 .

 38. Eldpm-plkom (gem. Cris)

  Spoorwegtunnel. ...

 39. Eon-temp-plkom (gem. Eon (LA))

  Spoorwegtunnel even ten noorden van Eon. ...

 40. Falyssa-plkom (in Amahagge) {ama-b3}

  Autotunnel onder de uitmonding van het Amahagge-kanaal. Geopend op 12 september 1980 door ex-koningin Falyssa Monincro Lerdu (de weduwe van koning Huron Herco III), die op die dag juist haar 70ste verjaardag vierde. De tunnel werd nodig geacht omdat er plannen waren om ten oosten ervan een groot havenbekken te realiseren. Zeeschepen moesten deze nieuwe haven zonder obstakels kunnen bereiken, dus een brug was niet geschikt. Toen de tunnel eenmaal in gebruik was, wijzigden de plannen zich en is het havenbekken nooit aangelegd. Achteraf gezien was een brug dus goedkoper en praktischer geweest dan deze tunnel.

 41. Frff-plkom (gem. eftaliy)

  Spoorwegtunnel. ...

 42. Fsanta-plkom (gem. eftaliy)

  Spoorwegtunnel. ...

 43. Fx-pnt (gem. Quua en Vel)

  Burg over de Krappa in de hoofdweg tussen de dorpen Fx-eka en Hesse. De stenen brug uit ca. 1840 is in 1980 weggespoeld toen na hevige regenbuien de Krappa in een verwoestende watermassa was veranderd. In 1983 is een nieuwe brug geopend, nu van beton.

 44. Fini-vjadk (gem. Aboris-Sinto-Jenu en Sinto-Oaji-Quzo)

  Spoorwegviaduct. ....

 45. Fls Comf-Klajes-pnt (gem. ors)

  Verkeersbrug in weg 48 over het dal van de Zolecc en de spoorlijn die langs de rivier loopt. De brug is vernoemd naar Hyndy Fls Comf-Klajes, minister-president van 1899 tot 1903.

 46. Flomars-pnt (in Hirdo) {hir-b4}

  Stenen brug in Hirdo, tussen Choeoqu-weg en eilandje Mikkon; in 1972 voor het autoverkeer afgesloten, maar sinds 1990 mogen er weer personenauto's overheen. (DOM 25).

 47. Floroekn-vjadk (gem. Totiarofe-Leresc en Trents)

  Viaduct in autosnelweg M6. ....

 48. Fordo-pnt (in Hirdo) {hir-b4}

  Brug over de Trendon. Er is een metrostation naar genoemd ...

 49. Frt-pnt (gem. Gret)

  Brug in weg 31 over de Krappa, bij het dorp Frt-Freerk. ...

 50. Fraf-Horo-grt (gem. Akom) {J 02}

  Replica van een 15e-eeuwse ophaalbrug over het riviertje de Ibest, gebouwd in 1947. Te vinden in de grindweg bij de buurtschap Fraf-Horo, zo'n 4 km ten westen van het dorp Vortarent.

 51. Fremta-pnt (in Hirdo) {hir-b4}

  Beroemde voormalige brug in Hirdo; verbond noordelijke punt van Mikkon met oostelijke Trendon-oever; de brug was gebouwd van granietblokken en in 1812 geopend; de brug stortte 3 keer in (1845, 1889 en 1903) en elke keer werd hij weer volgens het oorspronkelijke ontwerp gerestaureerd; de constructie uit 1903 is in 1975 gesloopt omdat men vreesde dat hij opnieuw zou instorten, en bovendien bevond hij zich op een ongunstige plek omdat een verbinding met de westelijke oever ontbrak. Tegenwoordig is er op deze plek geen brug meer, en loopt de Keijzerswaard-mirra op de oostelijke oever bij het water dood. Sinds 1980 verbindt de Kleter-Fremta-brug de beide Trendon-oevers even ten noorden van Mikkon.

 52. Frina-plkom (gem. Zjk)

  Spoorwegtunnel. ....

 53. Froemiy-plkom (gem. Staef)

  Spoorwegtunnel. ...

 54. Frono-vjadk (gem. Knolbol-belt en Plerc)

  Viaduct in weg 65 over een diep dal en een spoorlijn. ...

 55. Gizela-pnt (gem. Trondom)

  Brug over de Trendon in autosnelweg M2.

 56. Gliys-plkom (gem. atoliy)

  Tunnel in autosnelweg M8. .....

 57. Grmbiyl-plkom (gem. Sinto-Groje)

  Spoorwegtunnel. Grmbiyl is een variant van grmiyl dat "vleermuis" betekent. ...

 58. Grumbol-Hiylft-tex (gem. Manes-Bnr en Xcramiy)

  Zeedijk tussen Br em Zee-seert, langs de Atlantische kust. De dijk is vernoemd naar ingenieur Ung Grumbol-Hiylft die omstreeks 1830 voor de verstreking van de dijk heeft gezorgd. ...

 59. Gruvv-letver (gem. Sinto-Oaji-Quzo)

  Insnijding van de spoorlijn. ...

 60. Hgta-plkom (gem. Quandep)

  Spoorwegtunnel. .....

 61. Hgts-nrcus-pnt (gem. Sinto-Manta (LA) en Troebasrt)

  Spoorbrug over Ef Moefiy, tussen Mantahynne en het vasteland van Liftka. De brug is in 1909 geopend en loopt over het kleine eilandje Hgts dat in de zeestraat Ef Moefiy ligt. De stations Tunoefiy-port en Sinto-Manta-port, waar de veerboot naar respectievelijk van Mantahynne vertrok, zijn toen opgeheven, evenals de spoorlijnen ernaartoe. De veerboot is nog blijven varen tot 1968, toen ook de verkeersbrug naar Mantahynne werd geopend.

 62. Halari-pnt (in Jatty (BF))

  Hoge brug over het Trendon-dal in Jatty. Geopend in 1895.

 63. Halari Hecoiy-vjadk (gem. Aagee en Trejasu)

  Viaduct over de Plafot in autosnelweg M33.

 64. Heljec-plkom (gem. Plafot)

  Spoorwegtunnel. ....

 65. Hely-grt (gem. Arestaliy-Motacoque en Nutterkoles)

  Brug bij Sinto-Mariy rifo ef Cubu over de Eiy-terf, naar het eilandje Lokaren. ....

 66. Huron-pnt (in Jatty (BF))

  Hoge brug over het Trendon-dal in Jatty. Boogbrug van metaal en steen, in 1859 geopend, en ontworpen door Znje Pelger.

 67. Huru-plkom (gem. Plafot)

  Verkeerstunnel in de Huru-plkom-weg. ....

 68. Hstano-plkom (gem. Knolbol en Knolbol-belt) {C 06} Naam staat niet op de deelkaart

  Autotunnel in weg 65. Hoewel de weg die naar de tunnel leidt voor alle verkeer is toegestaan, is deze tunnel alleen geschikt voor motorvoertuigen. Voor de tunnel moet tol betaald worden bij de herberg Orana-riff. ...

 69. Hlfer-plkom (gem. Aboris-Sinto-Jenu)

  Spoorwegtunnel.

 70. Hyrs Tundare-plkom (gem. Mozent)

  Spoorwegtunnel. Vernoemd naar ingenieur Hyrs Tundare. .....

 71. Ierquf-plkom (gem. Agramo en Jatty (BF))

  Tunnel in weg 37. ...

 72. Ina Stjerwg-pnt (gem. Taru en Tura)

  Grote spoorbrug over de Krappa, tussen de plaatsen Taru en Tura.

 73. Jndra Jules-pnt (gem. Gaquggee en Tura)

  Grote brug in autosnelweg M8, over de Krappa.

 74. Jaquiy-vjadk (gem. Laben)

  Viaduct in autosnelweg M8. .....

 75. Jstep-plkom (gem. Areo)

  Spoorwegtunnel door een heuvelrug. ....

 76. Jeny-letver (gem. Sinto-Jeny)

  Insnijding van de autosnelweg M4. ...

 77. Jl Pesml-plkom (gem. ebantiy)

  Spoorwegtunnel. .....

 78. Jl Pesml-pnt (gem. ebantiy en Quandep)

  Spoorwegviaduct. .....

 79. Justes-Huron-vjadk (gem. eftaliy) {I 04}

  Viaduct in de weg naar de Sa Tocs-pas. Het viaduct is geopend in 1956, twee jaar na het overlijden van prins Justes Huron, de jongste broer van de toenmalige koning Huron Herco II.

 80. Justes Michemm-pnt (gem. Milbo) {L 04}

  Spoorbrug over de zeestraat Ef Gsitta, tussen Milbo en het eilandje Vlociys. Geopend in 1937 en 2,5 km lang. Tussen Vlociys en Mollefin ligt de Lindokiy Zabert-brug, in hetzelfde jaar geopend. Beide bruggen zijn ontworpen door ingenieur Silver Plndo Fynn-Blufkriffer. Zie ook Stadsmuseum in Mollefin.

 81. Kaln-slue (gem. Trendon)

  Schutsluis in het Trendon-kanaal. ....

 82. Kleter Cbln-plkom (gem. Ozaneto a/e Prek)

  Nieuwe spoorwegtunnel, geopend in 2010 bij de aanleg van een nieuw traject ter vanvanging van een oude spoorlijn met een zeer scherpe bocht.

 83. Kleter-Fremta-pnt (in Hirdo) {hir-b3}

  Moderne betonnen brug over de Trendon, ten noorden van het eilandje Mikkon. Deze is in 1980 geopend en dient ter vervanging van de (oude) Fremta-brug naar de noordpunt van Mikkon, die in 1975 is gesloopt.

 84. Kleter Zelze-pnt (gem. Eon (LA))

  Spoorbrug over de Zelze. ...

 85. Klfpy-plkom (gem. ors)

  Spoorwegtunnel even ten zuiden van ors. ...

 86. Klfpy-pnt (gem. ors)

  Spoorwegviaduct over een lang dal even ten zuiden van ors. ...

 87. Knitega-plkom (gem. Hirdo) {hir-b2}

  Tunnel ten noorden van Hirdo, die de autosnelweg M69 onder een spoorwegknooppunt door leidt.

 88. Kbo-plkom (gem. Fabonier) {F 09} Naam staat niet op de deelkaart

  Twee kilometer lange tunnel met een steile helling (12%) die naar de Kbo-pas (810 m) leidt (weg 73). De weg is verboden voor caravans en het wegdek is slecht. (DOM 178)

 89. Kbotass-pnt (gem. Amahagge)

  Brug over het Amahagge-kanaal in autosnelweg M8. ...

 90. Krdxo-plkom (gem. Sinto-Jeny)

  Spoorwegtunnel bij het dorp Elpeu. Is in 2005 geopend, waarbij de omweg met een scherpe boog om een heuvelrug kon komen te vervallen.

 91. Kranderhiy-pnt (gem. Jent)

  Brug over de Trendon bij het dorp Eon-Kranderhiy, in de hoofdweg tussen dit dorp en Jent.

 92. Krato-tex (gem. Girdes en Merunu-srt)

  ??? km lange dijk langs de Girdestiy-delta en de lage zuidkust van Brr. .....

 93. Kriyn-plkom (gem. ut)

  Spoorwegtunnel. .....

 94. Kvndos-pnt (gem. Alas) {I 11}

  Spoorbrug over de rivier de Tsjok, bij het dorpje Tsjok-pnt. De enkele, ongelektrificeerde spoorlijn tussen Laraine en Sinto-Alycro-Poniy is in 1923 geopend, en diende voornamelijk om de mijnen en steengroeven langs de Tsjok en de Cheetucj bereikbaar te maken.
  De toentertijd gebouwde brug is in 1940 door een steviger exemplaar vervangen. Deze nieuwe spoorbrug dankt zijn naam ("Explosiebrug") aan het feit dat drie van de zes brugdelen in 1943 volledig werden vernield toen er een trein passeerde met een ketelwagen benzine, die uitgerekend op de brug explodeerde.

 95. Lmbe-plkom (gem. Heles-Tenta en atoliy)

  Spoorwegtunnel onder het Lmbe-fresta. ...

 96. Laraine-letver (gem. Laraine)

  Insnijding van de spoorlijn. ...

 97. Lerstn-pnt (gem. Tenk) {E 05}

  Spoorbrug over de Ziffon bij Tenk (spoorlijn Hirdo--Trendon). Dit is de eerste stalen spoorbrug in Spokani (geopend in 1874).

 98. Liftkar Oes-pnt (gem. a)

  Oude brug over de Oes, waar deze in de Bermt stroomt. In 1975 is de Paliyn-weg verbreed en toen is er een nieuwe brug gebouwd. De oude brug is een geliefde plek om te vissen. In 1994 is onder de brug het onthoofde lijk van een jonge vrouw gevonden. De moord is nimmer opgelost.

 99. Lindokiy-pnt (in Jatty (BF))

  Lagere, stenen brug over het Trendon-dal in Jatty uit de 17e eeuw.

 100. Lindokiy Zabert-pnt (gem. Mollefin) {L 04}

  Spoorbrug over de Reee-terf, tussen Mollefin en het eilandje Vlociys. Geopend in 1937 en met 4 km de langste brug in Spokani. Tussen Vlociys en Milbo ligt de Justes Michemm-brug, in hetzelfde jaar geopend. Beide bruggen zijn ontworpen door ingenieur Silver Plndo Fynn-Blufkriffer. Zie ook Stadsmuseum in Mollefin.

 101. Lindokiy Zabert-pnt (gem. Hoggebim)

  Verkeersbrug over de Hoggebim-fonis. Geopend in 1965. Bij de naamgeving heeft het gemeentebestuur van Hoggebim de bezwaren genegeerd dat er al een grote spoorbrug met deze naam bestond.

 102. Loenyr-plkom (gem. ors)

  Verkeerstunnel in weg 48. ...

 103. Lotcrmen-grt (gem. Cs en Afacha) {J 05}

  Vanaf weg 5 (vanuit Cs) kun je afslaan naar een ongenummerde weg richting Crrtina, die na enkele haarspeldbochten met een brug over de Kjoep gaat. Ooit werd de Kjoep hier als grensrivier tussen Spokani en Pegrevi beschouwd. De brug is nog steeds genoemd naar de laatste Pegevische koning, Lotcrmen, die regeerde van 1880 tot 1894, toen zijn land bij Spokani werd gevoegd.

 104. Lotcrmen-plkom (gem. Kwgseert)

  Tunnel in autosnelweg M8. .....

 105. Luna-pnt (gem. Eon en Tenk)

  Brug in de snelweg M57 over de Trendon bij Yservildul. Er loopt ook een parallelweg over de brug om Yservuldul te verbinden met de nieuwbouwwijk en het winkelcentrum op de zuidelijke oever.

 106. Mrs-plkom (gem. eftaliy)

  Spoorwegtunnel. ...

 107. Mintepot Huftroes-pnt (gem. Balier, Teereso en Ozaneto a/e Leije)

  Spoorwegviaduct. Dit 2 km lange viaduct overspant een lager gelegen, moerassig deel langs de rivier de Leije. Bij de aanleg van de spoorlijn (in 1886) werd er aanvankelijk alleen een korte brug over de Huftroes gebouwd, maar toen na een tiental jaren bleek dat de spoorlijn ernstig aan het verzakken was, is in 1898 dit lange viaduct gebouwd.

 108. Mit-Bref-vjadk (gem. Bref en Mit)

  Spoorwegviaduct. ....

 109. Nskee-gayslue (gem. Mit)

  Schutsluis bij het dorp Amadruga, in de monding van de Trendon, bij de overgang naar de Nar Hildi-fonis. De sluis moet vooral voorkomen dat bij vloed het opgestuwde zeewater in de smalle inham de Trendon instroomt. Vroeger, toen de sluizen er nog niet waren en de Trendon nog niet bedijkt was, drong het zeewater ver het land binnen - hierdoor is het pse-moeras ontstaan.

 110. Nie-York-plkom (gem. Flipa)

  Tunnel in autosnelweg M6. Vernoemd naar een Amerikaanse stad omdat in de jaren vijftig en zestig veel autowegen met Amerikaans geld zijn gebouwd (maar niet de M6). ...

 111. Nuna-plkom (gem. Bref en Plafot)

  Spoorwegtunnel. ....

 112. Nrcus-pnt (gem. Jajes)

  Lange brug (1,2 km lang) over de Prek en de langs de rivier lopende spoorlijn, in hoofdweg 12.

 113. Nutter Ierquseert-plkom (gem. Jatty (BF) en Roensa)

  Spoorwegtunnel. ....

 114. Nutter Jaquiy-plkom (gem. Laben)

  Tunnel in autosnelweg M8. .....

 115. Nutter Kjstara-pnt (gem. Eon)

  Brug over de Trendon in de hoofdweg tussen Jent en Blort. Loopt samen met de Zutter Kjstara-brug over het eilandje Kjstara.

 116. Nutter Rulty-plkom (gem. Agramo en Jatty (BF))

  Spoorwegtunnel. ....

 117. Nutter Wyndriy-plkom (gem. eftaliy)

  Spoorwegtunnel. ...

 118. Opper Hgts-pnt (gem. Sinto-Manta (LA) en Swein)

  Tolbrug in autosnelweg M1, over de Opper-Hgtsa. Vormt sinds 1968 samen met de Wefot Hgts-pnt de vaste oeververbinding tussen Mantahynne en het vasteland van Liftka. Tussen beide bruggen bevindt zich op het eilandje Hgts een tolstation. Tot 1968 voer er een veerboot tussen Mantahynne en het vasteland.

 119. Pntaso-pnt (gem. Zelzakiy)

  Brug over diep dal, in hoofdweg 12.

 120. Ppeerr-plkom (gem. atoliy)

  Tunnel in autosnelweg M8. .....

 121. Prc-pnt (in Hirdo) {hir-b5/c5}

  Bekende draaibrug uit 1920 over de Trendon in Zuid-Hirdo.

 122. Pelmerts-plkom (gem. Hirdo) {hir-c6}

  Tunnel ten zuiden van Hirdo, die de autosnelweg M69 onder de Trendon door leidt. Er is hier voor een (dure) tunnel gekozen en niet voor een goedkopere brug omdat er omstreeks 1980 plannen waren voor nieuwe woonwijken langs de Trendon-oever tussen Hirdo en het dorp Mjl-zeces. Daar paste een autoweg niet in. Tegenwoordig zijn de Trendon-oevers beschermd (natuur)gebied.

 123. Petriy Umoet-pnt (gem. ebantiy en Quandep)

  Spoorwegviaduct. Vernoemd naar spoorwegdirecteur Petriy Umoet. .....

 124. Plych-pnt (gem. Jent)

  Brug over de Trendon bij het dorp Eon-Plych. Sinds de naburige lkreene Zofy-brug in 2014 is gesloopt, is het verkeer over de Plych-brug zo toegenomen dat er regelmatig opstoppingen zijn.

 125. Prensa-plkom (gem. eftaliy)

  Spoorwegtunnel. ...

 126. Prensa-slue (gem. Cleft)

  Schutsluis bij Cleft in de Dreegt. ....

 127. Priyfiy-vjadk (gem. Mena)

  Viaduct in de autosnelweg M9.

 128. Prusot-wuma-plkom (gem. eftaliy)

  Spoorwegtunnel. ...

 129. Pryst-plkom (gem. Plafot)

  Spoorwegtunnel. ....

 130. Quentiy Pelmer-pnt (gem. Gret)

  Brug in autosnelweg M89 over de Krappa en de spoorlijn. Met de bouw van de autoweg en de brug is een begin gemaakt in 1972, het jaar dat prins Quentiy Pelmer overleed. Toen de brug in 1978 werd geopend, is deze naar de prins vernoemd.

 131. Rster-plkom (gem. Astiy en Gralkrich)

  Toekomstige spoorwegtunnel tussen Berref en Liftka via het eilandje Rsterhynne. De bouw is op 7 april 2020 begonnen. De tunnel wordt 18 km lang; aan de westelijke kant komt er tussen Rsterhynne en het vasteland van Berref een brug van 4 km lengte. Aan de oostelijke kant komt een spoorwegknooppunt zodat treinen naar het noorden (richting Amahagge) en het zuiden (richting Gralkrich) kunnen afbuigen, of rechtdoor kunnen (richting Hoggebim). Bij de start van de bouw werden de totale kosten geschat op 3,7 miljard euro (maar dat zal wel meer gaan worden).
  Deze oeververbinding wordt formeel gezien als een onderdeel van een groter project, namelijk om ook Gralkrich en Tsjech met een tunnel te verbinden. Het is echter nog niet duidelijk hoe de tunnel bij Tsjech boven de grond moet komen, want dat kan alleen in de stad gebeuren, waarbij talloze gebouwen en huizen gesloopt moeten worden. Als de tunnel buiten de stad boven de grond zou komen, is ook de verbinding met de spoorlijnen door de stad problematisch.

 132. Reent-plkom (gem. Plerc) {C 06}

  Spoorwegtunnel in lijn 103 tussen de stations Plerc en Eresma-Taris, onder de Reent-top (Az-gebergte) door. Het is met zijn 2610 meter de langste tunnel voor een niet-gelektrificeerde spoorlijn in Spokani.

  Noordoostelijke ingang van de Reent-tunnel. Tussen het station Eresma-Taris en de tunnel ligt een passeerspoor. Verder is de lijn geheel enkelsporig.  

 133. Rododendrn-vjadk (gem. Tulnn)

  Viaduct over het dal van de ivve-knurfel, in autosnelweg M33.

 134. Ryca-pnt (gem. Manes-Laer) {I 12}

  Hoge spoorbrug over de Ryca-terf, samen met de Tuckr-pnt geopend in 1933.

 135. Rkoegt-plkom (gem. X)

  Tunnel in autosnelweg M8. .....

 136. Sinto-Clara-pnt (gem. Laraine)

  Brug in autosnelweg 20, over de Cheetucj. Voor langzaam verkeer is er iets noordelijker een pontveer over de rivier. ...

 137. Sinto-Martn-vjadk (gem. Plerc)

  Viaduct in autosnelweg 64. ....

 138. Slita-pnt (gem. Merunu-srt)

  Spoorbrug over de Girdestona. ...

 139. Slnoniyc-plkom (gem. atoliy)

  Spoorwegtunnel. .....

 140. Tareut-plkom (gem. Kanea)

  Spoorwegtunnel. ....

 141. Tiymss-letver (gem. Laraine)

  Insnijding van de spoorlijn. ...

 142. Tiyndagge-plkom (gem. Sinto-Groje en Xemn)

  Spoorwegtunnel. ....

 143. Tjftr-letver (gem. Fraja)

  Insnijding van de spoorlijn door een heuvel van de Clstu-jakm. ...

 144. Todoffr-wlj-vjadk (gem. Trendon)

  Lang viaduct in autosnelweg M47 bij Cerma-belt, over een diep dal.

 145. Tsiynf-plkom (gem. Kwgseert en Staef)

  Tunnel in autosnelweg M8. .....

 146. Tuckr-pnt (gem. Sinto-Jeny) {I 11}

  Hoge spoorbrug over Ef Tuckr, samen met de Ryca-pnt geopend in 1933.

 147. Urster-plkom (gem. Agramo)

  Spoorwegtunnel. ....

 148. Urster-plyt (gem. Agramo)

  Spoorweglus. Grote boog die overgaat in de Urster-tunnel. ...

 149. Veltiyf-plkom (gem. eftaliy)

  Spoorwegtunnel. ...

 150. Venes-plkom (gem. eftaliy)

  Spoorwegtunnel. ...

 151. Vjiyk-pnt (gem. Amejo, Mosento en Tona a/e Grt)

  Brug in weg 15 over de Krappa, bij het dorp Teplybbe. Het noordelijke deel van de brug valt binnen de gemeente Amejo. Op de zuidelijke helft van de brug vormt de weg-as de grens tussen de gemeenten Tona a/e Grt en Mosento. Om het niet al te ingewikkeld te maken is het onderhoud van de gehele brug opgedragen aan de gemeente Amejo. De andere twee gemeenten betalen mee aan het onderhoud.

 152. Vnda-pnt (gem. Eon en Tenk)

  Lange spoorbrug over de Trendon bij Eon.

 153. Vnja-pnt (gem. Cris en Balier) {F 09} Naam staat niet op de deelkaart

  Grote spoorbrug over de Leije, tussen de dorpen Zvrx en Tilda-belt. Wordt gebruikt door de Xijernolac.

 154. Wakleep-pnt (gem. ut)

  Viaduct in weg 16. .....

 155. Washington-plkom (gem. Agramo en Flipa)

  Tunnel in autosnelweg M6. Vernoemd naar een Amerikaanse stad omdat in de jaren vijftig en zestig veel autowegen met Amerikaans geld zijn gebouwd (maar niet de M6). ...

 156. Washington-vjadk (gem. Flipa)

  Viaduct in autosnelweg M6. Vernoemd naar een Amerikaanse stad omdat in de jaren vijftig en zestig veel autowegen met Amerikaans geld zijn gebouwd (maar niet de M6). ...

 157. Wefot Hgts-pnt (gem. Sinto-Manta (LA))

  Tolbrug in autosnelweg M1, over de Wefot-Hgtsa. Vormt sinds 1968 samen met de Opper Hgts-pnt de vaste oeververbinding tussen Mantahynne en het vasteland van Liftka. Tussen beide bruggen bevindt zich op het eilandje Hgts een tolstation. Tot 1968 voer er een veerboot tussen Mantahynne en het vasteland.

 158. Wein-plkom (gem. Trobensta)

  Spoorwegtunnel door het landgoed Tenta-jakm. ...

 159. Ynel-plkom (gem. Balier en Fnk)

  Spoorwegtunnel. .....

 160. Yrmeevriy-pnt (gem. Gaquggee en Tura)

  Grote brug in autosnelweg M8, over de Krappa. De naam betekent "Galgenbrug", en refereert aan het feit dat hier ooit galgen stonden opgesteld waar misdadigers werden opgehangen. Op de plaats van de brug voer tot ca. 1840 een pontje als verbinding tussen de plaatsen Taru en Tura.

 161. Zagy-grt (gem. Laffenet) {I 05}

  Oude stenen boogbrug bij Emchent (14e eeuw); in particulier bezit.

  De F.A.S. heeft deze brug tot beschermd object verklaard, zie object 608 .  

 162. Zjntiy-plkom (gem. Lammafin)

  Spoorwegtunnel. ....

 163. Zleega-armiy-pnt (gem. Lelko en Totiarofe-Leresc)

  Spoorwegviaduct. ....

 164. Zleega-armiy-vjadk (gem. Lelko en Totiarofe-Leresc)

  Viaduct in weg 16. ....

 165. Zrvve-pnt (gem. Fietso en X j/e Prusots) {I 06}

  Stenen boogbrug over de Firani bij Fietso. In 1782 door Hollanders gebouwd en tegenwoordig de oudste brug in Spokani die deel uitmaakt van het openbare wegennet (er zijn wel oudere bruggen in particulier bezit, zoals de Zagy-grt bij Emchent). In 1939 is er een moderne brug naast gebouwd waardoor de oude nauwelijks nog zichtbaar is.

 166. Zutter Ierquseert-plkom (gem. Roensa)

  Spoorwegtunnel. ....

 167. Zutter Jaquiy-plkom (gem. Laben)

  Tunnel in autosnelweg M8. .....

 168. Zutter Kjstara-pnt (gem. Jent)

  Brug over de Trendon in de hoofdweg tussen Jent en Blort. Loopt samen met de Nutter Kjstara-brug over het eilandje Kjstara.

 169. Zutter Rulty-plkom (gem. Agramo en Jatty (BF))

  Spoorwegtunnel. ....

 170. Zutter Wyndriy-plkom (gem. eftaliy)

  Spoorwegtunnel. ...

© De Twee Hanen v.o.f. Kimswerd The Netherlands

DA 00 SPARC 10 sep 2000

namen van bruggen en tunnels - DICTIO {N} - 06.12.06