Spokanisch Archief  

[vertaling]
 
De geneeskundige wereld in de menselijke wereld
 
DE ARTS
 
NUMMER 4 . 15 FEBRUARI 2009 .
4 herco 25
JAARGANG 162
 
HYGIňNE IN DE OPERATIEKAMER
 
Rolstoelen:
Alle soorten en maten
 
MR Medische Raad [logo van sponsor]
bond voor medisch personeel [logo van sponsor]
 
DE TOEGANKELIJKHEID VAN GEBOUWEN EN HUIZEN
 
DE ARTS: vakblad voor medische en paramedische professionals

In 1934 was Ef Medikiy nog uitsluitend gericht op de geneeskunde. Ziektes, behandelmethoden en de laatste medische vindingen werden gedetailleerd beschreven, al dan niet vergezeld van sprekende zwartwit-afbeeldingen. Het logo is nog in Pegrevisch schrift, maar de rest is in het Latijnse alfabet geschreven.
 
[vertaling]
 
EF MEDIKIY
 
Nr 4 * 15 februari 1934 * jaargang 87
 
Onder redactie van professor Isiyder Huliy-Sareff
(Geneeskundige Faculteit van de Algemene Universiteit te Hirdo)
en professor Svells Pl‚ndo Fynn-Hanse Quela
(Geneeskunde-afdeling, Staatsuniversiteit te Amahagge)
 
[foto]
 
Jicht: nieuwe behandelmethoden
en effectieve pijnbestrijding
 
Uitgever: Staatsuniversiteit, Amahagge

02 feb 2015