Nieuws uit SpokaniŽ, verzorgd door het officiŽle persbureau Prespo
Bericht van 24 november 2010
 
CommerciŽle mededelingen

SPARC
Inhoud (chronologisch)

< Vorig item
Volgend item >


Actueel
Cultuur
Economie
Entertainment
Gezondheid
Maatschappij
Mensen
Milieu
Misdaad
Opmerkelijk
Politiek
Rampen
Sport
Transport
Wetenschap
Colofon
Disclaimer

Ministers botsen over mobiliteit


Waar moet het regeringsbeleid zich op focussen: op het openbaar vervoer of op particulier autobezit? Ofwel: gaat het geld naar treinen, trams en bussen, of naar nieuwe wegen? Deze vragen zijn lastig te beantwoorden als er sprake is van een zwalkend beleid.

(foto) Ministers SidŰn Quleeöe (links) en Cales L‚gte-Joh‚naler, tijdens een congres in Hirdo, augustus 2010.

En er is inderdaad sprake van "zwalkend beleid" omdat er twee ministers gaan over de vraag hoe men zich in SpokaniŽ het beste kan verplaatsen, ofwel de mobiliteit. Minister SidŰn Quleeöe van Infrastructuur, Landinrichting en Waterstaat is verantwoordelijk voor de concrete invulling van het beleid, wat grofweg betekent dat hij gaat over de aanleg van spoorlijnen en autowegen. Minister Cales L‚gte-Joh‚naler van Verkeer en Mobiliteit heeft alles te zeggen over de abstracte invulling, wat globaal wil zeggen dat hij bepaalt of er nu meer treinen moeten rijden, of dat je je makkelijker met de auto moet kunnen verplaatsen.

Omdat er in de Spokanische politiek niet zoiets bestaat als een "regeerakkoord", maar veeleer van een "beleidsstrategie" die wordt uitgezet door overleg tussen de adviseurs van de Koning, de Volksvertegenwoordiging en nog wat andere instanties, zijn coalitiepartners niet gebonden aan van te voren gemaakte afspraken, op basis waarvan de coalitie is gevormd. Dit wreekt zich vooral op beleidspunten waarvoor twee of meer ministeries verantwoordelijk zijn, en erger nog, als de ministers tot verschillende partijen met afwijkende ideologieŽn behoren. Minister SidŰn Quleeöe behoort tot de AZR, een centrum-linkse partij met een gematigde voorkeur voor vrijemarktwerking. Hij wenst een aanzienlijk bedrag uit te geven aan achterstallig wegonderhoud, de aanleg van nieuwe wegen en de bouw van betere bruggen en tunnels. Impliciet wenst hij het particuliere autobezit te faciliteren waarbij het openbaar vervoer een grotere eigen verantwoordelijk zou moeten krijgen, ofwel: zelf moet investeren in verbeteringen.
Minister Cales L‚gte-Joh‚naler daarentegen is lid van de CSP, de Conservatieve Staatspartij die niets ziet in privatisering of "geforceerde ontwikkeling". Dat laatste is een eufemisme voor: niet meer geld uitgeven dan strikt noodzakelijk is. Hij verzet zich dan ook hevig tegen de grote investeringen in infrastructuur; hoogstens kan het achterstallige wegonderhoud aangepakt worden als dat de verkeersveiligheid ten goede komt. Verder dient volgens hem het openbaar vervoer net zo'n eerlijke kans te hebben als het particuliere autobezit, wat betekent dat de overheid ook aan het openbaar vervoer financieel moet bijdragen.

Rapport leidt tot ruzie

Het rapport "Wegen naar de Toekomst" (Mirras helkara ef Arfinvelkiy) dat minister Quleeöe op 22 november aan de Volksvertegenwoordiging heeft gepresenteerd opdat deze zich een beeld kan vormen van wat de minister van plan is, is dan ook geheel in het verkeerde keelgat geschoten van minister L‚gte-Joh‚naler. Op een persconferentie, gisteren, zei hij: "Over zo'n primair onderwerp als mobiliteit kan collega Quleeöe niet alleen beslissen. Het is weinig elegant om een eenzijdig rapport als discussiestuk aan de Volksvertegenwoordiging aan te bieden, waar ik niet bij betrokken ben. Mobiliteit is een issue waar onze beide ministeries over gaan. Ik ben dan ook van mening dat elk meningsvormende stuk dat aan de Volksvertegenwoordiging wordt aangeboden, een stuk van ons beiden dient te zijn. Indien collega Quleeöe een weg inslaat, die niet de mijne is, heb ik geen vertrouwen meer in hem. Het is nu aan mijn partij en aan diens geloofsgenoten om een motie van wantrouwen tegen mijn collega in te dienen. Ik zou de Volksvertegenwoordiging willen oproepen dat zij haar verantwoordelijkheid in deze neemt."

Zulke woorden liegen er niet om. Het is zeer uitzonderlijk dat een minister de Volksvertegenwoordiging oproept om een motie van wantrouwen tegen een andere minister in te dienen, met zelfs het risico dat het gehele kabinet valt. Mavy Itell-Sinto-Recc, professor Bestuurskunde aan de Gemeente-Universiteit van Trondom deelt desgevraagd mee dat er wellicht sprake is van een strafbaar feit. Ze legt uit: "Ministers die op een dergelijke wijze proberen de Volksvertegenwoordiging te beÔnvloeden, maken zich naar mijn idee schuldig aan chantage of omkoping. Want zo'n beÔnvloeding gebeurt natuurlijk niet 'zomaar'. Er staat iets tegenover. Onderzocht zou nog kunnen worden wat de 'beloning' is voor de Volksvertegenwoordigers die zo'n motie van wantrouwen daadwerkelijk in opdracht van een minister indienen. Ik vrees dat dit een onverkwikkelijk juridisch spel gaat worden dat een integer beleid niet ten goede komt."
De nabije toekomst zal uitwijzen hoe zich dit ontwikkelt.


Categorie: Politiek


Ef ludi ˇkatle-Űtlazrer lef parasetamŰl fara stala

De effectieve pijnstiller op basis van paracetamol



Aquonda Jeerstatjen-bŰnt
(Nationale Makelaarsbond)
 
Fetu-klarbˇr 3-5
3100-Blort
T (030) 3690509
E ajb@bark.sp
Alle erkende makelaars in onroerend goed zijn aangesloten bij de AJB. Zij hanteren vaste tarieven, hebben voldoende kennis van de bouwkundige en juridische aspecten, erkennen de geschillencommissie en respecteren de gedragscode.


 
¬KE - NYN
Supermarkets
Always open from 8 a.m. until 9 p.m.
Always in your neighbourhood
Always inexpensive
 


AMAGENE

The progressive national quality newspaper. With a daily English news service


Ef progreseff öarcess rŻsaly quiyrda lef eft riyfain toftos enelantiy kletertiyn-kafkrosos.


AMAGENE AMAGENE AMAGENE AMAGENE AMAGENE AMAGENE AMAGENE