Spokanisch Archief

SPOCAMERICAN
Terug naar
Talen | Dialecten
 
   

In 1790 vestigde de sekteleider Uteer Chafe (1758-1806) zich met de leden van de ergynische Ÿrtōlle-sekte in Amerika, omdat de extreme opvattingen die deze sekte er op het gebied van rituelen op na hield zelfs in Spokaniė op weerstand stuitten, zeker in het rooms-katholieke westen van Berref, waar Uteer Chafe woonde (in de stad Lammafin).

Zij streken neer op een plek die dicht bij de huidige stad Spokane (in de staat Washington) ligt. In de halve eeuw daarna zijn er nog meer Spokaniėrs naar dit bosrijke gebied geėmigreerd, nu niet meer vanwege hun religieuze opvattingen, maar op zoek naar een beter bestaan. In de armelijke en zo goed als analfabetische Spokanische gemeenschap in Amerika ontwikkelde zich een wonderlijke mengtaal met Spokaanse en Engelse elementen, die Spocamerican wordt genoemd. Door de ongeletterdheid van de sprekers en het geļsoleerde bosleven zijn er nauwelijks schriftelijke bronnen voor het Spocamerican, en de taal is momenteel zo goed als uitgestorven (wellicht spreekt niemand het meer).

Het was daarom ook zeer verheugend dat mevrouw Geneva Ÿzolufo-Orešy, hoofd van de Manuscriptenafdeling van de Koninklijke Academie in Hirdo, in 1991 een gescheurd vodje papier in haar bibliotheek aantrof waarop tien regels in het Spocamerican zijn te lezen. Het onvaste handschrift verraadt iemand die van het schrijven zeker geen dagelijkse bezigheid maakte. Dat hij zijn schrijfkunst in de Engelse taal onder de knie heeft gekregen, en niet in het Spokaans, kan zo goed als zeker opgemaakt worden uit de wijze waarop hij spelt: er komen uitsluitend Engelstalige en verengelste Spokaanse woorden in voor, alles aangepast aan de Engelse orthografie. Niets in de spelling verraadt enige kennis van de schrijfregels zoals die voor het Spokaans gelden, en ook het gebruik van het Latijnse alfabet is een indicatie dat de man in Amerika heeft leren schrijven. In Spokaniė werd tot in het begin van de 20e eeuw uitsluitend het Pegrevische alfabet gebruikt.

Deze unieke schriftelijke bron van het Spocamerican is nader onderzocht door de Ierse professor Ian O'Brien, die al jaren in Spokaniė woont en sinds 1982 aan de Universiteit van Hirdo verbonden is als gastdocent Keltische talen en Oudspokaans (een interessante combinatie!). Op het vodje is de datum 11(?).2.1832 te vinden, maar dat moet er (door een bibliothecaris?) opgeschreven zijn toen het stukje papier de lange reis van Amerika naar Hirdo had voltooid. Volgens O'Brien is de tekst door een jager geschreven tussen ca. 1820 en 1830, op Amerikaans papier. Hij heeft de tekst nauwkeurig geanalyseerd, wat resulteerde in de glossering en vertaling zoals hieronder van hem overgenomen.

Lees ook over de oorsprong van de Amerikaanse stedennaam Spokane!

Hieronder worden de 10 regels uit de afbeelding hiernaast uitgelegd:

 1. In zwart staat de letterlijke tekst van het papiertje;

 2. In blauw worden de elementen genoemd waaruit het Spocamerican is opgebouwd: in principe Engelse woorden, maar als het duidelijk om Spokaanse woorden gaat, zijn ze onderstreept. Soms kan een woord zowel Engels als Spokaans zijn, bijvoorbeeld shot in regel 4;

 3. In rood staat een woord-voor-woord vertaling (naar het Nederlands) van de blauwe regel.

 1. In ee smile thur mens  sit
  in a  smyl dur  men  sit
  in een hut  drie mannen zitten

 2. Thee wait  ee pitchee comen
  they wait  a  pytšutū coming
  ze  wachten een beer  komende

 3. Plurt   en ef thee, he rep  ee pitchee see be  me
  plirtof  one of them he reppe a  pytšutū see by  me
  plotseling een van hen  hij zegt een beer  zien door mij

 4. First man put  sin  gun   an rep  he shot
  first man put  sener gun/gun and reppe he shoot/šote
  eerste man neemt zijn geweer en zegt hij schiet

 5. Sec  man put  sin  gun   an shot    tur    rep  not
  second man put  sener gun/gun and shoot/šote tūre   reppe not/nert
  tweede man neemt zijn geweer en schiet   maar.niet zegt niet[s]

 6. Thur man rep  not   teer dead ee
  third man reppe not/nert tur dead ?is
  derde man zegt niet[s] maar dood is

 7. Thur man my  prefdeaf
  third man melde prefdef
  derde man is  prooi

 8. Sec  man my  workif
  second man melde ierquf
  tweede man is  jager

 9. First man my  pitchees fooder
  first man melde pytšutūs fooder
  eerste man is  beers  voedsel

10. Ee pitchee my  poor
  ef pytšutū melde poir[e]
  de beer  is  levend/in leven

Vertaling:

 1. Er zitten drie mannen in een hut
 2. Ze wachten tot er een beer komt
 3. Plotseling roept een van hen: ik zie een beer
 4. De eerste man neemt zijn geweer en zegt dat-ie schiet
 5. De tweede man neemt zijn geweer maar zegt niets
 6. De derde man zegt niets maar valt dood neer
 7. De derde man is de prooi
 8. De tweede man is de jager
 9. De eerste man is het voedsel voor de beer
 10. De beer leeft nog

Hoe interpreteren we dit verhaaltje?


© De Twee Hanen v.o.f. • Kimswerd • The Netherlands

DA 00 • SPARC 13 sep 2000