Spokanisch Archief

SUBMENU: Talen | Dialecten     Languages | Dialects
Zie ook
Teksten
 
Submenugroep
AdressenBouwwerkenFotoalbum
Inwonertallen | OppervlaktesJaartallen
LuchtvaartOpenbaar vervoerPersonen
PolitiekSpoorwegenTalen | Dialecten
TekstenTelefoon
 
Status: Nog niet alle teksten zijn beschikbaar of compleet.
 
Algemeen:

Citaten
Diftongering (in het Tjemps)
Etymologie algemeen
Etymologie van geografische namen
Etymologie van straatnamen
Etymologie van telwoorden
Kleuren in het Spokaans
Pegrevisch (schrift | namen)
Purisme in het Spokaans
Rekenen in het Spokaans
Spocamerican
Spreekwoorden en gezegdes
Talen en Dialecten
Telwoorden
Uitspraak


 
Grammatica en woordenboek:

Hoofdzaken van de Spokaanse Grammatica (beknopt)
Uitgebreide Grammatica 1
Woordenboek

English pages:

Arithmetic in Spocanian
Numerals
Spocamerican
Comprehensive Grammar 2
Doctor Sûlkriy's website (!)
Four features of Spocanian grammar
An unknown language ...

 

Taalartikelen uit het Submenu Teksten
(alle in het Spokaans met een Nederlandse (en soms Engelse) vertaling)

Het gedrag van de r in het Ÿrofly-Westspokaans
Een nieuwe etymologie voor Spooksoliy en spokânda
Iylmeene en Iygven: hoe een tweeling leert spreken
Gemompel in de marge: Pseudo-geleerdheid (column)
Riviernamen in Spokanië 3
Spooksoliy en Spokânda in een nieuwe etymologie

 

1 conversie van de oorspronkelijke WP5-bestanden is nog niet geheel voltooid
2 vertaling uit het Nederlands is nog niet voltooid / translation from Dutch not yet finished
3 Nederlandse versie nog niet voltooid

 

© De Twee Hanen v.o.f. • Kimswerd • The Netherlands