Spokanisch Archief

SUBMENU: Teksten     Texts
Zie ook
Talen | Dialecten
Submenugroep
AdressenBouwwerkenFotoalbum
Inwonertallen | OppervlaktesJaartallen
LuchtvaartOpenbaar vervoerPersonen
PolitiekSpoorwegenTalen | Dialecten
TekstenTelefoon
 
Status: Originele teksten zijn nog niet alle beschikbaar.
(Spokanische copyright-wetgeving maakt publicatie dikwijls onmogelijk of te kostbaar)
Sommige Spokaanse teksten zijn nog gearchiveerd als "achtergrondinformatie". Ook deze moeten in dit Tekstenmenu worden opgenomen.
 

Dit menu geeft een overzicht van alle Spokaanstalige teksten die in SPARC te vinden zijn. Van alle bestaat een Nederlandse vertaling, en soms is er ook een Engelse vertaling beschikbaar. De originele Spokanische teksten worden zo veel mogelijk in hun originele vorm (in de originele publicatie) gegeven.
* = Spokaanse tekst nog niet beschikbaar.

Originele versie (alfabetisch)
Original version (alphabetically)
Nederlandse vertaling
English translation

Âme'f kôbo Als de zon
*Blofyrgtâ Zaker Heenôše ur ef Kussik-dârg Maarschalk Zaker Heenôše en de Kussik-dârg
Ef Boet-vârjatjen De Nevelwurger
Ef eertef letra De eerste brief
Ef érec˙r oc˙rma fes źrofly-wefot-spokânda Het gedrag van de r in het źrofly-Westspokaans
*Ef gurnus hôs Steufima De ruzie bij Steufima
*Ef Hydy-kettos Het Hydy-geschenk
Ef Kestkoldrelira Hyg De rebelse pad
*Ef koffon mosjeus chaquinde De dode vrouw spreekt
*Ef njamos ur okođos rifo ef luna-speccs De opkomst en verwording van de maanbrillen
Ef perd˙r Fr˙cc˙er trempos De legende van de twee Reuzinnen
Ef qu˙elira yvôp De wachtende linde
*Ef Râsterhynne-littekipt De vuurtoren van Râsterhynne
Eft kleter etymolôiy furt Spooksoliy ur
   âs spokânda
Een nieuwe etymologie voor Spooksoliy en spokânda
A new etymology for Spooksoliy and spokânda
*Fr˙cc Berref De Reus Berref
*Iylmeene ur Iygven Iylmeene en Iygven
Mariy-neezeeos Huwelijksbezwering
Nontos fes ef mârg: Tobeldateiy Gemompel in de marge: Pseudo-geleerdheid
*Prusot-quankas fes Spooksoliy Riviernamen in Spokanië
Quanka-velp Naamloos
*Selrum pelira Selrum Selrum het Zoutmonster
Spooksoliy ur spokânda fes eft kleter
   etymolôiy
Spooksoliy en spokânda in een nieuwe etymologie
Spooksoliy and spokânda in a new etymology
Tora-toberg˙, Sven-ses ur eft klâsiy póntel Tora-gebergte, Zwanenmeer en een klassieke herberg
*We fit risinar! O zo voorzichtig!
  

Extra:
Citaten (kortere tekstfragmenten)
Nog uit te werken teksten


 

© De Twee Hanen v.o.f. • Kimswerd • The Netherlands