Spokanisch Archief  

Ef njamos ur okoūos rifo ef luna-speccs


Qurt Heem‚n (1951Ė  )
eft ‚rtycla mip ef m‚gazynn CŻltura (nofembry 1998)


ORIGINELE TEKST NOG NIET BESCHIKBAAR

12 nov 2000