Spokanisch Archief  

De eerste brief


Quela Yppsâch-Otaniy (1820-1893)
een gedicht uit de bundel Kost letras (Mijn brieven, 1893)

De bundel Mijn brieven moet beschouwd worden als één grote afscheidsbrief. Het zou het laatste werk van Quela Yppsâch zijn: zij werd in december 1893 in een ravijn in het (huidige) natuurreservaat Ef Laboros op Berref gevonden.


Wie weet hoe ik de brief moet beginnen
Wie vertelt/kent het eerste woord
Wie voltooit de eerste regel
Wie weet de groet die niet doet vergeten
De groet die [alles] repareert
De groet die vraagt om méér

© vertaling: Rolandt Tweehuysen

20 jan 2002