Spokanisch Archief

SUBMENU: Telefoon
  Submenugroep
AdressenBouwwerkenFotoalbum
Inwonertallen | OppervlaktesJaartallen
LuchtvaartOpenbaar vervoerPersonen
PolitiekSpoorwegenTalen | Dialecten
TekstenTelefoon
 

Geregistreerde abonneenummers
Netnummers
Landnummers (alfabetisch + numeriek)
Bijzondere nummers (en overige informatie)
Telefoontarieven
Telefoonkantoren
Conversie abonneenummers
Conversie netnummers
Mobiele telefonie
Telex
Telegrammen
 


© De Twee Hanen v.o.f. • Kimswerd • The Netherlands