Spokanisch Archief

TELEFOON: bijzondere nummers en diensten
Terug naar
Telefoon  
Dit bestand
1. Informatie- en servicenummers van TelCôm
2. Bijzondere diensten/faciliteiten van TelCôm
3. Algemene servicenummers en faxnummers
 

Dit bestand geeft een overzicht van de bijzondere nummers zoals die in 1997 golden. In die tijd speelde internet nauwelijks een rol, mobiele telefonie stond in de kinderschoenen en smartphones waren nog onbekend. Veel service die nu via de moderne communicatiemiddelen te bereiken is, werd toen op beperkte schaal via bijzondere telefoonnummers aangeboden. Bijzondere telefoonnummers die anno 2014 niet meer in gebruik zijn, staan hieronder in rood aangegeven. Omdat SPARC een archief is dat ook oudere informatie bewaart, zijn zulke nummers niet verwijderd.


1. Informatie- en servicenummers van TelCôm (voorheen PTT)

De onderstreepte telefoonnummers zijn gratis; voor de overige geldt een tarief van 5 toeftos per oproep. De rode nummers zijn niet meer in gebruik.

123 Landelijk alarmnummer (politie, brandweer, ambulance)
Telefonistes spreken Spokaans en Engels. Het Europese alarmnummer 112 is in Spokanië niet geldig.
0111 Aanvragen van telefoongesprekken (binnen- en buitenland; als automatisch bellen problemen oplevert (storing ed.) of niet mogelijk is)
0112 Aanvragen collect-gesprekken (de opgeroepene betaalt)
0114
fax 0190-0114
Inlichtingen binnenlandse telefoonnummers
0115
fax 0190-0115
Inlichtingen buitenlandse telefoonnummers
0118
fax 0190-0118
Algemeen inlichtingennummer; klantenservice; advies
0119 Inlichtingen over telefoonrekening
0121 Inlichtingen telex
0122 Melden van storingen en klachten (telefoon, telex)
0125
fax 0190-0125
Aanbieden van telegrammen
0127
fax 0190-0127
Bestellen van (extra) telefoon- en telexgidsen
0173 Geestelijke en sociale nood (I.I.)
0181 Tijdmelding
0182 Weerbericht
0183 Nieuwsberichten
0184 Beursberichten
0185 Dagelijkse Ergynne-overpeinzing
0186 Dagelijkse katholieke overpeinzing
0187 Verkeersinformatie (files, opbrekingen, ed.)
0188 Inlichtingen spoorwegen (vertragingen, tariefwijzigingen ed.)
0189 Inlichtingen veerdiensten (tijden, vertragingen ed.)
0192 Radiopragramma's van de dag
0193 Televisieprogramma's van de dag
0194 Tophit van de dag (dit nummer is sinds 1 juni 2005 het algemene informatienummer voor mobiele telefonie)
0194 Algemeen informatienummer voor mobiele telefonie (sinds 1 juni 2005)
0195 Posttarieven
0196
fax 0190-0196
Recept van de dag
0197 Puzzel/raadsel van de dag
0198
fax 0190-0198
Waterstanden
0199 Tip van de dag (variërend van opening visseizoen tot huishoudelijke tips zoals het wegkrijgen van stroopvlekken)
0177 Nieuws en weer in het Engels

De fax-nummers kosten altijd 8 t per oproep. Als u een faxbericht verstuurt dient u duidelijk uw eigen faxnummer te vermelden opdat TelCôm u per fax kan antwoorden.


2. Bijzondere diensten/faciliteiten van TelCôm (voorheen PTT)

00...Internationaal toegangsnummer (de landnummers zijn identiek aan die welke vanuit Nederland gekozen moeten worden, dus Canada is 001..., Hongarije 0036... enz.)
029Landelijk netnummer (één netnummer dat voor het hele land geldt; voornamelijk gebruikt door bedrijven; sinds 10 mei 2020 – vergelijk 085 in Nederland en 078 in België)
*2*tel.nummer#Direct doorschakelen naar ander telefoon/mobiel/semafoonnummer in Spokanië
*22x*tel.nummer#Doorschakelen naar ander telefoon/mobiel/semafoonnummer in Spokanië, na x keer overgaan (x = 1 t/m 9)* (deze service bestaat sinds 1 mei 2010)
*20#Uitschakelen van (direct) doorgeschakeld nummer
*41*pincode#Inschakelen van TelCôm-Verta
*40*pincode#Uitschakelen van TelCôm-Verta
*42*pincode#Afluisteren van TelCôm-Verta

* Indien TelCôm-Verta of een antwoordapparaat zo is ingesteld dat deze geactiveerd wordt na een
   kleiner aantal keren dan voor x geldt, zal het doorschakelen niet werken.

TelCôm-   is het Spokanische equivalent van VoiceMail


3. Algemene servicenummers en faxnummers

Algemene servicenummers hebben geen relatie met een woonplaats, en kunnen overal in Spokanië gekozen worden. Er zijn vier soorten servicenummers:

013-.....Speciaal tarief (wordt meegedeeld zodra de verbinding tot stand is gekomen; moet ook vermeld worden in advertenties ed.)
014-.....Nationaal tarief
015-.....Regionaal tarief
016-.....Lokaal tarief
017-.....Gratis (0173 en 0177 zijn gereserveerd, zie boven)
(vanaf 1 mei 2011 mogen ook commerciële bedrijven een 017-nummer hebben)

Na de eerste drie hierboven genoemde cijfers volgen nog 5 cijfers.

Faxnummers

Faxnummers zijn als "gewone" telefoonnummers, maar beginnen altijd met een 7 (in grote steden ook met een 8).

© De Twee Hanen v.o.f. • Kimswerd • The Netherlands

DA 56-310582 • SPARC 02 dec 1997