Spokanisch Archief

GEREGISTREERDE TELEXNUMMERS: numerieke lijst
Terug naar
Telefoon
 
 
Het ies-net is op 1 januari 1996 opgeheven en de abonnees zijn toen overgegaan op het PTT-net (met een nieuw nummer). De PTT is sinds 1 april 1998 gesplitst in 3 maatschappijen waarvan TelCm Spooksoliy de telecommunicatie (inclusief het telexverkeer) verzorgt. Op 1 augustus 2010 is het gehele telex-net opgeheven. E-mail en andere vormen van communicatie via internet hebben de taak van het telex-net overgenomen.

Sinds de opkomst van de fax en van internet leed ook het Telcm-telexnet een kwijnend bestaan. Enkele branches hebben nog tot 1 augustus 2010 gebruik kunnen maken van het telex-net, zoals de banken, de persbureaus, het hotelwezen, de spoorwegen, de luchtvaart en internationale politie-organisaties (zoals Interpol). Er bestaan nog wel mogelijkheden om via internet verbinding te maken met telex-netten die elders op de wereld nog in gebruik zijn.

Onderstaande lijst bevat alle telexnummers die in het Spokanisch Archief waren genoemd. Ze zijn alle per 1 augustus 2010 opgeheven, tenzij een eerdere datum is genoemd.

Achter nummers die na 15 aug 2000 zijn geverifieerd, wordt de locatie toegevoegd waarin dit nummer is te vinden (htm-bestand, boek, etc.). In de desbetreffende htm-bestanden wordt dan uitsluitend de afkorting Tx (dus met hoofdletter en zonder punt) gebruikt (analoog aan Tf en Fx).

De telexnamen hadden in Spokani het kenteken "siy", en bevatten maximaal 7 letters.


Tot 1 januari 1996 kende Spokani 2 telexnetten:

1. PTT-net
6-cijferige nummers, eerste 2 cijfers komen overeen met de
postcode, behalve postcodes 1000, 2000, 3000, 4000, 5000,
6000, 7000, 8000. Dan komt het eerste cijfer overeen.

2. ies-net
5-cijferige nummers, verdeeld per telex-district:

district           district
---------------------------------------------------------
11    Ies        50/51   t. noorden v. Gr
12/13   Jatty (LY)     52/53   Firani/Lajec-gebied
14/15   Gasky       54/55   Lift
16/17   Zest        56/57   Andel
19/20   Asjetto, Krnien 58/59   Blort
22/23   Gralkrich     60/61   Trondom
24/25   Liyrotyka     63/64   Kussik
26/27   Gran, Staef    65/66/67 Br
28/29   Tanbr       68/69   Lammafin
30/31   Lost       70/71   Knolbol
32/33   Tunbas       72/73   Hildi
34/35   Gret        74/75   Ms.Sjeny
37/38/39 Hirdo, Jatty (BF) 76/77   Tosiy
40/41   Husta       80/81   Zezem
42/43   Milbo       82/83   Minde
44/45   Lor        84    Garos
46/47   Jareuc      85/86   Jedenfals
48/49   Girdesef      87/88/89 Amahagge

zie verder KAART Kaart ontbreekt nog


PTT-net

110285   1100 Kurriy
110664   1100 Kurriy
110770   1100 Kurriy    polkur siy     poldistr.htm
117222   1000 Br     kaquny siy     organisa.htm
117606   1001 Br     boga siy      vervadre.htm
117734   1001 Br     trip siy      vervadre.htm
117890   1001 Br     seenp siy     organisa.htm
118023   1000 Br     polbora siy    poldistr.htm
118354   1001 Br     disttjp siy    bestuura.htm
118546   1001 Br
123457   1200 Tanburo    poltbur siy    poldistr.htm
135421   1300 Trondom
140310   1400 Knolbol    gerlas siy     vervadre.htm
140957   1400 Knolbol    polknbl siy    poldistr.htm
157987   1500 Kussik
164529   1600 Korif     distplf siy    bestuura.htm
176885   1700 Lammafin   apront siy     toervere.htm
208276   2000 Hildi     distmnt siy    bestuura.htm
209876   2000 Hildi     polhild siy    poldistr.htm
223542   2200 Trendon    ahortr siy     toervere.htm
224141   2201 Trendon    trege siy     vervadre.htm
225486   2200 Trendon    jtb siy      vervadre.htm
227223   2200 Trendon
228515   2200 Trendon
229251   2204 Xolije    tuquxo siy     toervere.htm
237341   2300 Ameronne   polamne siy    poldistr.htm
312667   3100 Blort     kufblor siy    belastin.htm (opgeh. 1 aug 2007)
313005   3100 Blort     polblrt siy    poldistr.htm
317007   3100 Blort
317682   3100 Blort     mltaxmo siy    belastin.htm (opgeh. 1 aug 2007)
317888   3100 Blort     atral siy     belastin.htm (opgeh. 1 aug 2007)
319248   3100 Blort     ilebrf siy     bestuura.htm
               (was ies59248)
320011   3004 Hirdo     malcats siy    uitgadre.htm
320660   3000 Hirdo     polhir siy     poldistr.htm
320666   3000 Hirdo     menhir siy     poldistr.htm
320720   3000 Hirdo     are siy      radtvbes.htm
320730   3000 Hirdo     gep siy      radtvbes.htm
321170   3001 Hirdo     lortxh siy     belastin.htm (opgeh. 1 aug 2007)
321180   3001 Hirdo     ototax siy     belastin.htm (opgeh. 1 aug 2007)
321399   3001 Hirdo     rinwag siy     belastin.htm (opgeh. 1 aug 2007)
321499   3001 Hirdo     aksenns siy    belastin.htm (opgeh. 1 aug 2007)
321500   3001 Hirdo     lozohir siy    bestuura.htm
               (was ies39500)
323031   3001 Hirdo     fesjale siy    belastin.htm (opgeh. 1 aug 2007)
323311   3200 Lift     pollift siy    poldistr.htm
323329   3200 Lift     distblo siy    bestuura.htm
               (was ies55329)
323666   3200 Lift     kallift siy    vervadre.htm
324949   3000 Hirdo     poshird siy    postkant.htm
325168   3003 Hirdo
325400   3004 Hirdo
327644   3005 Hirdo     leesum siy     uitgadre.htm
327800   3004 Hirdo
327804   3005 Hirdo     nzpohir siy    poldistr.htm
327812   3001 Hirdo     prodtax siy    belastin.htm (opgeh. 1 aug 2007)
329615   3004 Hirdo     stsh siy      toervere.htm
334283   3300 Gret     spefsq siy     toervere.htm
334412   3300 Gret
334789   3300 Gret     mobratt siy    organisa.htm
337921   3300 Gret     polgret siy    poldistr.htm
339800   3300 Gret
341777   3413 emp     polsemp siy    poldistr.htm
343435   3400 Minde
343666   4300 Minde     mindega siy    vervadre.htm
344933   3400 Minde     polzver siy    poldistr.htm
345766   3400 Minde     kloppa siy     radtvbes.htm
345800   3400 Minde     distzyp siy    bestuura.htm
348624   3400 Minde
350053   3500 Andel     polande siy    poldistr.htm
365544   3000 Hirdo     akrehi siy     toervere.htm
365656   3001 Hirdo     pojata siy     belastin.htm (opgeh. 1 aug 2007)
367044   3600 Jatty (BF)  poljatb siy    poldistr.htm
367582   3600 Jatty (BF)
370055   3000 Hirdo     gsqhird siy    toervere.htm
370515   3000 Hirdo     higa siy      vervadre.htm
372177   3000 Hirdo     sybi siy (Srt-bibliotekke, opgeh. 1995)
372426   3000 Hirdo
374808   3700 Conityje   ptconi siy     belastin.htm (opgeh. 1 aug 2007)
375411   3000 Hirdo
376376   3000 Hirdo
380764   3000 Hirdo
380909   3001 Hirdo     squhird siy    toervere.htm
381487   3001 Hirdo     kstdep siy     minister.htm (opgeh. juli 2006)
381512   3001 Hirdo     findep siy     minister.htm
381626   3000 Hirdo
381928   3001 Hirdo     jusdep siy     minister.htm
382555   3001 Hirdo     depdat siy     minister.htm
382868   3001 Hirdo
382925   3000 Hirdo
383002   3001 Hirdo     kufqu siy (Ayrs-qurubos-ntriyos, opgeh. 2003)
383736   3000 Hirdo     preshi siy  organisa.htm / prespole.pdf
383828   3001 Hirdo     depsye siy     minister.htm
               (was depsot siy)
383840   3001 Hirdo     depcom siy     minister.htm (opgeh. juli 2006)
383851   3001 Hirdo     linza siy     minister.htm
383946   3001 Hirdo     depeur siy     minister.htm
383948   3001 Hirdo     kufdep siy     minister.htm
384211   3800 Blumarr    polblum siy    poldistr.htm
384926   3000 Hirdo
385050   3001 Hirdo     zjedep siy     minister.htm
385120   3001 Hirdo     stpu siy      uitgadre.htm
385176   3000 Hirdo     eerzin siy     uitgadre.htm
385211   3000 Hirdo
385214   3001 Hirdo     depame siy     minister.htm
385240   3002 Hirdo     gup siy      uitgadre.htm
385250   3001 Hirdo     depget siy     minister.htm
               (was ies38250)
385296   3001 Hirdo     statpub siy    uitgadre.htm
385522   3001 Hirdo     datiy siy     minister.htm
385666   3000 Hirdo     hiykis siy     toervere.htm
385720   3001 Hirdo     depfet siy     minister.htm
               (was ies38572)
386900   3001 Hirdo     lebdep siy     minister.htm
386909   3001 Hirdo     ralpoi siy     minister.htm
386950   3001 Hirdo     dephuc siy     minister.htm
               (was heldep siy)
386952   3001 Hirdo     depisa siy     minister.htm
387521   3001 Hirdo     depewt siy     minister.htm
               (was ekodep siy)
387080   3000 Hirdo     vliythi siy    uitgadre.htm
388000   3001 Hirdo     devend siy     minister.htm
               (was ies38800)
389112   3001 Hirdo     depmus siy     minister.htm
               (was ies39764)
389224   3001 Hirdo     depktk siy     minister.htm
            (was ies39224)(was deptuk siy) 
389792   3002 Hirdo
418276   4100 Tunbas    distals siy    bestuura.htm
420011   4001 Amahagge
420505   4003 Amahagge   prespo siy     organisa.htm (opgeh. in 2008)
420707   4000 Amahagge
420900   4203 Ies      iestv siy     radtvbes.htm
420971   4203 Ies      zogies siy     vervadre.htm
420999   4203 Ies      iespost siy    postkant.htm
422222   4000 Amahagge
422857   4000 Amahagge   sequa siy     toervere.htm
423008   4000 Amahagge
423177   4000 Amahagge   polama siy     poldistr.htm
423218   4200 Gralkrich
423589   4200 Gralkrich   vliytgr siy    uitgadre.htm
423616   4001 Amahagge
423722   4200 Gralkrich   pelmar siy     uitgadre.htm
423737   4000 Amahagge   ilelif siy     bestuura.htm
424200   4200 Gralkrich
424327   4200 Gralkrich   radgral siy    radtvbes.htm
424682   4200 Gralkrich   wegco siy     toervere.htm
425252   4000 Amahagge
425931   4000 Amahagge   poscama siy    postkant.htm
426500   4200 Gralkrich   jaguk siy     vervadre.htm
426501   4000 Amahagge
426999   4000 Amahagge   prespo siy  organisa.htm / prespole.pdf
427545   4000 Amahagge
427681   4001 Amahagge   aelbati siy    uitgadre.htm
427850   4000 Amahagge
428795   4200 Gralkrich   ahorgr siy     toervere.htm
429311   4005 Amahagge
430755   4304 Xals     polxala siy    poldistr.htm
430931   4331 Quandep   efjbqu siy     hotlijst.htm (opgeh. in 2008)
430956   4331 Quandep   nutzee siy     hotlijst.htm (opgeh. in 2007)
448436   4400 Xemn     polxm siy     poldistr.htm
506030   5004 Liyrotyka
506480   5004 Liyrotyka   minaf siy     toervere.htm (opgeh. in 2003)
512828   5100 Mollefin   distben siy    bestuura.htm
514567   5101 Mollefin
514666   5100 Mollefin   oprad siy     radtvbes.htm
515000   5101 Mollefin   polmol siy     poldistr.htm
516020   5000 Hoggebim
524888   5000 Hoggebim   distren siy    bestuura.htm
               (was ies24888)
525133   5002 Hoggebim   sequhg siy     toervere.htm
525822   5200 Tanbr    poltnby siy    poldistr.htm
526460   5000 Hoggebim   raldut siy     belastin.htm (opgeh. 1 aug 2007)
526526   5000 Hoggebim   polhog siy     poldistr.htm
528844   5000 Hoggebim
536831   5300 Aflif     distjel siy    bestuura.htm
               (was ies26831)
536969   5300 Aflif     polaflf siy    poldistr.htm
537601   5300 Aflif
542828   5400 Lost
565656   5604 Imenal    telcom siy     telkanto.htm
596210   5900 Crobela    symblof siy    hotlijst.htm (opgeh. in 2007)
596582   5905 Staef     efdurec siy    hotlijst.htm (opgeh. in 2008)
596807   5912 Gran     justes siy     hotlijst.htm (opgeh. in 2004)
599033   5905 Staef     pmstaef siy    hotlijst.htm (opgeh. in 2005)
605021   6000 Girdesef   ilebrr siy     bestuura.htm
609060   6000 Girdesef   polgif siy     poldistr.htm
615846   6100 Tun     distflz siy    bestuura.htm
623349   6201 Milbo
623576   6200 Milbo     distlit siy    bestuura.htm
627834   6200 Milbo
635200   6300 Lor      ileteu siy     bestuura.htm
635404   6300 Lor      polteuj siy    poldistr.htm
642828   6400 Husta     moestof siy    rederadre.htm (opgeh. in 1992)
643522   6401 Zar-Husta   uraka siy     rederadre.htm (opgeh. in 1995)
648712   6400 Husta
680022   6800 Lassos
680333   6800 Lassos    pollas siy     poldistr.htm
711950   7100 Asjetto    aproasj siy    toervere.htm
712152   7100 Asjetto    zgl siy      vervadre.htm
712526   7100 Asjetto    distflp siy    bestuura.htm
712929   7100 Asjetto    asykis siy     toervere.htm (opgeh. in 2008)
714074   7100 Asjetto
714455   7100 Asjetto    polasjt siy    poldistr.htm
720246   7000 Tsjech
720333   7000 Tsjech    poltsj siy     poldistr.htm
720644   7001 Tsjech    iletgf siy     bestuura.htm
               (was ies16522)
724378   7000 Tsjech    wegtsje siy    toervere.htm
724602   7200 Garos     ilegar siy     bestuura.htm
               (was ies84602)
724609   7200 Garos     gate siy      radtvbes.htm
725152   7200 Garos
725588   7200 Garos     polgaro siy    poldistr.htm
732199   7300 Zest     efsetib siy    uitgadre.htm
733777   7300 Zest     polzest siy    poldistr.htm
736915   7300 Zest     distnen siy    bestuura.htm
               (was ies16915)
736999   7300 Zest     zestpos siy    postkant.htm
738586   7300 Zest
813591   8000 Gasky
817063   8000 Gasky     ilelom siy     bestuura.htm
               (was ies14821)
819071   8100 Jatty (LY)  distkna siy    bestuura.htm
               (was ies12242)
824921   8200 Trofy
826733   8200 Trofy     arantrt siy    toervere.htm
826820   8200 Trofy     poltrfy siy    poldistr.htm
827266   8200 Trofy
828309   8200 Trofy     distnez siy    bestuura.htm
               (was ies14021)
829516   8200 Trofy     mataare siy    uitgadre.htm


ies-net (tot 1 januari 1996, achter "is nu" staat het nieuwe
PTT/TelCm-telexnummer)

ies110971 Ies (opgeh. in 2008)
ies112100 Ies     is nu: 429602
ies112107 Ies     is nu: 429774
ies112287 Ies     is nu: 429930
ies114362 Ies     is nu: 429857
ies114388 Ies     is nu: 429572
ies115276 Ies     is nu: 429766
ies117700 Ies     is nu: 429624
ies12242  Jatty (LY)  is nu: 819071
ies14021  Trofy    is nu: 828309
ies14821  Gasky    is nu: 817063
ies16522  Tsjech    is nu: 720644
ies16901  Zest     is nu: 
ies16915  Zest     is nu: 736915
ies19508  Asjetto   is nu: 
ies19544  Asjetto   is nu: 
ies19820  Krnien   is nu: 
ies23231  Gralkrich  is nu: 
ies23589  Gralkrich  is nu: 423589
ies23666  Gralkrich  is nu: 
ies23722  Gralkrich  is nu: 423722
ies24652  Liyrotyka  is nu: 
ies24680  Liyrotyka  is nu: 
ies24888  Hoggebim   is nu: 524888
ies26420  Hoggebim   is nu: 
ies26582  Staef    is nu: 
ies26807  Gran    is nu: 
ies26831  Aflif    is nu: 536831
ies26880  Staef    is nu: 
ies32505  Tunbas    is nu: 
ies34283  Gret     is nu: 
ies34789  Gret     is nu: 
ies38006  Hirdo    is nu: 
ies38250  Hirdo    is nu: 385250
ies38512  Hirdo    is nu: 385120
ies38524  Hirdo    is nu: 385240
ies38572  Hirdo    is nu: 385720
ies38626  Hirdo    is nu: 
ies38708  Hirdo    is nu: 387080
ies38800  Hirdo    is nu: 388000
ies38951  Hirdo    is nu: 
ies39050  Hirdo    is nu: 
ies39200  Hirdo    is nu: 
ies39224  Hirdo    is nu: 389224
ies39400  Hirdo    is nu: 
ies39442  Hirdo    is nu: 
ies39500  Hirdo    is nu: 321500
ies39515  Hirdo (opgeh. in 2006)
ies39555  Hirdo    is nu: 
ies39764  Hirdo    is nu: 389112
ies39924  Jatty (BF)  is nu: 
ies39951  Hirdo    is nu: 
ies40562  Husta    is nu: 
ies42444  Milbo    is nu: 
ies42703  Milbo    is nu: 
ies45218  Lor     is nu: 
ies55329  Lift     is nu: 323329
ies55666  Lift     is nu: 323666
ies59248  Blort    is nu: 319248
ies61777  Trondom   is nu: 
ies63595  Tanburo   is nu: 
ies66303  Br     is nu: 
ies68306  Kurriy    is nu: 
ies68854  Lammafin   is nu: 
ies82147  Minde    is nu: 
ies84543  Garos    is nu: 
ies84602  Garos    is nu: 724602
ies88006  Amahagge   is nu: 
ies88008  Amahagge   is nu: 
ies88321  Amahagge   is nu: 
ies88471  Amahagge   is nu: 
ies88511  Amahagge   is nu: 
ies88521  Amahagge (opgeh. in 2009)
ies88675  Amahagge   is nu: 
ies88928  Amahagge   is nu: 

© De Twee Hanen v.o.f. Kimswerd The Netherlands

DA 00 SPARC 24 aug 2000