Spokanisch Archief

TELEFOONKANTOREN
Terug naar
Telefoon
 
 

Per 1 april 1998 is de Spokanische PTT gesplitst in 3 geprivatiseerde maatschappijen, waarvan TelCôm (telecommunicatie) het telefoonverkeer verzorgt. De overige twee heten PôsCôm en BenCôm (bankbedrijf, voortgekomen uit de vroegere giro-afdeling van de PTT).
Evenals elders in de wereld zijn er ook in Spokanië veel spelers op de telecommunicatiemarkt. Hoewel TelCôm nog steeds een monopoliepositie heeft als het gaat om de vaste telefonie, zijn op het gebied van de mobiele telefonie ook andere maatschappijen actief. Vooralsnog wordt de infrastructuur (koperen leidingnet, glasvezelnet, straalverbindingen en dergelijke) door TelCôm geëxploiteerd en onderhouden.

Het hoofdkantoor van TelCôm is gevestigd in Imenal:
Hajega-avenû 60 • 5604-Imenal • Tf (049) 5555555 • Tx 565656 • Ep info@telcom.sp
Algemene website van TelCôm: www.telcom.sp


Telegramadressen
Vroeger werd er veel gebruikgemaakt van zogenaamde telegramadressen, oftewel een korte
unieke naam voor een bedrijf of organisatie die vaak telegrammen ontving of verzond.
In het Fysieke Archief zijn de volgende telegramadressen genoemd:
BRITA-HIRDOKantoor BTA (Brits Toeristenbureau), Hirdo
ENIT-HIRDOKantoor ENIT (Italiaans Toeristenbureau), Hirdo
INDINF-BORAHIndividuela Informašo, Bôrâ
NETOBO-HIRDOKantoor ANWB, Hirdo
SETOUFRA-HIRDOKantoor STF (Frans Toeristenbureau), Hirdo

Op telefoonkantoren kan men tegenwoordig terecht voor telefoongesprekken, het versturen van faxen, telegrammen en e-mail, of het raadplegen van internet. Voor e-mail en internet kan men ook naar een internetcafé, maar dan moet men zelf een laptop hebben. Telexberichten via een telexapparaat kunnen vrijwel nergens meer verstuurd worden.
De kantoren waar men vroeger terecht kon voor telefoongesprekken of het versturen van telegrammen, faxen en telexberichten hadden in elke stad een andere naam. Per 1 april 1998 heten ze in elke stad TelCôm-seert. Omdat veel stedelingen nog steeds de oude namen blijven gebruiken, zijn ze in onderstaande lijst tussen haakjes vermeld.
Dit is een open lijst!

TelCôm-seert (Telegrafos-telefonos-ofiss)
3000-Hirdo • Bribâbof-mirra 28 • Tf (010) 2811111
(DOM 211)

TelCôm-seert (Telefonos-sentrym) •
4005-Amahagge • Vurrmen-mirra 28 • Tf (040) 2831111

Kantoor geopend in 1956, maar in 2002 gesloten omdat vrijwel niemand meer het kantoor bezocht voor het versturen van berichten. In 2008 is een deel van de benedenverdieping verhuurd aan een exploitant van een internetcafé. Ook zit er tegenwoordig een telefoonwinkel waar je mobieltjes en aanverwante producten kunt kopen en abonnementen bij een hele reeks providers kunt afsluiten.

© De Twee Hanen v.o.f. • Kimswerd • The Netherlands

DA 61-170682 • SPARC 10 feb 2000