Nieuws uit SpokaniŽ, verzorgd door het officiŽle persbureau Prespo
Bericht van 13 december 2012
 
CommerciŽle mededelingen

SPARC
Inhoud (chronologisch)

< Vorig item
Volgend item >


Actueel
Cultuur
Economie
Entertainment
Gezondheid
Maatschappij
Mensen
Milieu
Misdaad
Opmerkelijk
Politiek
Rampen
Sport
Transport
Wetenschap
Colofon
Disclaimer

Groene energie - nog mondjesmaat in SpokaniŽ


SpokaniŽ heeft geen aardgas, nauwelijks aardolie en behoorlijk wat steenkool. Logisch dus dat steenkoolgas in de gasbehoefte moet voorzien en kolencentrales de belangrijkste bronnen voor de stroomvoorziening zijn.

Witte steenkool in de vorm van stuwmeren en stuwdammen speelt een ondergeschikte rol omdat de bergen te weinig niveauverschillen hebben om een groot verval mogelijk te maken, en omdat er te weinig rivieren met voldoende watercapaciteit zijn om stuwmeren gevuld te houden.

Kernenergie bestaat wel, maar de brandstof (uranium) hiervoor moet uit het buitenland komen en dat past niet in de politiek die onafhankelijkheid nastreeft. Dus wat ligt er meer voor de hand dan te focussen op alternatieve vormen van energie, zoals windturbines of zonnepanelen?

Gek genoeg wordt hieraan betrekkelijk weinig aandacht besteed. Noch de politiek noch de maatschappij lijkt hier "klaar voor". En zolang het regeringsbeleid de ontwikkeling van alternatieve of groene energie niet als een speerpunt beschouwt, zullen bedrijfsleven en particulieren weinig initiatief ondernemen om zich hier druk om te maken. Maar dat lijkt nu anders te gaan worden. Het Instituut voor Duurzame Energie (Instituöa furt Wenc‚t Energiy; IWE) heeft een rapport doen verschijnen dat er niet om liegt: SpokaniŽrs moeten onverwijld hun daken met zonnepanelen bedekken en landbeheerders moeten snel aan de slag met windmolens, zo is de tendens.

Ook de villa van de socialistische minister Petriy Jab‚rt-–errce (Economie) is bedekt met zonnepanelen.

Niet meer dan 2% van alle electriciteit wordt met zonnepanelen opgewekt, en niet meer dan 4% met windturbines. Dat is uitzonderlijk laag vergeleken bij andere landen. Zeker als we bedenken dat het langs veel Spokanische kusten altijd flink waait en dat vooral het zuiden heel wat zon heeft.

"Als de helft van de daken van de huizen in de dorpen op Lomky en Tigof met zonnepanelen bedekt zouden zijn, zouden de centrales van Jel‚ en Laraine gelijk kunnen sluiten. Wat is er mooier dan dat de bewoners hun eigen stroom opwekken?", zo reageert Megtert Jolarater-Quista, onderzoeker bij het IWE. Ooit, toen er nog geen landelijk electriciteitsnet was, maakte elk dorp zijn eigen stroom. Kleinschalige opwekking, met water- en windmolentjes, of dieselmotoren was heel gewoon. Vanaf de jaren zestig werd dat allengs minder, tot we nu in een situatie zijn aanbeland dat stroom alleen nog grootschalig wordt opgewekt en via grootschalige netwerken wort gedistribueerd.

"Daar moeten we weer vanaf." Om je dak te bedekken met zonnepanelen, kost wel wat, maar in 15 jaar heb je de kosten eruit. Als de panelen goedkoper worden en de stroom duurder, schat ik dat je het er over enkele jaren in 10 jaar uit hebt. En als de overheid met een adequate subsidieregeling komt, kan een huiseigenaar met zonnepanelen op zijn dak de kosten er al in 7 ŗ 8 jaar uit hebben. Hij levert de overtollige stroom terug aan het net, krijgt ervoor betaald, en kan uiteindelijk zijn lampen voor een deel van de tijd voor niks laten branden. Ook in Duitsland is gebleken dat het lukt. Maar er moet wel een noodzaak zijn om het zo te doen", aldus Megtert Jolarater.


Categorie: Milieu
Tank bij

De beste kwaliteit
benzine en diesel
voor de laagste prijs


Tenke-gŰrse luft

Ef guld‚ menah furt
bensynn ur ‚s diesel
fes ninker oras smurf