Spokanisch Archief  

[vertaling]
 
Geschiedenis & Toekomst
 
maart 2010 - 3
6 herco 50
 
Maandblad over de toekomst,
gezien vanuit de geschiedenis en het verleden.
Met een nationale en internationale invalshoek.
 
Kolonialisme & Slavernij:
Kan het ene bestaan zonder het andere?
Een verkenning in het Europa van de 18e en 19e eeuw.
 
Dysse Flofarri: een populaire
minister-president in vier opeenvolgende
kabinetten. Een interview met een
79-jarige staatsman.

02 feb 2015