Spokanisch Archief  

SpokaniŽ als proefkonijn voor Nederlands onderzoek


Vertaling van artikel in de AMAGENE, 11 april 2012


Trondom Ė Professor Berfowa Um‚sse in de Wetenschapstheorie aan de Gemeentelijke Universiteit van Trondom, vindt het onjuist dat een Nederlandse econoom de inpact van een 1 aprilmop onderzoekt door Spokanische politici en wetenschappers erbij te betrekken.

In de laatste week van maart heeft een Spokanische delegatie een bezoek gebracht aan de EU in Brussel en de Nederlandse regering in Den Haag. Deze delegatie bestond onder meer uit minister-president Mil‚ Xaless-Hurfiy, de ministers Z‚fte Bulger-üriymme (financiŽn), Lorjen Koj-Viyndy (buitenlandse zaken) ur Matilda Eester-DŰlty (handel) en enkele vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en de wetenschap, zoals Bluta Palynne, directeur van de Verenigde Kamers van Koophandel en Mavy Cruss-Molliy, hoogleraar Economie aan de Universiteit van Ies.

Professor Peter Bergyk, een bekende econoom aan de Rotterdamse Erasmus-universiteit, heeft het bezoek van deze delegatie aangegrepen om een onderzoek te doen naar de beleving van 1 aprilmoppen. Hij heeft aangekondigd dat minister Z‚fte Bulger een lezing zou houden op het ISS, een insituut gelieerd aan de Erasmus-universiteit. Hoewel de aankondiging van deze lezing relatief veel aandacht in de Nederlandse media heeft gekregen, weigerde de directeur van het ISS deze aankondiging op de website van het instituut op te nemen. Hij was niet erg gecharmeerd van deze 1 aprilgrap, wat voor professor Bergeyk aanleiding was om de humorloze bekrompenheid van deze directeur Ė en van de wetenschappelijke wereld in het algemeen Ė aan de kaak te stellen.

Deze kinderachtige weigering is natuurlijk een grap op zichzelf, maar ook de grap-om-een-grap kan niet iedereen bekoren. In ieder geval reageert professor Berfowa Um‚sse van de Gemeentelijke Universiteit van Trondom gepikeerd. ďDat er onderzoek gedaan wordt naar de beleving van humor en grappen Ė daar heb ik niks op tegen. Er zijn genoeg wetenschappelijke disciplines waar dergelijk onderzoek, of de uitkomsten ervan, relevant kunnen zijn.

Dat zulk onderzoek ook in een land als Nederland plaatsvindt, verbaast mij eerlijk gezegd, want dat land staat toch niet echt op de kaart als een natie van grapjassen, laat staan dat de Nederlandse overheid zulk onderzoek zou willen faciliteren. Ik ben natuurlijk blij dat er in Nederland wetenschappers bestaan die de impact van humor een aantrekkelijk onderzoeks-item vinden, maar ik kan mij absoluut niet vinden in de beslissing van collega Bergyk om voor zulk onderzoek SpokaniŽrs als proefkonijnen te gebruiken.Ē

Professor Um‚sse ziet kennelijk de humor niet in van een onderzoek naar gebrek aan humor (te weten: het verbieden van een 1 aprilgrap) waarbij de namen van een Spokanische minister en een Spokanische econome worden gebruikt.

Misschien dat de Filosofische Faculteit van de Universiteit van Trondom eens een onderzoek kan doen naar het gevoel van humor van professor Um‚sse, daarbij natuurlijk gebruikmakend van Nederlandse ďproefkonijnenĒ, laten we zeggen minister Verhagen van Economische Zaken of professor Economie Burgyk van de Erasmus-universiteit?


Wat is ISS?
 
Het International Institute of Social Studis (ISS) is een internationale hogeschool voor kritische, sociale wetenschap, georiŽnteerd op beleid. Het instituut brengt studenten en docenten van het noordelijke en zuidelijke halfrond bij elkaar, in een Europese omgeving. Het ISS is gevestigd in de Nederlandse hoofdstad Den Haag, maar is onderdeel van de Erasmus-universiteit, de bekende economie-opleiding in Rotterdam.

11 april 2012