Spokanisch Archief  

Oproepingskaart


De originele kaart bevindt zich in de documentenordner van SPARC.

[vertaling]

Oproeping voor de verkiezingen van
de Volksvertegenwoordiging (347 Volksvertegenwoordigers)

Gemeente Tona a/e Gr‚t
Kieskring Ziyp Zutter
Stemdistrict Tona III
Volgnummer 1099.9222

Datum: 9 juli 2005
Tijd: 07.30 t/m 21.00
Locatie: dorpshuis Řpor-Doe (gem. Tona a/e Gr‚t)

NEEM DEZE KAART MEE!!
U HEEFT WEL EEN OPKOMSTPLICHT MAAR GEEN STEMPLICHT

Stemmen in een ander Stembureau
Indien u uw stem wilt uitbrengen in een ander Stembureau, dient u te verzoeken om een herziene oproepingskaart bij het Gemeentehuis van uw gemeente. Hiervoor dient u zich persoonlijk of schriftelijk te wenden tot uw Gemeentehuis, en wel vůůr 25 juni 2005. Vraag hiervoor het formulier aan.

Stemmen bij volmacht
Eventueel kunt u een andere kiezer machtigen, die in uw plaats stemt. U moet dit verzoek persoonlijk of schriftelijk indienen bij uw Gemeentehuis, en wel vůůr 25 juni 2005.
Vermeld de naam, het adres en het identiteitsnummer van de persoon die door u gemachtigd wordt. De gemachtigde kan een volmacht uitsluitend tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen. Vraag hiervoor het formulier aan.

Let op
Het deelnemen aan de stemming op naam van een ander is strafbaar. Wetboek van Strafrecht artikel L-322a.
De voorzitter van het Stembureau is bevoegd om te verlangen dat u zich legitimeert.

20 feb 2015