SpokaniŽ: een introductie

< Vogelvlucht

Feiten

SpokaniŽ is een eilandenrijk in de Atlantische Oceaan, ten zuidwesten van Ierland; het is iets groter dan Nederland en telt ca. 7,5 miljoen inwoners. In het centrum van de hoofdstad Hirdo staat een zuil met zijn precieze geografische locatie: 20°40’ WL en 49°12’ NB). SpokaniŽ is een koninkrijk en het staatshoofd is momenteel Koning Huron Herco IV. Hij is getrouwd met Koningin Maquerta Loefe; ze hebben 3 kinderen: Emanuala (kroonprinses) en de twee prinsen Rygt‚ Mazu en KraltŻ Atori III.

SpokaniŽ voert al eeuwen een isolationistische politiek. Dit wil zeggen dat het land zo veel mogelijk zichzelf wil bedruipen en zo min mogelijk afhankelijk van andere landen wil zijn. In- en uitvoer bleven altijd tot een minimum beperkt, maar tegenwoordig neemt vooral de import van vele producten toe, omdat ook de SpokaniŽrs een modern en comfortabel leven willen leiden en niet langer tevreden zijn met uitsluitend inheemse producten die vaak schaars en slecht van kwaliteit zijn. Hoewel SpokaniŽ op economisch en politiek gebied voor zijn onafhankelijkheid waakt, vormen de bevordering van het toerisme en de ontwikkeling van moderne technologie wel belangrijke politieke speerpunten.

SpokaniŽ heeft diverse delfstoffen, veel steenkool en wat aardgas, maar gťťn olie. Om voor de energievoorziening niet al te veel afhankelijk te zijn van olie-import, is steenkool nog steeds van cruciaal belang. Het bruto nationaal product en de algemene levensstandaard zijn te vergelijken met die van Portugal. De grotere steden zijn tamelijk welvarend, maar het platteland is nog weinig ontwikkeld. Ook al vanwege de bergachtige binnenlanden van de grotere eilanden en de brede zeestraten is de infrastructuur niet altijd optimaal. Ook de sterke gehechtheid aan traditie en religie verhindert een vlotte ontwikkeling van het land. Aan de andere kant zijn de traditionele levensstijl en de onaangetaste natuur ook de aantrekkelijke punten voor het toerisme.

Lees meer ...