Spokanisch Archief

ETYMOLOGIE: algemeen
Bestandsgroep Etymologie
Algemeen
Geografische namen
Straatnamen
Telwoorden
 
Terug naar
Talen | Dialecten
 
Status: Bestand is nog in wording.
 

In DICTIO ontbreken nog de etymologische beschrijvingen van de woorden. Als er beschrijvingen bekend zijn, worden ze voorlopig hieronder gegeven.
Het is de bedoeling dat etymologie een inherent onderdeel van DICTIO wordt.

lacs (wet)
Het Franse loi en het Engelse law kwamen in de 16e eeuw in het Spokaans samen als lage. In 1766 werd onder invloed van de latiniserende trend die toen algemeen voelbaar was, voorgesteld om de oorspronkelijk Latijnse eind-x van lex weer terug te brengen in het Spokaans. Zo ontstond het woord lax, later in het Latijnse alfabet geschreven als lacs, om elke associatie met "zalm" te vermijden.
Het Oerspokaanse woord tift (verwant met tiffe "weten") is in onbruik geraakt, maar in het Pegrevisch wordt voor "wet" nog steeds het verwante tiÉdŽ gebruikt; een woord dat verwant is aan het Latijnse lex bestaat in het Pegrevisch niet.

© De Twee Hanen v.o.f. ē Kimswerd ē The Netherlands

DA 00 ē SPARC 25 feb 2007