Spokanisch Archief

SEINSYSTEEM SERIE KS: Overwegmarkeringen
< vorige serie | volgende serie >
 
Terug naar
Hoofdbestand Seinsystemen
 

 

Spoorwegovergangen worden door de SA (Spooksoliy Ar‚nkas) in 5 categorieŽn onderverdeeld. Deze onderverdeling heeft ook een juridische status. Er wordt onderscheid gemaakt tussen "bewaakte overwegen" (als er een trein nadert wordt de weg met fysieke middelen afgesloten), "beveiligde overwegen" (als een trein nadert wordt dit kenbaar gemaakt met rode knipperlichten en een bel) en "onbeveiligde overwegen" (afsluitbomen of -hekken, lichten en belsignalen ontbreken geheel). Categoriale indeling:

  1. overwegen bewaakt met handbediende bomen of hekken (fysieke afsluiting)
  2. overwegen bewaakt met automatische halve bomen (fysieke afsluiting)
  3. overwegen beveiligd met lichten en belsignalen
  4. onbeveiligde overwegen, gemarkeerd met andreaskruis
  5. onbeveiligde overwegen zonder officiŽle markering

Omdat de hier besproken overwegmarkeringen bedoeld zijn voor het wegverkeer (en niet voor treinen), zijn ze ook niet opgenomen in het Reglement voor Seinen en Tekens. In dit reglement zijn wel enkele waarschuwingsborden behandeld die relevant zijn voor de machinist. Het gaat om de borden 501, 502 en 503, die waarschuwen voor resp. een overweg met handbediende bomen (cat. A hierboven), met automatische bomen (cat. B) en met lichten (cat. C).
Voor onbeveiligde overwegen (cat. D en E) kan de machinist gewaarschuwd worden met een standaard-waarschuwingsbord, nummer 538, met de tekst: Kurarels (Overweg), eventueel met onderbord 706 om de afstand tot de overweg aan te geven.

Inventarisatie van alle spoorwegovergangen
zoals aangegeven op de grote spoorwegkaart
categoriesymbool op
kaart
aantal overwegen
alg. spoorlijngoederenlijn totaal
A■ zwart blokje 730 73
B groen blokje 32225 347
C blauw blokje 12476 200
D rood blokje 2928 57
* oranje blokje 41 5
totaal 552130 682
* Oranje blokjes geven gelijkvloerse kruisingen van een tramlijn en een spoorlijn aan. Deze zijn altijd beveiligd met voor de tramlijn gebruikelijke lichtseinen, die "stop" tonen als er een trein in aantocht is.
Categorie E (onbeveiligde overwegen zonder officiŽle markering) zijn op de spoorwegkaarten niet vermeld. Het betreft meestal particuliere paden, boerenweggetjes of oprijlanen naar boerderijen, die evenmin op de kaarten staan aangegeven.
Het aantal overwegen van categorie E wordt geschat op ca. 1500.

 

De term "onbewaakte overweg" bestaat officieel niet, maar uit bovenstaande indeling valt op te maken dat alle overwegen die gerekend worden tot de categorieŽn "beveiligd" of "onbeveiligd" in feite "onbewaakt" zijn.

In principe beslist de wegbeheerder welk soort overweg er geÔnstalleerd dient te worden. De SA heeft hierbij een adviserende taak. De basisinrichting (andreaskruisen, lichten, afsluitbomen/hekken) worden echter door de SA geÔnstalleerd en onderhouden. Kosten van installatie en onderhoud worden op fiftyfifty-basis tussen SA en wegbeheerder gedeeld. Alle vooraankondigingen en extra waarschuwingsborden of -lichten komen geheel voor rekening van de wegbeheerder.


(voorbeeld van bakens en waarschuwingsbord)
Categorie E:
Onbeveiligde overweg zonder officiŽle markering

Bij kruisingen van weinig gebruikte spoorlijnen en paden zonder autoverkeer.
In principe geen specifieke markeringen, maar in de praktijk kunnen schrikhekken, waarschuwingsborden en/of andreaskruisen geplaatst worden. Plaatsing en onderhoud van zulke bakens gebeurt echter buiten verantwoordelijkheid van de SA.
 
Gebruikte borden: X.21a en K.09.
    Categorie D:
Onbeveiligde overweg met andreaskruis

Bij kruisingen van weinig gebruikte spoorlijnen en paden/wegen met voornamelijk lokaal verkeer. Maximum snelheid voor treinen is 80 km/u.
De basismarkering is een andreaskruis. Eventueel aangevuld met schrikhekken en/of waarschuwingsborden. Plaatsing en onderhoud komt voor rekening van de SA.
In SpokaniŽ is een dubbel andreaskruis (om dubbelspoor van enkelspoor te onderscheiden) onbekend. Daarentegen wordt een onderbordje met twee pijlen gebruikt.
 
Gebruikte borden: X.30 en X.29.
Categorie C:
Beveiligde overweg met lichten en belsignalen

Bij kruisingen met intensiever trein- en wegverkeer. Maximum snelheid voor treinen is 100 km/u.
De basismarkering is een andreaskruis voorzien van waarschuwingslichten en bellen. Eventueel aangevuld met schrikhekken en/of waarschuwingsborden. Bij bredere wegen worden de markeringen zowel links als rechts geplaatst. Plaatsing en onderhoud komt voor rekening van de SA.
Bij dubbelspoor wordt een onderbordje met twee pijlen gebruikt (zie categorie D).
 
Gebruikte borden/lichten: X.30 en Y.05.
  
Categorie B:
Met automatische halve bomen bewaakte overweg

Bij kruisingen met tamelijk intensief trein- en wegverkeer. Maximum snelheid voor treinen is 130 km/u.
De basismarkering is een andreaskruis voorzien van waarschuwingslichten en halve bomen. Er staan waarschuwingsborden op 300 m vůůr de overweg. Eventueel aangevuld met schrikhekken en/of extra waarschuwingsborden. De markeringen staan ook links van de weg, maar dan zonder de halve bomen. Plaatsing en onderhoud komt voor rekening van de SA.

(voorbeeld van basiswaarschuwing; uitvoering van slagbomen en hekken verschilt per geval, maar zijn altijd voorzien van rood/witte vlakken)
Categorie A:
Bewaakte overweg met handbediende bomen of hekken

Bij kruisingen binnen de bebouwde kom, waar veel fietsers en voetgangers van de overweg gebruik maken.
De basismarkering is een andreaskruis voorzien van waarschuwingslichten en handbediende bomen of hekken die de gehele overweg afsluiten. Er staan waarschuwingsborden op 100 m vůůr de overweg. Eventueel aangevuld met schrikhekken en/of extra waarschuwingsborden. De markeringen staan ook links van de weg. Plaatsing en onderhoud komt voor rekening van de SA.
De bomen zijn voorzien van een traliewerk om te verhinderen dat voetgangers en honden er onderdoor kruipen. Hier en daar worden ook hekken toegepast. Er zijn twee uitvoeringen: (1) draaihekken sluiten de spoorbaan af als de rijbaan voor het wegverkeer is geopend; (2) rolhekken worden op wielen weggeschoven.
 
Gebruikte borden/lichten: X.30 en Y.03a.
   Vooraankondiging
Links en rechts: bewaakte overweg met automatische halve bomen of handbediende bomen/hekken (categorieŽn A en B).
Rechts: oranje knipperlicht werkt gelijktijdig met de rode knipperlichten bij de overweg.
 
Gebruikte borden/lichten: K.08 en Y.01.
   Vooraankondiging
Links: onbewaakte overweg (zonder fysieke afsluiting), wat wil zeggen: onbeveiligde overweg of beveiligde overweg met lichten (categorieŽn C, D en E).
Rechts: beveiligde overweg (met lichten: oranje knipperlicht werkt gelijktijdig met de rode knipperlichten bij de overweg). Categorie C.
 
Gebruikte borden/lichten: K.09 en Y.01.

 

© De Twee Hanen v.o.f. ē Kimswerd ē The Netherlands

DA 77-101082 ē SPARC 04 apr 1991