Spokanisch Archief

SEINSYSTEEM SERIE 500: Waarschuwingen en mededelingen
< vorige serie | volgende serie >
 
Terug naar
Hoofdbestand Seinsystemen
 

 


De linker kolom toont de oude modellen, waarop de afstanden in myles en t‚ps zijn aangegeven.
De rechter kolom gebruikt kilometers.
500 Algemeen gevaarteken, dikwijls bij waarschuwingen van tijdelijke aard. Gebruikt bij werkzaamheden, spoorverzakkingen, vallend gesteente, overstromingen, lawines, aardverschuivingen en andere vormen van natuurgeweld of menselijke activiteiten. Eventueel een vooraankondiging met onderbord 706, 200 tot 600 m vůůr bord 500. Vergelijk ook teken A18.
501 Trein nadert over 500 m een overweg met handbediende bomen; de overweg bevindt zich bij kilometer 21,6 (500 m is de standaardafstand).
Zie links voor oude model.
502 Trein nadert over 400 m een overweg met automatische bomen (bij km 33,1).
Zie links voor oude model.
503 Trein nadert over 390 m een met knipperlichten bewaakte overweg (bij km 45,3).
Zie links voor oude model.
504 Trein nadert over 500 m een tunnel met een lengte van 2530 m. Alleen tunnels die langer zijn dan 25 m, worden met bord 504 gemarkeerd.
Zie links voor oude model.
505 Trein nadert over 500 m een vaste brug met een lengte van 760 m. Alleen vaste bruggen die langer zijn dan 25 m, worden met bord 505 gemarkeerd.
Zie links voor oude model.
506 Trein nadert over 420 m een beweegbare brug met een lengte van 118 m. Beweegbare bruggen worden altijd met bord 506 gemarkeerd; bovendien worden treinen met seinen gedwongen om te stoppen bij een openstaande brug.
Zie links voor oude model.
507 Aanvang van werkzaamheden aan de spoorbaan; verwacht snelheidsbeperking of andere bepalingen (zoals het geven van geluidssignalen). Als de werkzaamheden plaatsvinden over een lengte van meer dan 100 m, is er in principe een vooraankondiging op 500 m vůůr de feitelijke werkzaamheden (bord 507 met onderbord 706). De F kan ook op matrixbord A17 worden weergegeven. Werkzaamheden worden in principe ook vermeld in de Rijopdracht die de machinist meekrijgt.
508 Einde van werkzaamheden aan de spoorbaan (en de bijbehorende beperkingen en bepalingen). De D kan ook op matrixbord A17 worden weergegeven).
509 Krappe boogstraal (hier: 80 m); niet alle locs of wagens kunnen door deze boog rijden.
510 Begin van een traject met automatisch bloksysteem.
511 Einde van een traject met automatisch bloksysteem.
512 Aftakkend spoor naar rechts (tweerichtingswissel of Engels wissel). Op secundaire lijnen, in plaats van het aftakkingssein A12.
513 Aftakkend spoor naar links (tweerichtingswissel of Engels wissel). Op secundaire lijnen, in plaats van het aftakkingssein A13.
514 Symmetrische Y-splitsing. Op secundaire lijnen, in plaats van het aftakkingssein A14.
515 (Min of meer) symmetrisch drieweg-wissel. Op secundaire lijnen, in plaats van het aftakkingssein A15.
516 Einde van de bovenleiding; (aftakkend) spoor zonder bovenleiding. Zie ook bord 602.
517 Bovenleiding op de brug ontbreekt. Dit bord staat op 300 m voor het bovenleidingloze traject. Zie ook bord 602.
518 Begin van de spoorbaan in bezit van de SA (einde van een particulier spoor). Op de achterkant staat bord 519.
519 Einde van de spoorbaan in bezit van de SA (er volgt een particulier spoor). Op de achterkant staat bord 518.
520 Eerste waarschuwingsbaken: over 900 m volgt een mogelijk stopteken. Dit baken staat 300 m voor baken 521.
521 Tweede waarschuwingsbaken: over 600 m volgt een mogelijk stopteken. Dit baken staat 300 m voor baken 522.
522 Derde waarschuwingsbaken: over 300 m volgt een mogelijk stopteken. Dit baken staat 300 m voor het sein dat STOP kan vertonen, of andere soorten stoptekens.
523 Aanduiding stationsnaam (nieuw model - sinds ca. 1995 - heeft rode band).
524 Afkorting van stationsnaam. Op seinhuizen, blokposten en andere gebouwen binnen het stationsgebied; hier: Mollefin-MG (bord 524 geeft niet per se de officiŽle drieletterige stationsafkorting weer, zoals MfM in plaats van MolM).
Zie links voor oude model.
525 Kilometergrens bij een station voor de berekening van tarieven die gebaseerd zijn op de afstanden van station tot station.
Zie links voor oude model.
526 Kilometerpaal langs de vrije baan.
Zie links voor oude model.
527 Grens tussen twee blokken die bediend worden door verschillende blokposten (hier: 13 km naar de vorige blokpost en 4 km naar de volgende blokpost).
Zie links voor oude model.
528 Afstand tussen twee punten. Hier: van kilometerpaal 78 naar station Hoggebim-MG is de afstand 38 km (bord 528 geeft niet per se de officiŽle drieletterige stationsafkorting weer, zoals HgM in plaats van HogM).
529 Nummer van een wissel (NR betekent noftate-rels = wissel).
530 Diensttelefoon. Bord zit op telefoonkastjes of -cellen langs de sporen en op emplacementen. Sinds ca. 2002 verdwijnen er steeds meer diensttelefoons, omdat het SA-personeel steeds frequenter gebruikmaakt van mobieltjes.
531 Brandblusmateriaal. Bord zit op kasten met brandblussers, blusemmers ed.
532 Noodtelefoon in tunnels.
533 Brandblusmateriaal in tunnels.
534 Vluchtroute in tunnels (verwijzing naar nooduitgang).
535 Pas op! Hoogspanning.
536 Nummer van bovenleidingmast (hier: mast 4 in km-sectie 12). De nummers zijn als metalen of kunststofplaatjes aan de masten bevestigd, of direct op de masten geschilderd.
537 Algemeen informatiebord (hier: drinkwaterkraan).
538 Algemeen waarschuwingsbord (hier: hete stoom!).
550 Begin van een traject met automatische treinbeÔnvloeding. (Dit bord is in oktober 1999 ingevoerd.)
551 Einde van een traject met automatische treinbeÔnvloeding. (Dit bord is in oktober 1999 ingevoerd.)

 

© De Twee Hanen v.o.f. ē Kimswerd ē The Netherlands

DA 77-101082 ē SPARC 04 apr 1991