Nieuws uit Spokanië, verzorgd door het officiële persbureau Prespo
Bericht van 12 juli 2001
 
Commerciële mededelingen

SPARC
Inhoud (chronologisch)

< Vorig item
Volgend item >


Actueel
Cultuur
Economie
Entertainment
Gezondheid
Maatschappij
Mensen
Milieu
Misdaad
Opmerkelijk
Politiek
Rampen
Sport
Transport
Wetenschap
Colofon
Disclaimer

 


 
Commerciële mededelingen


 
ÂKE - NYN
Supermarkets
Always open from 8 a.m. until 9 p.m.
Always in your neighbourhood
Always inexpensive
 


Nieuwe Volksvertegenwoordiging gekozen


De uitslag van de verkiezingen voor een nieuwe Volksvertegenwoordiging, die op 9 juli jl. plaatsvonden, mag op zijn zachtst gezegd zeer verrassend genoemd worden. De Conservatieve Staatspartij (CSP) die bij de verkiezingen in 1997 105 zetels haalde, en daarmee de grootste regerende partij werd, heeft nu 12 zetels moeten inleveren, zodat er 93 overblijven. Hiermee is de CSP teruggekeerd naar het niveau van 1981.

De Vooruitgang van de Democratie (DeF) heeft daarentegen een winst geboekt van 8 zetels, zodat deze parij nu met 99 zetels de CSP voorbij is gestreefd. Hiermee is de DeF de grootste regeringspartij geworden, een situatie die ook tussen 1977 en 1985 gold.
De Nationale Volksraad (AZR) is met 7 extra zetels op een totaal van 66 gekomen, en blijft daarmee de derde partij. De AZR ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet, want sinds 1981 heeft de partij bij elke verkiezing extra zetels in de wacht gesleept, en deze groei lijkt vooralsnog niet te stuiten.

De Socialistische Nationale Partij (SAP) heeft met moeite 1 extra zetel weten te bemachtigen, en komt nu op 42. Al deze verschuivingen gaan ten koste van de kleinere partijen, zoals in onderstaand schema is te zien. Sinds 1965 is er een tendens waar te nemen dat de 4 grootste partijen steeds groter worden en de overige steeds kleiner.
Wat heeft deze herverdeling van de zetels nu voor het politieke beleid te betekenen? In eerste instantie zal er niet zo veel veranderen; pas als de Volksvertegenwoordiging een nieuw Kabinet kiest (in 2002), en de samenstelling hiervan sterk afwijkt van het huidige kabinet, kan het beleid drastisch veranderen. Vooralsnog zullen de ministers er rekening mee moeten houden dat de DeF nu eerder geneigd zal zijn om met de AZR samen te werken, waarbij de band tussen CSP en DeF wel heel los zal worden. De CSP zal in een geďsoleerde positie terechtkomen, en het is de vraag in hoeverre deze partij dan geen samenwerking met een van de kleinere partijen zal gaan nastreven. Er zal kortom een meer progressieve wind gaan waaien, wat opmerkelijke gevolgen kan hebben voor een aantal hete hangijzers, zoals het buitenlandse beleid (in het bijzonder de vraag of Spokanië wel of niet bij de EU aansluiting zal moeten zoeken - en in welke vorm), de inperking van de macht van de koning, de sociale wetgeving, en de mogelijke herzieing van het belastingstelsel.

Vooral de discussie "Europese Unie" zal een interessante wending kunnen krijgen. Tot nu toe werd de discussie over het te voeren beleid met betrekking tot de "kwestie-EU" onder druk van de CSP op een laag pitje gehouden. Maar een samenwerking tussen DeF en AZR kan ertoe leiden dat deze discussie in alle hevigheid wordt aangezwengeld, zo wordt er verwacht. Met als gevolg dat het kabinet onder druk gezet kan worden om nu eindelijk eens tot duidelijke uitspraken te komen: wel of niet aansluiten bij de EU, en in welke vorm?
Volgend jaar, na de installering van een nieuw Kabinet, zal blijken in hoeverre de politieke koers van Spokanië een andere richting op gaat.

Zetelverdelingen in de Volksvertegenwoordiging (vergelijk Tweede Kamer); totaal zijn er 347 zetels te verdelen (zie ook de items Verkiezingen en Politieke partijen in het Spokanisch Archief):
 1965196919731977198119851989199319972001
CSP879084879310312010510593
DeF8086829710510692909199
AZR33474849534347585966
SAP66655556575140464142
GeRi×597850333639293028
LiZa××0445710129
DZ××042329910
JoZa380
LJP430

×    partij bestaat in dat jaar nog niet
†    partij opgeheven of overgegaan in een andere partij


Categorie: Politiek

VERZEKER U TEGEN DE ONGEMAKKEN VAN DE NATUUR:
BLIKSEMINSLAG
STORMSCHADE
WATEROVERLAST
De natuur kunt u niet de baas zijn, maar u kunt zich er wel op voorbereiden.

W W W . S F I N K S . S P

Sfinks insűrânsos
Priyftâ-mirra 4 - 5004-Liyrotyka