Spokanisch Archief

STATIONS EN HALTES: jaartallen
Bestandsgroep Stations
Openings- en sluitingsjaren
Afkortingen en aantal perrons/sporen
Voorzieningen op/bij de stations
Lijnen die de stations aandoen
 
Terug naar
Spoorwegen
Bouwwerken

Dit bestand
1. Alfabetisch overzicht stations en haltes
2. Chronologisch overzicht openingsjaren
 

Status: Check of alle stations correct in DICTIO staan, en aanklikbaar maken.
 

In 2005 is het nieuwe station van Trofy geopend; het oude gebouw uit 1954 is gesloopt. Het nieuwe gebouw (een creatie van het bekende architectenbureau Prr, Godez & Dlty (Pagod) uit Amahagge) oogst met zijn moderne uitstraling en royale gebruik van getint glas veel lof. Maar veel bewoners van Trofy voelen zich ook beledigd omdat het enige gebouw in Trofy dat ontworpen was door een architect uit deze stad (Vikter Metruss-Palo), zo nodig gesloopt moest worden, ook al vond niemand het mooi.

 

Stations of haltes die als zodanig niet meer in gebruik zijn (meestal omdat de spoorlijn is opgeheven), zijn in rood aangegeven. Het jaartal tussen haakjes geeft het openingsjaar aan van de (eerste) spoorlijn waaraan deze halte of dit station ligt. De jaren daarachter zijn de openingsjaren van de stationsgebouwen of haltes (s = station; h = halte). Achter deze jaartallen zijn de volgende extra markeringen mogelijk:

S  station gesloopt
Hstation als woonhuis in gebruik
Bstation heeft bijzondere bestemming gekregen (restaurant, kantoor, ed)
Gstation buiten gebruik (dit kan in de praktijk ook betekenen dat het gebouw een niet-officile
bestemming heeft, bijvoorbeeld als opslagplaats of kraakpand)

Als een stationsgebouw is gesloten of gesloopt, wil dat nog niet zeggen dat ook het station is opgeheven: er kan een nieuw gebouw zijn geplaatst, of het station kan tot halte zijn gedegradeerd.

Voorbeelden

(1905) s1905Spoorlijn met station 1905 geopend (en beide nog steeds in gebruik).
(1884) h1926Spoorlijn in 1884 geopend, maar deze halte is pas in 1926 ingericht.
(1885) s1931Spoorlijn in 1885 geopend, maar dit station is pas in 1931 geopend.
(1927) s1927S, s1980Spoorlijn en station geopend in 1927; station is weer gesloopt en in 1980 is een nieuw gebouw geopend. Zonder nadere aanduiding kan aangenomen worden dat het oude gebouw (ongeveer) in hetzelfde jaar is gesloopt als het nieuwe is geopend (dus hier: 1980).

Veel stations zijn al tamelijk snel weer gesloopt; het waren vaak goedkoop opgetrokken (houten) gebouwtjes die na enkele decennia niet meer voldeden. Zodra een spoorwegmaatschappij wat meer geld had (en de overheid soms ook bijsprong) werd er een beter gebouw neergezet.

(1883) s1883H, s1932Spoorlijn en station geopend in 1883; stationsgebouw tegenwoordig als woonhuis in gebruik; nieuw stationsgebouw in 1932.

Over het algemeen krijgen stationsgebouwen een woonhuisbestemming als het station degradeert tot halte, of als de spoorlijn wordt opgeheven.

(1887) s1888B, s1970Spoorlijn geopend in 1887. Station (geopend in 1888) heeft bijzondere bestemming gekregen (restaurant, kantoor, ed), nieuw station uit 1970.

Als een stationsgebouw een jaar n de spoorlijn is geopend, is dit meestal een gevolg van vertraging bij de bouw. Meestal werd een provisorische halte ingericht totdat het gebouw voltooid was.

(1891) h1891, s1910G, h1962Spoorlijn en halte geopend in 1891. Station (geopend in 1910) buiten gebruik, vanaf 1962 is hier een halte.

We mogen aannemen dat de sluiting van het stationsgebouw samengaat met de ingebruikneming van de halte. Stations die "buiten gebruik" zijn, kunnen door de spoorwegmaatschapij nog wel voor andere doeleinden worden gebruikt (opslagplaats).


Een spoorlijn heet gesloten als er geen personenvervoer volgens de dienstregeling meer op plaatsvindt (dan zijn ook de haltes en stationsgebouwen gesloten). Soms vindt er nog wel goederenvervoer of incidenteel personenvervoer (toeristentreinen, omleidingen ed.) plaats.
Als een gesloten spoorlijn niet meer gebruikt wordt en in verval raakt, is de lijn buiten gebruik. De rails zijn overwoekerd, wissels zijn vastgeroest, bruggen en tunnels zijn dikwijls ingestort en het seinsysteem functioneert niet meer.
Een spoorlijn die geheel verdwenen is, heet opgebroken. Soms is er nog een dijklichaam of bedding zichtbaar, maar dikwijls is het oude trac niet meer terug te vinden (bijvoorbeeld omdat er een weg is aangelegd of een nieuwe woonwijk is gebouwd). Soms verraden oude tunnels en bruggen dat er ooit een spoorlijn heeft gelopen.


1. Alfabetisch overzicht stations en haltes

(MG = menngarrent = centraalstation)

1. Aagee(1905) s1905S, s1934
2. Astiy(1936) s1936S, s1955
3. Abenato(1886) h1886, s1923
4. Aber(1936) s1936
5. Abert= Abert-MG (naamswijziging in 1958)
6. Abert-MG(1896) s1897S, s1966
7. Abert-Port(1958) s1959G
Station en lijn in 1988 gesloten
8. Aboris-Sinto-Jenu(1925) s1922
Station was al in 1922 gereed, maar de lijn werd 3 jaar te laat geopend
9. Abreefiy(1971) h1971
10. Acabra(1911) h1911, s1944
11. Acaratsa(1928) h1928, s1935
12. Aelle-Hont(1930) h1930
13. Aequet(1912) h1912, s1916
14. Afarcal(1906) s1906H, s1967
15. Aflif= Aflif-MG (naamswijziging in 1906)
16. Aflif-MG(1883) s1883S, s1970
17. Aflif-Port(1906) s1906S, s1971
18. Afonyste= Tunprest-Afonyste (naamswijziging in 1967)
19. Agramo(1922) h1922, s1932
20. Agtrahus(1882) h1884
21. Airzl(1884) h1926
22. Ajfetas(1922) h1922, s1927H
Station en lijn naar Vch in 1981 buiten gebruik
23. Ajertaliy(1886) h1886, s1890S, s1933S, s1975
24. kekordas(1907) s1907S, s1937
25. Akom(1934) h1934, s1955
26. lfregt(1925) h1925
27. Amahagge-Blufk(1880) s1984
28. Amahagge-Fesdure(1880) s1880S, s1969
29. Amahagge-Groto(1880) s1880S, s1955
30. Amahagge-Hoento-weg(1880) s1958
31. Amahagge-Kanol(1878) s1878S, s1924
32. Amahagge-Kjobeestiy(1878) s1914S, s2000
33. Amahagge-Minnepirta= Amahagge-Kjobeestiy (naamswijziging in 1988)
34. Amahagge-Nutter(1880) s1941
35. Amahagge-Port(1914) s1914S, s1966S, s2003
36. Amahagge-Tryjumf(1878) s1879S, s1950
37. Amejo(1917) h1917
38. Amentlestu(1903) s1904
39. Amer(1897) h1897
Halte in 1931 opgeheven; gehucht Amer-Ef-Plezuvyty is ook verdwenen
40. Ameronne(1907) s1908B, s1922
41. Amproafiy(1875) h1875
42. Anchte-Cryrfe(1881) h1881
43. Andel(1915) s1915B, s1933
44. Aneta(1895) s1896
45. Apentrec-Woklahte(1913) s1913
46. p(1902) s1902H
Station en lijn naar Hier in 1973 gesloten (woonhuis geworden), in 2006 heropend/gerenoveerd voor heropende lijn Roensa--Hier
47. Aquand(1886) s1887H, s1965
48. Areo(1917) h1917
49. Aschen(1904) s1905S, s1925
50. Asjetto(1888) s1888B
Zie Asjetto-MG
51. Asjetto-MG(1935) s1935
Dit station is iets verderop, bij haven
52. Asjetto-Nutter(1910) s1910S, s1959
53. Asjetto-Wefot(1888) s1937
54. Ater-G(1915) h1915
55. Atylfa(1891) h1891, s1935
56. Autaniy(1912) s1912S, s1950
57. Azerse(1874) h1874, s1910
58. Bachstromm(1887) h1887
59. Baixa(1902) h1902, s1966
60. Balier(1976) s1976 Xijernolac
61. Balison(1911) s1911S
Lijn in 1968 opgebroken, station in 1965 gesloopt
62. Bla(1907) h1907, s1957
63. Begr(1910) s1911G, h1981
64. Bejo-Mariy(1905) s1905
65. Ben(1897) h1897, s1900S, s1937
66. Bercori(1928) h1928
67. Beref= Berref-belt (naamswijziging in 1955; naam van dorp is reeds in 1915 veranderd in Berref-belt)
68. Berezze= Berezze-MG (naamswijziging in 1939, met nieuw station)
69. Berezze-MG(1890) s1890B, s1939 ook Xijernolac
Station uit 1939 is 400 m verder naar het oosten gebouwd
70. Berezze-Trak(1890) s1998 Xijernolac
71. Bergosrt(1900) s1900
72. Berref-belt(1911) h1911
73. Be(1912) s1912B, h1967
74. Blacroos(1896) h1984
75. Blefgrs= Lest-Blefgrs (naamswijziging ca. 1935)
76. Blefmrket(1883) h1883
77. Blefmirra(1891) h1891, s1936
78. Blent(1878) h1878
79. Bleuj(1932) s1932
80. Blort(1885) s1885S, s1955S, s1998
81. Blumarr(1885) h1885, s1895
82. Bomy(1932) h1932
83. Br= Br-Port (naamswijziging in 1903)
84. Br-Atlnta(1912) s1995
85. Br-MG(1903) s1903S, s1970
86. Br-Nutter(1911) h1911, s1928
87. Br-Port(1893) s1893S, s1952
88. Bs-Botr(1926) h1926
89. Breenco(1923) h1923
90. Bravone(1905) s1905
91. Bref(1908) h1908
92. Brts(1930) s1930H
Station in 1947 gesloten
93. Bstsrt(1889) h1889
94. Clster-Uperr(1887) h1887
Halte en lijn in 1989 buiten gebruik
95. Clster-Vrmiy(1887) h1887
Halte en lijn in 1989 buiten gebruik
96. Cavaljo(1976) s1976 Xijernolac
97. Cerobiy(1891) h1891, s1907
98. Chenc(1910) h1910, s1922H
Station en lijn in 1987 gesloten, sinds ca. 1995 deels buiten gebruik
 
Het voormalige station van Chenc, tegenwoordig een woonhuis. Hoewel de
spoorlijn officieel niet meer bestaat, wordt het deel tussen Mollefin
en Chenk sporadisch nog wel door goederentreinen gebruikt.
Het passeerspoor wordt nooit meer bereden en de perrons zijn verdwenen.
 
99. Chornitt(1932) h1932, s1936
100. Clamia-zeces(1925) h1925
Halte en lijn tot Ajfetas in 1971 buiten gebruik
101. Clat(1913) s1913S, s1955
102. Cleefer(1916) h1916
103. Clemba(1895) s1895H
Station en lijn in 1987 gesloten
104. Cltehynne-Leerb(1932) h1932
105. Conityje(1892) s1892B, s1966
106. Crdy(1903) h1903
107. Cs(1907) s1907S, s1947
Eerste station in 1946 ingestort
108. Covent-taris(1886) h1886
109. Crea= Crea-Trents (naamswijziging in 1905)
110. Crea-Trents(1882) h1882
111. Crelco= Crelco-Srt (naamswijziging in 1906)
112. Crelco a/e Klinnr(1906) s1906G
Station in 1955 opgeheven; Crelco-Zeces ervoor in de plaats
113. Crelco-Srt(1879) s1879S, s1955
114. Crelco-Zeces(1879) s1955
115. Cremanu-Lyrt(1883) s1970
116. Crobela(1903) s1904
117. Cwnndeln(1910) s1910G, h1962
118. Cris(1976) s1976 Xijernolac
119. Cromi-Pemp(1920) h1920
120. Crtas-Jec(1888) h1888, s1912S, s1978
121. Crvent(1904) h1904, s1906
122. ftyiy-ef-Mlf(1949) h1949
123. Dalpo(1886) s1886S, h1960
124. am(1881) h1881, s1934
125. eeroymp(1915) h1915
126. Dercs-zeces(1913) h1913
127. Dii-srt(1883) h1883, s1922
128. ivvs(1909) h1909
129. Diyn(1915) h1927
130. Doe(1886) s1886G, s1960
131. nha(1923) h1923
132. ors(1882) h1882, s1889S, s1955
133. Dreegta(1909) h1909
134. Dreumn(1906) s1908
135. Drien(1932) h1932
136. Drystotall(1884) h1884
137. ubiy-Ubama(1905) h1905, s1917
138. Durponto(1976) s1976 Xijernolac
139. Dverrelt(1911) h1911
Lijn in 1968 opgebroken, haltegebouwtje staat er nog
140. Edprof-Byrdla(1927) h1927
141. Edprof-MG(1927) s1927S, s1977
142. Edprof-Port(1927) s1927S, s1980
143. Eeneteree(1885) s1885H, s1952
144. Eerdi(1903) h1903
145. Eerarkiy(1897) h1910, h1958
Halte in 1928 gesloten en in 1958 heropend
146. Ef Dis(1917) s1917S, s1958
147. Ef Motrik(1904) h1904, s1960
148. Ef Prenkiy(1879) s1880B, s1964
149. Ef Plkomer(1886) s1886S, s1938
150. Ef Riyfts= Sinto-L-Ef Riyfts (naamswijziging ca. 1955)
151. Ef chis(1887) s1888B, s1970
152. Ekkrey= Ekkrey-Alycro (naamswijziging in 1972)
153. Ekkrey-Alycro(1886) h1886
154. Eldelogne(1901) h1901
Halte en lijn in 1984 gesloten
155. Elpeu(1887) h1887, s2005
Scherpe boog met halte opgeheven na opening van tunnel in 2005; nu een klein station op andere plek
156. Empecho(1889) s1889S, s1933
157. Ent-ef-Grt(1916) s1916S, s1966
158. Entsrt(1878) h1878
159. Eon= Eon-Kulano (naamswijziging in 1990)
160. Eon= Eon-Trendon (naamswijziging in 1990)
161. Eon-Kulano(1880) h1880, s1973
162. Eon-Plych(1885) h1885
163. Eon-Trendon(1905) s1905S, s1937
Eerste station in 1934 uitgebrand en gesloopt; drie jaar later nieuw station geopend
164. Equaniyt= ubiy-Ubama (naamswijziging in 1963)
165. Eratiyft(1890) s1890B
Lijn in 1922 opgebroken
166. Eresma= Eresma-Taris (naamswijziging in 1984)
167. Eresma-Taris(1911) h1911, s1924
168. Est(1900) h1900
169. Eterctiy(1887) s1887S, s1966
170. Eterctiy-srt= Eterctiy (naamswijziging in 1966)
171. Eutomiy(1932) h1932
172. Extuomiy(1895) s1896S, h1956
Halte en lijn in 1987 gesloten
173. Fabonier(1895) h1895, s1908B
Station en lijn in 1987 gesloten
174. Falebo(1905) s1906B, s1956
175. Fall-Zverosta(1887) h1887
176. Frff(1884) h1884
177. Frmirras(1879) h1879, s1933
178. Frseerts(1923) h1923, s1927
179. Feennklarbr(1936) h1936
180. Ferriy(1932) h1932
181. Fesfrest-Dm(1911) h1911
182. Festruna(1909) h1909, s1949
183. Feuni(1878) s1878S, s1952
184. Fietso(1882) h1882, s1914
185. Firani(1914) s1914
186. Fjeso(1937) s1937S, s1969
Oude station is na blikseminslag in 1967 gesloopt
187. Flaf(1909) s1909B, s1940
188. Flares(1905) s1905
189. Flem(1887) h1887, s1922S
Station en lijn in 1989 gesloten
190. Flemeuni(1928) h1928, s1934
191. Flento(1893) h1893, s1912S, s1937S, s2002
192. Flepiyi(1896) h1896, s1965
193. Flipa(1922) s1922
194. Flivoti(1881) s1883S, s1948
195. Flo(1911) h1911
196. Flomy(1916) s1917S, s1955
197. Floran(1880) s1880B, s1924S, s1959
198. Fls(1902) h1902
199. Fonis-Jakmseert(1917) h1917
200. Fonist(1880) s1881B, s1958
201. Fnk(1976) s1976 Xijernolac
202. Frt-Albert(1892) h1892
203. Frt-Deeter(1879) h1879
204. Frt-Iserhent(1904) h1921
205. Frt-Lerftf(1906) h1906, s1941
206. Frt-Peeter= Frt-Peeter-Ulruf (naamswijziging in 1942)
207. Frt-Peeter-Ulruf(1881) h1881
208. Fraja(1880) s1881S, s1980
209. Frk(1901) h1901, s1906
210. Fram(1904) s1904S, h1955
211. Frop(1907) h1907
212. Fsochmkrur(1912) h1950
213. Fu-Qull(1880) h1939
214. Gaquggee(1886) h1886, s1939
215. Gasky(1901) s1901S, s1951
216. Gerfta(1916) h1916
217. Girdes(1896) s1896B, s1962
218. Girdesef(1895) s1896G, s1940
219. Giympiy(1925) h1925
Halte en lijn tot Ajfetas in 1971 buiten gebruik
220. Glagv(1906) h1906
221. Gralkrich= Gralkrich-Nutter (naamswijziging in 1931)
222. Gralkrich-Ayrport(1878) h2004
223. Gralkrich-MG(1933) s1934
224. Gralkrich-Nutter(1878) s1880B, s1958
225. Gralkrich-Port(1933) s1933
226. Gran(1915) s1915S, s1969
227. Gras(1895) s1895S, s1920
Eerste station in 1919 afgebrand; een jaar later was er een nieuw station
228. Gret= Gret-MG (naamswijziging ca. 1913)
229. Gret-Jakmloin(1936) s1936
230. Gret-MG(1879) s1879S, s1976
231. Gret-Port(1879) s1880B, s1970
232. Gret-Taris(1917) h1917
233. Grlab(1907) s1907S, s1950
234. Groema(1930) h1930
Halte in 1947 gesloten, lijn in 1983 gesloten
235. Grotjagt(1903) h1942
236. Grum-belt-Huron(1908) h1908
237. Guanja-Figuera(1935) h1935
Halte en lijn naar Krnien in 1979 gesloten, in 1992 heropend
238. Ge(1908) h1908, s1928
239. Gr= Gr-MG (naamswijziging in 1967)
240. Gr-Crybbe-grt(1882) s1967
241. Gr-MG(1882) s1882H, s1933
242. Hcr(1915) h1915, s1927
243. Hafonis(1971) s1971
244. Hajega-Bencri(1900) s1900B, s1933
245. Hajequ(1889) s1890G, s1949
246. Halaresto(1910) s1910B, s1942
247. Halefiytj(1908) s1908
248. Halepoai a/e Kjoep(1884) h1884, s1914
249. Halest-Meen(1884) h1884
250. Haleu(1926) s1926
251. Haper(1922) h1922
Halte en lijn naar Vch in 1981 buiten gebruik
252. Hpyjasta(1882) h1882
253. Harfloja-rtuhaj= rtuhaj (naamswijziging in 1933)
254. Hrca-Tij(1927) s1927H, h1978
255. Has-Korda(1895) h1895
256. Hae(1925) s1926H
Station en lijn tot Ajfetas in 1971 buiten gebruik
257. Heles-Tenta(1912) s1913S, s1953
258. Helmyknurfel(1882) h1899
259. Heness(1971) h1971
260. Hent-Bnr(1911) h1911
261. Hent-Korda= Hent-Korda-Egpeeff (naamswijziging ca. 1945)
262. Hent-Korda-Egpeeff(1923) h1923
263. Hetura(1912) h1912
264. Hier(1895) s1895S, s1966H ook Xijernolac
Lijn naar p is 1973 gesloten; station en lijn naar emp in 1987 gesloten; in 1989 station heropend/gerenoveerd voor Xijernolac naar Xrfu-izem; in 2006 lijn naar p heropend
265. Hildi= Hildi-Nutter (naamswijziging in 1902)
266. Hildi-Nutter(1887) s1887S, s1932
267. Hildi-Zutter(1889) s1889B, s1935
268. Hirdo= Hirdo-MG (naamswijziging in 1883)
269. Hirdo-Blof(1885) s1885S, s1923
270. Hirdo-Ef Frts(1892) s1955
271. Hirdo-Jl-drurs(1895) s1895S, s1924
272. Hirdo-Kanol(1892) s1892S, s1958
273. Hirdo-Lotndrynn(1877) h1900
Halte in 1900 geopend n.a.v. de lijn MeaueHirdo-MG
274. Hirdo-MG(1877) s1878S, s1960
275. Hirdo-Tryjumf(1918) s1918S, s1940
276. Hirdo-Tygt(1879) h1879
277. Hirdo-Vogily(1888) s1888B, s1979
278. Hirdo-zeces(1908) h1908
Halte in 1920 opgeheven
279. Hoggebim-Biyfm(1911) h1911, s1943
280. Hoggebim-Crzvst(1882) s1882S, s1962
 
Het station Hoggebim-Crzvst is in 1962 geopend en ziet er tegenwoordig
verwaarloosd uit, te midden van een armoedige wijk met flatgebouwen
en rommelige bedrijfjes. De naar rechts afbuigende sporen stijgen naar de
brug over de Hoggebim-fonis; er nadert een regionale trein vanaf deze brug.
 
281. Hoggebim-MG(1892) s1892S, s1933
282. Hoggebim-Nutter(1892) h1990
283. Hoggebim-Ns(1882) s1959
284. Hoggebim-Port(1882) s1882B, s1927
285. Holare(1911) h1911, s1936
286. Hone= Hone-MG (naamswijziging in 1905)
287. Hone-MG(1875) s1875S, s1953
288. Hone-Wefot(1905) s1905H, s1921
289. Huis(1900) h1900, s1963
Tussen ca. 1910 en 1963 deed een naburige herberg dienst als officieus stationsgebouw
290. Hupster-Kaen(1903) h1903
291. Huragge(1909) h1909
292. Hurterg(1911) s1911
293. Husta-Atlnto(1879) s1881B, s1924S, s1960
294. Husta-MG(1956) s1956B, s1973
295. Husta-Nurp(1939) s1939
296. Husta-Okryrf(1939) h1939, s1960
297. Husta-Port(1879) s1880S, s1961
298. Iaflo(2001) s2001 Xijernolac
299. Ibesto-Horo(1916) h1916, s1928
300. Ies(1949) s1950B, s1969
Eerste stationnetje was niet als permanent bedoeld en huisvest tegenwoordig een galerie
301. Iji(1903) h1903, s1948
302. Imenal(1884) s1884S, s1952
303. Iyrrdjeh(1886) h1886, s1924
304. Jakmprusot(1928) h1928
305. Jareuc(1925) s1926
306. Jattesne(1891) h1891
307. Jatty= Jatty-Lomky (naamswijziging in 1988)
308. Jatty= Jatty-Loriys-mirra (naamswijziging in 1930)
309. Jatty-Berref(1930) h1930, s1936
310. Jatty-Lomky(1909) s1909S, s1980
311. Jatty-Loriys-mirra(1922) s1922
312. Javildul(1887) h1887
313. Jedenfals(1884) s1884S, s1936
314. Jejoa(1918) s1919B, s1955
315. Jek(1918) h1918
316. Jel(1912) s1912G, s1939
317. Jena(1890) h1890, s1927S, h1945
318. Jent(1905) s1905, s2017
Nieuw station op de plaats waar de nieuwe spoorlijn Blort--Tenk de oude lijn Eon--Hone kruist. Oude station is gesloopt
319. Jerk(1916) s1916S
Station in 1987 gesloten, lijn in 1987 opgebroken, station in 1990 gesloopt
320. Juleg(1895) h1895
321. Jstal-Ybbe(1887) h1887
Halte en lijn in 1989 buiten gebruik
322. Kaftex(1883) h1883
323. Kanea(1932) s1932B, s1952
324. Kanol-slue(1908) h1908
325. Keer-husof(1882) h1882
326. Kim(1901) h1901
327. Kiljiy(1905) h1905
328. Kitia= Kitia-Srt (naamswijziging in 1988)
329. Kitia-Srt(1878) s1878S, s1964
330. Kitia-Vender(1906) s1906S, s1937
331. Kjeja(1932) s1932S, s1967
332. Kjer(1885) h1885, s1931
333. Kjoepiy(1883) h1883, s1931
334. Kjpur(1941) s1936B, s1960
Gebouw uit 1937 was feitelijk een havenloods met stationsfaciliteiten en bestond al vr de aanleg v.d. spoorlijn
335. Kjrt-Crelco(1879) h1879
336. Kjutiy(1882) s1882S, s1953
337. Klaeu(1883) h1883
338. Klalb(1908) s1908S, s1975
339. Klank(1904) s1904S, s1937
340. Klank-KCA= Klank (de naam Klank-KCA is gebruikt tussen 1909 en 1918 toen ook station Klank-KHY bestond)
341. Klank-KHY(1909) s1909B
Station in 1918 buiten gebruik toen KHY failliet ging. Alleen Klank-KCA bestond toen nog, en werd weer Klank genoemd
342. Klemp(1902) s1903B, s1940
343. Kles(1932) s1932
344. Kliyft= Moques-Kliyft (naamswijziging in 1920)
345. Knolbol(1905) s1905S, s1969
346. Knrbr(1905) h1905
347. Kolesz(1905) h1905
348. Komy(1909) s1909B, s1979
349. Kordas-Plerc(1907) h1907
350. Korif-MG(1905) s1905B, s1946
351. Korif-Nutter(1905) h1905, s1955
352. Korif-Port(1886) s1886B, s1970
353. Korif-por(1886) h1886
354. Kosr(1897) h1897, s1903B, h1962
Voormalige stationsgebouw is sinds 1962 een caf-restaurant maar fungeert officieus nog als "station"
355. Krg(1913) s1913S, s1954
356. Krelmps(1915) h1915, s1924
357. Kreozy(1887) s1888S, h1980
358. Kre= Kre-Grt (naamswijziging in 1955)
359. Kre-Grt(1911) h1911
360. Kroenent(1913) h1913
Halte gesloten in 1927; dorp bestaat niet meer sinds 1925
361. Kros(1909) h1909
362. Krsitsi(1883) s1883G, s1965
363. Kruic(1916) h1916, s1926
364. Kulano-zeces= Mozent (naamswijziging ca. 1945)
365. Krnien(1932) h1932, s1935
366. Kurriy= Kurriy-MG (naamswijziging in 1973)
367. Kurriy-Ager-zerfos(1903) h1973
368. Kurriy-MG(1903) s1903B, s1976
369. Kussik= Kussik-MG (naamswijziging in 1996)
370. Kussik-MG(1904) s1904B, s1935
371. Kussik-Roza-arbe(1904) h1996
372. Kwg(1917) h1917, s1952
373. Kwgseert(1884) s1884G, s1954
374. Laben(1904) h1904, s1943
375. Lacorun(1886) h1886
376. Les(1911) h1911
377. Laffenet= Laffenet-Sinto-Mariy (naamswijziging in 1925)
378. Laffenet(1904) s1905
379. Laffenet-Sinto-Mariy(1911) h1911
Lijn in 1968 opgebroken
380. Lajec(1926) h1926
381. Lajetu-belt(1895) h1895
382. Lajetusrt(1913) h1913, s1925
383. Lajy(1903) s1903B, s1930
384. Laloje(1891) h1891, s1932
385. Lammafin= Lammafin-Srt (naamswijziging in 1988)
386. Lammafin-belt(1893) h1893, s1917H, s1968
387. Lammafin-Srt(1886) s1886S, s1949
388. Lamoneo(1932) h1932
389. Lapo(1890) s1890S
Lijn in 1922 opgebroken; station 19221978 bewoond, daarna gesloopt
390. Lpran(1926) h1926
391. Lr(1926) h1926
392. Laraine(1887) s1888S, s1976
393. Lardacc-smurf(1879) h1879
394. Lassos(1879) s1880S, s1952
395. Lassy-Korda(1909) h1909
396. Lasy(1909) s1909S, s1953
397. Luben(1908) h1908, s1911S, h1920, s1928
Eerste (houten) station afgebrand in 1920
398. Leeserf(1904) s1905
399. Leffy(1911) s1911
400. Leije-srt(1886) s1886S, h1948
401. Lemp(1923) h1923
402. Leranu= Leranu-Srt (naamswijziging in 1988)
403. Leranu-belt(1878) h1878
404. Leranu-Srt(1878) s1880S, s1922
405. Lest-Blefgrs(1925) h1925, s1946
406. Letrenott(1896) s1896
407. Lift= Lift-MG (naamswijziging in 1918)
408. Lift-Aas(1918) h1918, s1925
Pas in 1926 reden treinen vanaf Lift-Aas door naar Lift-MG. Tot die tijd werd het verbindingsspoor door de stad alleen gebruikt voor materieelverplaatsingen.
409. Lift-MG(1908) s1908
410. Lijerc-srt(1910) h1910
411. Litalu-fes-Wlj(1930) h1930
Halte en lijn in 1983 gesloten
412. Liyrotyka(1885) s1886S, s1927B, s1966
413. Logono(1926) s1927
414. Lnges(1890) h1890, s1953 ook Xijernolac
415. Lor(1876) s1876S, s1906
416. Lost(1874) s1874
417. Mainkul(1904) h1904
418. Manes-Bec(1915) s1915G
Station op districtsgrens, officieel buiten gebruik sinds 1933, maar al vanaf ca. 1920 stopten er nauwelijks nog treinen
419. Manes-Bec(1958) h1958
Heeft geen relatie met het voormalige, gelijknamige, station uit 1915; halte in 1968 opgeheven en lijn toen gesloten
420. Manes-Fer(1892) h1892, s1943
421. Manes-Fija(1879) h1879
422. Manes-Hll(1907) h1907
423. Manes-Laer(1891) s1891S, s1934
424. Manes-Laer-Pnt(1933) s1933
425. Manes-Pmn(1906) s1906G
Station en lijn in 1985 gesloten
426. Manes-Sjeny(1913) s1913B, s1942
427. Manes-Toniys(1924) h1924, s1933
428. Mnt(1918) h1918
429. Mantsjx(1889) h1889
430. Marafaniy(1883) h1883, s1902
Zie afbeelding
431. Matarija(1890) h1890, s1970
432. Mt(1976) s1976 Xijernolac
433. Meaue(1900) s1900
434. Meen(1890) h1890
Lijn in 1922 opgebroken
435. Meer(1909) h1909
436. Men-belt(1903) h1903, s1932
437. Mena(1886) h1886, s1904
438. Menscherr(1911) s1912S, s1936
439. Mequ(1890) s1890S, s1926
Station uit 1890 is in 1923 uitgebrand; in 1926 is de rune gesloopt
440. Merg(1907) s1907
441. Michta(1881) s1881S, s1953
442. Milbo= Milbo-MG (naamswijziging in 1937)
443. Milbo-MG(1879) s1879S, s1956
444. Milbo-Port(1937) s1937B, s1968
445. Min-nutter(1895) h1895, s1909
446. Min-zutter(1908) h1908, s1926
447. Minde= Minde-MG (naamswijziging in 1936)
448. Minde-MG(1890) s1890S, s1908 ook Xijernolac
Tussen 18901908 een houten noodgebouwtje
449. Minde-Pola(1890) s1967 ook Xijernolac
450. Minde-Port(1972) s1972 ook Xijernolac
451. Minde-Tergycc(1936) s1936
452. Mippar(1895) s1895B, h1940
Station buiten gebruik toen in 1940 de verbindingsboog naar de spoorlijn over de rivier tot stand kwam
453. Mirstriymiy(1928) h1928
454. Mit(1908) h1908
455. Moja(1883) s1883H, s1932
456. Moleije-Sinto-Peeter(1884) h1884, s1929
457. Molen= Molen-Kolini (naamswijziging in 1948)
458. Molen-Kolini(1887) h1887
Halte en lijn in 1989 gesloten
459. Molen-MG(1949) h1949, s1966
460. Molerre(1912) h1912, s1920
461. Molerre-belt= Moni (naamswijziging ca. 1960)
462. Mollefin= Mollefin-MG (naamswijziging in 1909)
463. Mollefin-MG(1885) s1885B, s1977
464. Mollefin-Nutter(1910) h1910, s1920
465. Mollefin-Port(1906) s1906B, s1955
466. Mollefin-Reee-pnt(1937) s1995
467. Monanee(1902) h1902, s1906S, s1980
468. Mone(1883) s1884B, s1919H, s1973
469. Moni(1912) h1912
470. Moninaa(1909) s1909G, h1944
471. Monny(1909) h1909, s1929
472. Mont-Rensa(1896) h1896, s1933
473. Mntariy(1874) s1875S, s1948
474. Moques= Moques-MG (naamswijziging in 1920)
475. Moques-Kliyft(1899) h1899
476. Moques-MG(1899) s1899S, s1920
477. Mora-Peoll(1908) h1908
478. Mras(1928) h1928
479. Mras-Wuma(1928) h1952
480. Mosefi(1882) s1882S, s1955
481. Moze= Moze-Srt (naamswijziging in 1982)
482. Moze-Lpran(1928) s1929B
Station en lijn in 1980 gesloten
483. Moze-Srt(1950) h1950
484. Mozent(1914) h1914
Heette tot ca. 1945 Kulano-Zeces
485. Mundra(1925) h1925
486. Myntriy(1924) h1924
487. Myss(1887) h1887
Halte en lijn in 1989 buiten gebruik
488. Nacheufiy(1908) h1908
489. Nens(1904) h1904, s1962
490. Nes(1928) s1929
491. Noniy= Noniy-Srt (naam in 1979 gewijzigd na opening van Noniy-ayrport)
492. Noniy-ayrport(1910) s1979
493. Noniy-Srt(1910) h1910, s1922
494. Nust(1922) h1922
495. Nustiy(1918) s1918
496. Nutterkoles(1926) h1926, s1937
Tot 1937 fungeerde het bij het eindpunt v.d. spoorlijn gelegen gemeentehuis als officieus station
497. Nynozyrrs(1884) h1884
498. avelira-Lofa(1886) h1886
499. Oblemiy(1928) h1928
500. gjeeliy-Kriyst(1905) h1905
501. Oneusrt(1884) s1884B, s1958
502. nks(1884) h1884
503. Oofo(1913) s1914S, s1954
504. pall(1911) h1911
505. Opjevu(1882) h1882, s1903
506. x-wagen(1901) h1901
507. Ozaneto a/e Leije(1886) s1886G, s1938
508. Ozaneto a/e Prek(1899) h1899, s1922
509. Oziy(1904) h1904, s1909S, h1959
510. Pg-Ronn(1886) h1886
511. Pageri(1896) s1896H, h1955
512. Paille-fonis(1887) h1887, s1976 ook Xijernolac
513. Pajiy(1893) h1893, s1899
514. Pamel(1923) s1923H
Lijn in 1942 gesloten en tussen 1943-1945 opgebroken; station is sinds die tijd een woonhuis
515. Pn(1928) h1928
516. Panosarejee(1895) h1895, s1912H
Station en lijn in 1987 gesloten
517. Panzjecos(1909) h1909
518. Papije-Knurfel= Papije-Opper (naamswijziging in 1988)
519. Papije-MG(1911) s1911S, s1924
Eerste station in 1923 zwaar beschadigd en gesloopt nadat een locomotief hier gexplodeerd was (4 doden)
520. Papije-Opper(1909) h1909, s1922
521. P(1891) h1891
522. Peenei(1903) s1955
523. Peetriy-Hnes(1895) h1895
524. Penenen(1928) h1928
525. Periy-fonis(1889) s1969
526. Pipia= Pipia-Grot (naamswijziging in 1909)
527. Pipia-Grot(1889) h1889, s1989
528. Pipio(1909) h1909
529. Piroes= Piroes-MG (naamswijziging in 1974)
530. Piroes-Knigta-mirra(1887) s1998 Xijernolac
531. Piroes-MG = Piroes-Sentrym (naamswijziging in 1976)
532. Piroes-Sentrym(1887) s1888 ook Xijernolac
533. Piroes-Viken(1887) s1976 Xijernolac
534. Pitla(1930) s1930S, s1979
535. Pitrani(1917) h1917, s1950
536. Pitu(1891) s1892B, s1938
537. Pjaqurros= Pjaqurros-Peyx (naamswijziging in 1941)
538. Pjaqurros-Peyx(1904) h1904
539. Pl-Pors(1923) h1923
540. Plafot(1922) h1922, s1926
541. Plk(1911) s1911
542. Plan(1912) s1912B, s1960
543. Plef(1908) h1908
544. Plekotex(1884) s1885B, s1956
545. Plerc(1911) h1911
546. Pofersrt(1950) h1950
547. Pogalo-srt(1895) h1895
548. Polefi= Polefi-Zee (naamswijziging in 1988)
549. Polefi-Jarilo(1880) s1880S, s1968
550. Polefi-Zee(1884) s1884B, s1970
551. Poleio(1905) h1905, s1932
552. Post(1920) s1920B
Station en lijn in 1987 buiten gebruik
553. Potasrt(1888) s1888S, s1962
554. Prens-Hady-srt(1907) h1907
555. Prenses-bajfto(1907) h1907
556. Prus(1879) h1879, s1903
557. Prnc(1895) h1895
Halte in 1940 gesloten
558. Putu(1923) s1923
559. Pt(1880) h1880
560. Qua(1911) s1911B, s1925S, s1947
561. Qualeja(1883) s1883S, s1924
562. Quamiygtalo(1890) h1890, s1976 ook Xijernolac
563. Quandep(1914) h1914, s1932
564. Quequen(1912) s1912
565. Quest(1895) h1895
Halte en lijn in 1987 gesloten
566. Queu(1909) s1909S, s1940
567. Quitas-Olas(1915) h1915, s1937
568. Qula(1879) s1879B, s1962
569. Quls-Horo(1928) h1928
570. Qumk-nutter(1936) h1936
571. Qumk-zutter(1936) h1936
572. Qummertiy-ager(2001) s2001 Xijernolac
573. Qunt-zeces(1917) h1917
Halte in 1925 gesloten; hele dorp is verdwenen
574. Quobenta(1914) s1914S, s1932
Oude station (aan de zuidrand v.d. stad) is in 1930 door een aardverschuiving zwaar beschadigd en gesloopt; nieuwe station is vervolgens in het centrum gebouwd.
575. Quober(1926) h1926
576. Qutereeefo(1879) h1879, s1905
577. Qutstrch(1887) h1887
Halte en lijn in 1989 buiten gebruik
578. Quvoetare(1918) h1918
579. Rg(1879) h1924
Halte geopend t.g.v. uitbreiding rangeerterrein Ef Prenkiy
580. Rn(1882) h1882, s1906
581. Rpufmtef(1939) h1939
582. Reentgrts(1911) h1911
583. Rens-Belbes(1896) h1896
584. Rens-Fralynn(1895) h1895
585. Reo(1913) s1913
586. Reven= Reven-Srt (naamswijziging in 1976)
587. Reven-Klemp(1999) s1999 Xijernolac
588. Reven-Paille(1976) s1976 Xijernolac
589. Reven-Srt(1923) s1923H, s1981
590. Rio-Sinto-Baxa(1902) h1902
591. Riysbo(1901) s1902H, s1955H
Station en lijn in 1984 gesloten; station en lijn naar Tufiepo in 1991 heropend (stationsgebouw door de SA teruggekocht van de bewoners die het als woonhuis hadden)
592. Roensa(1934) h1934, s1936B
Station en lijn in 1969 gesloten, in 2006 heropend
593. Rnuh(1891) h1891
594. Rums-xijera(1891) h1891
595. Rupabe(1915) h1915, s1960G, h1990
596. Rymaiy(1900) h1900
597. Sa Chyt(1914) h1914
598. Sa Lee= Sa Lee-PA (naamswijziging in 1914)
599. Sa Lee-KA(1907) s1907
600. Sa Lee-MG(1915) s1915
601. Sa Lee-PA= Sa Lee-KA (naamswijziging in 1986, bij wisseling van spoorwegmaatschappij)
602. Sntberg(1890) h1890, s1960 ook Xijernolac
603. arkdomenn(1924) h1924
Halte in 1947 gesloten
604. Saso(1911) s1911S, s1946
605. atoliy(1904) h1904, s1909
606. Savne(1892) s1892S, h1932
607. Seertzeekoles(1887) h1887, s1923G
Station en lijn in 1989 buiten gebruik
608. eftaliy(1906) h1906, s1922
609. Segta-Fahille(1911) h1911
610. emp(1886) s1887S, s1957
611. Sgalamar(1910) h1910
612. Sinto-Alycro= Sinto-Alycro-Neno (naamswijziging in 1981)
613. Sinto-Alycro-Neno(1886) h1886, s1888B, s1967
614. Sinto-Alycro-Poniy(1932) s1933
615. Sinto-Bater(1887) s1888S, s1978 ook Xijernolac
616. Sinto-Baxa= Rio-Sinto-Baxa (naamswijziging ca. 1915)
617. Sinto-Berc-Leras(1906) s1906B
Lijn in 1967 gesloten en tussen 1969-1975 opgebroken; station is sinds ca. 1977 een restaurant
618. Sinto-Colostiy(1886) h1886, s1923
619. Sinto-Dnder-ber-Jakm(1903) h1903
620. Sinto-Diaz(1887) h1887
621. Sinto-Fecone(1912) h1912, s1919G, s1966
622. Sinto-Fernannt(1889) h1911
623. Sinto-Feuty(1915) s1915
624. Sinto-Groje(1899) h1899, s1944
625. Sinto-Hafegge(1886) s1886B, s1925S, s2000
626. Sinto-Han(1878) s1967
Station geopend nadat parallel lopende tramlijn St.PlomySt.Han is opgebroken, nadat een deel v.d. tramlijn in 1966 door een aardverschuiving na hevige regenval was weggevaagd en in zee verdwenen
627. Sinto-Her(1887) h1887, s1914S, s1978
628. Sinto-Hirdo(1909) h1909
629. Sinto-Jnpyt(1926) h1926
630. Sinto-Jeny= Sinto-Jeny-rcel (naamswijziging in 1970)
631. Sinto-Jeny-rcel(1933) s1933S, s1972
632. Sinto-Jeny-pnt(1970) s1970
Speciaal voor laden/lossen autotrein
633. Sinto-Joris(1932) h1968
634. Sinto-Justes(1930) h1930
635. Sinto-L-Ef Riyfts(1917) h1917
Tot ca. 1955 heette dit "Ef Riyfts", wat minder verwarring geeft aangezien Sinto-L helemaal niet in de buurt ligt en bovendien beter vanaf station Treek bereikt kan worden
636. Sinto-Leraquen(1896) s1897S, s1964
637. Sinto-Manta= Sinto-Manta-Cheetuc (naamswijziging in 1921)
638. Sinta-Manta= Sinto-Manta-Liftka (naamswijziging in 1921)
639. Sinto-Manta-Cheetuc(1888) s1888S, s1921
640. Sinto-Manta-Liftka(1892) s1892H, h1922
641. Sinto-Manta-port(1892) s1892G
Station in 1909 opgeheven toen brug werd geopend
642. Sinto-Merlen-Korda(1912) s1912
643. Sinto-Michaelis(1913) h1913
644. Sinto-Nikls(1905) h1905, s1922
645. Sinto-Oaji-Quzo(1924) h1924, s1926
646. Sinto-Peeter= Moleije-Sinto-Peeter (naamswijziging ca. 1907)
647. Sinto-Plomy(1878) h1878, s1967
648. Sinto-Sebsten(1886) h1931, h1979
Halte in 1949 gesloten en in 1979 heropend
649. Sinto-Torafebab(1925) s1925
650. Sinto-rc(1895) s1895S, s1933H
Station en lijn in 1987 gesloten
651. Slre(1886) s1886G, h1966
652. Sloegt(1908) h1908
653. Slofaro= Slofaro-MG (naamswijziging in 2000)
654. Slofaro-MG(1913) s1913S, s1955
655. Slofaro-Riffoes(1913) h2000
656. Staef(1903) h1903, s1907
657. Sundr-Jeerf(1912) s1912S, h1971
658. ut(1914) h1914
659. Sverft(1883) h1883
660. Sylf(1884) h1884
661. Tacemenu(1879) s1879H, s1965
662. Tanburo= Tanburo-MG (naamswijziging in 1913)
663. Tanburo-MG(1905) s1905S, s1959
664. Tanburo-Opper(1913) h1913, s1960
665. Tanbr= Tanbr-MG (naamswijziging in 1934)
666. Tanbr-Ayrport(1931) s1988
667. Tanbr-Grufoci(1963) s1963
668. Tanbr-MG(1874) s1875S, s1902
669. Tanbr-Port(1934) s1934
670. Tanbr-Tyls(1934) h1934
671. Tanfija(1936) h1936
Halte en lijn in 1985 gesloten
672. Tanleba(1918) h1918
673. Tancs(1923) h1923
674. Tarejo(1911) s1911G, h1941
675. Tarina(1887) h1887, s1923G
Station en lijn in 1989 buiten gebruik
676. Taru(1879) s1880S, s1926
677. Tearo(1913) s1913G, h1970
Oude station is tegenwoordig een rune; halte ligt 400 m verder
678. Tegto(1902) h1902
679. Tejho-Klea(1908) s1909B, s1962
680. Tenk(1875) s1877S, s1968
681. Tentarisz(1924) h1924
682. Teplybbe= Teplybbe-Krappa (naamswijziging in 1951)
683. Teplybbe-Krappa(1879) h1878
684. Teujan-Port(1876) s1877B, s1966
Heette tot 1985 Xubenuke-Port
685. Teujo(1902) h1902, s1908
686. Tilda-belt(1886) s1886S, h1912, s1977 ook Xijernolac
687. Tilda-hupster(1977) s1977 Xijernolac
688. Titeref(1878) h1878, s1953
689. Tjokkyt(1935) s1935H
Station en lijn naar Krnien in 1979 gesloten, in 1992 heropend (station gerenoveerd)
690. Tloer(1911) s1911S
Station in 1965 gesloopt, lijn in 1968 opgebroken
691. Tloer(2001) s2001 Xijernolac
Dit station ligt in centrum (zuidelijker dan oude station uit 1911)
692. Tolm(1912) s1912
In 1940 is er een vleugel aan het oude stationsgebouw bijgebouwd
693. Tolee(1903) h1903, s1906H, s1949
694. Toleo(1932) h1932, s1934
695. Tora-zeces(1886) h1963
696. Tosiy= Tosiy-MG (naamswijziging in 1990)
697. Tosiy-Airdon= Tosiy-Helns (naamswijziging in 2006)
698. Tosiy-Helns(2001) s2001 Xijernolac
699. Tosiy-MG(1887) s1888S, s1905 ook Xijernolac
700. Totiarofe-Leresc(1899) s1899G, s1931
701. Tr(1887) s1888S, s1955
Station en lijn in 1989 gesloten; in 1995 weer geopend
702. Tramme(1897) h1897
703. Treek(1917) h1917, s1920H, s1960
704. Trejasu(1920) h1920, s1922
705. Trendon(1872) s1873B
Spoorlijn in 1930 verlegd; stationsgebouw werd 1930--ca. 1950 als politiebureau gebruikt en is ca. 1955 gesloopt; zie ook Geschiedenis van de spoorwegen
706. Trendon-belt(1887) h1887 s1891S, s1957
707. Trendon-klarbr(1889) h1889
708. Trendon-MG(1930) s1930
709. Trendon-Perhx(1887) h1887
Verbinding tussen T.-Perhx en de lijn T.-MG--T.-Tryjymf is in 1934 aangelegd
710. Trendon-Tryjumf(1930) h1930, s1957
711. Trobensta(1880) s1880S, s1937
712. Troebasrt(1879) s1879S, s1908
713. Trofy(1891) s1891S, s1954S, s2005
Zie afbeelding
714. Trondom= Trondom-Prusot (naamswijziging in 1895)
715. Trondom-Clf(1895) h1895
Een halte waar in 1904 of 1905, na de opening van de aftakkende spoorlijn naar Kussik, een houten wachthok is neergezet. In 1922 is dit hok afgebrand en vervangen door een stenen wachthuisje. Dat staat er tot op heden, maar is in 1966 uitgebreid met een kiosk en een toilet. Het is formeel nog steeds een halte, en geen station.
716. Trondom-MG(1895) h1895, s1907
Dit station ligt binnen de grachtenring en is 12 jaar na de opening van de lijn naar Lammafin gebouwd. Tussen 1895 en 1907 was er een provisorisch perron en diende een belendende herberg als "station".
717. Trondom-Prusot(1872) s1875
In 1872 liep de spoorlijn vanuit Trendon door tot de grachtenring, alwaar een tijdelijk perron. Een belendend fabrieksgebouw diende als "station". In 1875 was het echte stationsgebouw gereed, maar iets oostelijker. Sinds 1895 heet dat Trondom-Prusot. Het stukje spoorlijn tussen dit station en de grachtenring werd buiten gebruik gesteld en raakte in verval. In 1907 is dit hersteld en doorgetrokken naar Trondom-MG. Toen was er een doorgaande verbinding tussen Trendon en Lammafin. Ook in 1907 is de zuidelijke boog vanaf Trondom-Zutter naar -Prusot aangelegd. Diverse bronnen en plattegronden suggereren een "centraalstation" bij de grachtenring. Echter, hier heeft nooit een stationsgebouw gestaan, maar dit eindpunt werd toentertijd wel officieus aangeduid als "Trondom Menngarrent". Zie afbeelding
718. Trondom-Zutter(1889) h1889, s1963
In 1889 is Trondom-Zutter als eindhalte ingericht. Een voormalige boerderij (toen aan de rand vd stad) diende als "station". Na de sloop hiervan (omstreeks 1915) is er een halte overgebleven, en pas in 1963 is er een bescheiden stationsgebouwtje gebouwd.
719. Trunschen(1889) s1889S, s1990
720. Trupiy(1907) h1907, s1923
721. Trus(1932) s1932
722. Tsjech= Tsjech-Port (naamswijziging in 1931)
723. Tsjech-Lysse(1886) s1938
724. Tsjech-MG(1932) s1932
725. Tsjech-Port(1886) s1887S, s1979
726. Tsjok-pnt(1934) h1934
727. Tuckr-pnt(1970) s1970
Speciaal voor laden/lossen autotrein
728. Tuckr-port(1891) s1891S
Station en lijn naar Manes-Laer in 1933 opgebroken, toen Tuckr-bruggen werden geopend
729. Tufiepo(1878) s1878S, s1968
730. Tulnn(1886) s1886S, s1939
731. Tunbas(1892) s1893S, s1967
732. Tuniy(1891) h1891, s1935
733. Tunlf(1901) h1901
Halte en lijn in 1984 gesloten, lijn sinds 1992 buiten gebruik
734. Tunoefiy(1879) h1879, s1922
735. Tunoefiy-port(1892) s1892B
Station in 1909 opgeheven toen brug werd geopend
736. Tunprest(1918) h1918
Halte in 1967 gesloten
737. Tunprest-Afonyste(1918) h1918
738. Tura(1879) h1879, s1927
739. Tustia(1950) h1950, s1955
740. Tun(1896) h1896, s1916
In 1896 officieel slechts een halte, maar een belendende herberg fungeerde tot 1916 als stationsgebouw en werd in 1933 een woonhuis
741. Twento(1878) s1880S, s1980
742. Ubipa-Manes-Btart(1906) h1906
743. Umyn-Jakm(1904) h1904
744. Undarjenn(1934) h1934
Halte in 1950 gesloten
745. Ungastyl(1882) h1882
746. Uofiten(1936) h1936, s1969
747. Uaniy-cap(1977) s1977 Xijernolac
748. Vlahagge(1912) h1912
749. Vega= Vega-hupster (naamswijziging in 1909)
750. Vega-belt(1902) s1902H, h1946, s1977
Lijn in 1970 gesloten; in 1977 heropend als Xijernolac
751. Vega-hupster(1902) s1902S, h1961, s1977
Lijn in 1970 gesloten; in 1977 heropend als Xijernolac
752. Vel-Azro(1908) s1908G, s1935
753. Velpentiy(1918) h1918
754. Vexi-Krupel-blof(1903) h1903
755. Vlament(1880) h1880, s1925
756. Vlel(1905) s1905G, s1948
757. Vortarent(1880) h1880, s1901
758. Vrustiy(1906) h1906
759. Vch(1883) s1883S, s1927
760. Vyl-ster(1905) h1905
761. Vyl-Aufgiy(1976) s1976 Xijernolac
762. Vyl-Crlaje(1900) h1900, s1923
763. Vyl-Mcr(1887) h1887, s1976 ook Xijernolac
764. Vyl-Qummertiy(1887) h1887
765. Vyl-rblo(1902) s1902S, s1977
Lijn in 1970 gesloten; in 1977 heropend als Xijernolac
766. Wnch(1917) h1917
767. Wefotkanas(1903) h1973
768. Woet(1918) h1918
769. Wyndriy(1879) h1879
770. X j/e Prusots(1882) s1883S, s1925
771. Xals(1897) s1897S, s1932
772. Xalf= Xalf-MG (naamswijziging in 1911)
773. Xalf-MG(1902) s1902S, s1944
774. Xalf-Pola(2001) s2001 Xijernolac
Dit station ligt 300 m zuidelijker dan oude Xalf-Sentrym uit 1911
775. Xalf-Sentrym(1911) s1911S
Lijn in 1968 opgebroken, station in 1965 gesloopt
776. Xalf-Sentrym= Xalf-Pola (naamswijziging in 2006)
777. Xarebafiy(1886) h1886, s1887
778. Xrfu-izem(1887) s1887S, s1936 ook Xijernolac
779. Xea(1888) s1888H, s1950
780. Xemn(1899) s1899B, s1951
781. Xenhe(1922) s1922B
Station en lijn naar Vch in 1981 gesloten
782. Xijera-srt(1912) s1912B, h1977
783. Xijeravildul(1883) h1883
784. Xcramiy(1926) h1926, s1937
785. Xoless= Xoless-Zeces (naamswijziging in 1904)
786. Xoless-belt(1924) h1924
787. Xoless-Nutter(1904) h1908
788. Xoless-Zeces(1882) h1882, s1889S, h1961
Station in 1961 andere bestemming, in 1989 gesloopt
789. Xolestajo(1881) s1881S, s1921
790. Xolije(1900) h1900, s1905
791. Xubenuke(1876) h1876, s1910
792. Xubenuke-Port= Teujan-Port (naamswijziging in 1985)
793. Xugen-Fjer(1907) h1907
794. Ybbe-belt(1887) h1887
Halte en lijn in 1989 buiten gebruik
795. Ychem(1939) h1939
796. f-srt(1881) s1881S, h1944
797. Ylt-grt(1907) h1907, s1922
798. Ylt(1922) s1922
799. Ympacc(2004) s2004
800. no-Zeanu(1879) h1879, s1901S, s1980
801. Yle(1893) h1941
802. ran(1897) s1897B, s1942
803. rbas(1936) h1936
Halte en lijn in 1985 gesloten
804. rlas(1887) h1887, s1912H, s1942
805. rlent(1913) s1913B, s1972
806. rowytte(1884) h1884
807. rtan(1911) s1911B, s1927
808. rtazo(1908) s1908S, s1966
809. rts a/e Krur(1908) s1908
810. rtuhaj(1884) s1885S, s1933
811. rufy(1934) h1934
812. zuille(1911) s1911S
Lijn in 1968 opgebroken, station in 1965 gesloopt
813. Zar= Zar-MG (naamswijziging ca. 1935)
814. Zar-Husta= Zar-Husta-MG (naamswijziging in 1979)
815. Zar-Husta-MG(1956) s1956
816. Zar-Knurfel(1924) h1924
817. Zar-MG(1879) h1879, s1921
818. Zarpyro-Kjiyft(1885) h1885
819. Zelm(1909) h1909
820. Zendoreno(1886) h1886
821. Zeone(1915) h1915, s1945
822. Zermatt(1907) s1907H, s1955
823. Zertoniyta(1906) s1907S, s1952
824. Zest(1886) s1886H, s1911
825. Zezem(1902) s1902G, s1937
826. Ziffon(1923) s1924
827. Zimp(1890) h1890, s1908
828. Zjk(1891) h1891, s1909
829. Zlopiyn(1890) h1890
830. Zluff(1882) h1882
831. Zrf(1904) h1904
832. Zryn-Deefcvf(1882) h1882
833. Zgt(1874) h1874
834. Zumela(2001) s2001 Xijernolac
835. Zutterseert(1932) h1932, s1937
836. Zvomm(1890) s1977 Xijernolac
837. Zvrx(1976) s1976 Xijernolac

2. Chronologisch overzicht openingsjaren stations

Betekenis van de kolommen:

A doorlopende nummering van alle stationsgebouwen
B doorlopende nummering van de stationsgebouwen die heden nog als zodanig in gebruik zijn
C openingsjaar station(sgebouw)
D jaar waarin het stationsgebouw niet meer als zodanig fungeert (met nadere omschrijving);
dit jaar is veelal gelijk aan het jaar waarin een nieuw stationsgebouw is geopend (zie aldaar)
E naam van het station


A B CDE
1.   1873 (1930-ca. 1950 politiebureau, ca. 1955 gesloopt) Trendon
2. 1. 1874   Lost
3.   1875 (1953 gesloopt) Hone-MG
4.   1875 (1948 gesloopt) Mntariy
5.   1875 (1902 gesloopt) Tanbr-MG
6. 2. 1875   Trondom-Prusot
7.   1876 (1906 gesloopt) Lor
8.   1877 (1968 gesloopt) Tenk
9.   1877 (1966 andere bestemming) Teujan-Port
10.   1878 (1924 gesloopt) Amahagge-Kanol
11.   1878 (1952 gesloopt) Feuni
12.   1878 (1960 gesloopt) Hirdo-MG
13.   1878 (1964 gesloopt) Kitia-Srt
14.   1878 (1968 gesloopt) Tufiepo
15.   1879 (1950 gesloopt) Amahagge-Tryjumf
16.   1879 (1955 gesloopt) Crelco-Srt
17.   1879 (1976 gesloopt) Gret-MG
18.   1879 (1956 gesloopt) Milbo-MG
19.   1879 (1962 andere bestemming) Qula
20.   1879 (1965 woonhuis) Tacemenu
21.   1879 (1908 gesloopt) Troebasrt
22.   1880 (1969 gesloopt) Amahagge-Fesdure
23.   1880 (1955 gesloopt) Amahagge-Groto
24.   1880 (1964 andere bestemming) Ef Prenkiy
25.   1880 (1924 andere bestemming) Floran
26.   1880 (1958 andere bestemming) Gralkrich-Nutter
27.   1880 (1970 andere bestemming) Gret-Port
28.   1880 (1961 gesloopt) Husta-Port
29.   1880 (1952 gesloopt) Lassos
30.   1880 (1922 gesloopt) Leranu-Srt
31.   1880 (1968 gesloopt) Polefi-Jarilo
32.   1880 (1926 gesloopt) Taru
33.   1880 (1937 gesloopt) Trobensta
34.   1880 (1980 gesloopt) Twento
35.   1881 (1958 andere bestemming) Fonist
36.   1881 (1980 gesloopt) Fraja
37.   1881 (1924 andere bestemming) Husta-Atlnto
38.   1881 (1953 gesloopt) Michta
39.   1881 (1921 gesloopt) Xolestajo
40.   1881 (1944 gesloopt; halte geworden) f-srt
41.   1882 (1933 woonhuis) Gr-MG
42.   1882 (1962 gesloopt) Hoggebim-Crzvst
43.   1882 (1927 andere bestemming) Hoggebim-Port
44.   1882 (1953 gesloopt) Kjutiy
45.   1882 (1955 gesloopt) Mosefi
46.   1883 (1970 gesloopt) Aflif-MG
47.   1883 (1948 gesloopt) Flivoti
48.   1883 (1965 buiten gebruik) Krsitsi
49.   1883 (1932 woonhuis) Moja
50.   1883 (1924 gesloopt) Qualeja
51.   1883 (1927 gesloopt) Vch
52.   1883 (1925 gesloopt) X j/e Prusots
53.   1884 (1952 gesloopt) Imenal
54.   1884 (1936 gesloopt) Jedenfals
55.   1884 (1954 buiten gebruik) Kwgseert
56.   1884 (1919 andere bestemming) Mone
57.   1884 (1958 andere bestemming) Oneusrt
58.   1884 (1970 andere bestemming) Polefi-Zee
59.   1885 (1955 gesloopt) Blort
60.   1885 (1952 woonhuis) Eeneteree
61.   1885 (1923 gesloopt) Hirdo-Blof
62.   1885 (1977 andere bestemming) Mollefin-MG
63.   1885 (1956 andere bestemming) Plekotex
64.   1885 (1933 gesloopt) rtuhaj
65.   1886 (1960 gesloopt; halte geworden) Dalpo
66.   1886 (1960 buiten gebruik) Doe
67.   1886 (1938 gesloopt) Ef Plkomer
68.   1886 (1970 andere bestemming) Korif-Port
69.   1886 (1949 gesloopt) Lammafin-Srt
70.   1886 (1948 gesloopt; halte geworden) Leije-srt
71.   1886 (1927 gesloopt) Liyrotyka
72.   1886 (1925 andere bestemming) Sinto-Hafegge
73.   1886 (1966 buiten gebruik; halte geworden) Slre
74.   1886 (1977 gesloopt) Tilda-belt
75.   1886 (1911 woonhuis) Zest
76.   1887 (1965 woonhuis) Aquand
77.   1887 (1966 gesloopt) Eterctiy
78.   1887 (1932 gesloopt) Hildi-Nutter
79.   1887 (1957 gesloopt) emp
80.   1887 (1979 gesloopt) Tsjech-Port
81. 3. 1887   Xarebafiy
82.   1887 (1936 gesloopt) Xrfu-izem
83.   1888 (1935 andere bestemming) Asjetto-MG
84.   1888 (1970 andere bestemming) Ef chis
85.   1888 (1979 andere bestemming) Hirdo-Vogily
86.   1888 (1980 gesloopt; halte geworden) Kreozy
87.   1888 (1976 gesloopt) Laraine
88. 4. 1888   Piroes-Sentrym
89.   1888 (1962 gesloopt) Potasrt
90.   1888 (1967 andere bestemming) Sinto-Alycro-Neno
91.   1888 (1978 gesloopt) Sinto-Bater
92.   1888 (1921 gesloopt) Sinto-Manta-Cheetuc
93.   1888 (1905 gesloopt) Tosiy-MG
94.   1888 (1955 gesloopt) Tr
95.   1888 (1950 woonhuis) Xea
96.   1889 (1955 gesloopt) ors
97.   1889 (1933 gesloopt) Empecho
98.   1889 (1935 andere bestemming) Hildi-Zutter
99.   1889 (1990 gesloopt) Trunschen
100.   1889(1961 andere bestemming; halte geworden;
1989 gesloopt)
Xoless-Zeces
101.   1890 (1933 gesloopt) Ajertaliy
102.   1890 (1939 andere bestemming) Berezze-MG
103.   1890 (1922 andere bestemming; lijn opgebroken) Eratiyft
104.   1890 (1949 buiten gebruik) Hajequ
105.   1890 (1922 woonhuis, lijn opgebroken; 1978 gesloopt) Lapo
106.   1890 (1926 gesloopt) Mequ
107.   1890 (1908 gesloopt) Minde-MG
108.   1891 (1934 gesloopt) Manes-Laer
109.   1891 (1957 gesloopt) Trendon-belt
110.   1891 (1954 gesloopt) Trofy
111.   1891 (1933 gesloopt, lijn opgebroken) Tuckr-port
112.   1892 (1966 andere bestemming) Conityje
113.   1892 (1958 gesloopt) Hirdo-Kanol
114.   1892 (1933 gesloopt) Hoggebim-MG
115.   1892 (1938 andere bestemming) Pitu
116.   1892 (1932 gesloopt; halte geworden) Savne
117.   1892 (1922 woonhuis; halte geworden) Sinto-Manta-Liftka
118.   1892 (1909 buiten gebruik, geen nieuwe halte) Sinto-Manta-port
119.   1892 (1909 andere bestemming, geen nieuwe halte) Tunoefiy-port
120.   1893 (1952 gesloopt) Br-Port
121.   1893 (1967 gesloopt) Tunbas
122. 5. 1895   Blumarr
123.   1895 (1987 woonhuis, lijn gesloten) Clemba
124.   1895 (1920 gesloopt) Gras
125.   1895 (1966 gesloopt) Hier
126.   1895 (1924 gesloopt) Hirdo-Jl-drurs
127.   1895 (1940 andere bestemming; halte geworden) Mippar
128.   1895 (1933 gesloopt) Sinto-rc
129. 6. 1896   Aneta
130.   1896 (1956 gesloopt, 1987 lijn gesloten) Extuomiy
131.   1896 (1962 andere bestemming) Girdes
132.   1896 (1940 buiten gebruik) Girdesef
133. 7. 1896   Letrenott
134.   1896 (1955 woonhuis; halte geworden) Pageri
135.   1897 (1966 gesloopt) Abert-MG
136.   1897 (1964 gesloopt) Sinto-Leraquen
137.   1897 (1932 gesloopt) Xals
138.   1897 (1942 andere bestemming) ran
139.   1899 (1920 gesloopt) Moques-MG
140. 8. 1899   Pajiy
141.   1899 (1931 buiten gebruik) Totiarofe-Leresc
142.   1899 (1951 andere bestemming) Xemn
143.   1900 (1937 gesloopt) Ben
144. 9. 1900   Bergosrt
145.   1900 (1933 andere bestemming) Hajega-Bencri
146. 10. 1900   Meaue
147.   1901 (1951 gesloopt) Gasky
148. 11. 1901   Vortarent
149.   1901 (1980 gesloopt) no-Zeanu
150. 12. 1902 (1973 woonhuis, lijn gesloten; 2006 station
en lijn heropend)
p
151. 13. 1902   Marafaniy
152.   1902 (1955 woonhuis) Riysbo
153. 14. 1902   Tanbr-MG
154.   1902 (1977 woonhuis) Vega-belt
155.   1902 (1977 gesloopt) Vega-hupster
156.   1902 (1977 gesloopt) Vyl-rblo
157.   1902 (1944 gesloopt) Xalf-MG
158.   1902 (1937 buiten gebruik) Zezem
159.   1903 (1970 gesloopt) Br-MG
160.   1903 (1940 andere bestemming) Klemp
161.   1903 (1962 andere bestemming; halte geworden) Kosr
162.   1903 (1976 andere bestemming) Kurriy-MG
163.   1903 (1930 andere bestemming) Lajy
164. 15. 1903   Opjevu
165. 16. 1903   Prus
166. 17. 1904   Amentlestu
167. 18. 1904   Crobela
168.   1904 (1955 gesloopt; halte geworden) Fram
169.   1904 (1937 gesloopt) Klank-KCA
170.   1904 (1935 andere bestemming) Kussik-MG
171. 19. 1904   Mena
172.   1905 (1934 gesloopt) Aagee
173.   1905 (1925 gesloopt) Aschen
174. 20. 1905   Bejo-Mariy
175. 21. 1905   Bravone
176.   1905 (1937 gesloopt) Eon-Trendon
177. 22. 1905   Flares
178.   1905 (1921 woonhuis) Hone-Wefot
179. 23. 1905   Jent
180.   1905 (1969 gesloopt) Knolbol
181.   1905 (1946 andere bestemming) Korif-MG
182. 24. 1905   Laffenet
183. 25. 1905   Leeserf
184. 26. 1905   Qutereeefo
185.   1905 (1959 gesloopt) Tanburo-MG
186. 27. 1905   Tosiy-MG
187.   1905 (1948 buiten gebruik) Vlel
188. 28. 1905   Xolije
189.   1906 (1967 woonhuis) Afarcal
190.   1906 (1971 gesloopt) Aflif-Port
191.   1906 (1955 buiten gebruik, halte opgeheven) Crelco a/e Klinnr
192. 29. 1906   Crvent
193.   1906 (1956 andere bestemming) Falebo
194. 30. 1906   Frk
195.   1906 (1937 gesloopt) Kitia-Vender
196. 31. 1906   Lor
197.   1906 (1985 buiten gebruik, lijn gesloten) Manes-Pmn
198.   1906 (1955 andere bestemming) Mollefin-Port
199.   1906 (1980 gesloopt) Monanee
200. 32. 1906   Rn
201.   1906 (ca. 1977 andere bestemming) Sinto-Berc-Leras
202.   1906 (1949 woonhuis) Tolee
203.   1907 (1937 gesloopt) kekordas
204. 33. 1907   Cerobiy
205.   1907 (1947 gesloopt) Cs
206.   1907 (1950 gesloopt) Grlab
207. 34. 1907   Merg
208. 35. 1907   Sa Lee-KA
209. 36. 1907   Staef
210. 37. 1907   Trondom-MG
211.   1907 (1955 woonhuis) Zermatt
212.   1907 (1952 gesloopt) Zertoniyta
213.   1908 (1922 andere bestemming) Ameronne
214. 38. 1908   Dreumn
215.   1908 (1987 andere bestemming, lijn gesloten) Fabonier
216. 39. 1908   Halefiytj
217.   1908 (1975 gesloopt) Klalb
218. 40. 1908   Lift-MG
219. 41. 1908   Minde-MG
220. 42. 1908   Teujo
221. 43. 1908   Troebasrt
222.   1908 (1935 buiten gebruik) Vel-Azro
223.   1908 (1966 gesloopt) rtazo
224. 44. 1908   rts a/e Krur
225. 45. 1908   Zimp
226.   1909 (1940 andere bestemming) Flaf
227.   1909 (1980 gesloopt) Jatty-Lomky
228.   1909 (1918 andere bestemming; geen nieuwe halte)  Klank-KHY
229.   1909 (1979 andere bestemming) Komy
230.   1909 (1953 gesloopt) Lasy
231. 46. 1909   Min-nutter
232.   1909 (1944 buiten gebruik; halte geworden) Moninaa
233.   1909 (1959 gesloopt; halte geworden) Oziy
234.   1909 (1940 gesloopt) Queu
235. 47. 1909   atoliy
236.   1909 (1962 andere bestemming) Tejho-Klea
237. 48. 1909   Zjk
238.   1910 (1959 gesloopt) Asjetto-Nutter
239. 49. 1910   Azerse
240.   1910 (1962 buiten gebruik; halte geworden) Cwnndeln
241.   1910 (1942 andere bestemming) Halaresto
242. 50. 1910   Xubenuke
243.   1911 (1965 gesloopt, 1968 lijn opgebroken) Balison
244.   1911 (1981 buiten gebruik; halte geworden) Begr
245. 51. 1911   Hurterg
246.   1911 (1928 gesloopt) Luben
247. 52. 1911   Leffy
248.   1911 (1924 gesloopt) Papije-MG
249. 53. 1911   Plk
250.   1911 (1925 andere bestemming) Qua
251.   1911 (1946 gesloopt) Saso
252.   1911 (1941 buiten gebruik; halte geworden) Tarejo
253.   1911 (1965 gesloopt, 1968 lijn opgebroken) Tloer
254.   1911 (1965 gesloopt, 1968 lijn opgebroken) Xalf-Sentrym
255.   1911 (1927 andere bestemming) rtan
256.   1911 (1965 gesloopt, 1968 lijn opgebroken) zuille
257. 54. 1911   Zest
258.   1912 (1950 gesloopt) Autaniy
259.   1912 (1967 andere bestemming; halte geworden) Be
260.   1912 (1978 gesloopt) Crtas-Jec
261.   1912 (1937 gesloopt) Flento
262.   1912 (1939 buiten gebruik) Jel
263.   1912 (1936 gesloopt) Menscherr
264.   1912 (1987 woonhuis, lijn gesloten) Panosarejee
265.   1912 (1960 andere bestemming) Plan
266. 55. 1912   Quequen
267. 56. 1912   Sinto-Merlen-Korda
268.   1912 (1971 gesloopt) Sundr-Jeerf
269. 57. 1912   Tolm
270.   1912 (1977 andere bestemming; halte geworden) Xijera-srt
271.   1912 (1942 woonhuis) rlas
272. 58. 1913   Apentrec-Woklahte
273.   1913 (1955 gesloopt) Clat
274.   1913 (1953 gesloopt) Heles-Tenta
275.   1913 (1954 gesloopt) Krg
276.   1913 (1942 andere bestemming) Manes-Sjeny
277. 59. 1913   Reo
278.   1913 (1955 gesloopt) Slofaro-MG
279.   1913 (1970 buiten gebruik; halte geworden) Tearo
280.   1913 (1972 andere bestemming) rlent
281.   1914 (2000 gesloopt) Amahagge-Kjobeestiy
282.   1914 (1966 gesloopt) Amahagge-Port
283. 60. 1914   Fietso
284. 61. 1914   Firani
285. 62. 1914   Halepoai a/e Kjoep
286.   1914 (1954 gesloopt) Oofo
287.   1914 (1932 gesloopt) Quobenta
288.   1914 (1978 gesloopt) Sinto-Her
289.   1915 (1933 andere bestemming) Andel
290.   1915 (1969 gesloopt) Gran
291.   1915 (1933 buiten gebruik, geen nieuwe halte) Manes-Bec
292. 63. 1915   Sa Lee-MG
293. 64. 1915   Sinto-Feuty
294. 65. 1916   Aequet
295.   1916 (1966 gesloopt) Ent-ef-Grt
296.   1916 (1987 station en lijn opgebroken,
1990 gesloopt) 
Jerk
297. 66. 1916   Tun
298. 67. 1917   ubiy-Ubama
299.   1917 (1958 gesloopt) Ef Dis
300.   1917 (1955 gesloopt) Flomy
301.   1917 (1968 woonhuis) Lammafin-belt
302.   1918 (1940 gesloopt) Hirdo-Tryjumf
303. 68. 1918   Nustiy
304.   1919 (1955 andere bestemming) Jejoa
305.   1919 (1973 woonhuis) Mone
306.   1919 (1966 buiten gebruik) Sinto-Fecone
307. 69. 1920   Gras
308. 70. 1920   Molerre
309. 71. 1920   Mollefin-Nutter
310. 72. 1920   Moques-MG
311.   1920 (1987 andere bestemming, lijn buiten gebruik) Post
312.   1920 (1960 andere bestemming) Treek
313. 73. 1921   Hone-Wefot
314. 74. 1921   Sinto-Manta-Cheetuc
315. 75. 1921   Xolestajo
316. 76. 1921   Zar-MG
317. 77. 1922   Aboris-Sinto-Jenu
318. 78. 1922   Ameronne
319.   1922 (1987 woonhuis, lijn gesloten en deels
buiten gebruik)
Chenc
320. 79. 1922   Dii-srt
321.   1922 (1989 gesloopt, lijn gesloten) Flem
322. 80. 1922   Flipa
323. 81. 1922   Jatty-Loriys-mirra
324. 82. 1922   Leranu-Srt
325. 83. 1922   Noniy-Srt
326. 84. 1922   Ozaneto a/e Prek
327. 85. 1922   Papije-Opper
328. 86. 1922   eftaliy
329. 87. 1922   Sinto-Nikls
330. 88. 1922   Trejasu
331. 89. 1922   Tunoefiy
332.   1922 (1981 andere bestemming, lijn gesloten) Xenhe
333. 90. 1922   Ylt
334. 91. 1922   Ylt-grt
335. 92. 1923   Abenato
336. 93. 1923   Hirdo-Blof
337.   1923 (1942 woonhuis, lijn gesloten; 1945 lijn
opgebroken)
Pamel
338. 94. 1923   Putu
339.   1923 (1981 woonhuis) Reven-Srt
340.   1923 (1989 buiten gebruik, lijn buiten gebruik) Seertzeekoles
341. 95. 1923   Sinto-Colostiy
342.   1923 (1989 buiten gebruik, lijn buiten gebruik) Tarina
343. 96. 1923   Trupiy
344. 97. 1923   Vyl-Crlaje
345. 98. 1924   Amahagge-Kanol
346. 99. 1924   Eresma-Taris
347.   1924 (1959 gesloopt) Floran
348. 100. 1924   Hirdo-Jl-drurs
349.   1924 (1960 gesloopt) Husta-Atlnto
350. 101. 1924   Iyrrdjeh
351. 102. 1924   Krelmps
352. 103. 1924   Papije-MG
353. 104. 1924   Qualeja
354. 105. 1924   Ziffon
355. 106. 1925   Aschen
356. 107. 1925   Lajetusrt
357. 108. 1925   Lift-Aas
358.   1925 (1947 gesloopt) Qua
359.   1925 (2000 gesloopt) Sinto-Hafegge
360. 109. 1925   Sinto-Torafebab
361. 110. 1925   Vlament
362. 111. 1925   X j/e Prusots
363. 112. 1926   Haleu
364.   1926 (1971 woonhuis, lijn buiten gebruik) Hae
365. 113. 1926   Jareuc
366. 114. 1926   Kruic
367. 115. 1926   Mequ
368. 116. 1926   Min-zutter
369. 117. 1926   Plafot
370. 118. 1926   Sinto-Oaji-Quzo
371. 119. 1926   Taru
372.   1927 (1981 woonhuis, lijn buiten gebruik) Ajfetas
373.   1927 (1977 gesloopt) Edprof-MG
374.   1927 (1980 gesloopt) Edprof-Port
375. 120. 1927   Frseerts
376. 121. 1927   Hcr
377.   1927 (1978 woonhuis; halte geworden) Hrca-Tij
378. 122. 1927   Hoggebim-Port
379.   1927 (1945 gesloopt; halte geworden) Jena
390.   1927 (1966 andere bestemming) Liyrotyka
381. 123. 1927   Logono
382. 124. 1927   Tura
383. 125. 1927   Vch
384. 126. 1927   rtan
385. 127. 1928   Br-Nutter
386. 128. 1928   Ge
387. 129. 1928   Ibesto-Horo
388. 130. 1928   Luben
389. 131. 1929   Moleije-Sinto-Peeter
390. 132. 1929   Monny
391.   1929 (1980 andere bestemming, lijn gesloten) Moze-Lpran
392. 133. 1929   Nes
393.   1930 (1947 woonhuis, halte opgeheven) Brts
394. 134. 1930   Lajy
395.   1930 (1979 gesloopt) Pitla
396. 135. 1930   Trendon-MG
397. 136. 1931   Kjer
398. 137. 1931   Kjoepiy
399. 138. 1931   Totiarofe-Leresc
400. 139. 1932   Agramo
401. 140. 1932   Bleuj
402. 141. 1932   Hildi-Nutter
403.   1932 (1952 andere bestemming) Kanea
404.   1932 (1967 gesloopt) Kjeja
405. 142. 1932   Kles
406. 143. 1932   Laloje
407. 144. 1932   Men-belt
408. 145. 1932   Moja
409. 146. 1932   Poleio
410. 147. 1932   Quandep
411. 148. 1932   Quobenta
412. 149. 1932   Trus
413. 150. 1932   Tsjech-MG
414. 151. 1932   Xals
415.   1933 (1975 gesloopt) Ajertaliy
416. 152. 1933   Andel
417. 153. 1933   Empecho
418. 154. 1933   Frmirras
419. 155. 1933   Gralkrich-Port
420. 156. 1933   Gr-MG
421. 157. 1933   Hajega-Bencri
422. 158. 1933   Hoggebim-MG
423. 159. 1933   Manes-Laer-Pnt
424. 160. 1933   Manes-Toniys
425. 161. 1933   Mont-Rensa
426. 162. 1933   Sinto-Alycro-Poniy
427.   1933 (1972 gesloopt) Sinto-Jeny-rcel
428.   1933 (1987 woonhuis, lijn gesloten) Sinto-rc
429. 163. 1933   rtuhaj
430. 164. 1934   Aagee
431. 165. 1934   am
432. 166. 1934   Flemeuni
433. 167. 1934   Gralkrich-MG
434. 168. 1934   Manes-Laer
435. 169. 1934   Tanbr-Port
436. 170. 1934   Toleo
437. 171. 1935   Acaratsa
438. 172. 1935   Asjetto-MG
439. 173. 1935   Atylfa
440. 174. 1935   Hildi-Zutter
441. 175. 1935   Krnien
442. 176. 1935   Kussik-MG
443. 177. 1935 (1979 woonhuis, lijn gesloten; 1992
station en lijn heropend)
Tjokkyt
444. 178. 1935   Tuniy
445. 179. 1935   Vel-Azro
446.   1936 (1955 gesloopt) Astiy
447. 180. 1936   Aber
448. 181. 1936   Blefmirra
449. 182. 1936   Chornitt
450. 183. 1936   Gret-Jakmloin
451. 184. 1936   Holare
452. 185. 1936   Jatty-Berref
453. 186. 1936   Jedenfals
454.   1936 (1960 andere bestemming) Kjpur
455. 187. 1936   Menscherr
456. 188. 1936   Minde-Tergycc
457. 189. 1936 (1969 andere bestemming, lijn gesloten;
2006 station en lijn heropend)
Roensa
458. 190. 1936   Xrfu-izem
459. 191. 1937   kekordas
460. 192. 1937   Asjetto-Wefot
461. 193. 1937   Ben
462. 194. 1937   Eon-Trendon
463.   1937 (1969 gesloopt) Fjeso
464.   1937 (2002 gesloopt) Flento
465. 195. 1937   Kitia-Vender
466. 196. 1937   Klank-KCA
467.   1937 (1968 andere bestemming) Milbo-Port
468. 197. 1937   Nutterkoles
469. 198. 1937   Quitas-Olas
470. 199. 1937   Trobensta
471. 200. 1937   Xcramiy
472. 201. 1937   Zezem
473. 202. 1937   Zutterseert
474. 203. 1938   Ef Plkomer
475. 204. 1938   Pitu
476. 205. 1938   Tsjech-Lysse
477. 206. 1939   Berezze-MG
478. 207. 1939   Gaquggee
479. 208. 1939   Husta-Nurp
480. 209. 1939   Jel
481. 210. 1939   Tulnn
482. 211. 1940   Flaf
483. 212. 1940   Girdesef
484. 213. 1940   Hirdo-Tryjumf
485. 214. 1940   Klemp
486. 215. 1940   Queu
487. 216. 1941   Amahagge-Nutter
488. 217. 1941   Frt-Lerftf
489. 218. 1942   Halaresto
490. 219. 1942   Manes-Sjeny
491. 220. 1942   ran
492. 221. 1942   rlas
493. 222. 1943   Hoggebim-Biyfm
494. 223. 1943   Laben
495. 224. 1943   Manes-Fer
496. 225. 1944   Acabra
497. 226. 1944   Sinto-Groje
498. 227. 1944   Xalf-MG
499. 228. 1945   Zeone
500. 229. 1946   Korif-MG
501. 230. 1946   Lest-Blefgrs
502. 231. 1946   Saso
503. 232. 1947   Cs
504. 233. 1947   Qua
505. 234. 1948   Flivoti
506. 235. 1948   Iji
507. 236. 1948   Mntariy
508. 237. 1948   Vlel
509. 238. 1949   Festruna
510. 239. 1949   Hajequ
511. 240. 1949   Lammafin-Srt
512. 241. 1949   Tolee
513. 242. 1950   Amahagge-Tryjumf
514. 243. 1950   Autaniy
515. 244. 1950   Grlab
516.   1950 (1969 andere bestemming) Ies
517. 245. 1950   Pitrani
518. 246. 1950   Xea
519. 247. 1951   Gasky
520. 248. 1951   Xemn
521. 249. 1952   Br-Port
522. 250. 1952   Eeneteree
523. 251. 1952   Feuni
524. 252. 1952   Imenal
525. 253. 1952   Kanea
526. 254. 1952   Kwg
527. 255. 1952   Lassos
528. 256. 1952   Zertoniyta
529. 257. 1953   Heles-Tenta
530. 258. 1953   Hone-MG
531. 259. 1953   Kjutiy
532. 260. 1953   Lasy
533. 261. 1953   Lnges
534. 262. 1953   Michta
535. 263. 1953   Titeref
536. 264. 1954   Krg
537. 265. 1954   Kwgseert
538. 266. 1954   Oofo
539.   1954 (2005 gesloopt) Trofy
540. 267. 1955   Astiy
541. 268. 1955   Akom
542. 269. 1955   Amahagge-Groto
543.   1955 (1998 gesloopt) Blort
544. 270. 1955   Clat
545. 271. 1955   Crelco-Srt
546. 272. 1955   Crelco-Zeces
547. 273. 1955   ors
548. 274. 1955   Flomy
549. 275. 1955   Hirdo-Ef Frts
550. 276. 1955   Jejoa
551. 277. 1955   Korif-Nutter
552. 278. 1955   Mollefin-Port
553. 279. 1955   Mosefi
554. 280. 1955   Peenei
555. 281. 1955 (1984 woonhuis, lijn gesloten;
1991 station en lijn heropend)
Riysbo
556. 282. 1955   Slofaro-MG
557. 283. 1955   Tr
558. 284. 1955   Tustia
559. 285. 1955   Zermatt
560. 286. 1956   Falebo
561.   1956 (1973 andere bestemming) Husta-MG
562. 287. 1956   Milbo-MG
563. 288. 1956   Plekotex
564. 289. 1956   Zar-Husta-MG
565. 290. 1957   Bla
566. 291. 1957   emp
567. 292. 1957   Trendon-belt
568. 293. 1957   Trendon-Tryjumf
569. 294. 1958   Amahagge-Hoento-weg
570. 295. 1958   Ef Dis
571. 296. 1958   Fonist
572. 297. 1958   Gralkrich-Nutter
573. 298. 1958   Hirdo-Kanol
574. 299. 1958   Oneusrt
575.   1959 (1988 buiten gebruik, lijn gesloten) Abert-Port
576. 300. 1959   Asjetto-Nutter
577. 301. 1959   Floran
578. 302. 1959   Hoggebim-Ns
579. 303. 1959   Tanburo-MG
580. 304. 1960   Hirdo-MG
581. 305. 1960   Doe
582. 306. 1960   Ef Motrik
583. 307. 1960   Husta-Atlnto
584. 308. 1960   Husta-Okryrf
585. 309. 1960   Kjpur
586. 310. 1960   Plan
587.   1960 (1990 buiten gebruik; halte geworden) Rupabe
588. 311. 1960   Sntberg
589. 312. 1960   Tanburo-Opper
590. 313. 1960   Treek
591. 314. 1961   Husta-Port
592. 315. 1962   Girdes
593. 316. 1962   Hoggebim-Crzvst
594. 317. 1962   Nens
595. 318. 1962   Potasrt
596. 319. 1962   Qula
597. 320. 1962   Tejho-Klea
598. 321. 1963   Huis
599. 322. 1963   Tanbr-Grufoci
600. 323. 1963   Trondom-Zutter
601. 324. 1964   Ef Prenkiy
602. 325. 1964   Kitia-Srt
603. 326. 1964   Sinto-Leraquen
604. 327. 1965   Aquand
605. 328. 1965   Flepiyi
606. 329. 1965   Krsitsi
607. 330. 1965   Tacemenu
608. 331. 1966   Abert-MG
609.   1966 (2003 gesloopt) Amahagge-Port
610. 332. 1966   Baixa
611. 333. 1966   Conityje
612. 334. 1966   Ent-ef-Grt
613. 335. 1966   Eterctiy
614. 336. 1966 (1987 woonhuis, lijn gesloten;
1989 station en lijn heropend)
Hier
615. 337. 1966   Liyrotyka
616. 338. 1966   Molen-MG
617. 339. 1966   Sinto-Fecone
618. 340. 1966   Teujan-Port
619. 341. 1966   rtazo
620. 342. 1967   Afarcal
621. 343. 1967   Gr-Crybbe-grt
622. 344. 1967   Kjeja
623. 345. 1967   Minde-Pola
624. 346. 1967   Sinto-Alycro-Neno
625. 347. 1967   Sinto-Han
626. 348. 1967   Sinto-Plomy
627. 349. 1967   Tunbas
628. 350. 1968   Lammafin-belt
629. 351. 1968   Milbo-Port
630. 352. 1968   Polefi-Jarilo
631. 353. 1968   Tenk
632. 354. 1968   Tufiepo
633. 355. 1969   Amahagge-Fesdure
634. 356. 1969   Fjeso
635. 357. 1969   Gran
636. 358. 1969   Ies
637. 359. 1969   Knolbol
638. 356. 1969   Periy-fonis
639. 361. 1969   Uofiten
640. 362. 1970   Aflif-MG
641. 363. 1970   Br-MG
642. 364. 1970   Cremanu-Lyrt
643. 365. 1970   Ef chis
644. 366. 1970   Gret-Port
645. 367. 1970   Korif-Port
646. 368. 1970   Matarija
647. 369. 1970   Polefi-Zee
648. 370. 1970   Sinto-Jeny-pnt
649. 371. 1970   Tuckr-pnt
650. 372. 1971   Aflif-Port
651. 373. 1971   Hafonis
652. 374. 1972   Minde-Port
653. 375. 1972   Sinto-Jeny-rcel
654. 376. 1972   rlent
655. 377. 1973   Eon-Kulano
656. 378. 1973   Husta-MG
657. 379. 1973   Mone
658. 380. 1975   Ajertaliy
659. 381. 1975   Klalb
660. 382. 1976   Quamiygtalo
661. 383. 1976   Balier
662. 384. 1976   Cavaljo
663. 385. 1976   Cris
664. 386. 1976   Durponto
665. 387. 1976   Fnk
666. 388. 1976   Gret-MG
667. 389. 1976   Kurriy-MG
668. 390. 1976   Laraine
669. 391. 1976   Mt
670. 392. 1976   Paille-fonis
671. 393. 1976   Piroes-Viken
672. 394. 1976   Reven-Paille
673. 395. 1976   Vyl-Aufgiy
674. 396. 1976   Vyl-Mcr
675. 397. 1976   Zvrx
676. 398. 1977   Edprof-MG
677. 399. 1977   Mollefin-MG
678. 400. 1977   Tilda-belt
679. 401. 1977   Tilda-hupster
680. 402. 1977   Uaniy-cap
681. 403. 1977   Vega-belt
682. 404. 1977   Vega-hupster
683. 405. 1977   Vyl-rblo
684. 406. 1977   Zvomm
685. 407. 1978   Crtas-Jec
686. 408. 1978   Sinto-Bater
687. 409. 1978   Sinto-Her
688. 410. 1979   Hirdo-Vogily
689. 411. 1979   Komy
690. 412. 1979   Noniy-ayrport
691. 413. 1979   Pitla
692. 414. 1979   Tsjech-Port
693. 415. 1980   Edprof-Port
694. 416. 1980   Fraja
695. 417. 1980   Jatty-Lomky
696. 418. 1980   Monanee
697. 419. 1980   Twento
698. 420. 1980   no-Zeanu
699. 421. 1981   Reven-Srt
700. 422. 1984   Amahagge-Blufk
701. 423. 1988   Tanbr-Ayrport
702. 424. 1989   Pipia-Grot
703. 425. 1990   Trunschen
704. 426. 1995   Br-Atlnta
705. 427. 1995   Mollefin-Reee-pnt
706. 428. 1998   Berezze-Trak
707. 429. 1998   Blort
708. 430. 1998   Piroes-Knigta-mirra
709. 431. 1999   Reven-Klemp
710. 432. 2000   Amahagge-Kjobeestiy
711. 433. 2000   Sinto-Hafegge
712. 434. 2001   Iaflo
713. 435. 2001   Qummertiy-ager
714. 436. 2001   Tloer
715. 437. 2001   Tosiy-Helns
716. 438. 2001   Xalf-Pola
717. 439. 2001   Zumela
718. 440. 2002   Flento
719. 441. 2003   Amahagge-Port
720. 442. 2004   Ympacc
721. 443. 2005   Elpeu
722. 444. 2005   Trofy

© De Twee Hanen v.o.f. Kimswerd The Netherlands

DA 00 SPARC 30 apr 1997

naam van stations - DICTIO {N} - 30.08.08 *
* Alleen in Dictio opgenomen als ze afwijken van de plaatsnaam;
ze zijn niet aanklikbaar; in DICTIO zijn alle namen met "station"
aangeduid, ook als het een halte betreft.