Spokanisch Archief

KUSTWATEREN
Bestandsgroep Wateren
Kanalen
Kustwateren
Meren
Moerassen, delta's en polders
Rivieren en beken
Watervallen
 
Zie ook
Territoriale wateren
Dit bestand
A B D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 

Hieronder zijn opgenomen: zeeën, inhammen, baaien, zeestraten en overige kustwateren die de Spokanische eilanden omringen.

Onderstreepte namen kunnen aangeklikt worden om een afbeelding te zien.

eka= hoek  nes= landtong, water rond landtong
fonis= inham, baai  port= haven
knurfel  = water  strett  = zeestraat
koern= hoek  terf= smalle zeestraat, zeeëngte

AS Aflif-strett  KZ Kjűpur-zee  MS Manta-strett  TR Ef Tragam
 Ef B˙n˙riy  LA Ef Laboh  MT Ef Moneetass   Ef V˙mpiyass
GZ Gubina-zee  LM Ef Larmin  OC Ef Ochertâ  ZS Zobidâ-strett
HF Hildi-fonis  LZ Lompik-zee  PK Ef Plâks Krâg  ZT Zee rifo Tano
HO Hoggebim-fonis  MI Ef Mitrameeôsta  RS Rurf-strett  ZU Ef Zuykenamoefiy
HS Hurt-strett  MO Ef Manta-Ochertâ  RZ Rumôs-zee  ZV Ef Zverosta/Zvomina
KK Korif-knurfel  MR Ef Mora  SZ Skiyl-zee  ZZ Zűmbara-zee
KS Kjoep-strett               

Op bovenstaande kaart zijn de grotere kustwateren rondom en tussen de eilanden aangegeven, die elk over verscheidene deelkaarten verspreid zijn. De grenzen zijn slechts globaal, omdat een duidelijke definitie ervan niet bestaat; de verschillende wateren lopen a.h.w. in elkaar over. In het meest centrale deel van de wateren staat de afkorting van de naam.


In onderstaande lijst staan de deelkaartnummers waarop het water is te vinden tussen {...}. Bij grotere wateroppervlaktes, die over meerdere deelkaarten verspreid zijn, is een tweeletterige afkorting gegeven die terug te vinden is op het overzichtskaartje hierboven. Van de -deelkaarten is in dat geval alleen de kaart die het centrale deel van het water bevat tussen {...} aangegeven.
Deelkaarten worden in een apart venster geopend.
De kusten (stroken land) die aan de kustwateren grenzen worden veelal met dezelfde naam aangeduid, aangevuld met xijera ("kust"). Zo grens de Laboh-xijera (Laboh-kust) aan het water Ef Laboh. Merk op dat het lidwoord Ef bij het kustwater een deel van de naam is (met hoofdletter), maar bij de kustnaam niet.


 1. Aflif-strett: tussen Jelafo en Tigof • AS {I 10}

  Sterke stroming; groot getijdeverschil.

 2. Atlânto-port: havenbekken bij Bôrâ • {A 03}
  moet bij havens opgenomen

 3. Blotter-fonis: voor Jelafo bij Blotter-fonis • {I 09}

 4. Bonarô-fonis: bij C˙rtas-Jecű •

  Inham, monding van de Wefot-Cheetucjâ.

 5. Bricholâ-fonis: bij Aâstiy •

  Inham in het duingebied langs Ef Râster-kust.

 6. Brus-fonis: bij Lônges (Zverosta-kust) •

  Inham.

 7. Clamiđa-eka: voor Jelafo bij Ajâfetas • {I 09}

 8. Dyek-fonis: Voor Ales bij Moleije •

  Kleine inham bij Moleije.

 9. Eđiy-terf: tussen Tjemp en Eđiy/Plâs bij Lenano • {B/C 01}

 10. Ef Belt Spits: voor Bloi bij Bora-Fercen • {E 02}

 11. Ef B˙n˙riy: voor Tjemp; westkust tot aan Bôrâ • {A 02}

  De kust heet B˙n˙riy-xijera.

 12. Ef Côlte: tussen Côltehynne en Jelafo bij Xolestajo • {H/I 09}

 13. Ef Dreelfa: voor Ziyp bij C˙rôis (Zverosta-kust) • {F 10}

 14. Ef Ekker: tussen Mâclajoh en Hupster-Hurt •

 15. Ef Fôls: tussen Munt en Fôlshynne (Zverosta-kust) • {D 09}

 16. Ef Girdestiy: voor Flenazjekk bij Girdes (Girdestona-delta) • {L 09}

 17. Ef Gnirra: westkust van Teujan •

  Kleine inham van Ef Râx.

 18. Ef Gűsitta: tussen Vlociys en Litii • {L 04/05}

 19. Ef Gvâmpa: voor Neze bij Teta • {I 13}

 20. Ef Jekiy: voor Bloi bij Jek • {F 02}

 21. Ef Kalda: voor Litii bij Milbo • {L 04}

 22. Ef Krâg: voor Tjemp bij Krâg • {C 01}

 23. Ef Kűgt: tussen Beekberg en Ziyp, bij Berezze (Zverosta-kust) • {F 10}

 24. Ef Laboh: voor Plefô en stukje Tjemp, gehele westkust van Bôrâ tot Korif • LA {B 06}

  De kust heet Laboh-xijera. (DOM 94-95)

 25. Ef Larmin: tussen Berref en Liftka • LM {G 06}

  De lage, zanderige kusten zijn populair bij badgasten en watersportliefhebbers, maar echte badplaatsen zijn er nauwelijks te vinden.

 26. Ef Manta-Ochertâ: langs noordkust van Mantahynne • MO {G 02}

 27. Ef Mitrameeôsta: overgang van Aflif-strett naar Skiyl-zee • MI {K 10}

 28. Ef Moefiy: tussen Mantahynne en Ales • {H 02}

 29. Ef Moneetass: tussen Garos, Flâp en Neze• MT {J 12}

 30. Ef Mora: voor noordkust van Bloi bij Lift • MR {F 02}

  De kust heet Mora-xijera.

 31. Ef Motrik: tussen Litii en Ucjyfe-zee bij Tacemenu • {M/N 04}

 32. Ef Nes: voor Munt bij Hajequű • {D 07}

 33. Ef Ochertâ: voor noordkust van Ales • OC {H 02}

  De kust heet Ochertâ-xijera.

 34. Ef Opper Krur: voor Ben bij Mollefin • {L 03/04}

 35. Ef Pantos: voor Renô bij Liyrotyka • {K 09}

 36. Ef Plâks Krâg: langs de noordkust van Tjemp • PK {B 01}

 37. Ef Pômân: tussen Pômânhynne en Ziyp • {G 09}

 38. Ef Râster: tussen Râsterhynne en Ziyp bij Aâstiy • {G 08}

 39. Ef Râx: voor Teujan bij Kanea • {L 02/03}

 40. Ef Reltacô: tussen Pômânhynne en źrlešô •

  Nauwe zeestraat die bij laagwater goeddeels droog staat. Dan kun je (onder leiding van een gids) van Pômânhynne naar źrlešô lopen. De naam ("de Fuik") slaat op het feit dat schepen hier bij laagwater aan de grond lopen en tussen de eilandjes "gevangen zitten".

 41. Ef Šone: voor Litii bij Kjutiy • {M 04}

 42. Ef Spits: voor Bloi bij Bora-Fercen • {E 02}

 43. Ef Stopâg: tussen Lestô-Wefot en Flenazjekk • {L 07}

 44. Ef Strâmpaiy: voor Kina bij Tolâm • {G 13}

 45. Ef Tragam: tussen Mantahynne en Rurf • TR {G 03}

  Hier mondt de Klinn˙r met zijn moerassige delta uit; de baai is zanderig en ondiep; tussen Tunbas en Jedenfals wordt een vaargeul opengehouden welke berucht is vanwege de sterke getijdestromingen.

 46. Ef Tryjump: voor Kina bij St.Fecone-St.Laje • {G 11} {F 12}

 47. Ef Tuckrâ: tussen Tuckrâhynne en Neno • {I 11}

 48. Ef Uza: voor Teujan bij Tuniy • {M 02}

 49. Ef Verres: voor Neze bij Trofy • {H 12}

 50. Ef V˙mpiyass: tussen Flâp en Neze • {I 12}

 51. Ef Wefot-zerfos: overgang van Atlânto-port naar de Atlantische Oceaan (Rede van Bôrâ) • {A 03}

 52. Ef Zuykenamoefiy: voor noordkust van Ben tussen Tanb˙r en grens met Ales • ZU {J 02}

  De kust heet Zuyka-xijera.

 53. Ef Zverosta: voor Munt/Ziyp, gehele zuidkust van Berref (Zverosta-kust) ZV {E 10}

  (ook Zvomina) De kust heet Zverosta-xijera; zelden wordt Zvomina-xijera gebruikt. (DOM 149-150)

 54. Ef ZvominaZie Ef Zverosta

 55. Ergânt-nes: tussen Bloi en Rurf bij Wena • {G 04}

 56. Faniy-fonis: voor Ben bij Riysbo • {K 03}

 57. Fisa-fonis: voor Plefô/Bloi bij Meer • {D 03}

 58. Fiylniy-fonis: in de stad Lasy •

  Inham.

 59. Fônkiy-fonis: tussen Fônk en Berezze (Zverosta-kust) •

  Inham.

 60. Fu-fonisZie Reees-fonis

 61. Gerf-fonis: voor Munt bij Xârfu-Đizem (Zverosta-kust) • {E 09}

 62. Gubina-zee: tussen Zuid-Teujan, Litii en Ben • GZ {L 03}

 63. Halaresto-fonis: voor Flâp bij Halaresto • {J 11}

 64. Hâpyja-fonis: tussen ?? (Zverosta-kust) •

  Inham, gemeenten Balison en Fexa.

 65. Hildi-fonis: tussen Munt en Plefô • HF {D 08}

  Grote zeearm die Plefô van de rest van Berref scheidt; aan het einde ervan ligt Empecho (monding van de Trendon), verder vindt de Spokanische marine er een beschutte plek op de rede en in de haven van Hildi; de oostkust is vlak en zanderig, met enkele badstranden; de westkust rijst tamelijk steil op en is feitelijk een flank van het Az˙-gebergte.

 66. Hoggebim-fonis: tussen Renô en Jelafo • HO {J 09}

 67. Hupster Port-fonis: in Amahagge •

  Brede mond van het Amahagge-kanaal, het havenbekken van Amahagge.

 68. Hurt-strett: tussen Neno en Lomky • HS {H 11}

  De zuidkust van het district Neno heet Nutter Hurt-xijera. De noordkust van het district Neze heet Zutter Hurt-xijera. ("Nutter" en "Zutter" refereren dus aan de ligging ten opzichte van de Hurt-strett.)

 69. Hurt-terf: tussen Mâclajoh/Hupster-Hurt en Kina, bij Lasy • {G/H 12}

  Zeestraat tussen Kina-kust en eilanden ervoor; goeddeels droog bij eb.

 70. Imelda-eka: bij Balison •

  Inham.

 71. Ipana-nes: voor Bloi bij Ipana • {D/E 03}
  (DOM 135)

 72. Jakiy-fonis: bij Tosiy •

  Inham waar de Jakiy in zee uitmondt.

 73. Kester-eka: voor Teujan bij Manes-Halâf • {M 03}

  Inham. Monding van de Polea.

 74. Kjoeplas-fonis: voor Ben/Renô bij Mollefin • {K 04}

 75. Kjoep-strett: tussen Br˙r en Renô • KS {K 07}

 76. Kjűpur-zee: tussen Tjemp en Bloi • KZ {D 02}

  Visrijke, ondiepe, zee ten noorden van Berref, tussen Tjemp, Bloi en stukje Plefô; uitgestrekte stranden en duinen langs de kust.

 77. Kloppa-fonis: bij C˙rtas-Jecű •

  Inham, monding van de Wefot- en Opper-Cheetucjâ.

 78. Knigta-fonis: voor Ziyp bij Piroes (Zverosta-kust) • {F 10}

  (DOM 156)

 79. Knoniy-terf: tussen Tina-Šark en Tjemp • {D 01/02}

 80. Kolai-fonis: voor Kina bij Xođešô • {G 13}

 81. Korif-knurfel: tussen Korif en Qua; overgangsgebied van de Hildi-fonis naar de Atlantische Oceaan • KK {D 09}

 82. Laboh-koern: voor Plefô bij Plafotô-ses • {B 05}

  Ondiep kustwater, onderdeel van Ef Laboh.

 83. Laraine-fonis: voor Neno/Flâp bij Laraine • {I 11}

 84. Lâuben-eka: voor Bloi bij Pla • {E 03/04}

  (DOM 133-134)

 85. Leev-ekaZie Tiys-eka

 86. Lešô-terf: tussen Râsterhynne en źrlešô • {G 09}

 87. Lompik-fonis: voor Ben bij Vlament • {K 02}

 88. Lompik-zee: tussen Teujan en Ben • LZ {K 02}

  De kust van het district Ben heet Lompik-xijera.

 89. Lynđy-fonis: voor Ales bij Râgtall •

  Kleine inham.

 90. Manta-strett: tussen Mantahynne en Bloi • MS {G 02}

 91. Milbo-fonis: voor Litii bij Milbo • {L 04}

 92. Minde-fonis: voor Ziyp bij Uofiten • {G 09}

 93. Moens-eka: voor Tjemp bij Nutterkoles • {B 01}

 94. Môlsta-fonis: bij Girdes •

  Inham bij de Girdestona-delta.

 95. Môras-port: bij Tanburo • {C 01}
  moet bij havens opgenomen

 96. Motrik-fonis: tussen Litii en Prock˙ve bij Prus • {M 04}

 97. Nar Hildi-fonis: tussen Plefô en Munt bij Papije • {C 05}

 98. Nurp-port: bij Korif • {C 08}
  moet bij havens opgenomen

 99. Opper-Cheetucjâ-fonis: bij C˙rtas-Jecű •

  Inham.

 100. Orpellut-fonis: bij Laraine •

  Kleine inham, monding van de Cheetucjâ.

 101. Oz˙-fonis: voor Kina bij Poriy • {G 13}

  Nauwe inham aan de zuidkust van Kina (Lomky), waar de Cjôstaiff in uitmondt; het zeewater heeft hier een wonderlijke paarse kleur vanwege de modder die de rivier meevoert, waarin zich blauwige algen ontwikkelen.

 102. Paille-fonis: voor Munt/Ziyp bij St.Bater (Zverosta-kust) • {E 09}

  Beschutte inham aan Zverosta-kust met mooie zandstranden; 's zomers zeer toeristisch).

 103. Pândra-fonis: voor Neze bij Gasky • {I 13}

 104. Pitla-fonis: tussen Ziyp en Zvomina (Zverosta-kust) • {F 10}

 105. Piyya-fonis: voor Bloi en Hâc˙r • {F 04} {G 05}

  Inham tussen Ergânt-moeras en de rechter 'schouder' van Berref. Valt bij eb voor een groot deel droog. De eenzame, onbewoonde kusten zijn een afwisseling van moerassen, duinen en dennenbossen; de enige plaats aan deze kust is Hâc˙r.

 106. Pleko-fonis: voor Plefô bij Genta (Kjűpur-zee) • {D 03}

 107. Pogalo-fonis: voor Flenazjekk bij Girdesef • {L 09}

 108. Prest-fonis: bij Girdes •

  Inham bij de Girdestona-delta.

 109. Qualeja-fonis: voor Renô bij Qualeja • {K 06}

 110. Qundra-fonis: voor Kina bij Tolâm • {G 13}

 111. Qunvec-fonis: in noordkust van Ergânt-moeras • {G 04}

 112. Râsm˙r-fonis: bij Girdes •

  Inham bij de Girdestona-delta.

 113. Reees-fonis: voor Ales/Jelafo bij Fonistâ • {H 06}

  (ook Fu-fonis)

 114. Reeše-terf: tussen Vlociys en Ben bij Mollefin • {L 04}

 115. Restôc-fonis: voor Bloi bij Mânt • {F 03}

 116. Reven-fonis: voor Ales bij Reven • {I 02}

 117. Rumôs-zee: tussen Berref (Ef Zverosta) en Lomky • RZ {F 10}

  (DOM 158)

 118. Rurf-strett: tussen Rurf en Bloi bij Nustiy • RS {G 03}

 119. Ryca-terf: tussen Tuckrâhynne en Neze • {I 12}

 120. Sal-eka: voor Neno bij Ajertaliy • {H 10/11}

 121. Šeebâ-fonis: voor Garos • {L 12}

 122. Sell-toopp: voor Tuckrâhynne •

  Droogvallende plaat voor de kust van het eilandje Tuckrâhynne.

 123. Skiyl-zee: tussen Flenazjekk, Garos en Jelafo • SZ {K 10}

 124. Soekos: tussen Hupster-Hurt en Belt-Hurt •

 125. S˙rt-knurfel: in Korif •

  Uitmonding van de Ovap-Plafotô in Korif.

 126. Tanb˙r-fonis: bij Tanb˙r • {J 01}

 127. Tina-fonis: voor Tjemp bij Tina • {C 02}

 128. Tiys-eka: voor Jelafo bij Aflif • {K 10}

  (ook Leev-eka)

 129. Trâ-eka: voor Neno bij Trâ • {G 10}

 130. Trofy-fonis: voor Neze bij Pitu • {I 12}

 131. Urapas-port: bij Husta • {N 05}
  moet bij havens opgenomen

 132. Victer-eka: voor Tjemp/Plefô bij Nenâs • {C 03}

 133. Wefot-eka: voor Kina bij Autaniy • {F 12}

 134. Wena-terf: tussen Rurf en Bloi bij Wena • {G 04}

 135. Wetja-fonis: inham bij Plafotô-delta •

 136. Xalf-terf: tussen Zverosta en Munt bij Tosiy • {E 09}

 137. Zar-fonis: voor Litii bij Prus • {M 04/05}

 138. Zee rifo Tano: ten zuiden van Lomky en de Rumôs-zee • ZT {F 12}

  De kust heet Tano-xijera.

 139. Zlűnđe-fonis: ten oosten van Xolestajo • {I 09}

  Kleine inham, maar met groot getijdenverschil (soms wel 5 meter).
  Naam staat nog niet op deelkaart

 140. Zobidâ-strett: tussen Ziyp en Neno • ZS {G 09}

  De kust van het district Neno heet Zobidâ-xijera.

 141. Zűmbara-zee: ten oosten van Br˙r • ZZ {M 07}

 142. Zvomm-fonis: voor Ziyp bij Lônges (Zverosta-kust) • {G 10}

© De Twee Hanen v.o.f. • Kimswerd • The Netherlands

DA 76-091082 • SPARC 14 apr 1998

namen van wateren - DICTIO {G} - 28.03.06
(alleen links naar gehele bestand, niet naar individuele wateren)