Spokanisch Archief

WATERVALLEN
Bestandsgroep Wateren
Kanalen
Kustwateren
Meren
Moerassen, delta's en polders
Rivieren en beken
Watervallen
 
Zie ook
Territoriale wateren

Dit bestand
1. Watervallen per rivier
2. Watervallen alfabetisch

Dit bestand
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 

De meeste watervallen storten in onstuimig water vol draaikolken, sterke stromingen en verborgen rotsen. Kortom, geen plek om veilig een duik te nemen. Maar Ef Ka'en in de Qulboech is een uitzondering: hier stort het water zich gedisciplineerd in een rustige poel die zich verderop als rivier vervolgt. Hier kun je goed zwemmen of een "douche" onder de neerstortende watermassa nemen, al is het water meestal aan de koude kant.
 

In de Spokanische rivieren komen ca. 175 stroomversnellingen en watervallen voor, de meeste in de Kjoep (ca. 35), de Zolecc (ca. 20), de Qulboech (ca. 18) en de Lajecô (ca. 15). Er zijn 13 watervallen met een verval van meer dan 10 meter die in alle jaargetijden in werking zijn: deze zijn alle in onderstaand schema opgenomen. Kleinere watervallen en stroomversnellingen zijn in deze lijst alleen opgenomen als zij in het Spokanisch Archief zijn genoemd.


1. Watervallen per rivier gerangschikt

In onderstaand schema zijn de watervallen per rivier gerangschikt; de rivieren staan in alfabetische volgorde (AV = aantal watervallen).

rivierAVvervalgemiddelde
breedte
naam v.d.
waterval
bij gemeente
1. Cheetucjâ135 m52 mVolajaTjokkyt
2. Firani1 8 m22 mFôx-knurftasĐebantiy
3. Girdestona2 23 m14 mPracôQuafaiy
15 m17 mZelltQuafaiy
4. Grât127 m36 mKôtyniy Mena
5. Kjoep2 83 m102 mCheetsűiy Quobenta
44 m85 mEvvűdyOneus˙rt
6. Klinn˙r2 26 m34 mVeltiyf-knurftasAfarcal
10 m530 mŠilte Sweinô
7. Krappa2 36 m18 m PrestKrappa
12 m56 mEf MittuszQuua/Stanô
8. Lajecô1172 m83 mKulâXâ ja ef Prusots
9. Lassos154 m67 mTrenTren
10. Omvâs19 m20 mOmvâs-mittorKros/Trejasu
11. Onôs138 m98 mDrajamPlafotô
12. Plafotô136 m55 mAprôtPlâk
13. Qulboech5 65 m12 mÂlbânLankos
39 m13 mEf Ka'enLankos/Trofy
55 m27 mProeftLankos/Trofy
91 m30 mBoeshFrâk
28 m114 mIymperFrâk
14. Trendon3 20 m67 mPoniy Zekon
21 m56 mHupster-XeestTrendon
9 m103 mBelt-XeestTrendon
15. Vâryniy16 m2 mEmanuala-knurftasLankos
16. Ziffon2 16 m23 mEf Lâtullor KnurftasFiliapia
35 m18 mKrur-PiylâsFiliapia


2. Watervallen alfabetisch gerangschikt

Watervallen op alfabet, eventueel met een beschrijving. Achter de watervalnaam staat tussen (..) de rivier waarin de waterval ligt, en vervolgens:

VVverval
GBgemiddelde breedte
Gm  gemeente waaronder de waterval ressorteert

Als een item op een -deelkaart is aangegeven, staat het aanklikbare kaartnummer tussen {..}. Deelkaarten worden in een apart venster geopend.

  Voorbeeld van een waterval met zijn naam op een deelkaart.

Onderstreepte watervalnamen kunnen aangeklikt worden voor een afbeelding.


 1. Âlbân (Qulboech)VV 65 m GB 12 m Gm Lankos • {H 13}

 2. Aprôt (Plafotô)VV 36 m GB 55 m Gm Plâk • {C 06}

  (DOM 101)

 3. Belt-Xeest (Trendon)VV 9 m GB103 m Gm Trendon • {D 05}

 4. Boesh (Qulboech)VV 91 m GB 30 m Gm Frâk • {H 13}

 5. Cheetsűiy (Kjoep)VV 83 m GB102 m Gm Quobenta • {J 04}

 6. Drajam (Onôs)VV 39 m GB 98 m Gm Plafotô • {B 05}

 7. Ef Ka'en (Qulboech)VV 39 m GB 13 m Gm Lankos/Trofy • {H 13}

  Bekend om zijn "vriendelijke" karakter. Het water stort zich in een meertje waar je goed kunt zwemmen. Het meertje gaat verderop echter weer over in de woest stromende Qulboech.

 8. Ef Lâtullor Knurftas (Ziffon)VV 16 m GB 23 m Gm Filiapia • {E 07}

 9. Ef Mittusz (Krappa)VV 12 m GB 56 m Gm Quua/Stanô • {F 04}

  (DOM 65)

 10. Emanuala-knurftas (Vâryniy)VV 1 m GB 2 m Gm Lankos • {H 13}

  Dit watervalletje is in 1980 na een aardverschuiving ontstaan; het verval was toen 6 m, maar in 1990 is er niet meer over dan een stroomversnelling met een verval van ca. 1 m.

 11. Evvűdy (Kjoep)VV 44 m GB 85 m Gm Oneus˙rt • {J 03}

 12. Fôx-knurftas (Firani)VV 8 m GB 22 m Gm Đebantiy • {I 05}

  Bekend uit de Sage van Grurve en Âncarramé.

 13. Hupster-Xeest (Trendon)VV 21 m GB 56 m Gm Trendon • {D 05}

 14. Iymper (Qulboech)VV 28 m GB114 m Gm Frâk • {I 13}

 15. Kôtyniy (Grât)VV 27 m GB 36 m Gm Mena • {F 07}

 16. Krur-Piylâs (Ziffon)VV 35 m GB 18 m Gm Filiapia • {E 07}

  Dit is de smalste waterval: het water stort zich hier door een kloof die aan de bovenkant op enkele plaatsen slechts 2 m breed is.

 17. Kulâ (Lajecô)VV172 m GB 83 m Gm Xâ ja ef Prusots • {I 06}

  Waterval met het grootste verval in Spokanië.

 18. Omvâs-mittor (Omvâs)VV 9 m GB 20 m Gm Kros/Trejasu • Zie regiokaart Aagee Kros

 19. Poniy (Trendon)VV 20 m GB 67 m Gm Zekon • {F 07}

  (DOM 58)

 20. Pracô (Girdestona)VV 23 m GB 14 m Gm Quafaiy • {L 07/08}

 21. Prest (Krappa)VV 36 m GB 18 m Gm Krappa • {F 03}

 22. Proeft (Qulboech)VV 55 m GB 27 m Gm Lankos/Trofy • {H 13}

  Er is een relatie tussen de naam van deze waterval en het Proeft-monster dat een belangrijke rol speelt in de Sage van de Mislukte Weddenschap. Het is echter niet duidelijk of de waterval naar dit monster is genoemd, of andersom.

 23. Šilte (Klinn˙r)VV 10 m GB 530 m Gm Sweinô • {H 03}

  Dit is de breedste stroomversnelling (aan het begin van de Klinn˙r-delta bij Sweinô). Deze is ca. 530 m breed en heeft een verval van bijna 10 m over een lengte van ca. 80 m.

 24. Tren (Lassos)VV 54 m GB 67 m Gm Tren • {L 05}

  Sinds de Fentiy-stuwdam in 1959 gereed is gekomen, is er van de machtige Tren-waterval niet zo veel meer over. De Lassos is in drogere periodes niet meer dan en flinke (maar woest stromende) beek. In natte tijden, als het Fentiy-stuwmeer te vol dreigt te raken en overtollig water wordt geloosd, kan de Lassos nog tot zijn vroegere proporties aanzwellen en kan de Tren-waterval wel drie tot vier keer zo breed worden. Helaas is de waterval vanwege de dichte bossen moeilijk te benaderen, maar je kunt er met een helikopter overheen vliegen.

 25. Veltiyf-knurftas (Klinn˙r)VV 26 m GB 34 m Gm Afarcal • {I 04}

 26. Volaja (Cheetucjâ)VV 35 m GB 52 m Gm Tjokkyt • {I 10}

 27. Xeest-knurftasz (Trendon) {D 05}

  Twee watervallen: Hupster-Xeest en Belt-Xeest. Ze vormen een obstakel voor de scheepvaart en daarom is er het Trendon-kanol omheen gegraven.

 28. Zellt (Girdestona)VV 15 m GB 17 m Gm Quafaiy • {L 08}

© De Twee Hanen v.o.f. • Kimswerd • The Netherlands

DA 08-240381 • SPARC 13 dec 1991

namen van watervallen - DICTIO {G} - 03.04.06