Spokanisch Archief

LANDSCHAPPEN EN STREKEN
Zie ook
 
Tuinen, parken en bossen
Gebergtes
Moerassen, delta's en polders
 
Vlaktes, duinen en mliys
Landgoederen
Natuurreservaten en andere natuurgebieden
 
Status: Gegevens nog aanvullen.
 

Landschappen en landstreken die een historische, geografische of culturele eenheid vormen en onder een bepaalde naam bekend zijn. Dit is een open lijst: alleen de namen die ergens in het Spokanisch Archief zijn genoemd, zijn hier opgenomen.

Namen van landschappen zijn veelal niet officieel, of worden alleen in een historische context gebruikt. Zij staan meestal niet op de -deelkaarten aangegeven, maar het aanklikbare kaartnummer waarop dit gebied (globaal) is te vinden, staat tussen {..}. Deelkaarten worden in een apart venster geopend.


 1. Agens rifo Ker ur Laje Naam staat op regiokaart Gret

  Akkerbouwgebied, gemeente Gret. Dit gebied maakt deel uit van de streek die grofweg gelegen is in de vierhoek tussen de steden Qula, Pitrani, Mosento en Aber, waar veel graan wordt verbouwd.

 2. Bajxy-agens Naam staat op regiokaart Gret

  Akkerbouwgebied, gemeenten Amejo en Gret. Dit gebied maakt deel uit van de streek die grofweg gelegen is in de vierhoek tussen de steden Qula, Pitrani, Mosento en Aber, waar veel graan wordt verbouwd.

 3. Balison-Fls {D 09}

  Landtong ten zuiden van Balison, met onder meer de camping Imelda. Vanaf een pier bij deze landtong vertrekt het veerbootje naar Flshynne. (DOM 161)
  Naam staat niet op de deelkaart aangegeven

 4. Bremk {I 04}

  Gebied waar "de heks van Bremk" woont: boze tovenares uit de Ergemip (vlo XV hym 4). Volgens Ergynne-deskundigen refereert Bremk aan het brongebied van de Klinnr en de Ygge, even ten noorden van Afarcal.

 5. Dyek-nes Naam staat op regiokaart Crelco

  Eenzame landtong bij Moleije. Hier staat sinds 2014 een groot windmolenpark.

 6. Ef Bure-kipt Naam staat op regiokaart Ies

  Klein tuinbouwgebied, gemeenten Ies en Molen. Glastuinbouw en boomgaarden. Een groot deel van dit gebied is de laatste decennia opgeslokt door de uitbreiding van Ies, met name door het industrie- en bedrijventerrein aan de westkant van de stad.

 7. Ef Laboh {B 05/06}

  Westelijke kuststrook van Berref tussen Br en Korif. Ook de kustwateren worden zo genoemd. De Laboh is berucht vanwege de enorme branding en sterke stromingen bij westenwind; de Atlantische Oceaan botst hier met volle kracht op de kust.

 8. Ef Sntsiy {H 10} {I 11}

  De streek tussen Qual en Huron-srt op Centraal-Tigof, bekend om de gewaardeerde Kursuus-sect (rode wijn).

 9. Girdes-nes Naam staat op regiokaart Girdesef

  Landtong, gemeente Girdes. ...

 10. Jtry-agens Naam staat op regiokaart Trendon

  Akkerbouwgebied met ook wat veeteelt, gemeente Toleo. ....

 11. Krdxo-nes Naam staat op regiokaart Tuckrhynne

  Landtong, gemeente Sinto-Jeny. ...

 12. Lemns-agens Naam staat op regiokaart Gret

  Akkerbouwgebied, gemeenten Amejo en Ef Dis. Dit gebied maakt deel uit van de streek die grofweg gelegen is in de vierhoek tussen de steden Qula, Pitrani, Mosento en Aber, waar veel graan wordt verbouwd.

 13. rey-agens Naam staat op regiokaart Gret

  Akkerbouwgebied, gemeente Amejo. Dit gebied maakt deel uit van de streek die grofweg gelegen is in de vierhoek tussen de steden Qula, Pitrani, Mosento en Aber, waar veel graan wordt verbouwd.

 14. Prt {B 03/04}

  Agrarische streek tussen Br en Lammafin; bekend om zijn zuivelproducten, zoals de prt-kaas.

 15. Pldiy-agens Naam staat op regiokaart Trendon

  Akkerbouwgebied met ook wat veeteelt, gemeente Toleo. ....

 16. Reee
   
   
  Gebied omvattende: Neze, Kina, Flp, omgeving Aflif. Tot ca. 1780 zeer zelfstandig, met goede betrekkingen met het Prinsdom Garos. Tot op de dag van vandaag worden de bewoners in het gebied van het voormalige Reee met dit historische feit geconfronteerd, want zij moeten nog steeds de zogenoemde "hertogelijke opcenten" betalen: een belasting die hertog Moffain Rfta Crybbe-Pgug Psgro omstreeks 1710 had ingesteld, maar tegenwoordig ten goede komt aan het eiland Lomky, het district Flp en de gemeenten Aflif, Jena, Mone, Vch en Xenhe. Het gaat om een bescheiden bedrag (enkele herco's per jaar), tegenwoordig besteed aan culturele evenementen.

 17. Renkstama-agens Naam staat op regiokaart Tanburo

  Akkerbouwgebied, gemeente Arestaliy-Motacoque. ....

 18. Rilko-kbotass-eka {D 08}

  Letterlijk de "Zuidwesthoek". Het gaat hier om het zuidwesten van het district Munt, grofweg het kustgebied langs de Hildi-fonis tussen Hildi in het noorden en Tloer in het zuiden. De oostgrens is daar waar het tamelijk vlakke landschap overgaat in de uitlopers van het Ziffon-gebergte. (DOM 104/111)

 19. Tigofiy {H 10}

  Historisch gebied op Centraal-Tigof, grofweg bestaande uit de huidige arkdomenns abiy, Hogorit Qual, Luft Xejafiy fes Sinto en Sinto-Abenato, plus de streek tussen de laatste twee arkdomenns. Zie Conyra en Hesta.

 20. Tnefer Agens Naam staat op regiokaart Gret

  Akkerbouwgebied, gemeenten Gret en Pitrani. Dit gebied maakt deel uit van de streek die grofweg gelegen is in de vierhoek tussen de steden Qula, Pitrani, Mosento en Aber, waar veel graan wordt verbouwd.

 21. Tort-plato {C 03}

  Hoogvlakte tussen de plaatsen Zendoreno, Lufia en Xarebafiy in het Plsten-gebergte, gemiddeld 710 m hoog (hoogste deel is 781 m hoog). Geliefd langlauf- en wandelgebied, te bereiken met een kabelbaan vanuit Zendoreno en over een pad vanuit Xarebafiy. (DOM 91)

 22. Vls {G 12}

  Gebied in de westelijke uitlopers van het Lamk-gebergte op Lomky; het centrum is het arkdomenn Troef. Bekend wijngebied.

 23. Weinoh-agens Naam staat op regiokaart Trendon

  Akkerbouwgebied met ook wat veeteelt, gemeente Toleo. ....

 24. Xeest {D 05}

  Stukje stroomgebied van de Trendon, rondom de Xeest-watervallen.

 25. Zotiyl {I 10}

  Streek tussen Zutterseert en Krnien (Noord-Tigof), bekend om de kopermijnen (sinds 1952 wegens uitputting gesloten). De munt zotiylko is naar deze streek genoemd.

 26. Zvenchiy-agens Naam staat op regiokaarten Gret en Kwg

  Akkerbouwgebied, gemeenten Amejo en Qula. Dit gebied maakt deel uit van de streek die grofweg gelegen is in de vierhoek tussen de steden Qula, Pitrani, Mosento en Aber, waar veel graan wordt verbouwd.

© De Twee Hanen v.o.f. Kimswerd The Netherlands

DA 70-090982 SPARC 03 mei 1997

namen van landstreken - DICTIO {G} - 27.10.07