Spokanisch Archief

AUTOSNELWEGEN: algemeen
Gerelateerd bestand
Overzicht wegnummers
 
Dit bestand
1. Nummering van de wegen
2. Nummering van de afritten
3. Lengte van het autosnelwegennet
 
Status: Nog verder uitwerken.
 

Klik op een eiland voor een detailkaart ervan.


1. Nummering van de wegen

Voor de nummering is het net van autosnelwegen in 3 districten verdeeld (voor elk district bestaat er een apart bestand met een meer gedetailleerd overzicht):

a. District West (omvat geheel Berref)
b. District Centrum (omvat geheel Liftka)
c. District Zuidoost (omvat Teujan, Br˙r, Tigof en Lomky)

De nummers van autosnelwegen worden voorafgegaan door een M (van mennweg = autosnelweg). Dit om onderscheid te maken met de nummering van de overige wegen (die niet door een letter wordt voorafgegaan). In elk district wordt weer van voren af aan genummerd, dus de M1 komt zowel op Berref als op Liftka als op een overig eiland (in dit geval Br˙r) voor.
Zie overzichtskaart van de autosnelwegen.


Wegwijzer op een gewone weg voor de richting naar twee plaatsen via autosnelweg M89.
Afrit-vooraankondiging op autosnelweg M6:
over 2 km komt afrit 631.
Afrit-aankondiging op autosnelweg M6:
over 500 m uitrijden via afrit 631.

Portaalbord; vooraankondiging op autosnelweg M70: over 2 km komt afrit 690.

Portaalbord; aankondiging op autosnelweg M70: begin afrit 690.

(Voor een uitgebreid overzicht van de wegwijzers naar en op autosnelwegen,
zie Wegwijzers - serie J.)


De hoofdverbindingen hebben een nummer van één cijfer, de overige van twee cijfers. Het eerste cijfer van een nevenverbinding is gelijk aan het nummer van de hoofdverbinding waar de nevenverbinding op aansluit. Verder wordt ernaar gestreefd om het wegnummer van een nevenverbinding identiek te laten zijn aan het afritnummer waar deze nevenverbinding op aansluit. Dus de M33 sluit bij afrit 33 aan op de M3. Op Liftka sluit de M8 op de M1 aan: hier is dus sprake van twee hoofdverbindingen.


2. Nummering van de afritten

Alle afritten en knooppunten zijn genummerd. Bij hoofdverbindingen (wegnummers van één cijfer) bestaat het afritnummer in principe uit 2 cijfers, waarbij het eerste cijfer gelijk is aan het wegnummer (dus afrit 24 is te vinden op weg M2). Zijn er meer dan 10 afritten, dan zal het eerste cijfer 1 hoger moeten worden.
Het afritnummer bij een knooppunt waar een nevenverbinding op aansluit, is in principe gelijk aan het wegnummer van de nevenverbinding. De afritten hebben nu een driecijferig nummer.
Afritten die later zijn toegevoegd, krijgen een letter achter het getal. Zo is afrit 25a later toegevoegd tussen 25 en 26. Soms is een oude afrit verwijderd en zijn er twee nieuwe voor in de plaats gekomen; in dat geval worden beide van een letter voorzien. Zo kunnen 12a en 12b bestaan als afrit 12 is verwijderd.

Enkele autosnelwegen lopen dwars door een grote stad. Hier worden de afritnummers soms voorafgegaan door een letter (H = Hirdo of Hoggebim, A = Amahagge, T = Tanburo).
Plaatselijke omstandigheden en latere uitbreidingen of wijzigingen kunnen reden zijn dat de afritnummering afwijkt van het systeem dat in principe wordt gehanteerd. Bestaande nummers worden het liefst niet gewijzigd, aangezien dit verwarring geeft en grote kosten met zich meebrengt, want alle borden en wegenkaarten moeten dan aangepast worden. Omdat de regering in 2005 besloten heeft om het autosnelwegennet voorlopig niet uit te breiden, en de huidige situatie dus wel geruime tijd zal blijven bestaan, heeft het Ministerie van Verkeer in 2009 een nota gepubliceerd met een voorstel om de nummering van snelwegen en afritten geheel te herzien. Er zou één logisch systeem moeten komen, met zo veel mogelijk opeenvolgende nummering, zonder toevoegingen van "a" of "b". Hoeveel de aanpassing van alle borden gaat kosten, en wie dat moet betalen, is vooralsnog onduidelijk (stand 2010).

Op de borden langs de snelwegen worden afritnummers op een rood vlak met gele cijfers en letters aangegeven.
Zie ook de lijsten met afritnummers , weglengtes en openingsjaren (deze lijsten zijn gegenereerd uit autowegen.xls).


3. Lengte van het autosnelwegennet

 196019701980199020002010
Berref totaal247,0 km661,5 km1000,0 km1089,0 km1175,5 km1175,5 km
Liftka totaal113,5 km480,5 km848,0 km848,0 km900,5 km920,0 km
Br˙r totaal66,5 km179,0 km179,0 km179,0 km179,0 km179,0 km
Teujan totaal0,0 km8,5 km8,5 km8,5 km8,5 km8,5 km
Tigof totaal0,0 km105,5 km105,5 km105,5 km105,5 km105,5 km
Lomky totaal0,0 km0,0 km135,5 km135,5 km135,5 km135,5 km
SPOKANIË totaal427,0 km1426,5 km2276,5 km2365,5 km2504,5 km2524,0 km

(bron: autowegen.xls)

© De Twee Hanen v.o.f. • Kimswerd • The Netherlands

DA 77-101082 • SPARC 04 apr 1991

jaartal - JAARTALL.HTM