Spokanisch Archief

VERKEERSBELASTING (KŘF‘S-T¬X)
Gerelateerde bestanden
Belastingen (algemeen overzicht)
Weggebruikers (categorieŽn)
 
 
Status: Nog verder uitwerken.

 

Belastingkaartje zoals dat tot ca. 1980 in gebruik was. Het diende achter de voorruit, in de rechter boven- of onderhoek, geplakt te worden. Afmetingen: 7,7 cm hoog; 6,7 cm breed.
hr = kenteken; cat = categorie; zmp = bouwjaar; rgtst = "rigtsˇrt".

Na 1980 verschenen er kaartjes met een streepjescode, en sinds 2003 zijn de belastingkaartjes afgeschaft. Nu worden de kentekens gescand en de gegevens digitaal verwerkt.
(Dit originele kaartje bevindt zich in het Fysieke Archief (oranje gevlekte map) )

 

 

Het Spokanische equivalent van "motorrijtuigenbelasting" heet Verkeersbelasting (KŻfŰs-t‚x), omdat niet alleen motorrijtuigen (auto's, vrachtwagens, motorfietsen ed.) aangeslagen worden, maar ook andere verkeersdeelnemers (fietsen, bromfietsen, rij- en trekpaarden).

De heffing van de Verkeersbelasting is sinds 12 maart 2004 gebaseerd op de voertuigcategorieŽn zoals die bij het van kracht worden van de Stroomlijnnota zijn vastgesteld.

De Verkeersbelasting is samengesteld uit drie "partijen" (partys): een landelijk, een districtaal en een gemeentelijk deel. Rijk, district en gemeente zijn de drie overheden die wegen in beheer hebben, en zij mogen voor aanleg en onderhoud ervan dus belasting heffen (wegen zijn nooit in het bezit van eilanden, dus deze heffen ook geen belasting). Elke partij hanteert zijn eigen tarieven die afhankelijk zijn van een aantal factoren, en wel:

 1. De landelijke tarieven zijn gebaseerd op slechts ťťn ijkpunt:
  1. de categorie van de weggebruiker (alleen de categorieŽn IV.A t/m IV.H komen in aanmerking voor een belastingaanslag)
 2. De districtale tarieven zijn gebaseerd op de volgende ijkpunten:
  1. de grootte van het district (zowel het inwonertal als de oppervlakte);
  2. de categorie (alleen de categorieŽn IV.A t/m IV.H komen in aanmerking voor een belastingaanslag);
 3. De gemeentelijke tarieven zijn gebaseerd op de volgende ijkpunten:
  1. de (globale) lengte van het wegennet buiten de bebouwde kommen, dat door de gemeente beheerd wordt (voet- en ruiterpaden vallen hierbuiten);
  2. de grootte van de gemeente (zowel het inwonertal als de oppervlakte);
  3. de categorie (alle categorieŽn, behalve I.A., I.D., II.A. en II.B. komen in aanmerking voor een belastingaanslag);
  De ijkpunten a. en b. hangen op een ingewikkelde manier met elkaar samen; dit wordt hieronder aan de hand van een voorbeeld uitgelegd.

De belasting wordt opgelegd aan de persoon of het bedrijf op wiens naam het voertuig is geregistreerd. Dit is op te maken uit de kentekenregistratie. Bij rij- en trekdieren wordt een registratienummer in het linkeroor getatoeŽerd (sinds 2002 worden ook chips toegepast), en langzame gemotoriseerde voertuigen hebben een zogenoemd "fiscaal ei": een ovaal plaatje met een registratienummer. Bij beide categorieŽn wordt dus geregistreerd ůf er voor het desbetreffende dier of het desbetreffende voertuig belasting is betaald, maar niet door wŪť dat is gedaan. Met andere woorden: er is geen sprake van een officiŽle eigenaar (zoals bij voertuigen die een kenteken dragen).
De persoon of het bedrijf dat voor de Verkeersbelasting wordt aangeslagen, wordt de "tolplichtige" genoemd, een ouderwets woord dat verwijst naar de tijd dat er nog geen Verkeersbelasting bestond, maar er wel op talloze plaatsen tol werd geheven.

Als we de tarieven van de 3 partijen bij elkaar optellen, hebben we het basisbedrag: dat is het bedrag dat de "tolplichtige" in principe per maand moet betalen. Er zijn een aantal factoren die zorgen voor een korting op dit bedrag, en wel:

 1. Als de tolplichtige de Verkeersbelasting per kwartaal betaalt, krijgt hij 1% korting op het kwartaalbedrag.
 2. Als de tolplichtige per jaar betaalt, krijgt hij 1,7% korting op het jaarbedrag.
 3. Eigenaren van een personenauto krijgen 8% korting op het basisbedrag, als zij ouder zijn dan 65 jaar.
 4. Gehandicapte eigenaren van een personenauto krijgen 80% tot 100% korting als de auto speciaal voor de handicap is aangepast (de korting is afhankelijk van de mate van de handicap, ofwel in hoeverre de gebruiker van zijn auto afhankelijk is).
 5. Voor bestelauto's (die per definitie op naam van een bedrijf staan) bestaat een korting van 32% op het basistarief.
 6. Voor rijpaarden en bromfietsen die voornamelijk of uitsluitend gebruikt worden door schoolgaande minderjarige kinderen (jonger dan 18 jaar) kan de te betalen belasting afgetrokken worden van het te betalen schoolgeld.
 7. Voor personenauto's die ouder zijn dan 30 jaar behoeft geen Verkeersbelasting te worden betaald (de leeftijd is op te maken uit het kentekenbewijs).
 8. Voor vrachtauto's en autobussen die ouder zijn dan 15 jaar, geldt een korting van 45%; zijn ze ouder dan 35 jaar, dan zijn ze vrijgesteld van de Verkeersbelasting.

De belasting wordt geheven op basis van de gegevens die aan het kenteken zijn verbonden, zoals de categorie, de eigenaar, de gemeente (waar de eigenaar woont), het bouwjaar enz. Merk op dat er uitsluitend gekeken wordt naar de gemeente waar de eigenaar staat ingeschreven; dit is niet per se de gemeente waar het kenteken is geregistreerd. Zo kan iemand die net verhuisd is van bijvoorbeeld Gret naar Hirdo, nog een bepaalde periode met een auto rijden die een kenteken uit Gret draagt.
De categorieŽn I, II en III hebben geen kenteken, en hier zal de eigenaar of gebruiker dus zich zelf bij de gemeente moeten aangeven.


Landelijke tarieven

(Alle bedragen zijn per maand; tussen [ ] staan de oude tarieven t/m december 2010.)

II.D.4. Zware aanhangwagens (bij personenauto's): [8] 8,80 herco
II.F. Aanhangers (bij vrachtwagens): [10] 11 herco
II.G. Opleggers: [10] 11 herco
IV.A. Motorfietsen: [6] 6,60 herco
IV.A. + II.E. Motorfietsen met zijspan: [6,50] 7,20 herco
IV.B.1. Personenauto's tot 500 kg: [7,80] 8,60 herco
IV.B.2. Personenauto's 500-750 kg: [8,20] 9 herco
IV.B.3. Personenauto's 750-1000 kg: [8,60] 9,50 herco
IV.B.4. Personenauto's 1000-1500 kg: [9] 9,90 herco
IV.B.5. Personenauto's 1500-2000 kg: [10] 11 herco
IV.B.6. Personenauto's meer dan 2000 kg: [11] 12,10 herco
IV.C. Bestelauto's: [6,50] 7,20 herco
IV.D. Personenbusjes: [12] 13,20 herco
IV.E.1. Vrachtauto's tot 15.000 kg: [18] 19,80 herco
IV.E.2. Vrachtauto's 15.000-30.000 kg: [22] 24,20 herco
IV.E.3. Vrachtauto's 30.000-40.000 kg: [26] 28,60 herco
IV.E.4. Vrachtauto's meer dan 40.000 kg: [30] 33 herco
IV.G.1. Autobussen tot 15.000 kg: [16] 17,60 herco
IV.G.2. Autobussen 15.000-30.000 kg: [18] 19,80 herco
IV.G.3. Autobussen 30.000-40.000 kg: [21] 23,10 herco
IV.G.4. Autobussen meer dan 40.000 kg: [24] 26,40 herco
IV.H. Kampeerauto's: [10] 11 herco (maar men hoeft alleen te betalen voor de
         maand waarin men ook daadwerkelijk rijdt)


Districtale tarieven

(Alle bedragen zijn per maand; tussen [ ] staan de oude tarieven t/m december 2010.)

De districten worden in 5 tariefgroepen onderverdeeld. De onderverdeling is primair gebaseerd op de bevolkingsdichtheid (aantal inwoners per km²), maar verder spelen ook de mate van verstedelijking en de gemiddelde welstand mee. Districten met veel verstedelijking kunnen hogere tarieven berekenen, maar daarentegen worden de tarieven weer lager in economisch zwakke districten. De wijze waarop al deze criteria precies vastgesteld en aan elkaar gerelateerd worden is echter niet altijd even doorzichtig.
De tariefgroepen zien er als volgt uit (van "laag" naar "hoog"):

T1: Ales, Flenazjekk, Garos
T2: Bloi, Fl‚p, Kina, Teujan
T3: Ben, Munt
T4: Litii, Neno, Neze, PlefŰ, RenŰ
T5: Jelafo, Tjemp, Ziyp

Omdat de eilanden Garos en Teujan geen districten kennen, worden ze hier wel in de districtale tariefgroepen ondergebracht. Garos valt onder de goedkoopste groep omdat het zo'n klein eilandje is, zodat de tolgebruiker daar relatief weinig profijt van een uitgebreid wegennet heeft.
Merk op dat Kina in T2 valt omdat het zo'n arm district is. Bij iets meer welvaart zou het in T3 vallen.

 1. Rij- of trekdier
  Geen districtale heffing
 2. Fiets
  Geen heffing
 3. Langzaam gemotoriseerd vervoer
  Geen districtale heffing
 4. Motorfiets
  T1: [2] 2 herco
  T2: [2] 2 herco
  T3: [3] 3 herco
  T4: [3] 3 herco
  T5: [3] 3 herco
 5. Personenauto
  T1: [3] 3,10 herco
  T2: [3] 3,10 herco
  T3: [4] 4,10 herco
  T4: [4] 4,10 herco
  T5: [5] 5,20 herco
 6. Bestelauto
  T1: [2] 2 herco
  T2: [2] 2 herco
  T3: [3] 3 herco
  T4: [3] 3 herco
  T5: [4] 4 herco
 7. Vrachtauto
  1. minder dan 15.000 kg:
   T1: [5] 5,20 herco
   T2: [5] 5,20 herco
   T3: [6] 6,20 herco
   T4: [6] 6,20 herco
   T5: [7] 7,30 herco
  2. 15.000-30.000 kg:
   T1: [6] 6,20 herco
   T2: [6] 6,20 herco
   T3: [7] 7,30 herco
   T4: [7] 7,30 herco
   T5: [8] 8,30 herco
  3. 30.000-40.000 kg:
   T1: [7] 7,30 herco
   T2: [7] 7,30 herco
   T3: [8] 8,30 herco
   T4: [9] 9,40 herco
   T5: [9] 9,40 herco
  4. meer dan 40.000 kg:
   T1: [9] 9,40 herco
   T2: [9] 9,40 herco
   T3: [10] 10,50 herco
   T4: [11] 11,50 herco
   T5: [12] 12,60 herco
   
 1. Autobus
  1. minder dan 15.000 kg:
   T1: [4] 4 herco
   T2: [4] 4 herco
   T3: [5] 5 herco
   T4: [5] 5 herco
   T5: [6] 6 herco
  2. 15.000-30.000 kg:
   T1: [4] 4 herco
   T2: [5] 5 herco
   T3: [5] 6 herco
   T4: [6] 7 herco
   T5: [6] 6 herco
  3. 30.000-40.000 kg:
   T1: [5] 5 herco
   T2: [6] 6 herco
   T3: [6] 7 herco
   T4: [7] 7 herco
   T5: [7] 7 herco
  4. meer dan 40.000 kg:
   T1: [6] 6 herco
   T2: [7] 7 herco
   T3: [7] 7 herco
   T4: [8] 8 herco
   T5: [9] 9 herco
 2. Kampeerauto
  T1: [2] 2,20 herco
  T2: [2] 2,20 herco
  T3: [2] 2,20 herco
  T4: [2] 2,20 herco
  T5: [2] 2,20 herco
 3. Aanhangwagen of oplegger
  T1: [2] 2 herco
  T2: [2] 2 herco
  T3: [3] 3 herco
  T4: [3] 3 herco
  T5: [4] 4 herco
 4. Bijzondere voertuigen
  Geen heffing


Gemeentelijke tarieven

De gemeentelijke tarieven worden vastgesteld op basis van de zogenoemde "M-categorie" waaronder een gemeente is gerangschikt. Deze categorie is afhankelijk van het inwonertal van de gemeente (peiljaar 1999), de oppervlakte ervan, de lengte van de buitenwegen (geschikt voor autoverkeer) die de gemeente beheert en nog een correctiefactor.
Wegen en straten binnen de bebouwde kom tellen dus niet mee, evenmin als fietspaden, ruiterpaden ed.
De correctiefactor is 0, indien de gemeente geen bijzondere omstandigheden kent die een extra hoog of extra laag belastingtarief rechtvaardigen. Gemeenten die hun tarieven extra mogen verhogen (bijvoorbeeld omdat het wegennet uitzonderlijk goed en/of dicht is, of omdat de geografische omstandigheden het onderhoud extra duur maken) krijgen een correctiefactor die groter is dan 0 (+1 t/m +5).
Gemeenten die hun tarieven extra mogen verlagen (bijvoorbeeld omdat het wegennet uitzonderlijk slecht en/of dun is, of omdat de economische omstandigheden in de gemeente zeer slecht zijn, zoals veel werkloosheid) krijgen een correctiefactor die kleiner is dan 0 (-1 t/m -5).
Als voorbeeld nemen we hier de gemeente Tona a/e Gr‚t:


De wegendichtheid is dus: 17/116=0,15; dit is de W-indicatie (W staat voor "weg")
De inwonersdichtheid is: 4950/116=42,7 inw/km²; dit levert (afgerond) de O-indicatie op, die is 43 (O staat voor "olimanna" = inwoner)
De correctiefactor 0 is de F-indicatie.
Via tabellen waarin de indicaties 43, 0,15 en 0 zijn verwerkt (de zogenoemde WOF-tabellen), is nu na te gaan dat Tona a/e Gr‚t tot categorie M8 behoort. Bij deze categorie hoort onder meer een belastingtarief van [4] 4,20 herco/maand (voor personenauto's van 1000 tot 1500 kg). Aangezien Tona a/e Gr‚t in het district Ziyp ligt (tarief: 5,20 h/maand, zie hierboven) en het landelijke tarief voor personenauto's (1000-1500 kg) 9,90 h/maand is, betaalt een bezitter van een personenauto die in Tona a/e Gr‚t woont, dus 4,20 + 5,20 + 9,90 = 19,30 h/maand; dit is het basisbedrag.
Als hij eens per kwartaal betaalt, moet hij 3 ◊ 19,30= 57,90 herco betalen; hij krijgt dan een korting van 1% op dit bedrag; dat wordt dus (afgerond) 58 toeftos minder, ofwel: 57,32 herco/kwartaal.
Als hij eens per jaar betaalt, wordt dat 12 ◊ 19,30 = 231,60 herco; de korting is nu 1,7%, ofwel (afgerond) 3,94 herco. Hij betaalt dus 227,66 herco/jaar.

Zie originele belastingaanslagen:
1. Een aanslag voor een Alfa Romeo , waarvoor belasting werd betaald van 1 maart 2005 tot 1 maart 2006.
2. Een herziening omdat per september 2005 de Alfa is vervangen door een Hyundai , waarvoor minder belasting hoeft te worden betaald omdat deze minder weegt dan de Alfa.
3. Een herberekening omdat er voor de Hyundai minder betaald hoeft te worden dan voor de Alfa.
4. Een aanslag voor de Hyundai voor de periode 1 maart 2008 tot 1 maart 2009.
5. Een aanslag voor de Hyundai voor de periode 1 maart 2016 tot 1 maart 2017, waarbij een korting in rekening wordt gebracht omdat de auto-eigenaar ouder is dan 65 jaar.
6. Een herziening omdat per mei 2016 de Hyundai is vervangen door een Peugeot , waarvoor meer belasting moet worden betaald omdat deze meer weegt dan de Hyundai. Tevens wordt een korting in rekening gebracht omdat de auto-eigenaar ouder is dan 65 jaar.
7. Een herberekening voor de Peugeot .


De belastingaanslagen worden opgesteld en verstuurd door het kantoor van de Verkeersbelasting in Blort. Deze instantie zal er zorg voor dragen dat ook de districten en gemeenten hun aandeel ontvangen. Omdat de districten en gemeenten zelf geen moeite hoeven doen om de belasting te innen, maar dit aan het Belastingkantoor in Blort overlaten, krijgen zij van dat kantoor een rekening toegestuurd voor de gemaakte aanslag- en inningskosten. Sommige gemeenten willen deze kosten weer verhalen op de belastingbetaler, maar dat is niet toegestaan, zo heeft de rechter in 1998 bepaald.

© De Twee Hanen v.o.f. ē Kimswerd ē The Netherlands

DA 00 ē SPARC 23 feb 2005