Spokanisch Archief

MUZIEK: teksten
Gerelateerd bestand
Muziek: informatie en instrumenten
 
Dit bestand
1. ark pai Erget (volkslied)
2. Harbatjen lef ten pakls (volksliedje)
3. Lena ur Lerdu (ballade)
4. Zutter jakm (chaprylla uit de opera Halyna)
 
Status: Er zijn nog veel meer teksten: die moeten hier nog opgenomen worden. Titels in DICTIO opnemen.
 

1. VOLKSLIED: ark pai Erget

(Hurfiy, 1782-1833)


Kult verests trekke mirras   Onze legers trekken wegen
ur ef zampr umelle tem.    en het volk maakt er gebruik
                  van.
Kult jaciers kette hyders    Onze heersers geven regels
ur ef zampr braviym pelle tem. en het volk volgt ze gehoorzaam
                  op.

Spooksoliy, ark pai Erget,   Spokani, land bij Erget,
mip vilt basc ef zampr Beecn  uit jouw borst drinkt het volk
 bret'              de Vrede
ur vilt parvt dus Uros ket'. en jouw schoot geeft Voorspoed.

Mip ef prusots lelde gurt-drots Uit de rivieren groeien
                  ochtendvisioenen
mit terufe kls ur fittases.   die de avonden en middagen
                  voeden.
gjl grans ove mannos     Krachtige bergen tonen wat ze
                  volbracht hebben
n ef armiys fes ef litt-    aan de dalen in de schaduw van
 ombers.             de hellingen.

Spooksoliy, ark pai Erget,   Spokani, land bij Erget,
mip vilt basc ef zampr Beecn  uit jouw borst drinkt het volk
 bret'              de Vrede
ur vilt parvt dus Uros ket'. en jouw schoot geeft Voorspoed.

Luna-ropja cente mofla      De dauw in het maanlicht voedt
                  het zaaisel
ur ef zampr idekete giss.   en het volk bebouwt de akkers
                  vlijtig.
Fr' kbotat l ef Mennstat   Het felle zonlicht uit de Hemel
fes ef narn pai verest-rist.  verdedigt met het leger-zwaard.

Spooksoliy, ark pai Erget,   Spokani, land bij Erget,
mip vilt basc ef zampr Beecn  uit jouw borst drinkt het volk
 bret'              de Vrede
ur vilt parvt dus Uros ket'. en jouw schoot geeft Voorspoed.

Lo ef sparots kaf ef grans   Gelijk de dennen op de berg-
                  hellingen
giff'ef strettns rett,    staan de strijders stram en
 istrecc.             waakzaam.
Lo ef agens n ef agers     Gelijk de stranden en de akkers
dus ef zampr ideapp'ef bresk. trotseert het volk de storm.

Spooksoliy, ark pai Erget,   Spokani, land bij Erget,
mip vilt basc ef zampr Beecn  uit jouw borst drinkt het volk
 bret'              de Vrede
ur vilt brans pe lo eft ar-  en jouw kinderen rukken uit (de
 mert!              achterhoede van) de natuur op!

DA 66-050782


2. Harbatjen lef ten pakls

(anoniem volksliedje (totroj) uit de 15e eeuw)


Harbatjen lef ten pakls lot   Dienstmaagd met twee emmers
                  zwaar
vende tukst ef prusot.      gaat naar de rivier.
Huti hy huti ha
vende tukst ef prusot.

Eup feldre kaf ef nucer kniys  Ze gaat op haar blote knien
                  zitten
ja ef ritt ur ferrys.      tussen het riet en de varens.
Huti hy huti ha
ja ef ritt ur ferrys.

Eup nolce fes ef pakls ten   Ze giet in de emmers twee
knurfel frot ur crobben.     water fris en helder.
Huti hy huti ha
knurfel frot ur crobben.

Ef pakls ihytare y       De emmers worden echter zwaar
lo eft lep mip creky.      als een stuk brons.
Huti hy huti ha
lo eft lep mip creky.

Belt tiffugs zgne rys ef tras  Haar voeten glijden naar de
                  waterkant
salbe ral belt mils.      haar armen moeten zich nu
Huti hy huti ha          inspannen. (= ze zet zich
salbe ral belt mils.       schrap)

Harbatjen lef ten pakls lot   Dienstmaagd met twee emmers
                  zwaar
tasse fes ef prusot.       valt in de rivier.
Huti hy huti ha
tasse fes ef prusot.

Ten pakls drake vluf dus r   Twee emmers wegen meer dan n
cent'ef sacukr.        merkt de boerenmeid.
Huti hy huti ha
cent'ef sacukr.

Harbatjen fes ef prusot scrl  Dienstmaagd in de rivier koel
kelde mas r pakl.       zal morgen n emmer gebruiken.
Huti hy huti ha
kelde mas r pakl.

Ef sac lef ef re krimm     De meid met het ene vaatje
                  (= emmer)
farte mas eft h tim.      zal morgen (wel) een keertje
Huti hy huti ha          extra lopen.
farte mas eft h tim.

Eft veldur tifft sener pr:   Een mens moet zijn kracht
                  kennen:
gulder sm dus lpr.      liever zwak dan misleid.
Huti hy huti ha
gulder sm dus lpr.

DA 64-050782


3. Lena ur Lerdu

(anonieme ballade (karja) uit de 17e eeuw)


Lerdu lzre Cerma      Lerdu woont in Cerma
ur Lena zre fes Trar.    en Lena woont in Trar.
Eft tupplip jen ef korsamens Een reis tussen deze oorden
melde iftam r minkarr.    duurt wel n week.

Lerdu ldrme Lena      Lerdu droomt van Lena
ur Lena lye belt ar.     en Lena bemint haar knaap.
Lerduex ef blof skne    Lerdu's paard volgt het spoor
ef mirra 'kara Trar.     in de richting van Trar.

Kuvi ur jb munke      Veen en mos zijn soppig als een
                spons
ur Lerdu ne ef sgt.     en Lerdu geeft het paard de sporen.
Ef wornuts rifo ef kolof   De sluiers (= regen) van de winter
ef mirra pnze drgt.     hebben de weg drassig gemaakt.

Blfe ef blof fes medriy,   Het paard zal in de modder zakken,
ef kiyk tinkere eft klt.   het pad wordt een stroom.
Tur Lerdu ne riyfain,    Maar Lerdu blijft aansporen,
do blaffe tmopiy t.     hij zet er haast achter.

Lerdu lzre Cerma      Lerdu woont in Cerma
ur Lena zre fes Trar.    en Lena woont in Trar.
Eft tupplip jen ef korsamens Een reis tussen deze oorden
melde ralpip ten minkarr.   kost nu al twee weken.

Lena ldrme Lerdu,      Lena droomt van Lerdu,
belt cubu cente groft fler.  haar hart voelt dat hij op weg is.
Ur Lerdu jesmor risne    En Lerdu merkt ontsteld
ef knurfels lo brjerr.    hoe de wateren een barrire vormen.

Jb ubere miltef       Het mos grijpt stevig
ef tiffugs rifo ef blof.   de voeten van het paard.
Ef skns kette wdeniyn,   De sporen (= het pad) worden
                onbegaanbaar,
kolof nert melde hoff.    de winter is niet gastvrij.

Lerdu ldrme Lena      Lerdu droomt van Lena,
tr noi kurre k'mahenn.    maar kan er niet heen.
Ef medriy'f bloffe zvlgare, De modder heeft het paard ver-
                zwolgen,
Lenae rhend'.        Lena sterft smachtend.

DA 65-050782


4. Zutter jakm

(chaprylla uit de opera Halyna, 1900)


Zutter jakm           Donkere vlakte
Nf armtats           Geen lichten
Nf kbo-chiqursz        Geen zonnestralen
Nf luna-ropja          Geen maanvocht

Silens jakm           Stille vlakte
Nf omelech           Geen wind
Nf mns, nf bresk, nf vydres Geen storm, geen orkaan, geen zuchtje wind

Nf nfs nf           Niets, niets van dat alles
Ef jakm zirde zutter      De vlakte ligt er donker
Ef jakm zirde verg       De vlakte ligt er roerloos

Rilko melde velp         Links is leeg
Rikbi melde velp         Rechts is leeg
n melde velp, n n, nn    Overal is leeg, overal, werkelijk overal

Deze chaprylla wordt later in de opera herhaald, maar in iets andere vorm:

Zutter jakms          Donkere vlaktes
Nf armtats           Geen lichten
Nf kbo-chiqursz        Geen zonnestralen

Lirdef jakms          Stille vlaktes
Nf mns             Geen storm
Nf omelech           Geen wind
Nf dyzze            Geen geruis

Lirdef rilko           Stilte links
Lirdef rikbi           Stilte rechts
Lirdef hogorit          Stilte boven
Lirdef n n, nn        Stilte overal overal
Zutter n n, nn        Duisternis overal overal

Zutter jakms          Donkere vlaktes
Lirdef jakms          Stille vlaktes
Nf kfs            Geen reizigers
Nf belps            Geen dieren
Nf blofs            Geen paarden
Nf hurts            Geen honden
Eft heldertos plks ne'ma    Alleen geblaf in de verte   
Heldertos plks         Ver geblaf
Rns rilko            Uitgestorvenheid links  
Rns rikbi            Uitgestorvenheid rechts  
Rns n n n          Uitgestorvenheid overal overal

De derde versie beschrijft hoe Halyna gewaar wordt dat ridder Jakiym in de verte op zijn paard aan komt draven:

Nl tst-epas          Lichte stofwolken
Poi jakms            Levende vlaktes
Ef kbo flaste          De zon breekt door
Ef luna wenpe          De maan knipoogt

Nl blof-pts          Lichte paardengestaltes
Rujiys rencle          Zadels rinkelen
Eft rs, eft stjft, eft rter  Een stof[wolk], een gezicht, een ruiter

Ripjas pit           Teugels strak
Ef dxor veldur brte      De langverwachte man nadert
Ef tden-dragjer melde      De nieuwsbrenger is er

Kolpol yclmm?          Wat voor goed nieuws?
Nert ef yclmm?         Geen goed nieuws?
Crulabos fentesten ral      Nu achter de waarheid komen
Crulabos fentesten fes forsm  Met spoed achter de waarheid komen

DA 00-170515 (DOM 39)

© De Twee Hanen v.o.f. Kimswerd The Netherlands

DA 00 SPARC 03 mei 1997