Spokanisch Archief

VERKEERSBORDEN: overzicht bijzondere borden
Gerelateerde bestanden
Verkeersbordenlijst
Verkeersinformatie
 
Zie ook
Rondom Hirdo
(reeks kaarten met een bewegwijzerde route)
 
Dit bestand
 
1. Voorrangsregeling
2. Bijzondere wegen
3. Omleidingen
4. Bijzondere waarschuwingen
5. Inrijverboden
 
  6. Parkeren en stoppen
  7. Snelheidsregeling
  8. Wegnummeringen
  9. Naamsaanduidingen
10. Bestuurlijke grenzen
 
Voor buitenlandse weggebruikers in SpokaniŽ volgt hier een overzicht van unieke borden die buiten SpokaniŽ (meestal) niet voorkomen.


1. Voorrangsregeling

  Verleen voorrang aan het verkeer op het verkeersplein.
  Bij rood tonend verkeerslicht is rechtsaf vrij.
 Weg die rechts op de hoofdweg uitkomt is geen openbare zijweg maar een uitrit (verkeer hieruit moet voorrang verlenen).

2. Bijzondere wegen

P‚rdova-weg. Drie rijstroken, waarvan de middelste afwisselend voor de ene richting en de andere richting als inhaalstrook geldt.

3. Omleidingen

  Algemene indicatie van een omleiding.
  Omleidingsroute voor caravans en aanhangwagens op moeilijk begaanbare bergwegen.
  Geen pont. Omleiding via Xoless-Belt.

4. Bijzondere waarschuwingen

Doorwaadbare plaats of ondergestroomde weg.
Plaats/weg waar dikwijks processies of begrafenisstoeten langs trekken. Die hebben voorrang! (Dit bord kan ook tijdelijk neergezet worden als er een processie aan de gang is.)
Stop om tol te betalen.
Bewaakte spoorwegovergang (een hek en een afbeelding van een bord met een andreaskruis).

5. Inrijverboden

  1. Inrijverbod voor beide richtingen voor alle verkeer.
  2. Inrijverbod in deze richting voor alle verkeer (eenrichtingsweg).
  3. Eenrichtingsweg.
  4. Als 1., maar oude teken (rood/witte paal). Soms staan er twee palen, soms staat de paal of staan de palen zodanig dat het ook fysiek onmogelijk is om in te rijden.
  5. Als 2., maar oude teken (rood/witte paal met rode schijf). Soms staan er twee palen. Men kan er altijd tussen door rijden omdat inrijden vanaf de andere richting wel is toegestaan.

De palen kunnen voorzien zijn van een vierkant geel bordje met een zwarte rand, waarop in
zwart een vrachtwagen of ander vervoermiddel. In dat geval geldt het inrijverbod alleen voor
de aangegeven categorie.


6. Parkeren en stoppen


  Parkeerverbod (boven) en stopverbod (onder). Deze borden met een gele achtergrond worden vervangen door de in Europa geldende borden met een blauwe achtergrond.
  Parkeergelegenheid (G = garage = 'parkeren').
  Begin Blauwe Zone. Voorbij dit bord geldt een algeheel parkeerverbod, tenzij een parkeergelegenheid expliciet is aangegeven met bovenstaande "G".

7. Snelheidsregeling

Minimumsnelheid.

8. Wegnummeringen

     Wegnummers: gewone weg en autosnelweg.
     Bijzondere wegnummers: kust-tot-kust-weg en uitvalsweg uit een stad.

9. Naamsaanduidingen

Algemeen markant punt.
äarkdomenn (geregistreerd landgoed).
Natuurreservaat; beschermd natuurgebied.
Beschermd monument
(A = akalbin‚k = bezienswaardigheid).
Water (rivier, meer, beek).
Straatnaam.
   Naam van gehucht.*

* Namen van gehuchten die door de posterijen als straatnaam worden behandeld,
krijgen een geel bord (zelfde model als straatnaamboord); overige gehuchten
krijgen meestal een wit bord, maar dit is niet overal het geval.


10. Bestuurlijke grenzen

Begin bebouwde kom.
   Einde bebouwde kom.
(links oud model; rechts nieuw model)
Weg passeert gemeentegrens.
Gemeentegrens loopt gelijk aan de as van de weg.
Weg passeert districtsgrens.

© De Twee Hanen v.o.f. ē Kimswerd ē The Netherlands

DA 31-180981 ē SPARC 14 apr 1998