Spokanisch Archief

FAUNA EN FLORA: typisch voor Spokani
Dit bestand
 
1. Bomen en struiken
2. Planten, bloemen en grassen
3. Varens en mossen
4. Paddestoelen
 
5. Vlinders en andere insekten
6. Vogels
7. Vissen
8. Zoogdieren en reptielen
 
Status: Sommige Latijnse namen moeten nog aangevuld of geverifieerd worden.
Check namen in DICTIO en leg daar de links naar dit bestand.

 

Onbekende dieren in Spokani
Omdat Spokani als eilandengroep gesoleerd ligt van het vaste land van Europa, ontbreken er veel planten en dieren die elders in Europa wel voorkomen.
 
In het algemeen kan gesteld worden dat planten en dieren die in Ierland onbekend zijn, evenmin in Spokani aangetroffen worden. Dat geldt allereerst voor de meeste reptielen. Noch in Ierland noch in Spokani komen giftige reptielen (slangen!) voor.
Ook de wolf is in Spokani onbekend. Dit dier heeft echter wel in Ierland (en Engeland) geleefd, maar is daar uitgeroeid. De laatste wolf in Ierland is omstreeks 1786 gedood; in het Verenigd Koninkrijk al veel eerder. Het dier speelt wel een belangrijke rol in de Ierse mythologie. Sommigen vermoeden dat er ook in Spokani wolven hebben rondgelopen, maar daarvoor is er geen enkel bewijs. Dat de wolf in de Spokanische mythologie een rol speelt, wil nog niet zeggen dat hij er ook werkelijk geleefd heeft.

1e kolom: Spokanische naam
2e kolom: Nederlandse naam of vertaling
3e kolom: Latijnse naam

Blauwe namen kunnen aangeklikt worden voor een nadere omschrijving.

Planten, bomen en dieren zijn in dit bestand opgenomen indien ze
- f specifiek voor Spokani zijn (en daarom vrijwel nergens anders beschreven worden)
- f algemeen voorkomen maar ergens in SPARC specifiek zijn genoemd
- f algemeen voorkomen maar met betrekking tot Spokani een bijzondere geschiedenis hebben.


1. Bomen en struiken

blakker berkiy   witte berkBetula alba
blotter leSpokanische zilversparAbies spocanica
fenx-cwindeikQuercus maritima of Q. ventosa
knpsteenberkBetula petraea
kursuus-juniprode jeneverbesJuniperus spocanica
lstyfor peplegegroefde populierPopulus striata
lertplataanachtige populier   Populus platanea
Lomky-sederLomkycederCedrus Lomkyi
plfkale lariksLarix picta
presr tfiySpokanische cipresCupressus atlantica
ypriySpokanische iepUlmus spocanica

2. Planten, bloemen en grassen

brr hrgstpaarse bereklauwHeracleum purpureum
brr kell-kelgpaarse kromhalsAnchusa hucra
clamia-rgidmoerasorchideeOrchis palustris
clamia-rittmoerasrietPhragmites palustris
cvntaguldenroede (oranje variant)Solidago larminensis (DOM 185)
diyvrekruipende of blauwe muurpeper   Sedum repens
ferviyfreukloos lelietje-der-dalenConvallaria inodora
gertiy-bromsgerstdravikBromus hordeaceus
grist yrgrauwe klisArctium incolor
hpyja-drnelSpokanisch raaigras of
schapenraaigras
Arrhenatherum ovinum
jl qulos-kruttechte guldenroedeSolidago virgaurea (DOM 185)
kiygt blerr-kruttlaat blaasjeskruidUtricularia tarda
kroff-klespijlgrasAmmophila pilata
kviylt-stSpokanische waterbiesEleocharis turbida
lkmtiy-labvinkebesVaccinium fringillare
littit crle-rgidroze krulorchisDactylorhiza palustris
littit rixproze waterlelieNymphaea rubra
lntersgeelbladige klimopHedera lenta
presr zlntSpokanische waterkersRorippa spocanica
wuma-lotusbosrolklaverLotus silvestris
xochor tanko-krutt   gespleten fonteinkruidPotamogeton fissilis
rg mitr-kruttvol streepzaadCrepis plena
ziyntsstekelig vorkbladFurcifolium hamatum
zvmp-ajirtagele kroddeSinapis arvensis
zvmp-geranymzompige ooievaarsbekGeranium uliginosum

3. Varens en mossen

fyg-oserlichtgroene bekermos
(alleen in Lor gevonden)
Cladonia lorica
jbdonkerrood pluimstaartmosRhytidiadelphus sanguineus
zvmp-ferre   zwampvaren (twee geslachten)   Pteris infirmis enThelypteris flavicans

4. Paddestoelen

fisa-tlcvisseboleetBoletus piscatorius
fmiy stiyjp-missis   witte kluifjeszwamHelvella crispa (DOM 125-126)
grist stiyjp-missiszwarte kluifjeszwamHelvella lacunosa (DOM 125-126)
o'icr stiyjp-missisreuzenkluifjeszwamGyromitra gigas (DOM 125-126)
pkdregoranje braakrussulaRussula emetica var. pratensis
presr munt-vildulloofminnende morielje   Morchella frondea
quiff-mysenakegelmycenaMycena oblonga
vrl (dialectisch)kluifjeszwamHelvella / Gyromitra (DOM 126)

5. Vlinders en andere insekten

kles-rutrergraswitjePieris herbigrada
kl-snerfnageltorLeptinotarsa aurata
vpje-knka   blauwoogdaasChrysops infestus
vkaSpokanische zolderspin   ?? spocanica

6. Vogels

e-retgrauwe kluutRecurvirostra cineraria
Crona-ojelCrona-dwerguil?? ? ('met dodenmasker')
doalnt-hmezwartstreeptjiftjafPhylloscopus striatus
doffiy zregzwarte spechtDryocopus martius (DOM 125)
fjurdffgroenborstige kievit   Vanellus smaragdus
flech-ur-klavior   moerasfuutPodiceps clavius
hajimo-mevehamermeeuwLarus hamatus
kolastaiyn-rijefergrielBurhinus oedicnemus (DOM 186)
latisnebbeblauwbekzwaanCygnus larminii
liyt litt-mevegevlekte kuifmeeuwLarus cristatus
ocantmrode reigerArdea rubida
ifer-trunn-mevezilverstaartmeeuwLarus argenticaudatus
ckuifkraaiCorvus graliykii
rk-riyn-duvaTurkse tortelStreptopelia decaocto (DOM 125)

7. Vissen

blof-tiffugpaardevoetje of
Atlantische mossel
Anodonta atlantica of Mytilus atlanticus ??
grist iyliygrauwe aalConger glaucus
habrynes-krpiyolifantskarperCyprinus 'langneus' ??
iynAtlantische zeekreeftHomarus atlanticus
liyt-stkgevlekte baarsPerca picta
lfoKjpur-haringClupea kjupuriana ?
presr kaklbes   steensnoekEsox saxosus
presr kariyteSkiyl-meunCiliata skyliana ?
presr salpjyFirani-posGymnocephalus phiranius of Acerina cernua
prtdwerg-elritsProtervus protervus
pyraoSpokanische rivierkreeft   Astacus occidentis
slmaTigofse forelSalmo aurata
Tsjok-blacroerbrakke modderkruiperCobitis tigofensis
Tsjok-gobiyTsjok-grondelGobius rutilus
z-kaklbeszeesteensnoekEsox marinus

8. Zoogdieren en reptielen

hondenrassen algemeen 
paardenrassenalgemeen 
   
brfoh/brahfbultbokOvis nigra
cii-kameljonngekieuwde kameleonC[h]amaeleon felix
grurve-stajirgrurve-stier 
myjbeverCastor fiber
Oemave-grmiylOemave's vleermuisMyotis oemavii
pleko-aazandhaasLepus arvensis
presr plosSpokanische egelErinaceus atlanticus
schiquSpokanisch sikahertCervus spocanicus
terlpenisor zle-rmyj   dubbelgepeniste vliegrat   Rhinolophus phallocratus (DOM 51)
vildul-mleboommolTalpa teujana

Grurve-stier - Bekend stierenras: witte, nogal schonkige dieren.

© De Twee Hanen v.o.f. Kimswerd The Netherlands

DA 00 SPARC 18 nov 1999